wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Dron prześwietla budynek za pomocą wi-fi
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


KSIĘGARNIA Geoforum.pl
informuje, że z powodu przerwy wakacyjnej zamówienia złożone w okresie od 9 do 23 sierpnia będą realizowane po 26 sierpnia. Za utrudnienia przepraszamy!

KATEGORIE: BIM | budownictwo | drony | fotogrametria i teledetekcja | geodezja | geodezja inżynieryjna | geodezja wyższa | geotechnika i geofizyka | GIS | gleboznawstwo | GNSS | historia | kataster | kartografia | nieruchomości | obliczenia geodezyjne | planowanie i zagospodarowanie przestrzenne | prawo | skanowanie laserowe | software | służebności | wycena nieruchomości | albumy | słowniki

WSZYSTKIE PUBLIKACJE

Księgarniadodaj do koszyka dodaj do przechowalni
nowość

Książki


PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW. KOMENTARZ (359)

cena: 129.00

KATEGORIE: |nieruchomości |prawo


Autor: Łukasz Sanakiewicz

Opis szczegółowy: Komentarz w przystępny sposób omawia przepisy ustawy z 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, które weszły w życie 1.01.2019 r. Celem ustawy jest eliminacja istniejących praw współużytkowania wieczystego oraz zapobieżenie powstawaniu udziałów w tym prawie w przyszłości.

W publikacji znajdują się wyjaśnienia następujących kwestii:
• określenie typu gruntów objętych regulacją oraz znajdujących się na nich obiektach i urządzeniach budowlanych, a także stosowne wyłączenia,
• wydzielenie gruntów,
• wydawanie zaświadczeń potwierdzających przekształcenie,
• wpisy z urzędu w księgach wieczystych,
• składanie wniosków przez właściciela nieruchomości o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia opłaty z tytułu przekształcenia,
• ustalenie wysokości oraz okresu wnoszenia opłaty z tytułu przekształcenia, bonifikaty oraz podmioty zwolnione z obowiązku wnoszenia opłaty,
• podatek od nieruchomości w kontekście przekształcenia użytkowania wieczystego we własność.

Książka jest przeznaczona dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, deweloperów realizujących inwestycje mieszkaniowe, pracowników organów administracji publicznej zobowiązanych do wystawienia stosownych zaświadczeń i ustalenia opłat z tytułu przekształcenia, wydziałów ksiąg wieczystych sądów rejonowych, które winny dokonać stosownych wpisów oraz właścicieli lokali mieszkalnych.


Spis treści:

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Art. 1. [Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego z mocy prawa; grunty objęte regulacją; obiektyi urządzenia budowlane na gruntach; obciążenia użytkowania wieczystego]

Art. 2. [Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po wydzieleniu nieruchomości; dzień przekształcenia w przypadku wymogu uzyskania przez cudzoziemca zezwolenia na nabycie własności nieruchomości]

Art. 3. [Grunty wyłączone spod regulacji]

Art. 4. [Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie]

Art. 4a. [Wojewoda jako organ wyższego stopnia]

Art. 5. [Wpisy z urzędu w księgach wieczystych]

Art. 6. [Wniosek właściciela nieruchomości o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia opłaty z tytułu przekształcenia]

Art. 7 .[Ustalenie wysokości oraz okresu wnoszenia opłaty z tytułu przekształcenia]

Art. 8. [Podmioty zwolnione z obowiązku wnoszenia opłaty z tytułu przekształcenia]

Art. 9. [Bonifikata od opłaty z tytułu przekształcenia]

Art. 10. [Waloryzacja opłaty z tytułu przekształcenia]

Art. 11. [Obciążenie każdoczesnego właściciela nieruchomości obowiązkiem wnoszenia opłaty z tytułu przekształcenia]

Art. 12. [Część środków z opłat jako dochód powiatu; umarzanie, odraczanie lub rozłożenie opłat na raty – odesłanie]

Art. 13. [Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po oddaniu budynku mieszkalnego do
użytkowania]

Art. 14. [Regulacja ustawowa a przepisy o pomocy publicznej]

Art. 15. [Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami]

Art. 16. [Zmiany w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości]

Art. 17.[Zmiany w ustawie o opłacie skarbowej]

Art. 18. [Zmiany w ustawie o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa]

Art. 19. [Zmiany w ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości]

Art. 20. [Termin wniesienia opłaty za 2019 r.; zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej za 2020 r.]

Art. 21. [Niezakończone postępowania w sprawach aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz aktualizacji lub ustalenia stawek procentowych tych opłat]

Art. 22. [Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w przypadku orzeczenia przywracającego użytkowanie wieczyste]

Art. 23. [Przyznanie prawa własności na podstawie przepisów o gruntach warszawskich]Wydanie: I
Wydawca:
Wolters Kluwer SA
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2019
Liczba stron:
224
Oprawa:
Miękka
ISBN: 978-83-8160-460-4
dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze productreklama

księgarnia

produkt

tylko nowości

typ produktu
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt