wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
World Trade Center w obiektywie Stanisława Nazalewicza
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Wiadomości|2018-02-14| Geodezja, Prawo, Kataster

Nieważność MPZP a wpisy w EGiB

W lutowym wydaniu miesięcznika GEODETA sędzia Magdalena Durzyńska kontynuuje wątek skutków nieważności decyzji wydanej na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego nieważność stwierdzono ex post. Tym razem zwraca uwagę na orzeczenie dotyczące zmiany wpisu w EGiB po stwierdzeniu nieważności MPZP, na którym oparto decyzję podziałową.


Nieważność MPZP a wpisy w EGiB
Decyzją z 17 sierpnia 2011 r. burmistrz zatwierdził projekt podziału nieruchomości stanowiących własność X, opierając się na miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP) z 2010 r. W wyniku podziału wydzielono m.in. kilka działek pod drogi gminne. Jednocześnie w pkt 3 tej decyzji stwierdzono, że zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoś­ciami (ugn) przeszły one na własność gminy z dniem, w którym decyzja stała się ostateczna, tj. 2 września 2011 r. Na podstawie tej decyzji podziałowej w ewidencji gruntów i budynków (EGiB) wprowadzono zmianę polegającą na ujawnieniu własności gminy w odniesieniu do ww. działek drogowych.

Następnie decyzją z 22 grudnia 2011 r. burmistrz zmienił treść decyzji z 17 sierpnia 2011 r., jednak zawarte w pkt 3 rozstrzygnięcie dotyczące działek wydzielonych pod drogi gminne nie uległo zmianie. Dalej, decyzją z 5 kwietnia 2013 r., Samorządowe Kolegium Odwoławcze stwierdziło nieważność decyzji podziałowej z zakresie dotyczącym pkt 3, a także nieważność decyzji burmistrza z 22 grudnia 2011 r., czyli decyzji zmieniającej decyzję zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości. SKO wyjaśniło, że art. 98 ust. 1 ugn, na który powołał się burmistrz w decyzjach z 17 sierpnia 2011 r. i 22 grudnia 2011 r., nie reguluje podziału nieruchomości, lecz określa następujące z mocy prawa – ograniczone do określonych przypadków – cywilnoprawne skutki decyzji administracyjnej o podziale nieruchomoś­ci. Kolegium podniosło, że o tym, który z podmiotów wymienionych w art. 98 ust. 1 ugn nabędzie z mocy tego przepisu własność działek gruntu, decydują ustalenia MPZP.

W 2015 r. WSA wyrokiem II SA/Ke 922/15 stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej w przedmiocie MPZP z 2010 r. Wobec tego w sierpniu 2016 r. gmina wystąpiła do starosty o wprowadzenie w EGiB zmiany podmiotowej i odnośnie do działek drogowych wpisanie w jej miejsce (jako właściciela ujawnionego w wyniku decyzji podziałowej z 2011 r.) dotychczasowego właściciela, czyli X. Podniosła, że według nieważnego MPZP z 2010 r. sporne działki drogowe zostały oznaczone symbolem KD-D1 i zaliczone do dróg gminnych klasy dojazdowej. Zaznaczyła, że w międzyczasie uchwałą z 22 listopada 2013 r. przyjęto zmianę MPZP z 2010 r., według której działki te stanowiły już drogi wewnętrzne (KDW5), a po zmianie w 2013 r. MPZP z 2010 r. WSA wspomnianym wyrokiem stwierdził nieważność tego ostatniego.

W odpowiedzi na wniosek gminy starosta decyzją odmówił wprowadzenia zmiany w części opisowej EGiB, podnosząc, że jego zdaniem nie zaistniała żadna okoliczność uzasadniająca żądanie. W odwołaniu gmina zarzuciła błędne powołanie się na decyzję podziałową burmistrza z 2011 r., której nieważność (w pkt 3) stwierdziło SKO. Podniosła, że dla celów EGiB wiążące są jedynie ustalenia MPZP zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej z 22 listopada 2013 r.

Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego (WINGiK) po rozpatrzeniu odwołania gminy utrzymał w mocy odmowną decyzję starosty. Przywołując treść art. 29 ust. 1 oraz art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej jako upzp), WINGiK stwierdził, że uchwała z 22 lis­topada 2013 r. weszła w życie w styczniu 2014 r., a zatem w dacie wydania decyzji podziałowej z 17 sierpnia 2011 r. i w dacie, kiedy stała się ostateczna (2 września 2011 r.), obowiązywał MPZP z 2010 r. Wobec tego uznał, że 2 września 2011 r., stosownie do treści art. 98 ust. 1 ugn, sporne działki drogowe stały się własnością gminy. Według WINGiK-a zmiana MPZP zatwierdzona uchwałą z 22 listopada 2013 r. nie zmieniła stanu prawnego, który powstał na mocy decyzji wydanej na podstawie ustaleń MPZP z 2010 r...

Pełna treść artykułu w lutowym wydaniu miesięcznika GEODETA
• Zamów wersję papierową • Zamów wersję cyfrową

Redakcja


«« powrót


dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_plzobacz też:reklama
reklama

2009 created by BRTSOFT.com
© 2005-2018 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt