wiadomościMiesięcznik GEODETAprenumeratareklamaksięgarniakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2017-11-16| Geodezja, Prawo, Kataster

MIB modyfikuje ustawę inwestycyjną

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa opublikowało nową wersję projektu tzw. ustawy inwestycyjnej. Choć główne założenia tego aktu pozostały bez zmian, to znajdziemy w nim kilka istotnych z punktu widzenia geodezji zmian.


MIB modyfikuje ustawę inwestycyjną

Jeśli chodzi o zmiany w Prawie geodezyjnym i kartograficznym, to:
• W art. 12 Pgik wyliczenie prac podlegających obowiązkowemu zgłaszaniu staroście rozbudowano o literę f o treści: „inna niż wymieniona w lit. b-e czynność lub dokumentacja, której wykonanie skutkuje zmianą w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b, z wyłączeniem prac wykonywanych na zlecenie organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej”;
• W art. 12 dodano zapis: „Na pisemny wniosek wykonawcy złożony w trakcie realizacji pracy geodezyjnej lub kartograficznej organ udostępnia wskazane w tym wniosku dodatkowe materiały zasobu niezbędne do wykonania danej pracy geodezyjnej lub kartograficznej, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku”.
• W art. 12 wprowadzono zapis „Z chwilą zakończenia weryfikacji z wynikiem pozytywnym, właściwy organ zamieszcza informację o tym fakcie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu, który go obsługuje.”
• Z art. 12c usunięto zapis wyłączający z obowiązkowego zgłaszania „aktualizację mapy do celów projektowych w oparciu o dane pozyskane z PZGiK w przypadku, gdy aktualizacja ta nie wymaga wykonania geodezyjnego pomiaru terenowego”. Przepis o podobnej treści ma jednak znaleźć się w Prawie budowlanym (patrz niżej).
• W art. 24b przewidziano możliwość aktualizacji EGiB także na podstawie „dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”.
• W art. 40a dodano zapis, zgodnie z którym nie będzie się pobierać opłat za udostępnienie materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem prac, „których wyłącznym celem lub zakładanym wynikiem jest wytyczenie budynku lub sieci uzbrojenia terenu”. Wcześniej mowa była tu jedynie o wytyczaniu obiektów budowlanych.
• Jedną z ważniejszych zmian wprowadzanych przez ustawę inwestycyjną ma być przywrócenie ryczałtów za materiały z PZGiK. W najnowszym projekcie tego aktu doprecyzowano zasady ich naliczania. Określono np., jak wyliczyć opłatę, gdy:
– zgłoszenie prac obejmuje obszary stanowiące odrębne zamknięte poligony,
– wyłącznym celem lub zakładanym wynikiem prac jest wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych, ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych lub rozgraniczenie nieruchomości,
– zgłoszenie prac zawiera więcej niż jeden główny cel lub zakładany wynik prac,
– geodeta chce uzupełnić zgłoszenie pracy.

Z punktu widzenia geodezji jedna z większych zmian w drugiej wersji projektu ustawy inwestycyjnej dotyczy jednak nie Pgik, ale Prawa budowlanego. MIB proponuje rozbudować tę ustawę o rozdział 3a „Opracowania i czynności geodezyjne”. Jak wyjaśniają autorzy ustawy, propozycja tego rozdziału wiąże się z planowanym uchyleniem rozporządzenia z 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie oraz przeniesieniem tych regulacji do Prawa budowlanego.

Projektowane przepisy rozdziału 3a określają i systematyzują zakres czynności oraz opracowań geodezyjnych wykonywanych w trakcie realizacji procesu inwestycyjno-budowlanego. Stanowią również, że jedynym podmiotem uprawnionym do ich wykonywania jest geodeta posiadający uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie odpowiednim do wykonywanych prac.

Jednocześnie projektodawca zdecydował o wprowadzeniu obligatoryjnej zasady wykorzystywania w procesie budowlanym map do celów projektowych oraz map będących wynikiem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, które zostały opatrzone klauzulą określoną w Pgik. Powyższa regulacja jest odpowiedzią na sygnały płynące od wykonawców prac geodezyjnych i od organów administracji geodezyjnej i kartograficznej – wyjaśniają autorzy ustawy.

Zdefiniowany został ponadto sposób sporządzania map do celów projektowych oraz wykonywanie geodezyjnego wytyczenia obiektów budowlanych w terenie, a także geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych.

Inna zmiana w rozdziale 3a dotyczy wprowadzenia możliwości przeprowadzenia przez geodetę uzupełnienia wykonanej mapy do celów projektowych w oparciu o materiały PZGiK bez konieczności dokonywania zgłoszenia prac geodezyjnych, jeżeli uzupełnienie to nie wiąże się z koniecznością dokonania przez geodetę zmian w bazach danych EGiB, GESUT, szczegółowych osnów oraz BDOT500. Ma to być kolejny krok w stronę usprawnienia i przyśpieszenia realizacji procesu inwestycyjnego oraz zmniejszenia kosztów ponoszonych przez inwestora na zapewnienie aktualności opracowań geodezyjno-kartograficznych będących podstawą projektu budowlanego.

Projekt ustawy inwestycyjnej o tej treści trafi teraz pod obrazy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego – zajmie się ona nim 20 listopada.

JK


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
żal Wiecie co... żygać mi się chce jak się to czyta!!! Nigdy nie widziałam/czytałam tyle wzajemnej pogardy i braku życzliwości. Prawdziwi Polacy - "Ojjj, głupi Wy, głupi"!!!
odpowiedz zgłoś
A na MZ projektanci będą mogli projektować?
odpowiedz zgłoś
BIP Będzie też widać gdzie i ile fuch robią pracownicy ośrodków lub ich rodziny (mąż, żona)
odpowiedz zgłoś
Będzie też widać, jak pracuje Starosta, ile dziennie pozytywnych protokołów weryfikacji sporządza.
odpowiedz zgłoś
Wszystko ma swoje dobre i złe strony. Przynajmniej przed złożeniem operatu z BIP-u można się będzie dowiedzieć, że dwa dni wcześniej przyjęto inny operat, na podstawie którego coś się w bazach zmieniło i szybko uzupełnić swoją mapę, a nie dopiero z negatywnego protokołu weryfikacji.
odpowiedz zgłoś
Do sssss Na BIPe nie będzie protokółów z wynikiem negatywnym !!! "Z chwilą zakończenia weryfikacji z wynikiem pozytywnym......" Co nie zmienia faktu że będzie można ocenić ile jaka firma robi robót, nie spotkałem się z tym by inna grupa zawodowa była tak monitorowana np rzeczoznawcy czy projektanci. Myślę, że to skutek naszego piekiełka i słabości skłóconego środowiska geodezyjnego.
 1 
odpowiedz zgłoś
Proszę sobie teraz wyobrazić jak urzędnik informuje klienta z uśmiechem na ustach jak geodeta ten niepokorny robi źle wystarczy wejść na BIP. Np z pięć protokołów weryfikacji negatywnych bo termin weryfikacji jest zawalony w PODGiK, a teraz proszę sobie zobaczyć jaki wykonawca robi dobrze prace geodezyjne dalej proszę sobie dopowiedzieć. Moim zdaniem dobry sposób na w eliminowanie konkurencji z rynku, OSKARDA geodezyjnego należy przyznać pomysłodawcy
odpowiedz zgłoś
Tekst jednolity A ja poproszę od razu o tekst jednolity ustawy
 2 
 1 
odpowiedz zgłoś
Czy to jest w ogóle wykonalne? Nie mogę się doczekać chwili w której po 7 dniach będę miał protokół... Obawiam się jednak, że wszyscy marzyciele zostaną brutalnie sprowadzeni na ziemię. Niby przepis jest przepis ale potrzeba matką wynalazku. Nie doczytałem nigdzie w projekcie jak to jest z terminem powtórnej weryfikacji? Może mnie ktoś oświeci. Załóżmy że magiczne 7 dni. Nie chcę być tutaj złym prorokiem ale według mnie to będzie dokładnie tak jak do tej pory. I tak i tak będziecie czekać miesiąc na kontrolę operatu z tą tylko różnicą że po drodze dostaniesz 3 negatywne protokoły i dopiero 4 pozytywny. A w między czasie spokojnie operacik odleży co swoje. No bo niby jak w oczach urzędu skrócić coś co i tak jest napięte jak bycze wiadomoco... Tak na marginesie, rozmowa z klientem - (ja) mapa d/c proj Szanowny Panie termin wykonania ok 1,5 miesiąca - (klient) Panie mnie ekipa stawia dom z bali w 4 tygodnie a ja prawie pół roku pod to papiery załatwiam!... A to Polska właśnie...
 3 
odpowiedz zgłoś
A po co na BIP a bo może będziemy sobie mogli zobaczyć, kto ile robót robi i jak szybko. A jeśli będzie informacja, kiedy zgłoszono pracę i kiedy zakończono pozytywnie będziemy mogli zobaczyć, jak to jest z tą równością w traktowaniu wykonawców i w tempie obsługi. Będą to tez widzieć nasi klienci. Może to przynieść zupełnie nieoczekiwane skutki, ale w pewnym sensie upubliczni to obroty poszczególnych firm geodezyjnych. Ciekawe, kiedy wykaz pozytywnych weryfikacji w najkrótszym czasie od zgłoszenia stanie się kryterium w przetargach :). A w kolejnej nowelizacji będziemy mieli pewnie geopręgierz w postaci wykazu usterek i negatywnych weryfikacji na BIP. I oczywiście rejestr zgłoszeń z zakresami w jakimś geoportalu, żeby właściciele mogli sprawdzić online nasze prawo wstępu na grunt. A kto się wstydzi, to pewnie złodziej albo oszust.
 1 
 6 
odpowiedz zgłoś
No właśnie - po co? W rejestrze zgłoszeń powinno to byc odnotowane (par. 8 pkt 14 rozporządzenia w sprawie pzgik), a geodeta powinien mieć dostęp do tego rejestru, a nawet powiadomienie wygenerowane przez system - jeśli w zgłoszeniu podał adres mailowy.
 1 
 3 
odpowiedz zgłoś
protokół protokół weryfikacji publikowany na BIPie Urzędu - a to po co ?
 4 
odpowiedz zgłoś
Brawo Bardzo dobre zmiany szczególnie te o mapach w procesie budowlanym. Brawo
 1 
 2 
odpowiedz zgłoś
Cywilizacja Idziemy na wschód - tam jest cywilizacja. Mówimy NIE zachodniej zgniliźnie!
 2 
 7 
odpowiedz zgłoś
PIS chce zburzyć Pałac Kultury, symbol dominacji Związku Radzieckiego nad Polską, ale jak niepodległości broni komunistycznych rozwiązań w prawie geodezyjnym i kartograficznym. Twierdzi że odwołuje się do tradycji II Rzeczypospolitej a bezmyślnie powiela stalinowskie wzorce powstałe w najlepszych latach panowania tego systemu. Przed II wojną światową byliśmy w rodzinie cywilizowanych państw europejskich a nasze rozwiązania prawne, na przykład dotyczące planowania przestrzennego, nawet już po wojnie, były kopiowane w takich państwach jak Niemcy za Adenauera czy Luksemburg, gdzie są one do dzisiaj. Hitler i Stalin wytłukli nam całą inteligencję i od tego czasu, jak widać aż do dzisiaj, triumfuje u nas model wschodni. Rządy urzędników których jedynym celem jest utrzymanie władzy opartej na bezmyślnym posłuszeństwie. Jak szyderczy śmiech powracają do nas kolejny raz słowa Bismarcka - "Dajcie Polakom władzę a sami się wykończą". - To jest mój komentarz do legislacyjnych "wysiłków" dobrej zmiany.
 5 
 14 
odpowiedz zgłoś
7 dni A co i komu zrobisz jak Ci sprawdzą w 70 dni?
 1 
 2 
odpowiedz zgłoś
7 dni? Dla mnie jednym z ważniejszych jest art. 12b i to 7 dni na weryfikację - jeżeli to rzeczywiście wejdzie, to już jestem wdzięczny. Podział sprawdzony w 7 dni? Na chwilę obecną to marzenie.
 1 
 3 
odpowiedz zgłoś
. Panie Boże miej nas geodetów w swojej opiece. Tylko to nam pozostało.
 1 
 4 
odpowiedz zgłoś
18 komentarzyzobacz też:wiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Polska aplikacja zwycięża w konkursie Hexagonu
czy wiesz, że...
© 2005-2021 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

  • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
  • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
  • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
  • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

  • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
  • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
  • Jerzy Przywara
  • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
  • Damian Czekaj
  • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
egeodeta24@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS