Ciekawe Tematyarchiwum Geodetywiadomościnewsletterkontaktreklama
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2017-02-03| Geodezja, Instytucje

Prawdy i mity o K-GESUT

O tym, jak GUGiK budował bazę K-GESUT i jakie są dotychczasowe wymierne efekty jej wdrożenia, w lutowym wydaniu miesięcznika GEODETA pisze Waldemar Izdebski.


Prawdy i mity o K-GESUT

Kiedy w roku 2013 występowałem do GUGiK z pytaniami o K-GESUT – pisze Waldemar Izdebski – nie spodziewałem się, że mimo porażki wdrożeniowej przedsięwzięcie to będzie kontynuowane. Jego dalszy ciąg jest realizowany dzięki środkom UE, które GUGiK pozyskał na tzw. projekt K-GESUT, i takiej modyfikacji Pgik, aby w nim ten K-GESUT osadzić.

• Pierwsze działania w kierunku tworzenia K-GESUT
W wyniku nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego związanej z uchwaleniem ustawy z 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych w art. 2 Pgik, obok dotychczasowego punktu 14, pojawiły się nowe punkty 14a oraz 14b dotyczące geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu:
„Ilekroć w ustawie jest mowa o: (...)
14) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – rozumie się przez to uporządkowany zbiór danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią;
14a) krajowej bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – rozumie się przez to bazę danych o szczegółowości właściwej dla bazy danych obiektów topograficznych;
14b) powiatowej bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – rozumie się przez to bazę danych o szczegółowości mapy zasadniczej w skalach od 1:500 do 1:5000”.

Natomiast w art. 7a dotyczącym zadań Głównego Geodety Kraju dodano zapis w postaci:
„16a) zakłada i prowadzi krajową bazę danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu na podstawie powiatowych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu”.

Korzystając z tych regulacji prawnych, w 2011 r. Główny Urząd Geodezji i Kartografii ogłosił postępowanie przetargowe ZP/BO-4-2500-67/GI-2500-84/2011 o szacunkowej wartości ponad 3,2 mln zł netto na prace związane z budową krajowej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (tzw. K-GESUT). Zamówienie udzielone zostało 17 sierpnia 2012 r. i miało być realizowane w pięciu etapach obejmujących:
Etap I – przygotowanie dokumentacji zarządczej; przeprowadzenie prac analitycznych i opracowanie:
lkatalogu obiektów wraz z atrybutami dla K-GESUT na bazie katalogu obiektów bazy danych GESUT,
lschematu aplikacyjnego UML i GML dla K-GESUT,
lstandardu technicznego tworzenia map tematycznych infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia terenu.
Etap II – wytworzenie i wdrożenie systemu zarządzania bazą danych K?-GESUT, czyli:
lopracowanie projektu funkcjonalnego i technicznego systemu zarządzania K-GESUT,
ldostarczenie i wdrożenie oprogramowania;
lprzygotowanie dokumentacji systemu zarządzania K-GESUT,
lszkolenia użytkowników.
Etap III – świadczenie usług administracji technicznej.
Etap IV – świadczenie usług asysty powdrożeniowej.
Etap V – świadczenie usług wsparcia gwarancyjnego.

Wykonawcą zamówienia została firma Asseco Poland SA, a zgodnie z umową termin wykonania przedmiotu zamówienia ustalono na 17 grudnia 2013 r. Odbiór odbył się dokładnie w tym dniu i kwota w wysokoś­ci 2 181 279,54 zł trafiła do wykonawcy [1]. Z informacji uzyskanych z GUGiK wynika, że stosowne oprogramowanie zostało wdrożone już wcześ­niej, tzn. 17 czerwca 2013 r. i można je zobaczyć jedynie w CODGiK.

Równolegle 18 października 2012 r. GUGiK udzielił firmie Infovide Matrix SA zamówienia na kwotę 68 880,00 zł dotyczącego wsparcia w zakresie zamówienia na krajową bazę GESUT. Miało ono ma polegać na:
1. Świadczeniu usługi wsparcia działań GUGiK dotyczących realizacji zamówienia publicznego pn. „Prace analityczne, projektowe, dokumentacyjne oraz wdrożeniowo-implementacyjne związane z budową krajowej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (bazy danych K-GESUT) wraz z systemem zarządzania”, ogłoszonego w listopadzie 2011 r., w zakresie doradztwa merytoryczno-technicznego. Usługa miała obejmować m.in.:
• analizę, ocenę i weryfikację poszczególnych produktów wytwarzanych w ramach realizacji ww. zamówienia pod kątem ich kompletności i zgodności z zapisami umowy,
• udział w roli eksperta w kontrolach i odbiorach poszczególnych produktów wytwarzanych w ramach realizacji ww. zamówienia,
• analizę ryzyka i zagrożeń dotyczących realizacji ww. zamówienia.
2. Współpracy z podmiotami realizującymi usługi wsparcia w zakresie rozwiązań informatycznych, infrastruktury i utrzymania systemów w ramach projektów GUGiK, w szczególności Geoportal2 i GBDOT.

Zgodnie z uzyskanymi w 2014 r. z GUGiK informacjami w ramach prac wynikających z umowy głównej wykonano szereg testów zgodnych z przewidzianymi scenariuszami, w tym również testów funkcji importu. Testy co do zasady odbywały się w środowisku testowym, natomiast import danych z powiatów odbywał się sukcesywnie w środowisku produkcyjnym. GUGiK wskazał, że odbył się import danych z następujących jednostek...

Lutowy GEODETA w wersji cyfrowej jest już dostępny na portalu egeodeta24.pl. Z kolei wydanie tradycyjne ukaże się w najbliższy poniedziałek (6 lutego)

Redakcja


«« powrót

Udostępnij:    

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

ładowanie komentarzyzobacz też:wiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Skanowanie szlaku kolejowego
czy wiesz, że...
© 2023 - 2024 Geo-System Sp. z o.o.

O nas

Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp.

Historia

Portal Geoforum.pl został uruchomiony przez redakcję miesięcznika GEODETA w 2005 r. i był prowadzony do 2023 r. przez Geodeta Sp. z o.o.
Od 2 maja 2023 roku serwis prowadzony jest przez Geo-System Sp. z o.o.

Reklama

Zapraszamy do kontaktu na adres
redakcji: geoforum@geoforum.pl

Kontakt

Redaktor prowadzący:
Damian Czekaj
Sekretarz redakcji:
Oliwia Horbaczewska
e-mail: geoforum@geoforum.pl
prześlij newsa

facebook twitter linkedIn Instagram RSS