wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2015-07-13| Geodezja, Prawo

Na bakier z interoperacyjnością

W lipcowym wydaniu GEODETY dr inż. Paweł Sikora i Andrzej Zygmuniak z Zakładu Geodezji i Ochrony Terenów Górniczych Politechniki Śląskiej zestawiają zapisy dotyczące GESUT w polskich przepisach prawnych oraz dyrektywie INSPIRE.


Na bakier z interoperacyjnością
(...)
W Polsce bezpośrednią transpozycją dyrektywy na przepisy państwowe jest ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z 4 marca 2010 r. O ile ustawa ta sama w sobie stanowi niemal wprost przeniesienie zapisów ogólnych dyrektywy na polskie normy prawne, o tyle akt wykonawczy obejmujący swym zakresem tematycznym GESUT – rozporządzenie ministra administracji i cyf­ryzacji z 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (dalej jako rozporządzenie) – odbiega od wytycznych INSPIRE.

W przypadku rozpatrywania przepisów ujętych w dyrektywie oraz aktach towarzyszących w odniesieniu do sieci uzbrojenia terenu (SUT) należy wskazać na wytyczne techniczne wydane do załącznika III dyrektywy: D2.8.III.6 INSPIRE Data Specification on Utility and Government Services – Technical Gui­delines (dalej jako wytyczne). Dokument ten nie jest co prawda jednym z przepisów wykonawczych (Implementing Rules – reguły implementacji, dalej jako PW) sensu stricto, które obowiązkowo należy przełożyć na lokalne systemy prawne, jest jednak narzędziem, które pozwala to zadanie zrealizować w sposób poprawny. Omawia bowiem i odnosi się do wszystkich restrykcji narzucanych w PW w zakresie SUT. Wskazuje gotowe rozwiązania, które wynikają z poszczególnych obostrzeń oraz sugeruje, w których miejscach pozostawiono pewną dowolność organizacji baz dla państw członkowskich w związku z uwarunkowaniami regionalnymi. Nie zmienia to jednak reguły, że nawet korzys­tając z przyznanego im zakresu wolnoś­ci w układaniu organizacji baz danych, państwa te zobligowane są do zachowania merytorycznej spójności ze schematem zarysowanym w tym i pozostałych dokumentach towarzyszących PW.

Zakres rozbieżności między rozporzadzeniem a wytycznymi został przedstawiony w artykule w ujęciu wyłącznie podstawowym i odnosi się w głównej mierze do organizacji klas obiektów oraz obiektów i ich atrybutów w ramach diagramów UML narzuconych do stosowania zarówno przez polskie rozporządzenie, jak i proponowanych w wytycznych technicznych. Nierozwiązanym problemem pozostaje natomiast to, że 13 stycznia 2015 r. rozporządzenie to utraciło ważność, nowe jest natomiast dopiero w fazie projektowania.
(...)

Przykład przewodu elektroenergetycznego

W rozporządzeniu jako element podstawowy sieci elektroenergetycznej przewidziano „przewód elektroenergetyczny”. Większość związanych z nim zagadnień odnosić się będzie również do pozostałych typów sieci i dlatego na jego przykładzie w artykule przedstawiono rozbieżności i podobieństwa między polskimi przepisami prawnymi a wytycznymi.

Obiekt o takiej samej nazwie znajdziemy również w wytycznych i jego atrybutami są Napięcie robocze oraz Napięcie znamionowe (...). Polskie rozporządzenie w słowniku pojęć dla atrybutów przewiduje natomiast z uwagi na napięcie rozróżnienie wielu typów sieci elektroenergetycznej:
• najwyższego napięcia,
• wysokiego napięcia,
• średniego napięcia,
• niskiego napięcia,
a ponadto dodaje niezwiązane z tą cechą (z napięciem) atrybuty:
• oświetleniowy,
• nieokreślony.

Zauważalne staje się zatem zupełnie odmienne podejście do opracowania tego tematu w kontekście polskich rozwiązań. O ile bowiem wytyczne sugerują, żeby pozyskiwanym atrybutem była wprost wartość napięcia, o tyle rozwiązanie zaproponowane w rozporządzeniu w ogóle nie przewidziało dokładnego określania jego wartości, a jedynie zaszeregowanie do jednej z kilku przedstawionych grup występujących w słowniku...


Pełna treść artykułu w lipcowym wydaniu GEODETY

W lipcowym wydaniu GEODETY ponadto m.in.:
• Wyniki plebiscytu: największe sukcesy i porażki polskiej geodezji w latach 1995-2015
• Gra w pieczątki. Uwierzytelnianie po nowelizacji Pgik: porządek czy chaos?
• Ile prywatności w geodezji? – Władysław Baka o konieczności zmian w systemie geodezji stosowanej
• Drony bliższe geodetom – mówią dr Marcin Szender i Wieńczysław Plutecki z warszawskiej firmy MSP
• Czy organy prowadzące PZGiK mają uprzywilejowaną pozycję wobec wykonawców?
• Czego nie może użytkownik wieczysty? – przypadki z praktyki sądowej opisuje sędzia Magdalena Durzyńska
• Rozgraniczenie z życia wzięte omawia Bogdan Grzechnik

Redakcja


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
Sorry za ktury :) :)
odpowiedz zgłoś
@mig Nie, nie troluję. Sprawdź kolego co znaczy trolować. Może się okazać, że Naród zorientuje się o co w tym inspire chodzi. Jest oczywiste, że nie chodzi o tożsamość modeli tylko o zgodność. Ja to rozumiem jako możliwość przeprowadzenia automatycznego przetworzenia danych z krajowych zbiorów danych do INSPIRE. Problem polega na tym, że niekiedy nie da się tego zrobić! Przykład z napięciem dokładnie pokazuje o co chodzi. Przeczytaj kolego mojego posta pt. ostatnia kwestia. Czy jest tma spłaszczenie problemu o kturym mówisz? Czy raczej potwierdzenie, że modele krajowe mogą/powinny być takie jak pasuje Narodowi, z uwzględnieniem potrzeb wspólnotowych. Proste i logiczne.
 1 
 1 
odpowiedz zgłoś
do stefan ..... Trollujesz kolego I pytanie czy świadomie czy nie zdajesz sobie sprawy ? Artykuł panow naukowcow jest błędny począwszy od założeń bo zaklada ze krajowy zbior dajych I przepisy go opisujace muszą byc zgodne z takim czy innym tematem inspire. Nie muszą ! Od tego jest harmonizacja ! To troche zenujace że ludzie tak bez pokory podpisuja sie pod takimi plytkimi i blednymi teoriami. W egib mamy znacznie wiecej danych niz w temacie dzialka katastralna, bdot10k to źródło danych dla wielu tematów itp itd. Warto byłoby to wytlumaczyc narodowi panowie autorzy bo wstyd !
 3 
 1 
odpowiedz zgłoś
Mapka piękna pełno znaków zapytania. ale pewnie wszystko zostało pomierzone w wykopie przed zasypaniem
odpowiedz zgłoś
Na marginesie Co to za system taką piękną mapkę wygenerował?;)
odpowiedz zgłoś
Epilog. To, że w specyfikacjach INSPIRE jest tak dużo atrybutów wcale nie oznacza, że atrybuty te muszą być w specyfikacjach krajowych! Przynajmniej teoretycznie INSPIRE, nie wymaga zbierania żadnych danych. To się kłuci z praktyką, bo wystarczy że atrybut jest obligatoryjny bez stereotypu void, to kraj musi się pomartwić we własnym zakresie co z tym fantem zrobić. Zdaje się, że ekstremalnie mało jest takich atrybutów. Warto się zainspirować INSPIRE, bo zdarzają się tam na prawdę ciekawe rzeczy które można byłoby wdrożyć... W kwietniu zeszłego roku wyszły nowe specyfikacje. Jest więcej obrazków i łatwiej się takie specyfikacje czyta.
 2 
odpowiedz zgłoś
Ostatnia kwestia, to nadmiarowe atrybuty. Nie powodują one niezgodności z modelem INSPIRE. Jeśli ktoś stwierdził, że nasza szeroko rozumiana gospodarka potrzebuje informacji o tym czy linia jest oświetleniowa czy Inna to taka informacja jak najbardziej powinna być w krajowej specyfikacji. No chyba, że informacja w anonsie jest nieścisła i chodzi o typ wyliczeniowy (popularnie słownik) który zawiera wartości mówią w o napięciu i zastosowaniu linii. To jest również błąd, ale dotyczący reguł budowy schematów aplikacyjnych a nie zgodności ze specyfikacjami. Nawet jeśli jest błąd w konstrukcji typu, to nie zawsze będzie oznaczał problem ze zgodnością z INSPIRE. Może być problem, jeśli atrybut napięcie w INSPIRE jest obligatoryjny, ale bez stereotypu void. Void oznacza, że zamiast prawdziwej wartości atrybutu wprowadza się wartoś tekstową np. nieznany, inny, tajny... (upraszczam trochę :)) Oczywiście znacznie łatwiej by było z wartościami liczbowymi napięcia, ale tego typu zagadnienia są na porządku dziennym.
 2 
odpowiedz zgłoś
I jeszcze jedna kwestia Najważniejsza w INSPIRE jest merytoryka i rozumienie danych. Tak patrzę na ten przykład z napięciem. Wiem, że w naszym kraju są napięcia 0.4, 10, 15, 30, 100, 220, 440 i jedna linia z 720kv. Może jednak da się przemapować wartości tekstowe z polskich specyfikacji na wartości numeryczne w INSPIRE? PS. Nie jestem pewien do wartości 30kv...
 2 
odpowiedz zgłoś
W tym sęk, że specyfikacje INSPIRE nie są źródłem prawa. Zgodnie z zamysłem INSPIRE nie powinny być. Aktualnie w każdej specyfikacji (np. w adresach na str 19) jest schemat które elementy INSPIE powinny zostać transponowane do krajowych przepisów a które nie. No i niestety specyfikacje nie powinny mieć rangi przepisów prawa. Problem polega ma tym, że nasze krajowe urzędy MUSZĄ działać w ramach przepisów prawa - i stąd właśnie w rozporządzeniach do ustawy o IIP schematy aplikacyjne w UML i XSD. Po prostu w naszym kraju nie da się inaczej. To oczywiście generuje gigantyczne problemy. Według mnie, jesteśmy w ścisłej czołówce. Serio. Kraje, których eksperci pracowali intensywniej w TWG (autorzy specyfikacji inspire) są do przodu, bo doświadczenia ekspertów były przekładane z model krajowych. I z tego powodu niektórzy mają modele krajowe zbliżone do inspire. Prym w tym wiodą Skandynawowie i Czesi. Zresztą przykłady w specyfikacjach mówią same za siebie.
 2 
odpowiedz zgłoś
Główny problemem INSPIRE jest to, że jest ono dość ogólne ? niektóre państwa nie godziły się na szczegółowe zapisy, tak by mieć w tym zakresie większą dowolność/możliwość interpretacji. Stąd szczegóły zostały przeniesione do wytycznych, które, jak w artykule zauważono, nie są źródłem prawa ? można się do nich stosować, jednak nie ma takiego wymogu. Warto by prześledzić, jak kwestia ta wygląda w innych państwach, kto i w jakim zakresie stosuje te wytyczne, a kto je ignoruje i na tym tle dopiero można by zobaczyć, czy ciągniemy się w ogonie (to raczej nie, bo w kilku państwach INSPIRE jest w opłakanym stanie), jesteśmy średniakami, czy też przewyższamy europejską średnią.
 2 
odpowiedz zgłoś
owszem, są i obowiązki. Ustawa, (art 4) mówi się literalnie o geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu. I to zdaje się Rozporządzenie (akt wydany na podstawie szczegółowego upoważnienia w Ustawie w celu jej wykonania [wiki]) ustala reguły prowadzenia rejestru GESUT.
odpowiedz zgłoś
Z ustawy IIP wynikają m.in. pewne obowiązki dla organów prowadzących rejestry publiczne, zawierające określone zbiory odpowiadające tematom IIP. Ale chyba nikt nie każe zmieniać zasad prowadzenia samych rejestrów publicznych.
odpowiedz zgłoś
Z Ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. A ta była konsekwencją Dyrektywy INSPIRE z 2007. A dyrektywa mówi, że dane powinny być pozyskiwane tylko raz i zarządzane na odpowiednim poziomie. Akurat w przypadku linii energetycznych najlepszym źródłem informacji o sieciach energetycznych jest GESUT czyli Geodezyjna Ewidencja SIECI UZBROJENIA TERENU.
odpowiedz zgłoś
A z czego wynika, że EGiB ma byc zgodne z INSPIRE? INSPIRE mówi tylko o określonych zbiorach danych, np. o działkach katastralnych.
 2 
odpowiedz zgłoś
Bardzo dobry przykład w końcu merytoryczna analiza zgodności zasobów IIP z INSPIRE, ale okropnie niepolityczna. Czekamy na kolejne analizy zgodności z inspire EGIB, BDOT500, BDOT10k, BDOO, RCIWN, itd. Trzymam kciuki za autorów - tych od GESUT i przyszłych. Ciekawe co na temat tego artylułu powiedziałaby Krajowa Rada IIP... Iczywiście nie liczę na odpowiedź.
 2 
odpowiedz zgłoś
wszystko pięknie tylko czy rozporządzenie o BDOT500 obowiązuje ?
 2 
odpowiedz zgłoś
To czekamy teraz na kierunek studiów geodezja i kartografia. Politechnika Śląska, jak widać, mocną kadrę już ma. Zatem do dzieła, czas stworzyć nową mekkę dla zagubionej młodzieży. :-)
 2 
odpowiedz zgłoś
17 komentarzyzobacz też:wiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Model 3D Piaseczna na bazie danych z UAV
czy wiesz, że...
© 2005-2020 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

 • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
 • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
 • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
 • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

 • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
 • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
 • Jerzy Przywara
 • Bożena Baranek (szefowa Działu Prenumeraty)
 • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
 • Damian Czekaj
 • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
b.baranek@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS