wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
Model 3D Piaseczna na bazie danych z UAV
blog
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


Księgarniadodaj do koszyka dodaj do przechowalni
nowość

Książki


SEGMENTACJA RZEŹBY TERENU Z WYKORZYSTANIEM METOD AUTOMATYCZNEJ KLASYFIKACJI I ICH RELACJA DO MAPY GEOMORFOLOGICZNEJ (357)

cena: 54.00

KATEGORIE: |GIS |kartografia

Autor:
Leszek Gawrysiak

Opis szczegółowy: Niniejsza publikacja jest bardzo wartościowym studium relacji pomiędzy „klasycznym” opisem rzeźby terenu w postaci mapy geomorfologicznej, a jej obrazem powstałym w wyniku automatycznej klasyfikacji cyfrowych modeli wysokościowych. Znaczenie poruszanej w rozprawie tematyki jest uniwersalne, bo dotyczy metodyki analizy rzeźby na całej kuli ziemskiej, i to nie tylko powierzchni kontynentów.
Konstrukcja mapy geomorfologicznej to rezultat interpretacji szerokiego spektrum danych, w których podstawowe znaczenie ma identyfikacja, określenie „kształtu” i wzajemnych relacji elementów tworzących rzeźbę – form terenu. Ten składnik „instrumentarium” geomorfologa podlega aktualnie rewolucyjnym zmianom. Powszechna dostępność cyfrowych modeli powierzchni Ziemi i ich coraz lepsza jakość umożliwiają w pełni numeryczny, i w założeniu obiektywny, opis rzeźby. Z kolei wiedza eksperta pozwala na uwzględnienie wielu dodatkowych źródeł informacji umożliwiających rozstrzyganie problemów konwergencji i dywergencji (poligenezy) rzeźby terenu. Polegają one na tym, że formy terenu powstałe w innym czasie i w efekcie działania odmiennych procesów mogą wyglądać podobnie, i odwrotnie, w pewnych sytuacjach identyczne warunki i historia ewolucji daje odmienne uksztaltowanie powierzchni.

Spis treści:

Wstęp
Rozdział 1 . Cel, dane, metody i obszar opracowania
1.1. Cel
1.2. Dane i metoda
1.3. Obszar

Rozdział 2 . Mapa geomorfologiczna
2 .1 . Analogowe mapy geomorfologiczne
2 .2 . Cyfrowe mapy geomorfologiczne

Rozdział 3 . Dane i metody morfometryczne w geomorfologii
3 .1 . Dane wysokościowe
3 .1 .1 . Terminologia
3 .1 .2 . Źródła i metody pozyskiwania i tworzenia danych wysokościowych
3 .1 .3 . Zastosowania Numerycznych Modeli Terenu
3 .2 . Klasyczne (analogowe) metody morfometryczne i początki analiz cyfrowych
3 .3 . Geomorfometria cyfrowa
3 .3 .1 . Podstawowe i wtórne wskaźniki geomorfometryczne
3 .3 .2 . Obiekty jako pochodne Numerycznych Modeli Terenu

Rozdział 4 . Przegląd metod automatycznej klasyfikacji form rzeźby
4 .1 . Kombinacja wskaźników geomorfometrycznych
4 .2 . Klasyfikacja nienadzorowana
4 .3 . Klasyfikacja nadzorowana
4 .4 . Analiza wysokości w sąsiedztwie
4 .5 . Metody mieszane

Rozdział 5 . Zagadnienia metodyczne
5 .1 . Reprezentatywność obszarów testowych
5 .2 . Optymalna parametryzacja metod automatycznej klasyfikacji rzeźby
5 .3 . Wskaźniki charakteryzujące rozmiar i kształt obiektów geomorfometrycznych

Rozdział 6 . Analiza rzeźby terenu obszarów testowych
6 .1 . Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie i Kotlina Toruńska (obszar młodoglacjalny)
6 .1 .1 . Charakterystyka obszaru
6 .1 .2 . Wyniki automatycznej klasyfikacji rzeźby
6 .1 .2 .1 . Geomorfony
6 .1 .2 .2 . Formy rzeźby oparte na TPI
6 .1 .2 .3 . Typy terenu
6 .2 . Wysoczyzna Kłodawsko-Kutnowska (obszar staroglacjalny)
6 .2 .1 . Charakterystyka obszaru
6 .2 .2 . Wyniki automatycznej klasyfikacji rzeźby
6 .2 .2 .1 . Geomorfony
6 .2 .2 .2 . Formy rzeźby oparte na TPI
6 .2 .2 .3 . Typy terenu
6 .3 Roztocze Tomaszowskie (wyżyny)
6 .3 .1 . Charakterystyka obszaru
6 .3 .2 . Wyniki automatycznej klasyfikacji rzeźby
6 .3 .2 .1 . Geomorfony
6 .3 .2 .2 . Formy rzeźby oparte na TPI
6 .3 .2 .3 . Typy terenu
6 .4 . Tatry i Podhale (góry, kotliny, pogórza)
6 .4 .1 . Charakterystyka obszaru
6 .4 .2 . Wyniki automatycznej klasyfikacji rzeźby
6 .4 .2 .1 . Geomorfony
6 .4 .2 .2 . Formy rzeźby oparte na TPI
6 .4 .2 .3 . Typy terenu

Rozdział 7 . Analiza porównawcza map geomorfologicznych z geomorfometrycznymi
7 .1 . Porównanie map
7 .2 . Struktura podobieństwa między mapami
7 .3 . Porównanie form rzeźby do obiektów geomorfometrycznych
7 .4 . Konwergencja i dywergencja rzeźby
7 .5 . Wpływ stosunków hipsometrycznych na kształtowanie się podobieństwa CMG i map obiektów geomorfometrycznych

Podsumowanie i wnioski


Wydanie I
Wydawca:
Wydawnictwo UMCS
Miejsce i rok wydania:
Lublin 2018
Liczba stron:
234
Oprawa:
Miękka
ISBN: 978-83-227-9178-3

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze productreklama

księgarnia

produkt

tylko nowości

typ produktu
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt