Ciekawe Tematyarchiwum Geodetywiadomościnewsletterkontaktreklama
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2017-11-10| Geodezja, Prawo, Kataster

NSA o klasyfikacji bez klasyfikatora

Aż do Naczelnego Sądu Administracyjnego dotarła sprawa pewnej pracy geodezyjnej związana z gleboznawczą klasyfikacją gruntów.


NSA o klasyfikacji bez klasyfikatora

W lutym 2015 roku geodeta złożył w ODGiK-u zawiadomienie o wykonaniu pracy geodezyjnej polegającej na inwentaryzacji powykonawczej budynku. Starosta odmówił jednak przyjęcia tej dokumentacji do PZGiK, powołując się na naruszenie przepisów rozporządzeń ws. EGiB oraz ws. gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Gdy sprawą zajął się WINGiK, przyznał rację staroście. Obydwa organy uznały, że zgłoszenie dotyczyło inwentaryzacji budynku, natomiast geodeta sporządził jedynie wykaz zmian danych ewidencyjnych, w którym dokonano zmiany użytku „B” na użytek klasyfikowany Br/Rllla. Zatem operat ten w rzeczywistości nie dotyczył inwentaryzacji obiektu budowlanego, ale aktualizacji operatu EGiB oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Zdaniem obydwu organów w takim przypadku – zgodnie z obowiązującymi przepisami – należało sporządzić projekt ustalenia klasyfikacji. Kluczowe jest jednak to, że czynności te mogła przeprowadzić jedynie osoba uprzednio upoważniona przez starostę do klasyfikacji gruntu (klasyfikator).

Tak sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, a ten wyrokiem z 24 listopada 2016 roku (sygn. akt II SA/Ke 473/16) uwzględnił skargę geodety. WINGiK odwołał się następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W wyroku z 21 września br. (sygn. akt I OSK 448/17) NSA oddalił skargę kasacyjną.

W uzasadnieniu sąd zauważył, że z treści obowiązujących przepisów bez wątpienia wynika, że czynności związanych z klasyfikacją gruntów może dokonać jedynie klasyfikator. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki i jeden z nich ma zastosowanie w niniejszej sprawie. Przepisy stanowią bowiem, że grunty rolne zabudowane, które wchodzą w skład gospodarstw rolnych i są zabudowane budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolnej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu, klasyfikuje się, zaliczając je do klasy gleb gruntów przyległych. Przepis ten nie pozostawia żadnej swobody interpretacyjnej, wprowadzając czytelny mechanizm klasyfikacji gruntów uzależniony od spełnienia dwóch przesłanek:
• istnienia gruntu wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego;
• istnienia budynku, którego funkcja jest ściśle powiązana z produkcją rolną lub przetwórstwem rolno spożywczym.

Wystąpienie obu tych przesłanek sprawia, że nieruchomość zabudowana nie może być sklasyfikowana inaczej, aniżeli analogicznie do klasy gleb gruntów przyległych – podkreśla NSA. W istocie więc w takiej sytuacji klasyfikacja gruntu oparta jest na operacji ustalenia klasy bonitacyjnej gruntów przyległych do klasyfikowanego i jej przypisania temu gruntowi. W takim przypadku nie trzeba przeprowadzać czynności klasyfikacyjnych w terenie, a przypisanie klasy bonitacyjnej gruntu opiera się na danych uzyskanych z zasobu geodezyjnego, co z powodzeniem może być dokonane przez geodetę.

Jak czytamy dalej w uzasadnieniu, w zaistniałych okolicznościach ewentualną podstawę do odmowy przyjęcia operatu do zasobu geodezyjnego mogłyby stanowić wątpliwości dotyczące statusu nieruchomości – a więc tego, czy wchodzi ona w skład gospodarstwa rolnego, bądź też funkcji budynku znajdującego się na nieruchomości. Tymczasem żaden organ nie odniósł się do tych kwestii. Rację ma więc WSA, który stwierdził, że skoro w operacie technicznym nie zmieniła się w żaden sposób powierzchnia ani kontury spornego użytku gruntowego zaliczonego aktualnie do terenów mieszkaniowych, oznaczonych symbolem „B” (dla których nie przeprowadza się gleboznawczej klasyfikacji gruntów), to oznaczenie tego użytku symbolem „Br” – grunty rolne zabudowane, wymagało jedynie odniesienia się do przesłanek zaliczania do takich gruntów, określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia ws. EGiB.

JK


«« powrót

Udostępnij:    

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

ładowanie komentarzyzobacz też:wiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Pomiary geodezyjne uskoku San Andreas
czy wiesz, że...
© 2023 - 2024 Geo-System Sp. z o.o.

O nas

Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp.

Historia

Portal Geoforum.pl został uruchomiony przez redakcję miesięcznika GEODETA w 2005 r. i był prowadzony do 2023 r. przez Geodeta Sp. z o.o.
Od 2 maja 2023 roku serwis prowadzony jest przez Geo-System Sp. z o.o.

Reklama

Zapraszamy do kontaktu na adres
redakcji:

Kontakt

Redaktor prowadzący:
Damian Czekaj
Sekretarz redakcji:
Oliwia Horbaczewska
prześlij newsa

facebook twitter linkedIn Instagram RSS