wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2015-06-30| Geodezja, Prawo

Rozporządzenie o BDOT500 i mapie zasadniczej po konsultacjach

Znamy już treść rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej po konsultacjach społecznych. Do projektu zgłoszono ponad 200 uwag i autopoprawek.


Rozporządzenie o BDOT500 i mapie zasadniczej po konsultacjach

W konsultacjach wnoszono m.in. o zmianę przepisu dotyczącego lokalizacji przestrzennej obiektów w BDOT500. Po zmianach będzie ona określona nie tylko przez współrzędne płaskie prostokątne, ale także przez „wysokości określonych punktów reprezentowanych poprzez klasę obiektów punkt o określonej wysokości”.

Sporo zmian zaszło w przepisach dotyczących aktualizacji BDOT500. Ich nowe proponowane brzmienie to:
„§ 9. 1. BDOT500 tworzy i aktualizuje się w drodze czynności materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji:
1) zawartych w materiałach przyjętych do zasobu;
2) pozyskanych z innych rejestrów publicznych.
2. Aktualizacji danych zgromadzonych w BDOT500 dokonuje się niezwłocznie po uzyskaniu niezbędnych do tej aktualizacji danych lub informacji, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia:
wpisania do ewidencji materiałów zasobu nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych zbiorów danych BDOT500;
pozyskania odpowiednich informacji z innego rejestru publicznego.
3. Aktualizacja, o której mowa w ust. 2 następuje w celu:
zastąpienia danych niezgodnych ze stanem faktycznym lub
1) obowiązującymi standardami technicznymi odpowiednimi danymi zgodnymi ze stanem faktycznym lub obowiązującymi standardami technicznymi;
2) ujawnienia nowych danych;
3) wyeliminowania danych błędnych.
4. W BDOT500 utrzymuje się dane określające aktualny stan obiektów tej bazy oraz dane określające ich stan przed poszczególnymi zmianami. W bazie utrzymuje się także dane dotyczące obiektów, które nie mają obecnie swego odpowiednika w rzeczywistości.
5. Obiektom BDOT500, które zostały poddane rozbiórce, nadaje się atrybut określający datę, po której dane tych obiektów nie podlegają już żadnym zmianom (obiekty zakończyły swój cykl istnienia).”.
„§ 10. Informację o utworzeniu BDOT500 właściwy miejscowo starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa lub urzędu miasta niezwłocznie po jej utworzeniu.”.

W związku z powyższymi zmianami zmodyfikowano również przepisy w załączniku 3. Zgodnie z ich proponowanym brzmieniem:
„3. Modyfikacja wierzchołka każdego obiektu BDOT500 wymusza aktualizację wszystkich obiektów posiadających ten wierzchołek.”.
„§ 6. 1. Obiekty BDOT500 pozostające w zależności topologicznej z innymi obiektami tej bazy podlegają aktualizacji geometrii w granicach błędu położenia punktu obiektu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy. W przypadku zależności topologicznej obiektów należących do różnych grup dokładnościowych lub należących do tej samej grupy dokładnościowej, jako nadrzędny przyjmuje się przebieg obiektu, którego położenie określone zostało z wyższą dokładnością. O potrzebie wykonania tej czynności decyduje wykonawca podczas opracowywania wyników pomiarów pozyskanych do roboczej bazy danych, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy.
2. Sąsiedztwo wierzchołków nie powinno być mniejsze od 1,0 m dla obiektów kategorii klas obiektów PT i mniejsze od wartości dwukrotnego błędu położenia punktu obiektu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy dla pozostałych obiektów BDOT500.
3. W celu zachowania poprawnej topologii obiektów BDOT500, obiekty przylegające powinny opierać się o te same punkty wierzchołkowe i węzłowe.”.

Często powtarzającą się uwagą do rozporządzenia było to, że część obiektów wprawdzie wymieniono jako elementy treści mapy zasadniczej, ale nie określono dla nich reprezentacji kartograficznej. Błąd ten już naprawiono. Na prośbę SGP określono również atrybuty segmentujące obiekty BDOT. Mają to być: źródło, rodzaj materiału umocnienia, rodzaj materiału budowli ziemnej, poziom, rodzaj komunikacji, materiał nawierzchni.

Przypomnijmy, że niniejsze rozporządzenie ma zastąpić rozporządzenie z 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, które formalnie nie obowiązuje od 13 stycznia br.

Zestawienie uwag
Projekt rozporządzenia (wersja z 18 czerwca)
Załączniki do rozporządzenia (wersja z 18 czerwca)

JK


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
Budynek i ogrodzenie Tak naprawdę to ogrodzenie jest np. 0.01m od budynku ,to po co tworzyć węzęł i jest w dodatku w innej bazie ???
odpowiedz zgłoś
BDOT500 jest potrzebny Mnie... Prezesowi i Spółce. Bo widzisz Drogi Saszo ?Prawdziwe pieniądze zarabia się tylko na drogich, słomianych inwestycjach?. To pisałem ja, Prezes. A poważniej, to jest powszechna patologia na którą cierpi cała "warszawka". Polecam artykuł http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/ 475493,kiedy-pkw-poda-wyniki-wyborow-wszystkie-pro blemy-z-informatyzacja-urzedow.html Zawarty tam cytat "Wystarczy połączyć urzędników, publiczne pieniądze i jakieś informatyczne wyzwanie, by zaczął się bałagan." jak ulał pasuje też do naszych geodezyjnych problemów.
odpowiedz zgłoś
Czy BDOT500 jest komuś potrzebny Zamiast ograniczyć zasób (czy jak to zwał) do EGiB, ale z prawdziwego zdarzenia, fundujemy sobie zbędną bazę furtek, żywopłotów i innych śmieci
 2 
odpowiedz zgłoś
cinek komuna jest mentalna. Niezależna od wieku. Jak se pójdziesz do wingika to będziesz miał większe szanse. Tylko trzeba przeczytać odpowiednie przepisy a nie pisać głupoty na forum. Ja bym na twoim miejscu szedł od razu do rzecznika praw obywatelskich albo prezydenta. I narzekał że się sprawą nie zajęli.
 1 
odpowiedz zgłoś
Rozporządzenie W większości ośrodków i tak nie znają rozporządzeń, dopóki stara komuna siedzi w ośrodkach to i tak wszystko o kant ... robi się jak chcą w ośrodku a nie jak ustawa mówi. Jeśli nie to mapka nie zarejestrowana i można se do geodety kraju iść na skargę a on tak tym zainteresowany jest że trzeba czekać pół roku na jego odezw. KPINA !!!!
 1 
 1 
odpowiedz zgłoś
teraz ja nie rozumiem. Topologia dla niektórych warstw jest ważna dla innych nie. Skoro ogrodzenie dochodzi do budynku to węzeł na budynku jest potrzebny bo ? Logika jakoś nie może podpowiedzieć mi żadnego celu dla którego trzeba faszerować budynek dodatkowym węzłem. System może sprawdzić czy płot nie włazi w budynek ale jeśli nie przystaje a trzeba zrobić analizę robi się to za pomocą bufora. Jakiś wybitny teoretyk próbuje się habilitować pisząc przepisy ?
 3 
odpowiedz zgłoś
uspokoiłem się że ego wymaga Topologia. Już się bałem, że takie wymogi mają końcowi odbiorcy map, czyli projektanci. Albo firmy z zagranicznym kapitałem dystrybuujące media za opłatami, dla których nasze starostwa upierają się zakładać gratis bazy. Niezły mają lobbing. Zdziwiłem się, bo mapy numeryczne robię od początku kariery w zawodzie, zaczynałem w zwykłym AutoCad-zie, bo wtedy jeszcze nie było niczego lepszego, urzędy nawet nie marzyły o mapach cyfrowych. Skoro ogrodzenie jest związane z budynkiem, to pewnie też z bramą, a ta z chodnikiem, a chodnik z zasuwą wodociągową i trawnikiem, a trawnik z drzewami itd. Problem jest, bo ani standardy, ani to rozporządzenie nie pozwala na modyfikację węzłów w granicach błędu pikiety, np. poprzez przecięcia wyliczane CAD-owymi poleceniami "przytnij" "wydłuż". Problem będzie z miarami kontrolnymi.Będzie trzeba krzywić ścianę budynku w punkach wejść przyłączy, schodów, ogrodzeń, albo trzeba będzie dla Topologii dorabiać dzienniki, bo albo GML będzie be, albo operat.
 3 
odpowiedz zgłoś
do 1234 > Była mapa papierowa i nie było problemu, nie rozumiem dlaczego teraz ma być problem.< Pytania nie są głupie, odpowiedzi tak. Kiedyś jeździło się wołami, stajania były co około 30 km, stąd odległości między miastami powiatowymi. Chcesz dalej jeździć wołami bo było dobrze? Masz lepsze propozycje w temacie jak pozbyć się węzłów?
 5 
 1 
odpowiedz zgłoś
(: Była mapa papierowa i nie było problemu, nie rozumiem dlaczego teraz ma być problem. Chociaż jak czytam "budynek powinien mieć dodatkowy węzeł.... itd itd" to sobie myślę, że tych węzłów na budynku może być bez liku, bo np. dochodzą schody, przyłacza, mała achitektura. Tylko czy to są węzły? Jeśli tak to chyba Gordyjskie. A co będzie z tymi węzłami jak rozbiorą tylko budynek.A może tak po prostu, jak w dawnej mapie jest obiekt-budynek wyznaczony przez punkty o znanych współrzędnych X i Y a nie "WĘZŁY". Dla tych demiurgów prawa proponuję węzły na ręce-żeby nie pisali głupot, węzły na usta- aby tych głupot nie rozgłaszali i węzeł nogi aby się po urzędach z głupimi pomysłami nie szwędali.
 4 
odpowiedz zgłoś
Przecięcie Ogrodzenia z budynkiem tzn miejsce, gdzie linia ogrodzenia dochodzi do linii ściany budynku na mapie komputerowej. Jest to jeden z wymogów topologii obiektów, analogicznie mamy np. "przecięcie" w miejscu styku budynku i schodów. Nie zmienia to geometrii budynku ani schodów a daje nam informację, że te schody należą do tego budynku. Jeśli ogrodzenie w terenie dochodzi do ściany to w tym punkcie w obiekcie budynek wstawiamy węzeł i tyle.
odpowiedz zgłoś
Trolu, aby pomierzyć budynek GPS, zrób na każdym wierzchołku wcięcie liniowe, wówczas z fixem nie będzie problemu.
odpowiedz zgłoś
ludzie, iddzcie w teren "budynek powinien mieć dodatkowy węzeł w punkcie przecięcia z ogrodzeniem" widział kto kiedy w terenie ogrodzenie przecinające budynek? Jak się takie ogrodzenia buduje? Takie rzeczy tylko na ekranie się zdarzają. Czasami ogrodzenie jest co najwyżej przytwierdzone do ściany budynku, ale zwykle nie jest. I dla kogo taka informacja ma znaczenie? Czy "Modyfikacja wierzchołka każdego obiektu BDOT500 wymusza aktualizację wszystkich obiektów posiadających ten wierzchołek" oznacza, że ja ogrodzenie zostanie wyburzone/przebudowane, to należy usunąć lub zmienić też budynek, który w terenie się nie zmienił, czy też nasze mapy wywiadu w terenie będą musiały uwzględniać rodzaj zmiany węzłów? Oczywiście w przypadku obiektów EGB, konieczne wykazy zmian danych ewidencyjnych w zakresie numerycznego opisu?
odpowiedz zgłoś
Ordynator Dobra diagnoza
odpowiedz zgłoś
do trolla Jestes wulgarny - pić ( nawet piwo) to trza umieć. Upojenie miesza ci w głowie a do tego wybrales zly zawód.
 3 
 3 
odpowiedz zgłoś
No i wróciłem se z piwa i CO widzę? Widzę, że geodeci zostali już przerobieni na macę! Dają się dymać urzędasom, księgowym i informatykom. Przeliczą wszystko na wszystko! bo papier cierpliwy a komputery wymyślili po to, żeby liczyły. Tylko DLA CZEGO mam mieć kaca MORALNEGO co rano? dla czego mam CYGANIĆ (kto jeszcze wie o czym mówię?) i po jakiego ...... mam czas tracić na głupkowate przeliczenia nie mające NIC WSPÓLNEGO z geodezją tylko PO to, żeby "ŁADNIE WYGLĄDAŁO" ???? - bo jakiś kretyn uznał n/p wlot/wylot RURY! w studzience za szczegół Igr. ??? - to niech teraz ten kretyn mi pokaże jak ON ten szczegół pomierzy bezpośrednio w studni 4,5m głębokiej i w połowie zalanej G.... :) itd. itp. Dobranoc!
 2 
 6 
odpowiedz zgłoś
Prawo prawem, urzędy urzędami, a praktyka praktyką. Dzięki naszemu nowoczesnemu prawu pomiar w terenie robi się tak, żeby było rzetelnie, dokładnie i sprawnie. A potem w biurze tworzy się całą otoczkę, żeby przeszło przez weryfikację. Papier jest cierpliwy i przyjmie wszystko. I tak wracając do poruszonego problemu ogrodzenia, jego punkt wspólny z budynkiem należałoby pomierzyć i obl. ortogonalnie na ścianę tegoż budynku, a potem dorobić pikietę, że niby mierzono tachimetrycznie. Zgodnie z prawem i zapewne bardzie topologicznie niż bezpośredni pomiar tachimetrem.
 1 
 3 
odpowiedz zgłoś
hmmm "W celu zachowania poprawnej topologii obiektów BDOT500, obiekty przylegające powinny opierać się o te same punkty wierzchołkowe i węzłowe..." Dyskusja narożnik/ściana budynku oraz ogrodzenie. Budynek to baza EGIB, ogrodzenie to baza BDOT500 - dwie grupy obiektów, dwa światy rozporządzeń "... te same punkty wierzchołkowe... - koniec ogrodzenia i wspólny punkt na obiektach BDOT czyli krawężnik, chodnik, krawędź jezdni, itd
 3 
odpowiedz zgłoś
Paweł! ciepło się w końcu zrobiło i nie chce mi się dłużej wałkować co można a co nie można i jak pomierzyć GPS'em. Jednak Twoich teorii do końca nie ogarniam. Skąd i licha wskoczyłeś na pomiary zza biurka? Ja przynajmniej pomiar robię w terenie, a jego opracowanie (rachunki) za biurkiem. Zgoda! Co do osnowy GPS - poczytaj jeszcze raz gniota. Polecam. Pomijam statykę. Czy nie piszą tam o 30-tu epokach? Rozumiem, że w Twoim ośrodku przechodzi osnowa pomiarowa zakładana offsetem? ;) Też bym chciał tak mieć. Niestety u nas to by nie przeszło ba! nie widziałem nawet, żeby ktoś na taki sposób wpadł. W innych ośrodkach kwestionują nawet sam pomiar z offsetem, uważając, że dokładność I rzędu mają tylko pomocnicze p-ty, a wsp. liczona już nie. A może potrafisz przyłożyć tyczkę z anteną bezpośrednio do narożnika? Już to się NIE DA. Pomijając, że taki pomiar, często jeszcze pod okapem, nawet, jak maszyna pokaże fix'a, to wykaże prawidłowe wsp tylko PRZYPADKIEM! - i co tu mówić o osnowie? -idę na piwo
 2 
 2 
odpowiedz zgłoś
~Trollu, przytoczony przez Ciebie bezpośredni pomiar odnosi się geodezyjnych pomiarów terenowych, które winny być przeprowadzane bezpośrednio w terenie a nie za biurkiem (kameralnie) w odróżnieniu od pomiarów fotogrametrycznych i kartograficznych. Mierząc budynek z gps w oparciu o metodę precyzyjnego pozycjonowania przy pomocy GNSS, zamierzone wierzchołki mogą jednocześnie stanowić punkt charakterystyczny szczegółu terenowego (budynku) oraz punkt sytuacyjnej osnowy pomiarowej, na którą dopuszczalny jest pomiar metoda ortogonalna szczegółów I gr. dokł. Odnośnie mojego poniższego posta, to umknął mi mały fragment.
 1 
 2 
odpowiedz zgłoś
~o|O|o Bo gniota i wszystkie następne przepisy pisali nie geodeci, tylko księgowi do spóły z informatykami.
 2 
 3 
odpowiedz zgłoś
to nie problem informatyków to problem prawny braku możliwości użycia czołówek zapisany w prawie. I to nie informatycy nam to zapisali. Tylko geodeci piszący prawo.
 2 
odpowiedz zgłoś
~Pawel - zupełnie nieistotne czym będzie mierzone. Z gniota wynika, że sz. I gr. dokł. mierzymy BEZPOŚREDNIO ( obojętnie czy ortogonalną, biegunową, czy GPS. Kontrolnie oczywiście czołówki. I oczywiście można kontrolnie ten nieszczęsny płot pomierzyć "po ścianie". Piszesz "rozliczyć ogrodzenie na budynku" - czy rozumiesz przez to wyliczenie wsp. ogrodzenia jak w met. ortogonalnej pomiędzy początkiem i końcem ściany? -To będziesz miał pomiar szcz. Igr. na inne szcz. Igr. czyli NIE PRZEJDZIE! :) Reszty tekstu to niestety nie bardzo rozumiem (i nie weryfikatora w powiecie aby nie siedziało). I nie chodzi mi o to JAK to przeliczyć (tego nie musisz mi tłumaczyć), tylko DLACZEGO? Dlaczego znowu będzie się zmuszać geodetów pretendujących do szczytnego miana zawodu ZAUFANIA publicznego do CYGAŃSTWA? Bo informatykom tak pasuje?
 5 
odpowiedz zgłoś
Trollu, proponuję pomierzyć wierzchołki budynku i ogrodzenia (np. wcięciem liniowym gepsem), dodatkowo (domiarami) rozliczyć ogrodzenie na budynku i nie weryfikatora w powiecie aby nie siedziało ;)
odpowiedz zgłoś
troll w topologii na ścianie jest węzeł. W terenie jest prosta, w budynku jest prosta tylko w pomiarze nie jest prosta. Czyli gdzie jest problem ?
odpowiedz zgłoś
~ewa Jak zrobisz węzeł w 1/3 ściany nie leżący w linii ściany, to zepsujesz geometrię budynku. Bo ściana przecież jest prosta!
 1 
odpowiedz zgłoś
cieszymy się z projektów warto jednak zauważyć że http://goo.gl/OfUWCg
 2 
odpowiedz zgłoś
węzeł ja to rozumiem tak, że jeśli ogrodzenie nie przylega do narożnika budynku to budynek powinien mieć dodatkowy węzeł w punkcie przecięcia z ogrodzeniem. nie każdy węzeł jest wierzchołkiem przecież.
 1 
odpowiedz zgłoś
Kolejne cudo? "3. W celu zachowania poprawnej topologii obiektów BDOT500, obiekty przylegające powinny opierać się o te same punkty wierzchołkowe i węzłowe." Czyli: Mierzę ścianę budynku i ogrodzenie. Niestety ogrodzenie nie przylega do budynku w narożniku, tylko n/p w 1/3 ściany. Naroża budynku i początek ogrodzenia są szcz. I gr. dokł. Na razie O.K. I teraz pokażcie mi takiego, któremu tak pomierzone ogrodzenie zawsze wyjdzie DOKŁADNIE w linii ściany? !!! - już widzę te przepychanki z "weryfikatorami"
odpowiedz zgłoś
28 komentarzyzobacz też:wiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Studenci inwentaryzują budynek AGH
czy wiesz, że...
© 2005-2020 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

 • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
 • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
 • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
 • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

 • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
 • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
 • Jerzy Przywara
 • Bożena Baranek (szefowa Działu Prenumeraty)
 • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
 • Damian Czekaj
 • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
b.baranek@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS