Ciekawe Tematyarchiwum Geodetywiadomościnewsletterkontaktreklama
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2017-11-24| Prawo

Ważne dla geodezji zmiany w Kub

Między innymi możliwość projektowania na mapie zasadniczej wprowadzono w drugiej wersji Kodeksu urbanistyczno-budowlanego (Kub). Jakie jeszcze ważne zmiany znajdziemy w tym akcie?


Ważne dla geodezji zmiany w Kub

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa nie spełniło jednego z głównych postulatów organizacji geodezyjnych, czyli wpisania geodety na listę uczestników procesu budowlanego.

Resort wprowadził natomiast kontrowersyjny zapis, by w przypadku niektórych kategorii inwestycji można było projektować nie na mapie do celów projektowych, ale na mapie zasadniczej. Przepis ten będzie można stosować, gdy spełnione zostaną dwa warunki:
• o ile „dokładność i aktualność danych zawartych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym odpowiada stopniowi skomplikowania inwestycji”;
• dla inwestycji kategorii 1-4 (z wyjątkiem inwestycji liniowych) – to np. budynek letniskowy czy budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący lub w zabudowie bliźniaczej (dokładny opis kategorii inwestycji znajduje się w załączniku do Kub).

Jeśli chodzi o mapę do celów projektowych, zdecydowano się poszerzyć pas wokół inwestycji, jaki ma obejmować to opracowanie. Pierwotnie proponowano, by miał on szerokość raptem 5 m, w najnowszej wersji Kub jest to już 15 m. Spełniono także postulat Stowarzyszenie Geodetów Polskich, by treść tych opracowań obejmowała również obciążenia służebnościami gruntowymi lub służebnościami przesyłu.

Zgodnie z propozycjami organizacji geodezyjnych wprowadzono definicję planu sytuacyjnego (jest on potrzebny m.in. podczas narady koordynacyjnej czy do wniosku o udzielenie zgody inwestycyjnej). Zapisano, że sporządza go inwestor albo główny projektant na mapie do celów projektowych, mapie zasadniczej lub, w przypadku inwestycji kategorii 1-2 innych niż sieci telekomunikacyjne – mapie ewidencyjnej. Określa on granice terenu inwestycji oraz usytuowanie i funkcję projektowanych obiektów budowlanych oraz obszar projektowanej zmiany zagospodarowania terenu. Przypomnijmy, że Pomorskie Stowarzyszenie Geodezyjne proponowało, by plan sytuacyjny można było sporządzać jedynie na MdcP opracowanej na potrzeby danej inwestycji, co miałoby ukrócić postępujące zjawisko handlu tymi mapami bez wiedzy i zgody ich autorów.

Warto dodać, że do Kub wprowadzono definicję geodety, zgodnie z którą jest nim wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe.

W rozdziale „Opracowania i czynności geodezyjne” rozszerzono listę czynności geodezyjnych, a także wprowadzono wyliczenie opracowań geodezyjnych. Określono także, na czym ]= polega geodezyjne wytyczenie obiektu budowlanego oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. W tym ostatnim przypadku znalazł się zapis, że w jej toku określa się wysokości obiektów budowlanych wyższych niż 3 m, a także, że w jej ramach należy stwierdzić, czy obiekt został wybudowany zgodnie z projektem inwestycyjnym lub planem sytuacyjnym. W Kub określono ponadto, że obowiązek wytyczenia nie dotyczy inwestycji polegającej na nadbudowie lub odbudowie obiektu budowlanego. Inwentaryzacja powykonawcza nie jest zaś konieczna w przypadku obiektów małej architektury oraz urządzeń budowlanych.

Zgodnie z postulatem SGP z rozdziału „Opracowania i czynności geodezyjne” usunięto zapis, że „właściwi ministrowie i kierownicy urzędów centralnych będą mogli opracowywać, rekomendować do stosowania oraz rozpowszechniać wzorce, standardy, wytyczne i inne opracowania dotyczące sposobów wykonywania opracowań i czynności geodezyjnych w procesie inwestycyjnym, a dokumenty te będą wchodzić w skład zasad wiedzy technicznej”. W nowej wersji nie znajdziemy ponadto maksymalnych terminów obsługi geodetów w starostwach – zapisy te przeniesiono do tzw. ustawy inwestycyjnej.

Zmiany zaszły także w rozdziale „Podział nieruchomości”. Dodano np. zapis, zgodnie z którym podział można przeprowadzić na obszarze nieobjętym planem miejscowym, jeżeli jest on zgodny z przepisami odrębnymi. Rozbudowano także przepisy regulujące przeprowadzanie podziałów nieruchomości zabudowanej budynkiem. Dodano również artykuł, zgodnie z którym „nie dokonuje się podziału nieruchomości w obrębie zabudowy zagrodowej, za wyjątkiem podziałów służących wyłącznie wydzieleniu nieruchomości pod drogę wewnętrzną”.

W art. 323 określono ponadto procedury, w toku których można przeprowadzić podział. Są to:
1) zgoda inwestycyjna;
2) decyzja zintegrowana (w przypadku podziału dokonywanego w celu realizacji inwestycji celu publicznego);
3) decyzja o podziale nieruchomości;
4) orzeczenie sądu – w wyniku uwzględnienia roszczenia o podział majątku, masy spadkowej, albo w inny sposób przewidziany przepisami prawa cywilnego;
5) decyzja o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości.

W drugiej wersji Kub wyodrębniono ponadto rozdział „Połączenie i podział nieruchomości na wniosek właścicieli”.

Druga wersja Kub
Załącznik do projektu

JK


«« powrót

Udostępnij:    

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

ładowanie komentarzyzobacz też:wiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Uber "naprawia" GPS w miastach
czy wiesz, że...
© 2023 - 2024 Geo-System Sp. z o.o.

O nas

Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp.

Historia

Portal Geoforum.pl został uruchomiony przez redakcję miesięcznika GEODETA w 2005 r. i był prowadzony do 2023 r. przez Geodeta Sp. z o.o.
Od 2 maja 2023 roku serwis prowadzony jest przez Geo-System Sp. z o.o.

Reklama

Zapraszamy do kontaktu na adres
redakcji:

Kontakt

Redaktor prowadzący:
Damian Czekaj
Sekretarz redakcji:
Oliwia Horbaczewska
prześlij newsa

facebook twitter linkedIn Instagram RSS