wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Bolesławiec w 3D
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Wiadomości|2018-02-22| GIS, Mapy, Teledetekcja, Prawo, Edukacja, Imprezy

Zaproszenie na konferencję PTIP

Zarząd Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej zaprasza do wzięcia udziału w XXVIII konferencji PTIP z cyklu „Geoinformacja w Polsce”, na temat „Od geoinformacji do społeczeństwa geoinformacyjnego”, która odbędzie się w dniach 7-8 listopada 2018 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie.


Zaproszenie na konferencję PTIP

Konferencja nawiązuje do dorobku dotychczasowych dorocznych konferencji Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej, a jej temat przewodni, który powinien być szeroko rozumiany, stanowi odzwierciedlenie zainteresowań krajowych środowisk geoinformacyjnych reprezentujących różne zawody, specjalności i obszary działalności. Środowiska te łączy świadomość rosnącego znaczenia geoinformacji we współczesnym świecie, w którym postępy nauki i techniki radykalnie zwiększają możliwości działania człowieka w przestrzeni, stwarzając jednocześnie konieczność optymalizacji korzystania z ograniczonych jej zasobów. Temat ten wskazuje również na ogólny kierunek prowadzonych prac, zmierzających do rozwoju społeczeństwa geoinformacyjnego, jako społeczeństwa szeroko i aktywnie korzystającego z geoinformacji, która jest uzyskiwana za pomocą powszechnie dostępnych usług infrastruktury geoinformacyjnej, zaspokajając wszelkie potrzeby związane z racjonalnym gospodarowaniem przestrzenią i jej użytkowaniem do celów publicznych i prywatnych.

Konferencja będzie prezentowała wyniki badań i prac wdrożeniowych, aktualne problemy edukacji na różnych poziomach kształcenia i upowszechniania wiedzy, a także przedsięwzięcia dotyczące produkcji, świadczenia usług i użytkowania w zakresie informacji geoprzestrzennej. W szczególności przewiduje się zwrócenie uwagi na następujące tematy:
• Nowe uwarunkowania prawne i organizacyjne mające wpływ na dziedzinę informacji geoprzestrzennej,
• Infrastruktury i systemy informacji geoprzestrzennej służące zarządzaniu przestrzenią w skali krajowej, regionalnej i lokalnej,
• Kierunki postępu technologicznego w dziedzinie informacji geoprzestrzennej,
• Analizy i modelowanie przestrzenne,
• Problematyka kształcenia w dziedzinie informacji geoprzestrzennej (zakres, programy, metodyka, współpraca międzyuczelniana),
• Kształtowanie społeczeństwa geoinformacyjnego (upowszechnianie wiedzy i umiejętności w zakresie niezbędnym dla szerokiego korzystania z geoinformacji,
• Obywatelska informacja geoprzestrzenna (crowdsourcing, VGI),
• Geoinformacja w rejestrach publicznych, z uwzględnieniem tendencji przechodzenia od zarządzania danymi geoprzestrzennymi do geoprzestrzennego zarządzania danymi, zwłaszcza w samorządzie terytorialnym,
• Technologie geoprzestrzenne w rozwoju budownictwa i infrastruktury,
• Technologie geoprzestrzenne w zastosowaniu do ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa,
• Inne rodzaje zastosowań informacji geoprzestrzennej,
• Rozwój młodej kadry (sesje młodych geomatyków).

Organizatorzy przewidują m.in. zorganizowanie sesji prezentujących:
• Współczesne trendy badawcze w zakresie geoinformacji na przykładzie prac i projektów realizowanych w Politechnice Warszawskiej.
• INSPIRE in local authorities (sesja w języku angielskim).

Podczas konferencji odbędzie się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze PTIP.

Opłata za uczestnictwo jednej osoby w dwudniowej XXVIII konferencji PTIP wynosi 770 zł przy wniesieniu jej do 30 września 2018 roku oraz 920 zł po tym terminie. Obniżka opłaty do wysokości 420 zł przed tym terminem i 520 zł po nim przysługuje wyłącznie przedstawicielom szkół średnich oraz zgłaszanym indywidualnie studentom i doktorantom. Uczestnik, który jest opiekunem naukowym ww. studentów lub doktorantów, może wnioskować o zwolnienie jednej osoby z opłaty konferencyjnej. Opłata obejmuje udział w sesjach i warsztatach, materiały, obiady i poczęstunki. W ramach jednej opłaty konferencyjnej mogą zostać zgłoszone 2 osoby, z których każda będzie uczestniczyć tylko w jednym dniu konferencji.

Nieodpłatnie w konferencji mogą wziąć udział imiennie zaproszeni goście oraz grupy studentów lub doktorantów zgodnie z listami ich uczestnictwa uzgodnionymi z PTIP w październiku 2018 roku.

Do 15 maja można zgłaszać referaty na konferencję. Na 10 czerwca wyznaczono termin kwalifikacji referatu do wygłoszenia podczas konferencji. Materiały konferencji, pozytywnie zrecenzowane i spełniające wymogi redakcyjne, zostaną opublikowane w czasopiśmie Roczniki Geomatyki, w wersji cyfrowej i papierowej.

W czerwcu ukaże się zaktualizowany komunikat o konferencji, a we wrześniu będzie dostępny jej ramowy i szczegółowy program.

Komunikat 1
Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa
Formularz zgłoszeniowy referatu

Zobacz informacje o innych nadchodzących konferencjach z zakresu GIS, geodezji i kartografii

Źródło: PTIP


«« powrót


dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl

reklama
reklama

2009 created by BRTSOFT.com
© 2005-2018 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt