wiadomościMiesięcznik GEODETAprenumeratareklamaksięgarniakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2007-01-22| Geodezja, Prawo, Instytucje

W I półroczu br. 193 projekty ustaw na tapecie Rady Ministrów


W pierwszym półroczu 2007 roku pod obrady Rady Ministrów mają wpłynąć 193 projekty ustaw, a wśród nich m.in. ustawy: o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, o gospodarowaniu nieruchomościami gruntowymi Skarbu Państwa na cele budownictwa mieszkaniowego, Prawo budowlane, o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece, o regulacji skutków prawnych dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy.

W styczniu Rada Ministrów zajmie sie także m.in. raportem o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju opraz projektem utworzenia Międzyresortowego Zespołu do realizacji zadań w zakresie wykorzystania systemu satelitarnego Galileo dla potrzeb służb administracji rządowej.

Wybrane ustawy, jakie mają trafić pod obrady Rady Ministrów w I półroczu 2007 roku

styczeń
Projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Uproszczenie procedur planistycznych, przyczyniające się do wzrostu podaży gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, pokrycia ich planami miejscowymi i przyśpieszenia procedur inwestycyjnych.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Zmiana definicji rolnika indywidualnego oraz gospodarstwa rodzinnego. Zmiana zasad przeprowadzania przetargów ograniczonych. Ograniczenie pierwokupu Agencji tylko do nieruchomości rolnych nie mniejszych niż 1 ha. Zwiększenie uprawnień Skarbu Państwa w stosunku do nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot użytkowania wieczystego.)

marzec
Projekt ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Określenie zasad i trybu uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych
(Zmiana przepisów dotyczących nawiązania, zmiany i rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą samorządowym.)

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Doprowadzenie do możliwości pełnego kontaktu obywateli i podmiotów gospodarczych z organami administracji przez Internet.)


maj
Projekt ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym
(Usunięcie barier prawnych w podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć przez podmioty publiczne i prywatne.)


czerwiec
Projekt ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami gruntowymi Skarbu Państwa na cele budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Głównym celem projektowanej ustawy jest nałożenie na podmioty gospodarujące nieruchomościami Skarbu Państwa (starostowie, Agencja Nieruchomości Rolnych, Agencja Mienia Wojskowego oraz Wojskowa Agencja Mieszkaniowa) obowiązku oddawania w użytkowanie wieczyste nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe podmiotom realizującym te cele.)

Projekt ustawy – Prawo budowlane
(Zagwarantowanie prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego (dalsze uproszczenie procedur i podniesienie poziomu bezpieczeństwa w budownictwie) oraz poszanowania występujących w nim interesu prywatnego i publicznego, a także m.in. wdrożenie dyrektywy energetycznej, a także uznawanie kwalifikacji zawodowych w budownictwie.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
(Uproszczenie zasad ewidencjonowania działalności gospodarczej, uregulowanie kwestii zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, doprecyzowanie przepisów w zakresie kontroli działalności przedsiębiorców, doprecyzowanie przepisów dot. działalności gospodarczej prowadzonej przez cudzoziemców, uelastycznienie normy w zakresie obowiązków związanych z wprowadzeniem towarów do obrotu.)

Projekt ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
(A. Zastąpienie obecnie obowiązujących podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego jednym podatkiem od nieruchomości przy zachowaniu obowiązującej konstrukcji podstawy opodatkowania.
Ograniczenie liczby stawek podatku i ujednolicenie sposobu ich waloryzacji Weryfikacja obowiązującego systemu zwolnień i ulg podatkowych w celu usystematyzowania i ograniczenia ich zakresu. Ze względu na zakres zmian i konieczność przygotowania organów gmin do nowych zasad wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych ustawa powinna wejść w życie z odpowiednim vacatio legis tj. od 1 stycznia 2009 r.
B. Opodatkowanie podatkiem od środków transportowych wszystkich pojazdów silnikowych.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Uporządkowanie obecnego stanu prawnego/usunięcie niespójności miedzy przepisami dot. hipoteki, Wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych dot. zabezpieczenia hipoteką odsetek, rozgraniczenia wierzytelności podlegających zabezpieczeniu hipoteką zwykłą i kaucyjną, umożliwienie zabezpieczenia hipoteką więcej niż 1 wierzytelności przyszłej.)

Projekt ustawy o regulacji skutków prawnych dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy
(Podstawowym świadczeniem byłoby ustanowienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości „dekretowej” w sytuacji, gdy osoba zainteresowana złożyła wniosek w terminie przewidzianym przepisami dekretu i objęta nim nieruchomość może być oddana w wieczyste użytkowanie. W przypadku braku zgodności z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego, przewidziane byłoby w tej sytuacji odszkodowanie. W stosunku do pozostałych osób tj. tych, które w odpowiednim terminie nie złożyły stosownych wniosków przysługiwałaby rekompensata pieniężna w wysokości 15 % wartości przejętej nieruchomości „dekretowej”. Rekompensata pieniężna jest symetryczna do rozwiązań zawartych w projekcie rządowym ustawy „reprywatyzacyjnej” oraz w ustawie „zabużańskiej”.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych
(Usprawnienie procedur, m.in. w zakresie organizacji kancelarii tajnych w jednostkach administracji publicznej.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podpisie elektronicznym
(Istotą projektu jest usunięcie niezgodności z zapisami zawartymi w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13.12.1999 r. w sprawie ramowych warunków Wspólnoty dla podpisu elektronicznego (99/93/WE).)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej
(Zmiany w przepisach dot. naboru do korpusu SC.)

Projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
(Rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do użytkowania wieczystego na zasadach preferencyjnych.)

Źródło: KPRM


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

ładowanie komentarzyzobacz też:wiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Skanowanie wnętrza platformy wiertniczej
czy wiesz, że...
© 2005-2023 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

  • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
  • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
  • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
  • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

  • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
  • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
  • Damian Czekaj (sekretarz redakcji)
  • Jerzy Przywara
  • Anna Wardziak
  • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
egeodeta24@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS