wiadomościksięgarniaMiesięcznik GEODETAreklamakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2014-04-01| Geodezja, Prawo

Oto 6 rozporządzeń do nowego Pgik

Na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji opublikowano projekty sześciu rozporządzeń wykonawczych do nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, która – zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego – musi wejść w życie najpóźniej 12 lipca br.


Oto 6 rozporządzeń do nowego Pgik

Pierwszy dokument to projekt rozporządzenia MAC ws. wzoru wniosku zgłoszenia prac geodezyjnych, zgłoszenia prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych oraz protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Jak czytamy w uzasadnieniu wprowadzenia tego aktu, określone w nim wzory mają zapewnić jednolitość informacji o planowanych i wykonywanych pracach geodezyjnych i kartograficznych oraz wysoką jakość i kompletność zbiorów danych i innych materiałów przekazywanych do PZGiK.

Drugi projekt MAC dotyczy sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilno-prawnych. Akt ten reguluje wzór wniosku o uwierzytelnienie dokumentów przez organy SGiK, sposób tego uwierzytelnienia oraz procedurę składania wniosku.

Trzeci projekt rozporządzenia dotyczy powiatowych baz GESUT i krajowej bazy GESUT. Określa on:
1) szczegółowy zakres danych gromadzonych w powiatowych bazach danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
2) szczegółowy zakres danych gromadzonych w krajowej bazie GESUT (K-GESUT);
3) tryb i standardy aktualizacji oraz udostępniania tych dwóch baz danych.
Samo rozporządzenie liczy raptem 6 stron, ale zawiera również cztery załączniki, w tym schematy GML czy wytyczne dotyczące wprowadzania obiektów do obu baz.

Jak napisano w uzasadnieniu, uregulowania techniczne tego projektu obejmują zakres przedmiotowy zawarty w rozporządzeniu z 12 lutego 2013 r. ws. bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej dotyczący powiatowej bazy GESUT, a dodatkowo rozszerzono je o kwestie dotyczące bazy K-GESUT (nieuregulowane dotychczas innym rozporządzeniem).

Gdzie w takim razie znajdą się teraz regulacje dotyczące mapy zasadniczej i bazy BDOT500? Ano, w rozporządzeniu ws. bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. Jego projekt określa:
1) zakres informacji gromadzonych w bazie danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500);
2) organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia, aktualizacji i udostępniania tej bazy;
3) tryb i standardy techniczne tworzenia mapy zasadniczej w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000.

Podobnie jak w poprzednim projekcie, uregulowania techniczne zawarte w tym dokumencie obejmują zakres przedmiotowy zawarty w rozporządzeniu w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. Projekt zawiera osiem załączników.

Piąty projekt MAC dotyczy wzorów wniosków o udostępnienie zbiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sposobu wydawania licencji oraz ich wzorów oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty. W uzasadnieniu zaznaczono, że wprowadzenie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów zasobu pozwoli na zgodne ze specyfiką poszczególnych części PZGiK oraz zgodnie z opisanymi w nowelizacji Pgik zasadami ustalanie opłat za materiały oraz zapewnienie jednolitości informacji przekazywanych przez wnioskodawców, co ma się przełożyć na szybsze rozpatrywanie wniosków i udostępnianie materiałów. Wzory licencji pozwolą z kolei organom prowadzącym zasób na jednolite określanie zakresu uprawnień, jakie będzie posiadał podmiot, któremu zostaną udostępnione materiały. Wzór Dokumentu Obliczenia Opłaty będzie zaś wskazywał jednoznacznie wysokość należnej za udostępniane z PZGiK materiały oraz sposób obliczenia tej opłaty. Projekt rozporządzenia określa również sposób wydawania licencji, a także formę, w jakiej może ona być wydawana.

Ostatni projekt rozporządzenia dotyczy rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz współdziałania Głównego Geodety Kraju z Ministrem Obrony Narodowej. Zgodnie z tym aktem pracami tymi będą:
1) projektowanie i wykonywanie pomiarów geodezyjnych, grawimetrycznych, magnetycznych oraz astronomicznych, a także obliczanie i przetwarzanie wyników tych pomiarów, w związku z:
a) zakładaniem podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz prowadzeniem państwowego rejestru tych osnów,
b) tworzeniem, prowadzeniem i udostępnianiem baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 i 9 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
c) wykonywaniem standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:500 000 oraz 1:1 000 000;
2) projektowanie i wykonywanie zobrazowań lotniczych oraz zobrazowań satelitarnych w związku z realizacją zadań określonych w Pgik;
3) tworzenie zbiorów danych określonych w art. 4 ust. la pkt 1, 2, 4, 6, 8, 9 i 11 Pgik.

We wszystkich wyżej wymienionych projektach zapisano, że rozporządzenia mają wejść w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

JK


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
warner w warszawie 2 uczelnie państwowe, 3 prywatne. Czwarta prywatna pod Legionowem. Tymczasem cisza w eterze ... tak tak rozmawia się tylko na tematy wygodne dla siebie.
 1 
odpowiedz zgłoś
Porównanie Porównałem proponowane schematy XSD z obowiązującymi: GES_GESUT.xsd i słowniki bez zmian. W BDZ_BDOT500.xsd są tylko dwie zmiany w BDZ_CiagRuchuPieszegoIRowerowegoType. Zainteresowanych zachęcam do przestudiowania schematu w tym miejscu, osobiście uważam że zaszła pomyłka. Najciekawiej wygląda schemat modelu podstawowego. Mamy dwie wersje proponowanych schematów z czego jedna jest taka sama jak obowiązująca a w drugiej dodano tylko referencję do KGESUT. Widać że znów wszystko pisane jest na kolanie i mamy dwie różniące się wersje tego samego schematu. Pobieżnie sprawdziłem również katalog obiektów i nie zauważyłem zmian - zostały stare błędy w kodach obiektów - na przykład turbina wiatrowa SUSM08_01 w katalogu obiektów mapy, a SUSM10 w klasyfikacji obiektów GESUT.
 2 
odpowiedz zgłoś
. czasy(GGK) się zmieniają a Pan ciągle na stanowisku - chciałoby się powiedzieć po tej lekturze ....Przez ostatnich kilkanaście lat ten sam sposób myślenia o polskiej geodezji:(
 1 
odpowiedz zgłoś
zalaczniki wszystkie są pod linkiem na początku wiadomosci
odpowiedz zgłoś
załączniki Witajcie, czy ma ktoś z was załączniki do przedmiotowych rozporządzeń?
 1 
odpowiedz zgłoś
Prima ... To jednak nie jest Prima Aprilis ?????. a już myślałem ....
odpowiedz zgłoś
@XML W takim razie nie ma na co czekać. Rozmawiam z różnymi ludźmi i każdy wiele mówi, a mało robi i to z różnych powodów. Jeśli rzeczywiście podzielasz moje poglądy i masz też swoje uwagi, to nie ma na co czekać. Trzeba się ujawnić i działać. Jak będziemy we dwóch to będzie też trzeci i czwarty i kolejni. Zachęcam, nie dajmy się poniewierać. Zachęcam szczególnie użytkownika 1234, bo wiele poglądów ma trafnych. A tym specjalistom, którzy takie przepisy tworzą życzę, aby kiedyś przyszło im stosować je w praktyce, a nie tylko o nich opowiadać.
 2 
odpowiedz zgłoś
warner Będąc w towarzystwie ludzi bez wykształcenia (przykładowo murarzy) muszę ze smutkiem stwierdzić, że są dla siebie niewspółmiernie bardziej życzliwi, pomocni wobec kolegów po fachu i często wykazują wyższy poziom kultury osobistej niż przedstawiciele naszego zawodu. Powód jest prozaiczny, nikt nie potrzebuje nawet połowy kształconych geodetów. A jak się już wykształcą to co mają zrobić? gryzą się między sobą, aby wykarmić potomstwo. Jednak jeden fakt mnie bardzo cieszy. Ze względu na niski przyrost naturalny już w 2020 roku uczelnie państwowe będą miały trudności z obsadzeniem miejsc. Nie trudno zgadnąć z jakim problem spotkają się białe kołnierzyki wykładające na prywatnych uczelniach. Wpadną we własny dołek, który sobie wykopali. Podzielą los tych na których żerują teraz. Po prostu, nie będą potrzebni i pójdą na bruk tak jak wielu geodetów. I to mnie bardzo cieszy.
 2 
odpowiedz zgłoś
warner Nie liczy się to, że geodetów jest za dużo, często pracują za pieniądze uwłaczające inżynierowi na umowach śmieciowych lub pracują zupełnie w innych branżach. Najważniejsze aby biznes uczelniany i uprawnieniowy kręcił się w najlepsze. Nie mamy żadnego szacunku, jesteśmy jedyną korporacją regulowaną, w której uprawnienia nabywają ludzie ze średnim wykształceniem. Jeszcze nie widziałem prawnika, lekarza po technikum. Dlatego tak się kłócimy na forach, a atmosfera jest bardzo nie przyjemna, geodeci są źli jedni na drugich, ponieważ wysoka podaż usług geodezyjnych wymusiła wykonywanie zawodu w celu zaspokojenia tych najbardziej podstawowych potrzeb życiowych. Jeden na drugiego bykiem patrzy bo drugi mu podebrał klienta (mapkę za 500zł).
 1 
odpowiedz zgłoś
warner Panie Waldemarze piszę jako były Pana student. Mam duży szacunek do Pana oraz Pańskiego dorobku zawodowego (stworzenie systemu Geomap, który uważam za genialny). Przyznam jednak, że jestem bardzo zniesmaczony i zawiedziony studiami na tym kierunku. Masowe kształcenie na prywatnych uczelniach, a także brak zakazu na co miałem nadzieję w nowym rozporządzeniu uzyskiwania uprawnień osobom z wykształceniem technicznym, utwierdziła mnie w przekonaniu, że geodezja to jest jedna wielka machina wykorzystująca młodych naiwnych ludzi, aby zarobiła wąska grupa kadry profesorskiej.
 1 
 2 
odpowiedz zgłoś
@Panie Waldemarze Po prostu ubolewam nad faktem, że zignorowano podane na tacy zgłoszenia bugów w schematach. A przecież była okazja (i nadal jest) to poprawić... Jeszcze nie zdążyłem sprawdzić innych uwag zgłaszanych przez środowisko, ale nie oczekuję zbyt wiele, skoro nie poprawiono tak oczywistego błędu jak sposób zapisu skarpy w GML. A to że czuje się Pan osamotniony - jestem przekonany że większość producentów oprogramowania (i nie tylko) podpisała by się pod Pana listami otwartymi. Ja chętnie się podpiszę :-)
 1 
odpowiedz zgłoś
@XML i GGK Ja się nie czepiałem, to na co zwracałem uwagę to braki w wiedzy i doświadczeniu ludzi, którzy tworzą te przepisy. I pisze to pod swoim nazwiskiem, aby nie było wątpliwości. Nie wiem tylko dokąd takie postępowanie doprowadzi. Szkoda tylko, że jestem w swoich wypowiedziach osamotniony, bo przez to GUGiK uważa, że tworzy wspaniałe przepisy, a tylko Izdebski się czepia. Nie jest tak Panie Prezesie inni też tak uważają tylko nie mają na tyle niezależnej pozycji i odwagi, aby to Panu wprost powiedzieć. Ja to już raz Panu powiedziałem (rok temu 1.03.2013r), a teraz mówię powtórnie i pytam quo vadis Panie Prezesie?
 1 
odpowiedz zgłoś
BDOT500 Panie Izdebski, na nic się zdały Pana listy otwarte :-) Pamiętam, że czepiał się Pan na przykład sposobu zapisu skarpy w GML. W znowelizowanym XSD zostało po staremu :-)
 1 
odpowiedz zgłoś
:) I całe szczęście, że dzisiaj jest 1 Aprilis. Bo gdyby takie objawienia okazały się prawdą, to czas pakować walizki i na wyspy:)
odpowiedz zgłoś
:) Czy te projekty "aktów prawnych" też zaakceptuje komisja wspólna rządu i samorządu terytorialnego. Pojawiają się kolejne absurdy. forma i treść zgłoszenia z kilkustronnicowymi załącznikami, niby elektronika, a w przepisie czytamy "Należy wpisać", określić X,Y , zbudować poligon. No to teraz na zgłoszenia zamiast 2 minut potrzeba będzie dnia. A miało być tak fajnie. No ale jak pisarze prawa podejrzewam prawdopodobnie nigdy nie zgłosili pracy w normalny sposób, a elektronicznie na pewno, protokół to z kontroli to im się chyba wydaje jak napisać, na co wskazują zapiski instrukcyjne "(przejdź do punktu 11)". A i w OSR chyba lekkie niedoszacowanie. Przypominam jest 380 powiatów w każdym średnio 1500 Czy 30000 podmiotów to wierna ocena, a może tak inaczej oszacować skutki niż w poz. 4. A poz. 6??? Brakło danych?
 2 
odpowiedz zgłoś
geodezja fajny zawód ... i tak karuzela się kręci a my mierzymy dalej swoje ...
odpowiedz zgłoś
... brakuje jeszcze rozporządzenia na temat regulacji ilości produkcji geodetów na uczelniach wyższych technikach i wszystkim zacznie się poprawiać. Marzenia wspaniała rzecz, stare dziadki nie podetną gałęzi na której siedzą:)
 1 
odpowiedz zgłoś
6 rozporządzeń do nowego Pgik A przecież Gesut i BDOT500 to ledwo oseski, bo niedawno minął im roczek
 1 
odpowiedz zgłoś
terminy Czy jest gdziekolwiek określone ile czasu ma starosta na weryfikację? Przecież może to stanowić poważny problem
 3 
odpowiedz zgłoś
do geodureń Mała niespodzianka, wg tych projektowanych rozporządzen nie będzie już nr KERG ;)
 1 
 1 
odpowiedz zgłoś
każdy akt kosztuje więc zamiast zmieniać tytuły albo eliminować nieaktualne treści przygotowano nowe rozporządzenia, w tym trzy dotyczące wzorów wniosków. Urzędnicy niedługo uregulują wzory szkiców polowych, wzory sprawozdań technicznych, wzory rysowania strzałki północy, wzory wpisywania numeru KERG na dokumentach, itp. Ale skoro za każdą stronę mają płacone, to wiadomo, że wyprodukują jeszcze więcej makulatury. Zwłaszcza, że wszystko piszą prawnicy, a w urzędzie tylko się pije nad projektem kawę i je ciasteczka...
 2 
 3 
odpowiedz zgłoś
Prima Aprilis? A może tylko niekompetencja piszącego? Jeśli mowa jest o projekcie rozporządzenia, to znaczy, że prace trwają. Jeśli zostało już podpisane to jest już rozporządzeniem a nie projektem i czeka na ogłoszenie w dzienniku ministerstwa, nie Ustaw.
 6 
 2 
odpowiedz zgłoś
22 komentarzewiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Jak GIS może zapewnić lepszą przyszłość?
czy wiesz, że...
© 2005-2021 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

  • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
  • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
  • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
  • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

  • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
  • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
  • Jerzy Przywara
  • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
  • Damian Czekaj
  • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
egeodeta24@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS