wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Skanowanie wnętrza platformy wiertniczej
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Wiadomości|2018-05-16| Geodezja, Prawo

Skarga i wniosek a działania organów wobec geodetów

W majowym wydaniu miesięcznika GEODETA, kontynując serię artykułów poświęconych dopuszczalności postępowania skargowego i wnioskowego wobec geodety, radca prawny Grzegorz Ninard omawia kwestię kompetencji organów administracji publicznej do podejmowania określonego rodzaju działań względem geodetów (również w zakresie postępowania dyscyplinarnego).


Skarga i wniosek a działania organów wobec geodetów
Zgodnie z art. 46e ust. 2 zd. 1 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne [DzU z 2017 r. poz. 2101] – pisze autor artykułu – rzecznik dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego albo Głównego Geodety Kraju. Złożenie wniosku przez WINGiK-a wymaga pozys­kania przez niego odpowiednich informacji o wadliwości działania geodety uprawnionego. Źródło takich informacji może być dowolne. Może nim być np. przeprowadzona przez WINGiK-a kontrola osoby geodety uprawnionego. Zgodnie bowiem z art. 7b ust. 1 pkt 1 Pgik WINGiK kontroluje przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy, a w szczególności:
1) zgodność wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami ustawy,
2) posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii.

Działalność kontrolna WINGiK-a jest elementem wykonywania przez niego zadań publicznych. Może zatem stanowić przedmiot zarówno skargi powszechnej, jak i wniosku. Istnieje więc możliwość złożenia do WINGiK-a wnios­ku o przeprowadzenie kontroli przestrzegania przez geodetę uprawnionego przepisów prawa geodezyjnego w trakcie wykonywania przez niego prac geodezyjnych lub kartograficznych. Jeśli wnioskodawcy nie spodoba się sposób załatwienia takiego wniosku, ma możliwość złożenia skargi na WINGiK-a do GGK. Uprawnienia te nie zmieniają jednak charakteru czynności kontrolnych – są one przeprowadzane przez WINGiK-a z urzędu, zgodnie z jego wolą. Złożenie stosownego wnios­ku o przeprowadzenie kontroli nie ma charakteru wiążącego podania – WINGiK wniosek taki może zarówno uwzględnić, jak i oddalić. Jedyny obowiązek WINGK-a w związku ze złożeniem takiego wniosku sprowadza się do jego rozpoznania i dokonania oceny zasadności zarówno z punktu widzenia opisanej we wniosku sytuacji, jak i możliwości organizacyjnych i kadrowych organu. Jeśli taki wniosek zostanie złożony do innego organu, powinien być – zgodnie z właściwością – przekazany do WINGiK-a.

Jak już wcześniej zauważyłem, organizacja systemu odpowiedzialnoś­ci zawodowej funkcjonuje w sferze publicznej. System ten obejmuje bowiem działania organów administracji pub­licznej i specjalnie powołanych do tego celu organów odpowiedzialności zawodowej…

Pełna treść artykułu w majowym wydaniu miesięcznika GEODETA
• Zamów wersję papierową • Zamów wersję cyfrową

Redakcja


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_plzobacz też:reklama
reklama

2009 created by BRTSOFT.com
© 2005-2018 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt