wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
Raczki Elbląskie w chmurze punktów
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


Księgarniadodaj do koszyka dodaj do przechowalni
nowość

Książki


ZASTOSOWANIE FOTOGRAMETRII JEDNOOBRAZOWEJ W PRECYZYJNYCH POMIARACH 3D WZAJEMNEGO POŁOŻENIA ELEMENTÓW MONITOROWANEGO OBIEKTU (368)

cena: 45.00

KATEGORIE: |fotogrametria i teledetekcja

Autor: Piotr Gołuch

Opis szczegółowy: W monografii zaprezentowano koncepcje autorskiej metody określania przestrzennego położenia (sygnalizowanych za pomocą tarcz pomiarowych) elementów monitorowanego obiektu na podstawie pojedynczych obrazów zarejestrowanych tylko jedną skalibrowaną kamerą.

W pierwszej części pracy z dużą szczegółowością przedstawiono geometryczne i matematyczne podstawy opracowań fotogrametrycznych oraz zostały zaprezentowane różne sposoby opisu rotacji w przestrzeni ortokartezjańskiej między dwoma układami przestrzennymi (3D), a także zwrócono uwagę na czynniki wpływające na dokładność opracowania fotogrametrycznego oraz przedstawiono sposób oszacowania dokładności pomiarów liniowych i kątowych realizowanych metodą fotogrametryczną.

W drugiej części monografii przedstawiono autorską koncepcję realizacji pomiarów wzajemnego położenia elementów monitorowanego obiektu w przestrzeni 3D z wykorzystaniem zasad fotogrametrii jednoobrazowej. Zostały tutaj wyjaśnione zależności matematyczne określające wzajemne powiązania lokalnych kartezjańskich układów współrzędnych zastosowanej aparatury pomiarowej oraz zaprezentowano sposób realizacji obliczeń zgodnie z zaproponowaną koncepcją pomiarów.
Spis treści:

1. Wprowadzenie

2. Cel, zakres i teza pracy

3. Model matematyczny opracowania zdjęć pomiarowych
3.1. Geometryczne podstawy fotogrametrii
3.2. Podstawy geometrii euklidesowej
3.3. Geometria rzutowa - współrzędne jednorodne
3.4. Elementarne przekształcenia geometryczne (transformacje)
3.5. Reprezentacje obrotów w przestrzeni ortokartezjańskiej 3D
3.5.1. Określenie obrotów za pomocą kątów
3.5.1.1. Obrót na płaszczyźnie (przestrzeń R²)
3.5.1.2. Obrót obiektu a obrót układu współrzędnych
3.5.1.3. Realizacja obrotów w przestrzeni 3D za pomocą 3 kątów Eulera w konwencji ω-φ-κ
3.5.1.4. Obroty w przestrzeni 3D za pomocą kątów Eulera w konwencji κ-φ-ω (przekształcenie odwrotne)
3.5.2. Reprezentacje przestrzennych obrotów za pomocą kątów między osiami układów - macierz cosinusów kierunkowych
3.5.3. Obrót w postaci osiowo-kątowej
3.5.4. Formuła obrotu Rodriguesa
3.5.5. Wektor Gibbsa
3.5.6. Wektor rotacji (parametry Rodriguesa)
3.5.7. Przedstawienie obrotów za pomocą kwaternionów
3.5.8. Zależności pomiędzy różnymi reprezentacjami obrotów
3.5.9. Zjawisko Gimbal lock - utrata stopnia swobody przy zastosowaniu kątów Eulera
3.6. Geometria obrazu pomiarowego - model kamery
3.6.1. Charakterystyka zdjęć pomiarowych
3.6.2. Równanie kolinearności - warunek określający położenie jednoimiennych punktów w pomiarach fotogrametrycznych
3.6.3. Korekcje geometryczne położenia punktów na zdjęciu pomiarowym
3.6.3.1. Błędy optyczne - dystorsje radialna i tangencjalna
3.6.3.2. Zniekształcenia sensora obrazu - „dystorsja afiniczna"
3.6.3.3. Poprawki uwzględniające refrakcję atmosferyczną i krzywiznę Ziemi
3.7. Kalibracja kamer

4. Analiza dokładności pomiarów fotogrametrycznych
4.1. Skala obrazu a dokładność fotogrametrycznego opracowania
4.2. Planowanie dokładności fotogrametrycznych pomiarów liniowych i kątowych

5. Koncepcja precyzyjnych pomiarów 3D wzajemnego położenia elementów monitorowanego obiektu z wykorzystaniem fotogrametrii jednoobrazowej
5.1. Zależności matematyczne określające wzajemne powiązania lokalnych kartezjańskich układów współrzędnych poszczególnych przyrządów i instrumentów pomiarowych
5.2. Wstępne laboratoryjne badania testowe - eksperyment 1
5.3. Laboratoryjne badania testowe - eksperyment 2
5.4. Laboratoryjne badania testowe - eksperyment 3
5.5. Prace badawcze na obiekcie terenowym Książ - eksperyment 4

6. Kierunki dalszych badań i rozwoju zastosowań fotogrametrii jednoobrazowej w precyzyjnych pomiarach przestrzennego położenia monitorowanych obiektów

7. Podsumowanie
8. Piśmiennictwo
9. Patenty i wzory użytkowe
Streszczenie
Summary

Wydanie I
Wydawca: Wydawnictwo UWP
Miejsce i rok wydania: Wrocław 2019
Liczba stron: 208
Oprawa: Miękka
ISBN: 978-83-7717-311-4


dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze productreklama

księgarnia

produkt

tylko nowości

typ produktu
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt