wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
KNG Dahlta w Tatrach
blog
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
TACHIMETRY

TACHIMETRY
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Wiadomości|2018-05-18| Geodezja, GIS, Instytucje

Katowice: poszukiwany inspektor wojewódzki ds. SIP

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach poszukuje kandydatów na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw systemów informacji przestrzennej w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Aplikacje można składać do 4 czerwca.


Katowice: poszukiwany inspektor wojewódzki ds. SIP
Zakres zadań na tym stanowisku obejmuje:
• Tworzenie, aktualizowanie i przetwarzanie specjalistycznych baz danych oraz warstw tematycznych geograficznego systemu informacyjnego w oprogramowaniu ArcGIS celem zapewnienia skuteczności działań podejmowanych przez jednostki systemu zarządzania kryzysowego podczas zaistnienia zdarzeń kryzysowych.
• Zarządzanie specjalistycznymi systemami informatycznymi (ArcGIS 10.2.1 for Server, PostgreSQL, MeteoGIS, monitoring IMGW) w celu zapewnienia funkcjonowania tych systemów, ich aktualności oraz korzystania z możliwości przedmiotowego oprogramowania przez uprawnionych użytkowników (jednostki samorządu terytorialnego oraz wojewódzkiej administracji zespolonej i niezespolonej).
• Opracowywanie i aktualizowanie wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego (WPZK) i innych dokumentów z nim związanych w celu przygotowania jednostek: administracji rządowej szczebla wojewódzkiego oraz samorządu terytorialnego, a także innych instytucji włączonych w system zarządzania kryzysowego do szybkiego i efektywnego reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na obszarze województwa.
• Opracowywanie analiz i prognoz rozwoju sytuacji w celu zapewnienia informacji podmiotom systemu zarządzania kryzysowego województwa śląskiego o skali zdarzenia, ilości zagrożonych osób i mienia oraz potencjalnych dalszych, negatywnych skutkach zdarzenia kryzysowego.
• Monitorowanie zagrożeń naturalnych w celu umożliwienia wczesnego uruchomienia działań pozwalających na zminimalizowanie ich skutków.
• Analizowanie przyczyn, przebiegu i skutków wystąpienia zagrożeń naturalnych i sytuacji kryzysowych w województwie, w województwach ościennych i poza granicami kraju w celu prognozowania dalszego biegu tych zjawisk i zaplanowania ewentualnych przeciwdziałań.
• Weryfikowanie strat w mieniu komunalnym jednostek samorządu terytorialnego powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych (w ramach prac wojewódzkiej komisji weryfikacyjnej powołanej Zarządzeniem Wojewody Śląskiego) w celu określenia rzeczywistego poziomu zniszczeń.
• Uzgadnianie powiatowych planów zarządzania kryzysowego celem zapewnienia jednolitości i skuteczności działań systemu reagowania kryzysowego w województwie śląskim.

Wymagania od kandydatów (niezbędne) to m.in.:
• wykształcenie wyższe na kierunku: geografia lub geologia lub geoinformatyka lub geodezja i kartografia lub wyższe i studia podyplomowe w zakresie systemów informacji geograficznej (GIS),
• poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
• znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
• znajomość ustaw: o zarządzaniu kryzysowym, o stanie klęski żywiołowej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej,
• umiejętność obsługi oprogramowania GIS.

Wymagania dodatkowe to m.in.:
• rok doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z użytkowaniem lub/i administrowaniem lub/i wdrażaniem systemów informacji przestrzennej,
• znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego.

Inne oferty pracy na Geoforum.pl

Źródło: ŚUW w Katowicach


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
geo nie liczyłbym na dostęp do imprez towarzyskich chyba że będzie powódź i wszyscy się zjadą do urzędu. Dostępu do wielkich baz danych też bym nie podejrzewał.

do To jakiś żart 2000 netto, ale zobacz jakie dodatkowe korzyści: dostęp do imprez typu INSPIRE i innych imprez towarzyskich, praca przy wielki bazach danych typu bdot gesut i egib i innych GISach, praca w elitarnym zawodzie. Geodeta to wszak sól tej ziemi, nadzwyczajna kasta. Pieniądze to nie wszystko! Pamiętaj!

To jakiś żart? 2 netto? Z takimi wymaganiami? 2 netto to dostaje się w markecie na kasie, i bez żadnych wymagań...

realnie... myślę, że z dodatkami (za staż) wyciągniesz ze 2k netto

Zarobki Ile realnie zarabia taki inspektor?

5 komentarzy

reklama
reklama

2009 created by BRTSOFT.com
© 2005-2018 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt