wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Ewolucja OSM od 2006 do 2018 roku
blog
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Wiadomości|2018-08-08| Geodezja, Prawo

MF: Przekształcić zadania zlecone w zadania własne JST?

Zdaniem wiceministra finansów Tomasza Robaczyńskiego przekształcenie niektórych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zadania własne jednostek samorządu terytorialnego wymaga szczegółowej analizy. Równocześnie przy ocenie sposobu finansowania tych zadań konieczna jest analiza dochodów uzyskiwanych przez samorządy z tego tytułu.


MF: Przekształcić zadania zlecone w zadania własne JST?
Odpowiadając na interpelację posła Ryszarda Galli, wiceminister finansów Tomasz Robaczyński odniósł się do pomysłu Najwyższej Izby Kontroli, aby przekształcić niektóre zadania zlecone, które mają charakter zadań stałych, w zadania własne JST. Z takim wnioskiem NIK wystąpiła do rządu po ubiegłorocznej kontroli dotowania zadań zleconych JST z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. Jako główny powód Izba wskazała niespójne oraz niejasne regulacje dotyczące zarówno planowania, jak i rozliczania dotacji na zadania zlecone JST.

Według wiceministra propozycja NIK „ze względu na szeroką gamę zadań zleconych oraz ich specyfikę, wymaga bardzo szczegółowej analizy odrębnie każdego z zadań”. I dalej: „zmiany w zakresie finansowania powinny być poprzedzone oceną właściwego ministra, czy ze względu na charakter tych zadań, jak również ich specyfikę, mogą być przekazane na szczebel lokalny jako zadanie własne samorządu".

Wiceszef resortu finansów zwrócił uwagę, że przy ocenie sposobu finansowania zadań zleconych konieczne jest też dokonanie analizy w zakresie dochodów uzyskiwanych przez samorządy w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Jego zdaniem trzeba mieć na uwadze, że „w świetle obowiązujących przepisów koszty realizacji zadań z zakresu administracji rządowej mogą być finansowane lub dofinansowane z osiąganych dochodów w wyniku realizacji zadań zleconych”.

Jako przykład takiej regulacji wiceminister wskazał art. 41b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wskazał, że powiaty, jak również samorządy województw, w związku z realizacją zadań zleconych osiągają dochody m.in. ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które są ich dochodami własnymi. Jednocześnie jednostki te – w świetle obowiązujących przepisów – zobowiązane są do finansowania ze środków budżetu odpowiednio samorządu województwa i powiatu zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, które są zadaniami z zakresu administracji rządowej. Stąd zdaniem ministra „wszelkie zmiany i analizy zadań zleconych, obejmujące standaryzację sposobu realizacji i wycenę ich kosztów, w tym analizy w zakresie dochodów uzyskiwanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją określonych zadań, powinny być przeprowadzane przede wszystkim przez właściwych ministrów we współpracy z wojewodami".

Wiceszef Ministerstwa Finansów przypomniał też, że w związku ze zmianą przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, wprowadzono jednolity w skali kraju sposób kalkulacji wysokości dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o dowodach osobistych i ustawy o ewidencji ludności. Jego zdaniem „zmiana sposobu finansowania tych zadań polegająca na uwzględnianiu przy podziale dotacji liczby zrealizowanych spraw uporządkowała w kraju zasady kalkulacji wysokości kosztów przedmiotowych zadań realizowanych przez samorządy, które były niejednolite”. I dalej przekonuje on, że „jednostki samorządu terytorialnego otrzymują w ten sposób pewną i precyzyjną informację jak będą finansowane zlecane im zadania i jakie zadania/czynności w ramach tych środków powinny zostać wykonane”.

Wiceminister Robaczyński zwrócił też uwagę, że „Analogiczny mechanizm – z uwzględnieniem ujednoliconego dla wszystkich województw katalogu zadań i zastosowaniem czasochłonności oraz stawki roboczogodziny – został opracowany również w przypadku zadania zleconego z zakresu administracji rządowej realizowanego przez powiaty w obszarze gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa. Standaryzacją zostało objęte zadanie w części obsługi administracyjnej zadań zleconych z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w starostwach powiatowych”.

AW


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
Spoko, GUGiK zostanie, niezależnie kto będzie "rządził" warszafka nie odda tak łatwo stołków. Może nie będzie miał takiego samego wpływu na kierowanie strumieniami pieniędzy wyłącznie do swoich ale pewnie i na to znajdzie się sposób. Mam raczej obawy o powiaty bo zechcą je zostawić same z bałaganem który stworzyli. To znaczy jeszcze bardziej same niż są obecnie. A z koszmarami jest tak że każdy ma takie na jakie sobie zapracował, to są jakby skutki uboczne. Niestety nic na tym świecie nie jest zupełnie za darmo.

reforma? Wygląda to na przymiarkę do poważnej zmiany systemowej w służbie geodezyjnej. Po likwidacji Funduszu to kolejny krok w kierunku wzmocnienia i usamodzielnienia samorządów terytorialnych również w obszarze geodezji i kartografii. Zastanawiam się zatem co po oddaniu zadań rządowych w ręce samorządów będzie robił GUGIK i wojewódzcy inspektorzy. Czy to może oznaczać likwidację GUGIK? Bo w takiej sytuacji prawdopodobnie wystarczy parę osób do legislacji i nadzoru w ministerstwie. Spełniają się najbardziej koszmarne wizje o przyszłości naszej branży.

gatalog zadań w 70005 zrobił dużo zamieszania. Jest tak niejednoznaczny, nielogiczny, że to trzeba było mieć talent, żeby to w taki sposób wdrożyć. Kto miał z tym styczność, ten wie, że to biurokracja w czystej postaci...starostwo tworzy pisma, a potem liczy ile ich wysłał, kiedy, w jakiej sprawie....potem ktoś liczy co policzyło starostwo, sumuje, mnoży....i przesyła to dalej. I z powrotem - pieniądze idą z góry do dołu, są sumowane, dzielone, liczone...ogrom ludzi ma pracę, ale czy to na tym ma polegać oszczędzanie?

Fajnie być cwaniakiem na koszt samorządów. Po "oszczędnościach" projektów rządowych geodezję finansowo ciągną teraz RPO. Ciekawe jakie z nich będą cwaniaki jak przestaną. Wojewodowie zrobią wycenę godzinową na pracowników za 3000 tys brutto, których nie mogą znaleźć ? Powodzenia.

4 komentarze

reklama
reklama

2009 created by BRTSOFT.com
© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt