wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Formy rachunkowe i biografia prof. Hausbrandta
blog
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Wiadomości|2018-05-16| Geodezja, Prawo

Skarga i wniosek a działania organów wobec geodetów

W majowym wydaniu miesięcznika GEODETA, kontynując serię artykułów poświęconych dopuszczalności postępowania skargowego i wnioskowego wobec geodety, radca prawny Grzegorz Ninard omawia kwestię kompetencji organów administracji publicznej do podejmowania określonego rodzaju działań względem geodetów (również w zakresie postępowania dyscyplinarnego).


Skarga i wniosek a działania organów wobec geodetów
Zgodnie z art. 46e ust. 2 zd. 1 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne [DzU z 2017 r. poz. 2101] – pisze autor artykułu – rzecznik dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego albo Głównego Geodety Kraju. Złożenie wniosku przez WINGiK-a wymaga pozys­kania przez niego odpowiednich informacji o wadliwości działania geodety uprawnionego. Źródło takich informacji może być dowolne. Może nim być np. przeprowadzona przez WINGiK-a kontrola osoby geodety uprawnionego. Zgodnie bowiem z art. 7b ust. 1 pkt 1 Pgik WINGiK kontroluje przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy, a w szczególności:
1) zgodność wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami ustawy,
2) posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii.

Działalność kontrolna WINGiK-a jest elementem wykonywania przez niego zadań publicznych. Może zatem stanowić przedmiot zarówno skargi powszechnej, jak i wniosku. Istnieje więc możliwość złożenia do WINGiK-a wnios­ku o przeprowadzenie kontroli przestrzegania przez geodetę uprawnionego przepisów prawa geodezyjnego w trakcie wykonywania przez niego prac geodezyjnych lub kartograficznych. Jeśli wnioskodawcy nie spodoba się sposób załatwienia takiego wniosku, ma możliwość złożenia skargi na WINGiK-a do GGK. Uprawnienia te nie zmieniają jednak charakteru czynności kontrolnych – są one przeprowadzane przez WINGiK-a z urzędu, zgodnie z jego wolą. Złożenie stosownego wnios­ku o przeprowadzenie kontroli nie ma charakteru wiążącego podania – WINGiK wniosek taki może zarówno uwzględnić, jak i oddalić. Jedyny obowiązek WINGK-a w związku ze złożeniem takiego wniosku sprowadza się do jego rozpoznania i dokonania oceny zasadności zarówno z punktu widzenia opisanej we wniosku sytuacji, jak i możliwości organizacyjnych i kadrowych organu. Jeśli taki wniosek zostanie złożony do innego organu, powinien być – zgodnie z właściwością – przekazany do WINGiK-a.

Jak już wcześniej zauważyłem, organizacja systemu odpowiedzialnoś­ci zawodowej funkcjonuje w sferze publicznej. System ten obejmuje bowiem działania organów administracji pub­licznej i specjalnie powołanych do tego celu organów odpowiedzialności zawodowej…

Pełna treść artykułu w majowym wydaniu miesięcznika GEODETA
• Zamów wersję papierową • Zamów wersję cyfrową

Redakcja


«« powrót


dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_plzobacz też:reklama
reklama

2009 created by BRTSOFT.com
© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt