Ciekawe Tematyarchiwum Geodetywiadomościnewsletterkontaktreklama
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2012-07-23| Geodezja, Mapy, Prawo, Ludzie, Instytucje, Kataster

Pierwsza narada GGK z WINGiK-ami

18 lipca, miesiąc od powierzenia funkcji głównego geodety kraju, Kazimierz Bujakowski spotkał się z wojewódzkimi inspektorami nadzoru geodezyjnego i kartograficznego oraz geodetami województw, by przedstawić im analizę mocnych i słabych stron służby geodezyjnej i kartograficznej oraz propozycje najpilniejszych działań.


Pierwsza narada GGK z WINGiK-ami <br />
Siedziba GUGiK, fot. JK
Siedziba GUGiK, fot. JK

Do silnych stron administracji geodezyjnej Kazimierz Bujakowski zaliczył dobrze rozwiniętą bazę sprzętową i programową ośrodków dokumentach geodezyjnej i kartograficznej oraz dobrze wyszkoloną kadręa. Atutem są realizowane projekty techniczne: GBDOT, ASG, TERYT 2 i 3, ISOK i Geoportal oraz doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych. Działaniom sprzyja także rozwinięty system prawny uzupełniany o nowe akty wykonawcze. Kazimierz Bujakowski zwrócił ponadto uwagę na dużą liczbę inicjatyw samorządowych realizowanych w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej oraz na rolę SGiK uwidocznioną w strategicznych dokumentach rządu.

Analizując bieżący stan, GGK wskazał także słabe strony, a wśród nich brak stabilnych źródeł finansowania, słabość instrumentów nadzoru oraz zróżnicowaną interpretację przepisów mogącą powodować konflikty pomiędzy wykonawcami a organami administracji geodezyjnej. Jako poważne problemy, wymagające podjęcia pilnych działań, wskazał zaległości w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, zakładania GESUT i przetwarzania mapy zasadniczej.

Do głównych kierunków działań koniecznych do podjęcia Kazimierz Bujakowski zaliczył m.in.: • szersze zaspokajanie potrzeb mieszkańców i inwestorów na dane geodezyjne zgromadzone na szczeblach krajowym, regionalnym i lokalnym poprzez ich udostępnianie teleinformatyczne, • współudział w rozwijaniu systemów zarządzania przestrzenią i jej ochrony przed skutkami zdarzeń kryzysowych oraz • systematyczne działania szkoleniowe i popularyzatorskie kierowane do obecnych i przyszłych odbiorców informacji przestrzennej.

Podstawą wszystkich działań administracji są akty prawne. Obecnie trwaja zaawansowane prace legislacyjne na projektami rozporządzeń o ZSIN, EGiB, państwowym systemie odniesień przestrzennych oraz projektem określającym zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W ocenie GGK są one niezmiernie istotne, gdyż w zdecydowany sposób ułatwią i usprawnią realizację zadań. W procesie opiniowania należy im więc poświęcić wyjątkową uwagę.

Kazimierz Bujakowski zapowiedział ponadto podjęcie działań i mobilizację administracji geodezyjnej w celu opracowania powiatowych, wojewódzkich i krajowego programu modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie powiatowych i wojewódzkich programów zakładania BDOT500 oraz GESUT. Zapowiedział również monitoring aktualnie obowiązujących przepisów oraz zebranie informacji o potrzebach zmian. Opinie przedstawicieli służby geodezyjnej i kartograficznej zostaną zebrane i podsumowane w trakcie konferencji w pierwszym półroczu 2013 roku, co pozwoli na wskazanie ewentualnych zmian czy koniecznych uzupełnień w nowych przepisach prawa. Główne cele wskaże także długoterminowa Strategia Rozwoju Geodezji i Kartografii do 2030 r. – opracowanie takiego dokumentu ułatwi finansowanie działań w zakresie rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej na wszystkich szczeblach, a dodatkowo ujednolici zakres podejmowanych inicjatyw.

W drugiej części narady wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego oraz geodeci województw przedstawili swoje opinie dotyczące zaprezentowanych przez GGK celów. W trakcie dyskusji podkreślali konieczność zawarcia w regionalnych programach operacyjnych zadań związanych z geodezją i kartografią. Takie zapisy ułatwią zdobycie środków finansowych zarówno przez pojedyncze samorządy, jak i związki celowe.

Ostatnią częścią spotkania była prezentacja propozycji odpowiedzi na pytania dotyczące stosowania przepisów rozporządzenia w sprawie standardów technicznych... . Najczęściej zgłaszane wątpliwości zostały przekazane uczestnikom narady, a po zebraniu opinii dokument zostanie opublikowany na stronie internetowej urzędu.

Źródło: GUGiK


«« powrót

Udostępnij:    

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

ładowanie komentarzyzobacz też:wiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Jak skanowano największy atlas świata
czy wiesz, że...
© 2023 - 2024 Geo-System Sp. z o.o.

O nas

Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp.

Historia

Portal Geoforum.pl został uruchomiony przez redakcję miesięcznika GEODETA w 2005 r. i był prowadzony do 2023 r. przez Geodeta Sp. z o.o.
Od 2 maja 2023 roku serwis prowadzony jest przez Geo-System Sp. z o.o.

Reklama

Zapraszamy do kontaktu na adres
redakcji:

Kontakt

Redaktor prowadzący:
Damian Czekaj
Sekretarz redakcji:
Oliwia Horbaczewska
prześlij newsa

facebook twitter linkedIn Instagram RSS