wiadomościksięgarniamapa firmprenumeratareklamakontaktciasteczka
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Symulacja przerwania wału powodziowego
blog
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Wiadomości|2017-10-23| artykuł sponsorowany | GIS, Mapy, Software

Powiatowo-gminne Centrum Usług Wspólnych gospodarki przestrzennej

System Comarch ERGO zapewnia prosty i wygodny dostęp jednostkom samorządu terytorialnego do informacji przestrzennej zgromadzonej w rozproszonych rejestrach publicznych. Nasze rozwiązanie wspiera Centra Usług Wspólnych w prowadzeniu gminnych i powiatowych rejestrów publicznych.


Powiatowo-gminne Centrum Usług Wspólnych gospodarki przestrzennej

Gminy, powiaty i województwa są zobowiązane do prowadzenia zgodnie ze swoimi kompetencjami i zadaniami rejestrów, na bazie których podejmowane są decyzje administracyjne. Ważne, aby dostęp do zgromadzonych informacji był jak najszybszy. Uproszczenie tego procesu wpływa na czas wydawania decyzji przez jednostki samorządowe oraz poprawę jakości oferowanych usług i zmniejszenie kosztów funkcjonowania.

Usprawnienie procesu decyzyjnego z Comarch ERGO

Na szybkość procesu decyzyjnego wpływa współpraca pomiędzy poszczególnymi jednostkami samorządowymi. Na przykład wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę przez powiat wymaga dostępu do informacji zgromadzonych w gminnych rejestrach publicznych, takich jak rejestr decyzji lokalizacyjnych, rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ewidencja miejscowości, ulic i adresów, ewidencja zabytków czy rejestr decyzji środowiskowych. Podobnie projekty organizacji ruchu drogowego w powiecie wymagają dostępu do gminnej ewidencji dróg, w której prowadzona jest ewidencja oznakowania pionowego i poziomego pasa drogowego.

Comarch ERGO to scentralizowany system informacji przestrzennej, który umożliwia prowadzenie interoperacyjnych rejestrów publicznych. Jednocześnie system pozwala na zarządzanie rejestrami publicznymi z uwzględnieniem kompetencji urzędu odpowiedzialnego za dany rejestr oraz na dostęp do aktualnych informacji, co przyspiesza proces decyzyjny.Nowoczesny system gospodarowania przestrzenią

Informacje o granicach prawnych działek ewidencyjnych, miejscowym planie zagospodarowania czy organizacji ruchu drogowego powinny być wizualizowane na mapach dla sprawnego prowadzenia rejestrów i gospodarowania przestrzenią. Nasze rozwiązanie umożliwia kompleksowe zarządzanie informacją przestrzenną oraz jej udostępnianie w postaci czytelnych map tematycznych.

Comarch ERGO nie tylko dostarcza aktualnej informacji przestrzennej, ale również zapewnia prowadzenie zintegrowanych rejestrów publicznych w kluczowych obszarach gospodarki przestrzennej powiatów i gmin, obejmując: zarządzanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym, gospodarowanie nieruchomościami, planowanie przestrzenne, budownictwo, gospodarkę komunalną, ochronę zabytków, ochronę środowiska, bezpieczeństwo publiczne, gospodarkę komunalną oraz zarządzanie infrastrukturą drogową.

System oferowany jest w modelu usługowym z dostępem przez przeglądarkę internetową. Nie ma też potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania. Architektura systemu zakłada centralizację przy zachowaniu rozproszenia dostępnych usług dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Wykorzystanie technologii GIS typu Open Source oraz jawnych standardów zapisu informacji gwarantuje otwartość systemu oraz zgodność z ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej.Comarch ERGO wspiera wykonywanie złożonych analiz, raportowanie i wizualizowanie procesów na mapach. Posiada także interfejsy zapewniające integrację z systemami obiegu dokumentów oraz z platformą e-PUAP, oferując w ten sposób pełną obsługę procedury administracyjnej w jednym zintegrowanym rozwiązaniu. System został wdrożony w ponad 200 jednostkach na terenie całego kraju.

Comarch SA
www.ergo.comarch.pl


«« powrót

reklama
reklama

2009 created by BRTSOFT.com
© 2005-2017 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt