wiadomościksięgarniamapa firmprenumeratareklamakontaktciasteczka
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Wapno - krajobraz po katastrofie
blog
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Wiadomości|2017-12-28| Geodezja, Prawo, Kataster

Czy można wstrzymać zmianę w EGiB?

Czy z prawnego punktu widzenia sąd może wstrzymać decyzję w przedmiocie wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków? W tej sprawie wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny.


Czy można wstrzymać zmianę w EGiB?

W maju br. właścicielka nieruchomości wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję WINGiK-a w przedmiocie wprowadzenia zmian w EGiB. Równocześnie, powołując się na art. 61 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wniosła także o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Paragraf ten daje taką możliwość, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

WSA postanowieniem z 20 lipca 2017 r. (sygn. akt III SA/Łd 543/17) odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. W uzasadnieniu sąd przypomina, że wstrzymanie wykonania może dotyczyć wyłącznie tych aktów administracyjnych, które nadają się do wykonania i wymagają wykonania. „Przez pojęcie wykonania aktu administracyjnego należy rozumieć spowodowanie w sposób dobrowolny lub doprowadzenie w trybie egzekucji do takiego stanu rzeczy, który jest zgodny z rozstrzygnięciem zawartym w danym akcie. Nie każdy akt administracyjny nadaje się do tak rozumianego wykonania” – czytamy w uzasadnieniu. Mając to na uwadze, WSA stwierdził, że wykonanie decyzji o wprowadzeniu zmian w ewidencji gruntów i budynków nie może wywołać negatywnych skutków, o jakich stanowi Ppsa, a zaskarżona decyzja nie posiada atrybutu wykonalności.

WSA przypomniał zawarte w wielu innych orzeczeniach sądów administracyjnych stwierdzenie, że EGiB nie kształtuje nowego stanu prawnego, a jedynie potwierdza stan prawny zaistniały wcześniej. Ewidencja ta rejestruje jedynie stany prawne ustalone w innym trybie lub przez inne organy, a zmiany danych w tym rejestrze można dokonać tylko w oparciu o decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe lub akty notarialne. Tak więc zaskarżona decyzja z uwagi na jej charakter nie nadaje się do wykonania ani nie wymaga wykonania.

Właścicielka nie zgodziła się z tym rozstrzygnięciem i odwołała się do NSA. Postanowieniem z 16 listopada (sygn. akt. I OZ 1594/17) sąd oddalił skargę i przychylił się do argumentów niższej instancji. Dodał, że w rozpoznawanej sprawie skarżąca nie uzasadniła, w jaki sposób wykonanie zaskarżonej decyzji może wiązać się z ryzykiem powstania trudnych do odwrócenia skutków bądź niebezpieczeństwem wyrządzenia znacznej szkody. Sąd administracyjny nie jest zaś uprawniony do samodzielnego szukania okoliczności spełniających kryteria.

JK


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_plzobacz też:reklama
reklama

2009 created by BRTSOFT.com
© 2005-2017 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt