wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
KNG Dahlta w Tatrach
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


Księgarniadodaj do koszyka dodaj do przechowalni
nowość

Książki


KSZTAŁTOWANIE SIECI DRÓG NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE W ASPEKCIE ZASAD ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (367)

cena: 39.00

KATEGORIE: |kataster |nieruchomości

Autorki: Wioleta Krupowicz, Katarzyna Sobolewska-Mikulska

Opis szczegółowy: Monografia opisuje całość zagadnień związanych z procesem kształtowania sieci dróg rolniczych na obszarach objętych pracami scaleniowymi w Polsce, od czysto teo­retycznych do technicznych i praktycznych. Łączy w sobie elementy budownictwa, geodezji i kartografii oraz transportu. W opracowaniu wskazano i omówiono zasady kształtowania sieci transportowej na obszarach wiejskich z uwzględnieniem czynni­ków zrównoważonego rozwoju, rozwiązań technicznych wynikających ze specyfiki prac scaleniowych oraz rozwiązań technologicznych budowy dróg rolniczych. Przedstawiono również przykłady analiz przestrzennych pozwalające względnie szybko uzyskać informację przestrzenną niezbędną do efektywnego podejmowania decyzji projektowych w celu poprawy układu dróg rolniczych, które uwzględniają potrzeby społeczne i aspekty środowiskowo-krajobrazowe.

Opracowanie może stanowić ma­teriał pomocniczy dla jednostek realizujących prace scaleniowe zarówno w trakcie tworzenia założeń do projektów scalenia, jak i na etapie prac nad szczegółowym projektem nowego układu gruntów. Zawarte w monografii treści przedstawiono na podstawie obszernej literatury krajowej i zagranicznej, aktualnych przepisów prawa polskiego oraz Unii Europejskiej, obowiązujących krajowych i unijnych dokumen­tów strategicznych, instrukcji, raportów, decyzji, norm, wytycznych technicznych dotyczących materiałów i projektowania dróg oraz własnych badań autorek.


Spis treści:

1. WPROWADZENIE

2. OBSZARY WIEJSKIE W POLSCE I PERSPEKTYWY ICH ROZWOJU

3. ZASADA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH


4. CHARAKTERYSTYKA SIECI DRÓG ROLNICZYCH W POLSCE

4.1. Kategorie i klasy dróg publicznych
4.2. Nieformalny podział funkcjonalny dróg rolniczych

5. UWARUNKOWANIA TECHNICZNE PROJEKTOWANIA DRÓG ROLNICZYCH
5.1. Zasady kształtowania elementów trasy dróg
5.1.1. Droga w planie
5.1.2. Droga w przekroju podłużnym
5.1.3. Droga w przekroju poprzecznym
5.1.4. Skrzyżowania
5.1.5. Mijanki
5.2. Zasady projektowania konstrukcji nawierzchni dróg rolniczych
5.2.1. Układ warstw konstrukcji nawierzchni
5.2.2. Warunki gruntowo-wodne podłoża konstrukcji nawierzchni
5.2.3. Rodzaje nawierzchni
5.3. Zasady odwodnienia dróg rolniczych
5.3.1. Rodzaje urządzeń powierzchniowych do odprowadzania wód opadowych
5.3.2. Metody umacniania urządzeń odwadniania powierzchniowego
5.4. Usytuowanie dróg rolniczych w rzeźbie terenu
5.5. Nowe rozwiązania projektowe i materiałowo-technologiczne budowy dróg rolniczych w aspekcie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju

6. KSZTAŁTOWANIE SIECI DRÓG ROLNICZYCH W PROCESIE SCALENIA GRUNTÓW
6.1. Charakterystyka procesu scalenia gruntów w Polsce
6.1.1. Rys historyczny
6.1.2. Procedura prawno-techniczna
6.2. Uwarunkowania gospodarczo-ekonomiczne
6.2.1. Układ geometryczny sieci drogowej
6.2.1.1. Podział na kompleksy projektowe
6.2.1.2. Powierzchnia i kształt działek
6.2.1.3. Odległość gruntów uprawnych od siedliska
6.2.2. Dostępność działek do sieci dróg publicznych
6 6.3. Uwarunkowania środowiskowo-krajobrazowe
6.3.1. Ochrona przyrody
6.3.2. Ochrona gleb
6.3.2.1. Odporność gleb na zanieczyszczenia komunikacyjne
6.3.2.2. Ochrona gleb wynikająca z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
6.3.2.3. Ochrona gleb przed erozją
6.3.3. Ochrona wód
6.3.4. Wzmocnienie trwałości granicy rolno-leśnej
6.3.5. Kształtowanie i ochrona krajobrazu rolniczego

7. MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ANALIZ PRZESTRZENNYCH W KSZTAŁTO-WANIU SIECI DRÓG ROLNICZYCH

8. PODSUMOWANIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I RYSUNKÓW

Wydanie: I
Wydawca:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2019
Liczba stron: 142
Oprawa:
miękka
ISBN:
978-83-7814-915-6
dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze productreklama

księgarnia

produkt

tylko nowości

typ produktu
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt