wiadomościksięgarniamapa firmprenumeratareklamakontaktciasteczka
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Geospatial Revolution, odc. 4
blog
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Wiadomości|2018-01-05| Mapy, Edukacja, Imprezy, Kataster

Pomiar i opis cech nieruchomości

To temat, który zdominował seminarium naukowe zorganizowane na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej 21 grudnia 2017 r. przez Towarzystwo Naukowe Nieruchomości. Jest to równocześnie problematyka stale aktualna dla osób zajmujących się badaniami rynku nieruchomości oraz wyceną nieruchomości.


Pomiar i opis cech nieruchomości
Wprowadzeniem do dyskusji był referat dr. inż. Radosława Gacy pt. „Typologia i pomiar cech nieruchomości, czyli co nam się wydaje, a jak jest naprawdę”. Prelegent wyjaśniał różnice pomiędzy takimi pojęciami, jak: zmienna, cecha i atrybut. Omówił typologię cech nieruchomości na tle innych dóbr, zarówno pod względem ich cenotwórczego charakteru, jak też z uwagi na poziomy ich pomiaru. W prezentacji była również mowa o podstawowych problemach pomiaru cech nieruchomości i ich skalowania. Na konkretnych przykładach autor pokazał równocześnie zawodność percepcji ludzkiej, która może prowadzić do oceny niezgodnej z rzeczywistością, szeroko omówił tzw. Skalę Osgooda i jej zalety. Zachęcił przy tym słuchaczy do ćwiczeń warsztatowych mających na celu weryfikację obiektywności oceny cech konkretnych nieruchomości. Podczas wystąpienia zostały poruszone problemy, z jakimi na co dzień borykają się rzeczoznawcy majątkowi i badacze rynku nieruchomości. Przykładem jest brak pełnego dostępu do danych katastralnych (fot.), brak jednoznacznych współczynników redukcyjnych dla poddaszy czy jednoznacznej identyfikacji liczby kondygnacji. Prelegent obszernie omówił również problem kodowania zmiennych jakościowych.

Tematyka referatu połączonego z minieksperymentami badawczymi wzbudziła wiele komentarzy słuchaczy i żywą dyskusję prowadzoną przez dr hab. inż. Annę Barańską. Dyskutanci – rzeczoznawcy majątkowi – zachęceni przez prelegenta dzielili się swoimi doświadczeniami z działalności zawodowej oraz problemami, na które napotykają w konkretnych przypadkach na lokalnych rynkach nieruchomości różnych typów. W dyskusji głos zabrali m.in. prof. Ewa Kucharska-Stasiak, prof. Ryszard Żróbek, dr inż. Jan Konowalczuk, dr Małgorzata Krajewska, dr inż. Jacek Zyga. Prelegent starał się odpowiedzieć wyczerpująco na każde z pytań i sugestii. O trafnie dobranej tematyce seminarium świadczyła duża aktywność uczestników i prośba o udostępnienie prezentacji w internecie (autor zachęca do wykorzystania zamieszczonych tam badań ankietowych). Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w seminarium, które było jednocześnie szkoleniem w ramach doskonalenia zawodowego z zakresu gospodarki nieruchomościami.

Tuż po zakończeniu obrad odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego i Rady Programowej TNN. Było to robocze spotkanie poświęcone różnym aspektom działalności Towarzystwa, w tym m.in. organizacji XXVI Konferencji Naukowej TNN w maju 2018 roku w Kazimierzu Dolnym, zasadom publikacji w czasopiśmie Towarzystwa - „Real Estate Management and Valuation (REMV)” – oraz propozycji zmian w statucie TNN. Tę część posiedzenia swoją obecnością zaszczyciła dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii PW, prof. Alina Maciejewska, jak zwykle przychylna naukowym spotkaniom TNN w murach Politechniki Warszawskiej. Dziekan objęła również patronatem przyszłoroczną konferencję.

W grudniowym seminarium – zorganizowanym przez dr hab. inż. Annę Barańską i dr. hab. inż. Radosława Wiśniewskiego – wzięło udział ponad 30 osób, przedstawicieli wielu ośrodków akademickich w Polsce (w tym m.in. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie). Funkcję gospodarza spotkania pełniła kierownik Zakładu Katastru i Gospodarki Nieruchomościami WGiK PW dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska.

Anna Barańska (wiceprezes TNN, AGH w Krakowie)


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl

reklama
reklama

2009 created by BRTSOFT.com
© 2005-2017 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt