wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Geoida od GOCE
blog
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Wiadomości|2018-05-18| Geodezja, GIS, Instytucje

Katowice: poszukiwany inspektor wojewódzki ds. SIP

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach poszukuje kandydatów na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw systemów informacji przestrzennej w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Aplikacje można składać do 4 czerwca.


Katowice: poszukiwany inspektor wojewódzki ds. SIP
Zakres zadań na tym stanowisku obejmuje:
• Tworzenie, aktualizowanie i przetwarzanie specjalistycznych baz danych oraz warstw tematycznych geograficznego systemu informacyjnego w oprogramowaniu ArcGIS celem zapewnienia skuteczności działań podejmowanych przez jednostki systemu zarządzania kryzysowego podczas zaistnienia zdarzeń kryzysowych.
• Zarządzanie specjalistycznymi systemami informatycznymi (ArcGIS 10.2.1 for Server, PostgreSQL, MeteoGIS, monitoring IMGW) w celu zapewnienia funkcjonowania tych systemów, ich aktualności oraz korzystania z możliwości przedmiotowego oprogramowania przez uprawnionych użytkowników (jednostki samorządu terytorialnego oraz wojewódzkiej administracji zespolonej i niezespolonej).
• Opracowywanie i aktualizowanie wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego (WPZK) i innych dokumentów z nim związanych w celu przygotowania jednostek: administracji rządowej szczebla wojewódzkiego oraz samorządu terytorialnego, a także innych instytucji włączonych w system zarządzania kryzysowego do szybkiego i efektywnego reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na obszarze województwa.
• Opracowywanie analiz i prognoz rozwoju sytuacji w celu zapewnienia informacji podmiotom systemu zarządzania kryzysowego województwa śląskiego o skali zdarzenia, ilości zagrożonych osób i mienia oraz potencjalnych dalszych, negatywnych skutkach zdarzenia kryzysowego.
• Monitorowanie zagrożeń naturalnych w celu umożliwienia wczesnego uruchomienia działań pozwalających na zminimalizowanie ich skutków.
• Analizowanie przyczyn, przebiegu i skutków wystąpienia zagrożeń naturalnych i sytuacji kryzysowych w województwie, w województwach ościennych i poza granicami kraju w celu prognozowania dalszego biegu tych zjawisk i zaplanowania ewentualnych przeciwdziałań.
• Weryfikowanie strat w mieniu komunalnym jednostek samorządu terytorialnego powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych (w ramach prac wojewódzkiej komisji weryfikacyjnej powołanej Zarządzeniem Wojewody Śląskiego) w celu określenia rzeczywistego poziomu zniszczeń.
• Uzgadnianie powiatowych planów zarządzania kryzysowego celem zapewnienia jednolitości i skuteczności działań systemu reagowania kryzysowego w województwie śląskim.

Wymagania od kandydatów (niezbędne) to m.in.:
• wykształcenie wyższe na kierunku: geografia lub geologia lub geoinformatyka lub geodezja i kartografia lub wyższe i studia podyplomowe w zakresie systemów informacji geograficznej (GIS),
• poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
• znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
• znajomość ustaw: o zarządzaniu kryzysowym, o stanie klęski żywiołowej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej,
• umiejętność obsługi oprogramowania GIS.

Wymagania dodatkowe to m.in.:
• rok doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z użytkowaniem lub/i administrowaniem lub/i wdrażaniem systemów informacji przestrzennej,
• znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego.

Inne oferty pracy na Geoforum.pl

Źródło: ŚUW w Katowicach


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
geo nie liczyłbym na dostęp do imprez towarzyskich chyba że będzie powódź i wszyscy się zjadą do urzędu. Dostępu do wielkich baz danych też bym nie podejrzewał.

do To jakiś żart 2000 netto, ale zobacz jakie dodatkowe korzyści: dostęp do imprez typu INSPIRE i innych imprez towarzyskich, praca przy wielki bazach danych typu bdot gesut i egib i innych GISach, praca w elitarnym zawodzie. Geodeta to wszak sól tej ziemi, nadzwyczajna kasta. Pieniądze to nie wszystko! Pamiętaj!

To jakiś żart? 2 netto? Z takimi wymaganiami? 2 netto to dostaje się w markecie na kasie, i bez żadnych wymagań...

realnie... myślę, że z dodatkami (za staż) wyciągniesz ze 2k netto

Zarobki Ile realnie zarabia taki inspektor?

5 komentarzy

reklama
reklama

2009 created by BRTSOFT.com
© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt