Ciekawe Tematyarchiwum Geodetywiadomościnewsletterkontaktreklama
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2017-11-16| Geodezja, Prawo, Kataster

MIB modyfikuje ustawę inwestycyjną

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa opublikowało nową wersję projektu tzw. ustawy inwestycyjnej. Choć główne założenia tego aktu pozostały bez zmian, to znajdziemy w nim kilka istotnych z punktu widzenia geodezji zmian.


MIB modyfikuje ustawę inwestycyjną

Jeśli chodzi o zmiany w Prawie geodezyjnym i kartograficznym, to:
• W art. 12 Pgik wyliczenie prac podlegających obowiązkowemu zgłaszaniu staroście rozbudowano o literę f o treści: „inna niż wymieniona w lit. b-e czynność lub dokumentacja, której wykonanie skutkuje zmianą w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b, z wyłączeniem prac wykonywanych na zlecenie organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej”;
• W art. 12 dodano zapis: „Na pisemny wniosek wykonawcy złożony w trakcie realizacji pracy geodezyjnej lub kartograficznej organ udostępnia wskazane w tym wniosku dodatkowe materiały zasobu niezbędne do wykonania danej pracy geodezyjnej lub kartograficznej, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku”.
• W art. 12 wprowadzono zapis „Z chwilą zakończenia weryfikacji z wynikiem pozytywnym, właściwy organ zamieszcza informację o tym fakcie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu, który go obsługuje.”
• Z art. 12c usunięto zapis wyłączający z obowiązkowego zgłaszania „aktualizację mapy do celów projektowych w oparciu o dane pozyskane z PZGiK w przypadku, gdy aktualizacja ta nie wymaga wykonania geodezyjnego pomiaru terenowego”. Przepis o podobnej treści ma jednak znaleźć się w Prawie budowlanym (patrz niżej).
• W art. 24b przewidziano możliwość aktualizacji EGiB także na podstawie „dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”.
• W art. 40a dodano zapis, zgodnie z którym nie będzie się pobierać opłat za udostępnienie materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem prac, „których wyłącznym celem lub zakładanym wynikiem jest wytyczenie budynku lub sieci uzbrojenia terenu”. Wcześniej mowa była tu jedynie o wytyczaniu obiektów budowlanych.
• Jedną z ważniejszych zmian wprowadzanych przez ustawę inwestycyjną ma być przywrócenie ryczałtów za materiały z PZGiK. W najnowszym projekcie tego aktu doprecyzowano zasady ich naliczania. Określono np., jak wyliczyć opłatę, gdy:
– zgłoszenie prac obejmuje obszary stanowiące odrębne zamknięte poligony,
– wyłącznym celem lub zakładanym wynikiem prac jest wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych, ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych lub rozgraniczenie nieruchomości,
– zgłoszenie prac zawiera więcej niż jeden główny cel lub zakładany wynik prac,
– geodeta chce uzupełnić zgłoszenie pracy.

Z punktu widzenia geodezji jedna z większych zmian w drugiej wersji projektu ustawy inwestycyjnej dotyczy jednak nie Pgik, ale Prawa budowlanego. MIB proponuje rozbudować tę ustawę o rozdział 3a „Opracowania i czynności geodezyjne”. Jak wyjaśniają autorzy ustawy, propozycja tego rozdziału wiąże się z planowanym uchyleniem rozporządzenia z 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie oraz przeniesieniem tych regulacji do Prawa budowlanego.

Projektowane przepisy rozdziału 3a określają i systematyzują zakres czynności oraz opracowań geodezyjnych wykonywanych w trakcie realizacji procesu inwestycyjno-budowlanego. Stanowią również, że jedynym podmiotem uprawnionym do ich wykonywania jest geodeta posiadający uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie odpowiednim do wykonywanych prac.

Jednocześnie projektodawca zdecydował o wprowadzeniu obligatoryjnej zasady wykorzystywania w procesie budowlanym map do celów projektowych oraz map będących wynikiem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, które zostały opatrzone klauzulą określoną w Pgik. Powyższa regulacja jest odpowiedzią na sygnały płynące od wykonawców prac geodezyjnych i od organów administracji geodezyjnej i kartograficznej – wyjaśniają autorzy ustawy.

Zdefiniowany został ponadto sposób sporządzania map do celów projektowych oraz wykonywanie geodezyjnego wytyczenia obiektów budowlanych w terenie, a także geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych.

Inna zmiana w rozdziale 3a dotyczy wprowadzenia możliwości przeprowadzenia przez geodetę uzupełnienia wykonanej mapy do celów projektowych w oparciu o materiały PZGiK bez konieczności dokonywania zgłoszenia prac geodezyjnych, jeżeli uzupełnienie to nie wiąże się z koniecznością dokonania przez geodetę zmian w bazach danych EGiB, GESUT, szczegółowych osnów oraz BDOT500. Ma to być kolejny krok w stronę usprawnienia i przyśpieszenia realizacji procesu inwestycyjnego oraz zmniejszenia kosztów ponoszonych przez inwestora na zapewnienie aktualności opracowań geodezyjno-kartograficznych będących podstawą projektu budowlanego.

Projekt ustawy inwestycyjnej o tej treści trafi teraz pod obrazy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego – zajmie się ona nim 20 listopada.

JK


«« powrót

Udostępnij:    

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

ładowanie komentarzy



zobacz też:



wiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Polska aplikacja zwycięża w konkursie Hexagonu
czy wiesz, że...
© 2023 - 2024 Geo-System Sp. z o.o.

O nas

Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp.

Historia

Portal Geoforum.pl został uruchomiony przez redakcję miesięcznika GEODETA w 2005 r. i był prowadzony do 2023 r. przez Geodeta Sp. z o.o.
Od 2 maja 2023 roku serwis prowadzony jest przez Geo-System Sp. z o.o.

Reklama

Zapraszamy do kontaktu na adres
redakcji:

Kontakt

Redaktor prowadzący:
Damian Czekaj
Sekretarz redakcji:
Oliwia Horbaczewska
prześlij newsa

facebook twitter linkedIn Instagram RSS