wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Geospatial Revolution, odc. 3
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama
|2018-04-11| Instytucje

Wyboista droga do e-zamówień

Informatyzacja zamówień publicznych ma obowiązywać od października tego roku. Ale jej pierwsza faza – dotycząca postępowań powyżej tzw. progów unijnych i jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – już od 18 kwietnia. O szczegółach piszemy w kwietniowym wydaniu miesięcznika GEODETA.


Wyboista droga do e-zamówień
Komunikacja elektroniczna ma usprawnić procedurę udzielania zamówień publicznych i ułatwić ubieganie się o nie przez wykonawców, zmniejszając obciążenia administracyjne. Do informatyzacji (lub elektronizacji, jak wolą autorzy przepisów), czyli rezygnacji z pisemnej formy komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami na rzecz środków elektronicznych, zobowiązuje nowelizacja ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dokonana ustawą z 22 czerwca 2016 r. (DzU 2016 r., poz. 1020). Wprowadza ona do polskiego prawa dwie dyrektywy unijne z 2014 r. dotyczące zamówień publicznych (tzw. klasyczną 2014/24/UE oraz sektorową 2014/25/UE).

• Oświadczenie zamiast pliku dokumentów

Przypomnijmy, że istotną zmianą wprowadzoną wspomnianą nowelą Pzp już w lipcu 2016 r., która poprzedza informatyzację, było zastąpienie jednym oświadczeniem obowiązku składania przez wykonawców wraz z ofertą licznych dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W postępowaniach o mniejszej wartoś­ci wystarczy stosowne oświadczenie w formie wskazanej przez zamawiającego, natomiast po przekroczeniu progów unijnych odbywa się to w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

Co istotne, pełny komplet dokumentów przedstawia jedynie ten wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Muszą one być aktualne na dzień ich złożenia, a nie, jak było wcześniej, na dzień składania oferty. W praktyce eliminuje to obowiązek przedstawiania przez wykonawców na wcześniejszych etapach postępowania przetargowego znacznej liczby zaświadczeń lub innych dokumentów odnoszących się do przesłanek wykluczenia i kryteriów kwalifikacji. Jest to wyraźne uproszczenie. Obecnie dopuszczalna jest zarówno forma pisemna, jak i elektroniczna oświadczenia.

• Przepisy o nowych sposobach komunikacji

Nowelizacja dodała jednak do Pzp rozdział 2a – Komunikacja zamawiającego z wykonawcami. Przewiduje on rezygnację z pisemnej formy komunikacji na rzecz porozumiewania się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną), czyli przede wszystkim poczty elektronicznej.
Wymagania techniczne i organizacyjne, a także sposób sporządzania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz sposób i tryb ich przekazywania, udostępniania i usuwania określa rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (DzU poz. 1320). Rozporządzenie weszło w życie 12 lipca 2017 r. i od tej daty obowiązuje tzw. centralnego zamawiającego, czyli Cent­rum Obsługi Administracji Rządowej, w zakresie wszczętych później postępowań (§ 7 ust. 1 i 2).

• Jakie kroki do informatyzacji?

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych od 18 kwietnia br. jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) musi być sporządzany w postaci elektronicznej i opatrywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności, a przekazanie tego dokumentu zamawiającemu będzie możliwe wyłącznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (poczty elektronicznej).

Natomiast w postępowaniach wszczętych od 18 października br. wymóg stosowania formy elektronicznej zostanie rozszerzony na...

Pełna treść artykułu w kwietniowym wydaniu miesięcznika GEODETA

• Zamów wersję papierową

• Zamów wersję cyfrową


PS W ostatnich dniach wreszcie udało się rozstrzygnąć ogłoszony w październiku ub.r. przetarg, którego przedmiotem jest „Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Platformy e-Zamówienia wraz z usługą hostingu”. 6 kwietnia minister cyfryzacji zawarł z firmą Enterprise Services Polska Sp. z o.o umowę o wartości blisko 10 mln zł brutto na realizację tego przedsięwzięcia. Jak informuje MC, prace projektowe z wykonawcą ruszyły 9 kwietnia br. Pierwszym krokiem jest zaplanowanie pracy i opracowanie projektu technicznego. Zasady integracji Portali e-Usług z Platformą e-Zamówienia wraz ze standardami usług i danych powinny zostać opublikowane do połowy maja br. Pierwotnie harmonogram projektu zakładał, że wersja beta Platformy powstanie w II kwartale tego roku, a uruchomienie podstawowych usług procesu zamówień publicznych nastąpi w IV kwartale br.

Redakcja


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_plzobacz też:reklama
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt