wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2014-08-18| Geodezja, Prawo, Instytucje

Zgłaszanie prac geodezyjnych krok po kroku

Po 12 lipca zaszło wiele znaczących zmian w zgłaszaniu prac geodezyjnych i kartograficznych. By ułatwić ich zrozumienie, śląski WINGiK opublikował schemat ilustrujący stosowanie nowych przepisów.


Zgłaszanie prac geodezyjnych krok po kroku

Bazuje on na obowiązującej od 12 lipca nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego, a także na rozporządzeniach wykonawczych do tego aktu.

JK


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
gratulacje Wreszcie znalazł się jakiś WINGiK, który próbuje wspomóc geodezję powiatową a także wykonawców interpretacja nowych przepisów prawa. A co na to GUGiK - gdzie te szkolenia o których niedawno była mowa . Minął miesiąc od wprowadzenia ustawy a wątpliwości jest coraz więcej, wzrasta nerwowość z obu stron lady, piętrzą się dokumenty na biurku a my co..... wypełniamy kolejne wnioski, dorabiamy papierologię. Pytanie co to jest niezwłocznie? To jest kpina - w naszym PODGIK przed wejściem noweli ustawy od momentu zarejestrowania zgłoszenia do momentu odebrania materiałów mijało 3-5 dni maksymalnie, tylko przy dużych pracach do 10 dni lub dłużej a teraz trwa to do 3 tygodnie, podobnie kontrola 2-3 dni od daty wpływu operatu a teraz ledwo mieścimy się w 10 dniach. Napisanie protokołu weryfikacji to sztuka dla sztuki. Popieram niektóre PODGiKi, że z braku innego przepisu stosują KPA bo biorąc pod uwagę Sądy rozpatrujące sprawy opierają się na zastosowanych w postępowaniu procedurach.
odpowiedz zgłoś
Pełna zgoda Najlepszy komentarz geox, co prawda bez ozdobników. Nowela do bani, bo pomysł do bani, pomysłodawcy oderwani od rzeczywistości, a teoria rozminęła się z praktyką. Proponuję skończyć wątek, bo jak zauważył celnie geox jest jałowo.
 2 
odpowiedz zgłoś
. Widzę, że się dyskusja jest jałowa...Nowelizacja jest spiep!!!na, a minister został wpuszczony w malinę z tym rozporządzeniem. Mam nadzieję, że to dotrze do ministra i ktoś za to beknie.Może tu przyznasz mi racje.
 2 
 6 
odpowiedz zgłoś
Przepis art. 40e. ust.1 PgIk dotyczy utrwalenia wysokości należnej opłaty oraz sposobu jej wyliczenia i utrwalenia w Dokumencie Obliczenia Opłaty. "Należna opłata" wynika z art. 40a ust. 1 lub z art. 40b ust. 1 PGiK.
 4 
 3 
odpowiedz zgłoś
Kto może otrzymać wypisy z danymi z EGiB Art. 24 ust. 5. PGiK został zmieniony poprzez usunięcie z niego słowa "osobowych". Czy wynika z tego, że aby pozyskać dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane jakiegokolwiek podmiotu (np. Skarbu państwa), to trzeba mieć do tego np.interes prawny ?
 1 
odpowiedz zgłoś
@Fil dobrze wiesz że nie o to mi chodzi nie kwestionuje samej opłaty, nie kwestionuje jej wysokości tylko DOO wystawiane sprzedając wypis!!! "Wysokość należnej opłaty oraz sposób je j wyliczenia utrwala się w..." czytamy łącznie
 2 
odpowiedz zgłoś
Art. 40e. 1 PGiK dotyczy wysokości "należnej opłaty".
 7 
 2 
odpowiedz zgłoś
@Fil Kolego Twoje zdanie to nas 'GUZiK' interesuje. Trzeba to było jasno napisać w prawie. Dziwię się ludziom, którzy podejmują z Tobą jakąkolwiek dyskusję.
 2 
 2 
odpowiedz zgłoś
@Fil nie o to mi chodzi bo opłata być musi to wiem. Art. 40e. 1. Wysokość należnej opłaty or az sposób jej wyliczenia utrwala się w Do kumencie Obliczenia Opłaty, który zawiera: 3)nazwy oraz liczbę jednostek rozliczeniowych  udostępnianych materiałów zasobu, a takż e oznaczenia pozycji w odpowiedniej tabeli opłat zawartej w zał ączniku do ustawy; Ten artykuł ustawy dotyczy wyłącznie dokumentu wystawianego za sprzedaż dok zasobu. A co z pozostałymi dokumentami, dostanę fakturę/paragon/czy co?
 1 
 3 
odpowiedz zgłoś
Moim zdaniem - trzeba. Art. 40d. 1. Opłata za udostępnianie materiałów zasobu oraz za wykonanie czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1, jest iloczynem odpowiednich stawek podstawowych, liczby jednostek rozliczeniowych oraz współczynników korygujących lub sumą takich iloczynów. ... 3. Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu lub przed wykonaniem czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1. (...) Art. 40e. 1. Wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia utrwala się w Dokumencie Obliczenia Opłaty, który zawiera: ...
 6 
 2 
odpowiedz zgłoś
@Fil i czy za wypisy należy wystawić DOO czy jakiś inny dokument? Bo wydaje mi się że nie...
 1 
odpowiedz zgłoś
@Fil To, że "zbiory aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych" nie są częścią zasobu to ja wiem i słusznie zresztą, podobnie jak wypis. Interesuje mnie za to jaki wniosek trzeba złożyć i czy ośrodki wystawić powinny DOO za "udostępnienie do wglądu"? Trzy dychy trzeba jakoś skasować;)
 2 
odpowiedz zgłoś
Jeśli masz na myśli wypisy z aktów notarialnych, które stanowiły podstawę do wprowadzenia zmian w EGiB, to nie są to materiały zasobu.
 5 
 1 
odpowiedz zgłoś
@Fil Jaki wniosek trzeba złożyć i co ośrodki "wystawią" DOO/fakturę za wgląd do aktów notarialnych?
 1 
odpowiedz zgłoś
Kto może otrzymać wypisy z danymi z EGiB: Art. 24 ust. 5. PGiK: Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane osobowe podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 i art. 51, oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane osobowe, na żądanie: Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1, oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane, na żądanie: ?1)?właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis; ?2)?organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis; ?3)?innych podmiotów niż wymienione w pkt 1 i 2, które mają interes prawny w tym zakresie.
 6 
 1 
odpowiedz zgłoś
No to w tej sytuacji... Jak "na zgłoszenie" zamówię tylko "Wypis z kartoteki budynków" w postaci drukowanej (za 20 zł, bez uwzględnienia zniżki K=0,5), to organ nie pobierze 30 zł (art.40d ust.4 ustawy dotyczy udostępniania materiałów zasobu)? Oczywiście nie wystawi też DOO (art.40e ust.1 pkt 3 ustawy także dotyczy udostępniania materiałów zasobu)? Zresztą dla osób prywatnych, jak zamówią wypis albo wyrys, także organ nie wystawi DOO? A Minister AIC w tej sytuacji faktycznie trochę przesadził, bo miał wg ustawy w rozporządzeniu określić wzory wniosków o udostępnienie materiałów zasobu, a określił także wzór wniosku o wydanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego. Nieładnie... :)
 5 
odpowiedz zgłoś
. no i czy można wszcząć spór dot. zakresu udostępnianych materiałów zasobu jeśli chodzi o wypis i wyrys?
 2 
odpowiedz zgłoś
. Właściwie to wzór na wypis jest nielegalny, że tak napiszę, bo minister dostał pozwolenie na wydanie rozporządzenia dot. wzoru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu art40g ;)
 3 
odpowiedz zgłoś
Fil... A mam jeszcze dodatkowe 2 pytania: 1. Czy - wg Ciebie - Wykazy, skorowdze, albo zbiorcze zestawienia, o których mowa w Tabeli 10.19, 10.20, 10.21 i 10.22 to są materiały zasobu? Rozumiem, że jeżeli wypisy nie są materiałami zasobu (są jedynie tworzone na podstawie danych zasobu), to w/w wykazy, skorowidze, albo zbiorcze zestawienia także nie są materiałami zasobu... Hm... To w takim razie czy Kalkulator CODGiK źle działa? Bo współczynnik K=0,5 jest uwzględniony w Kalkulatorze CODGiK przy obliczaniu opłat za te w/w pozycje. 2. Drugie pytanie: Ile wynosi opłata za wysłanie "papierowego" wypisu z rejestru ewidencyjnego pod wskazany adres? Albo wyżej wspomnianych przeze mnie wykazów, skorowidzów lub zestawień? Bo jak rozumiem, przepis ust.14 Załącznika do ustawy dotyczy wyłącznie wysyłania pod wskazany adres materiałów zasobu. A może nie ma możliwości wysłania pod wskazany adres zamówionych materiałów, nie będących materiałami zasobu? A może organ wysyła je nieodpłatnie?
 2 
odpowiedz zgłoś
Fil Ewidentnie ktoś kto pisał ustawę powinien zawrzeć termin w dniach a nie bawić się w jakieś "niezwłocznie". Niezwłocznie to może być 1 dzień jak nie ma kolejki lub 6 miesięcy jak na stole leży 500 operatów. Każdy z nich ma przecież "niezwłocznie" a zajęcie się nimi nie w kolejności owo "niezwłocznie" dla konkretnego operatu naruszy. Jeśli ktoś miał na myśli coś innego niż "niezwłocznie" które jest w obiegu prawnym np. KPA to od tego jest na początku przepisu wyjaśnienie terminów, żeby to tam umieścić. Inaczej większość radców prawnych określi że jest to niezwłocznie tak jak w KPA. Przypominam że zgodnie z prawem opinie prawne sporządzają np. radcy prawni co wynika z ustawy o radcach prawnych. I żadne FAQ GUGiK nie zastąpi zapisu ustawy i opinii prawnej napisanej przez osobę do tego upoważnioną. Dlatego ma pieczątkę i dlatego zdaje trudny egzamin.
odpowiedz zgłoś
Majko, to, o czym piszę, to skarga - art. 227 i następne Kpa.
 8 
 3 
odpowiedz zgłoś
fil to już było. nazywało sie "w opinii ggk ... przypominam ze ggk nie jest uprawniony do wiążących interpretacji przepisów prawa..." bawcie się dalej.
 4 
 4 
odpowiedz zgłoś
Proponuję napisać pismo do Starosty. Jeśli to nie pomoże, pozostaje skarga do WINGiK-a.
 9 
 3 
odpowiedz zgłoś
A może... sposobem na wyjaśnienie mogą być skargi czy tez wnioski o precyzyjne wyjaśnienie 10-cio, 15-to czy 20-to dniowej zwłoki dotyczącej weryfikacji. Np. w moim konkretnym przypadku ośrodek pozostaje już miesiąc w bezczynności, z powodu braku współrzędnych w układzie 1965, bo według tego ośrodka współrzędne w układzie 2000 są niewystarczające... lecz nie ma odwagi tej uwagi wpisać do protokołu weryfikacji....Takie praktyki są nagminne... Co Twoim zdaniem Fil, powinien zrobić geodeta w takiej sytuacji?...
 5 
 4 
odpowiedz zgłoś
Już ta dyskusja jest początkiem wyjaśniania nieporozumienia.
 8 
 3 
odpowiedz zgłoś
Fil... Obyś miał rację... A może po prostu wyraźnie, w jakiś sposób, udzielić odpowiedzi,czy wyjaśnień ośrodkom, że do przepisów dotyczących terminów weryfikacji nie ma zastosowania kpa, bo to naprawdę ogólnopolskie nieporozumienie jest, które wymaga wyjaśniania... Jeżeli jesteś w stanie pomóc w wyjaśnieniu tego nieporozumienia, to z góry dziękuję...
 5 
 3 
odpowiedz zgłoś
Podanie "granicznego" terminu, który byłby tylko terminem instrukcyjnym, niczego by nie zmieniło. Myślę, że to się wkrótce unormuje.
 6 
 4 
odpowiedz zgłoś
Dzięki Fil... Rozumiem identycznie, dlatego burzę się, gdy ciągle słyszę o kpa... Tylko, czy mógłbyś doradzić, co zrobić, żeby ośrodkom " wybić z głowy" ten całkowicie błędny sposób myślenia?... Może GGK powinien w tej sprawie zająć stanowisko, bo to jest naprawdę poważny problem i wielka szkoda, że w ustanie nie podano, tak jak było poprzednio, granicznego terminu...
 6 
 3 
odpowiedz zgłoś
W mojej ocenie, jeśli "nie stosuje się" danego współczynnika, to nie można z tego wywodzić, że ten współczynnik przyjmuje wartość 1.
 7 
 2 
odpowiedz zgłoś
Niezwłocznie znaczy dosłownie "niezwłocznie" czyli bez zbędnej zwłoki. Przepisy Kpa stosuje się do spraw określonych w art.1: Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie: 1) przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych; 2) przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw określo-nych w pkt 1; 3)1) w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami jednostek samo-rządu terytorialnego i organami administracji rządowej oraz między organami i podmiotami, o których mowa w pkt 2; 4) w sprawach wydawania zaświadczeń.
 10 
 4 
odpowiedz zgłoś
Fil... Mam nieco inne pytanie. Po zmianie przepisów większość ośrodków nie wie, co kryje się pod określeniem "niezwłocznie". Jako, że identycznym określeniem posługuje się kpa, to uznano, że należy stosować kpa, więc jest to w rozumieniu ośrodków okres dwóch miesięcy, bo weryfikacja ( a jakże) może być " szczególnie skomplikowana" zwłaszcza dla osób, które obecnie niewiele wspólnego mogą mieć z geodezją. Czy faktycznie do weryfikacji mają zastosowanie przepisy kpa z powodu braku precyzji w PGIK? Z jakiego powodu zawarto w ustawie PGiK zapis, który jest aż tak niezrozumiały dla urzędników, że muszą stosować inną ustawą, a są to przecież przepisy równorzędne... Przepis ten najbardziej utrudnia nam pracę, powoduje kilkakrotne wydłużenie terminu weryfikacji w stosunku do poprzedniego terminu kontroli ...
 5 
 5 
odpowiedz zgłoś
Fil... Popełniasz błąd merytoryczny... Piszesz bowiem: "Jeżeli jakiegoś współczynnika się nie stosuje w danym przypadku, bo wynika to z innych przepisów, to należy go pominąć we wzorze." Bo w metodzie którą proponujesz, nie pomija się współczynnika K i (lub) CL... Te współczynniki w Twoim rozumieniu tych przepisów (wzorów) przybierają wartości K=1 i (lub) CL=1... A to jest błąd...
 4 
 5 
odpowiedz zgłoś
Przepis rozporządzenia o EGiB mówi tylko o klauzuli. Nie odnosi się ani do wysokości opłaty, ani do współczynnika K=0,5. Nie widzę tu sprzeczności. I raz jeszcze o wzorach. Wzory zawierają ogólne reguły dot. obliczeń. Natomiast współczynniki K oraz CL nie mają zastosowania do opłat, o których mowa w art.40b ust. 1 PGiK. Przepisy PGiK trzeba stosować w całości. Jeżeli jakiegoś współczynnika się nie stosuje w danym przypadku, bo wynika to z innych przepisów, to należy go pominąć we wzorze.
 8 
 3 
odpowiedz zgłoś
Fil... Przecież wzory, to przepisy rangi ustawowej... Załącznik do ustawy, a więc i wzory tam podane, są przepisami rangi ustawowej. Z Twoich wyjaśnień wynika, że w Załączniku do ustawy po to podano wzory i przyporządkowano te wzory poszszczególnym Tabelom i pozycjom tych tabelach, aby tych wzorów - dla wymienionych tam Tabel i wskazanych w nich pozycji - nie stosować... Cóż za karkołomna konstrukcja logiczna... Pozwolę sobie mieć całkowicie odmienne zdanie.
 3 
 3 
odpowiedz zgłoś
Fil Czytam te komentarze i dochodzę do wniosku,że większość nie ma racji tylko Fil. Wielu autorów postów ukazuje z jednej strony ułomność przepisów, z drugiej strony próbuje logiczne i literalne wytłumaczyć ich znaczenie, natomiast Fil, z przedziwną wiarą w to co pisze, próbuje wszystkim pokazać, że racja należy tylko po jego stronie. Od 25 lat zajmuję się geodezją i wydaje mi się,że ze zrozumieniem czytam prawo. Nie mogę jednak zrozumieć linii myślenia zaprezentowanej przez Fila, że przepisów rozporządzenia nie będziemy stosować,bo w zmienionej ustawie nic na ten temat nie napisano.Jeżeli w ustawie nie zakazano geodetom możliwości pozyskiwania wypisów z rejestru gruntów niezbędnych do wykonania prac, a fakt takiego wydawania przewidziano w rozporządzeniu, patrz klauzula, to nie wolno moim zdaniem stawiać tezy, jaką postawił Fil. Na zagadnienia wykonywania prac, w tym udostępniania danych i raportów, należy popatrzeć przez pryzmat praktyki lat poprzednich. Geodezja nie zaczęła się dzisiaj.
 3 
 8 
odpowiedz zgłoś
Wzory zawierają reguły dot. obliczeń. Współczynniki K oraz CL nie mają zastosowania do opłat, o których mowa w art.40b ust. 1 PGiK. Przepisy PGiK trzeba stosować w całości.
 9 
 3 
odpowiedz zgłoś
Fil... Nie odpowiedziałeś na pytanie, które zadałem w poprzednim swoim poście, tj. czy "Wg Ciebie wzory z ust.17 Załącznika nie mają zastosowania dla obliczenia opłaty za "Uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci terenu"?
 3 
 5 
odpowiedz zgłoś
Opieram się na przepisach rangi ustawowej, a nie na przepisie wykonawczym. Współczynniki K i CL dotyczą tylko udostępniania materiałów zasobu (ust. 3 pkt 1lit.a tiret pierwsze oraz ust. 4 załącznika do PGiK. Tylko przepis art. 40a ust. 1 PGiK dotyczy opłat za udostępnianie takich materiałów. Przepis art. 40b ust. 1 PGiK mówi natomiast o opłatach, jakie jeszcze są pobierane - za określone w tym przepisie czynności. Nie są to zatem opłaty za udostępnianie materiałów zasobu - gdyby tak było, nie byłoby takiej konstrukcji przepisów. Sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków znalazło się w tym drugim przepisie. Opłaty w tabeli nr 16 l.p. 3-6 to opłaty, o których mowa w art. 40b ust. 1 pkt 3,5 i 6 PGiK.
 5 
 5 
odpowiedz zgłoś
Fil... Czy Ty aby nie przesadzasz, pisząc: cyt. "Wypis z EGiB jest dokumentem urzędowym i jest on dokumentem dedykowanym do celów prawnych - nie jest to teraz już dokument dla wykonawcy prac, do jakiego wszyscy się przyzwyczailiśmy. Dane z EGiB są wykonawcy niezbędne, ale powinien je uzyskiwać już nie poprzez wypis."? Czyżby - Twoim zdaniem - "teraz" już nie obowiązywał przepis §52 ust.8 rozporządzenia ws. egib? Przepis ten chyba nadal (nie słyszałem, aby już nie obowiązywał) stanowi, że: "Na wypisach i wyrysach wydawanych wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych na skutek zgłoszenia tych prac do właściwego organu zamiast klauzuli, o której mowa w ust. 7, umieszcza się klauzulę o treści: ?Dokument niniejszy wydano wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych. Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia prac ? ......". Przeoczyłem coś? PS. Aha... W tej sytuacji (dla obliczenia opłaty za "taki" wypis) chyba współczynnik K=0,5 jest jak najbardziej uzasadniony?
 3 
 7 
odpowiedz zgłoś
Fil... Czy aby nie przesadzasz pisząc, cyt. "2) do opłat za czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy PGiK, nie stosuje się współczynników K oraz CL."? Weźmy bowiem dla przykładu pozycję z Tabeli 16.6 (Uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci terenu), która ewidentnie dotyczy opłaty za czynność, a nie za materiał zasobu... Czy aby dla tej czynnośći nie powinny mieć zastosowania wzory przewidziane w ust.17 (albo ust.16) Załącznika do ustawy (które to wzory uwzględniają współczynniki K i CL)? Przecież przepis ust.17 Załącznika wprost dotyczy (m.in.) Tabeli 16.6. Pomijam kwestię wyjaśnienia, co ustawodawca rozumie pod zmienną L1, że nie wspomnę od zmiennej LR1, bo chyba te dwie niewiadome otwierają pole do kolejnych interpretacji... :) Sumując: wg mnie do obliczenia opłat za czynności wymienione w Załączniku do ustawy jak najbardziej mają zastosowanie współczynniki K i CL. Wg Ciebie wzory z ust.17 Załącznika nie mają zastosowania dla obliczenia opłaty za "Uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci terenu"?
 3 
 6 
odpowiedz zgłoś
do Fila Fil szkoda energii, poprzez to forum nie nauczysz nikogo kultury - dzięki za rzeczowe wyjaśnienia, dzięki za kulturę, spokój i merytoryczne komentarze. Nie wszystko mi pasuje, nie ze wszystkim się zgadzam ale szanuje to co robisz.
 5 
 5 
odpowiedz zgłoś
Do 1234, Dwie kwestie: 1) nie obrażaj innych, nawet, jeśli się z kimś nie zgadzasz, 2) do opłat za czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy PGiK, nie stosuje się współczynników K oraz CL.
 8 
 2 
odpowiedz zgłoś
pseudogeodeta@ oczywiście, że nie jest ale prawo PODGiKu nie obowiązuje, maja własne przepisy;)
 1 
 3 
odpowiedz zgłoś
zgłoszenia jak postępować w przypadku gdy ośrodek wymaga zgłoszenia roboty obrębami (trasa 60 km). Na każdy obręb tej samej roboty PODGiK żąda osobne zgłoszenie. Czy to jest ok ?
 1 
 1 
odpowiedz zgłoś
otworzyłem schemat i jestem pełen podziwu dla kogoś kto to rozłożył. Jeszcze większy podziw dla idioty który to wymyślił (ustawa)
 1 
 6 
odpowiedz zgłoś
@Fil Jest to jeden z nielicznych przypadków, w którym zgodzę się Filem mimo że podszywa się pod innych i ogólnie cierpiąc na rozdwojenie jaźni plecie pospolite androny, ale z małym ALE. Tak zgoda, dla geodety podstawą wykonania prac jest baza danych EGB, a ta jest udostępniana dzisiaj w SWDE, potem w GML. Ale kto bogatemu zakaże zamawiania do roboty wypisów z rejestru gruntów , każdy ca. 50zł za JR pomniejszony o współczynnik 0,5 ? Mnie stać.A Ciebie Fil?
 1 
 7 
odpowiedz zgłoś
- Wypis z EGiB jest dokumentem urzędowym i jest on dokumentem dedykowanym do celów prawnych - nie jest to teraz już dokument dla wykonawcy prac, do jakiego wszyscy się przyzwyczailiśmy. Dane z EGiB są wykonawcy niezbędne, ale powinien je uzyskiwać już nie poprzez wypis.
 7 
 7 
odpowiedz zgłoś
DZIĘKI STUKROTNE za durne przepisy, za objaśnienia do objaśnień, za produkcję makulatury, za 5 "współczynników korygujących", za 50 PLN za wypis, za zrobienie z geodety "chodzącej skarbonki", za paraliż ośrodków i w końcu ZA CAŁOKSZTAŁT! A osobiście podziękujemy 28. 08. 20114 pokazując swoje niezadowolenie z obecnej sytuacji protestując pod Sejmem. Zapraszam wszystkich wściekłych.
 4 
 21 
odpowiedz zgłoś
48 komentarzyzobacz też:wiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Kolebka Polski w chmurze punktów
czy wiesz, że...
© 2005-2020 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

 • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
 • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
 • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
 • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

 • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
 • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
 • Jerzy Przywara
 • Bożena Baranek (szefowa Działu Prenumeraty)
 • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
 • Damian Czekaj
 • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
b.baranek@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter Instagram RSS