wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Księgarnia


dodaj do koszyka dodaj do przechowalni

Książki


OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI W PRAKTYCE NOTARIALNEJ, SĄDOWEJ, EGZEKUCYJNEJ, PODATKOWEJ Z WZORAMI UMÓW (327)

cena: 215.00

KATEGORIE: |nieruchomości |prawo

Autorki:
Stella Brzeszczyńska, Helena Ciepła

Opis szczegółowy: Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat praktyki obrotu nieruchomościami. Zaprezentowano ją w aspekcie notarialnym, sądowym, egzekucyjnym i podatkowym, uzupełniając o liczne odniesienia do aktualnego orzecznictwa. Dodatkową zaletą opracowania są wzory pism stosowanych w obrocie nieruchomościami.

Autorki omawiają zagadnienia dotyczące m.in.:

 • sprzedaży i darowizny nieruchomości,
 • ograniczeń w obrocie nieruchomościami,
 • umowy deweloperskiej
 • postępowań sądowych w obrocie nieruchomościami,
 • czynności wspólnot mieszkaniowych
 • obciążeń nieruchomości,
 • kwestii spadkowych.

Książka jest skierowana do prawników praktyków: notariuszy, sędziów, adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych. Będzie przydatna również dla osób zawodowo zajmujących się rynkiem nieruchomości, takich jak pośrednicy w obrocie nieruchomościami czy zarządcy nieruchomości, a także dla słuchaczy studiów podyplomowych związanych z przedstawianą tematyką oraz aplikantów zawodów prawniczych.


Spis treści

I Zagadnienia ogólne

1. Nieruchomość jako przedmiot czynności prawnej
1.1. Pojęcie nieruchomości i pojęcia pokrewne (grunt, teren)
1.2. Rodzaje nieruchomości
1.3. Części składowe nieruchomości (przynależności
1.4. Odrębne od gruntu przedmioty własności na nieruchomościach
1.5. Oznaczanie nieruchomości (Kataster)
1.6. Pojęcie stanu prawnego nieruchomości
1.7. Ujawnianie stanu prawnego nieruchomości
1.8. Nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
1.9. Nieruchomość jako element ładu przestrzennego

2. Ograniczenia w obrocie nieruchomościami
2.1 Ograniczenia w nabywaniu nieruchomości
2.2. Ograniczenia w wykonywaniu praw do nieruchomości
2.2.1. Ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomościami
2.2.1.1. Ustawowe prawa pierwokupu
2.2.1.2. Ustawowe prawa odkupu
2.2.2. Ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości (ograniczone pr rzeczowe)
2.3. Pozbawianie praw do nieruchomości (wywłaszczenie)

3. Charakterystyka czynności w obrocie nieruchomościami
3.1. Umowy w obrocie nieruchomościami
3.2. Czynności jednostronne
3.3. Zmiany i rozwiązywanie umów
3.4. Forma aktu notarialnego
3.5. Forma z podpisem notarialnie poświadczonym
3.6. Przedstawicielstwo w obrocie nieruchomościami

4. Uchylenie skuteczności dokonanej czynności
4.1. Ważność i skuteczność czynności – pojęcie skutku rzeczowego (bezwzględna nieważność)
4.2. Uchylenie się od skutków oświadczeń składających się na czynności
4.3. Rozwiązanie umowy która skutkowała przeniesieniem własności nieruchomości
4.4. Odwołanie darowizny

5. Postępowania sądowe w obrocie nieruchomościami
5.1. Ogólne przepisy o postępowaniach
5.2.Sprawy rozpoznawane w procesie
5.2.1. Postępowanie o ustalenie prawa do nieruchomości
5.2.2. Postępowanie o uzgodnienie stanu prawnego w księdze wieczystej
5.2.3. Powództwa w dochodzeniu przeniesienia własności nieruchomości (przedwstępna, prawo
pierwokupu, zwrot przy wywłaszczeniu)
5.2.4. Powództwa służące ochronie własności (windykacyjne i negatoryjne)
5.2.5. Sprawy o naruszenie posiadania nieruchomości
5.3.6. Rozstrzyganie sporów w sprawach sąsiedzkich
5.3.7. Rozstrzyganie roszczeń dotyczących hipoteki (powództwo o obniżenie hipoteki)
5.3. Sprawy w postępowaniu nieprocesowym
5.3.1. Stwierdzenie zasiedzenia
5.3.2. Sprawy związane z zarządem
5.3.3. Zniesienie współwłasności
5.3.4. Ustanowienie służebności przesyłu i drogi koniecznej
5.4. Postępowanie wieczystoksięgowe
5.5. Postępowanie egzekucyjne w stosunku do nieruchomości

6. Postępowanie egzekucyjne dotyczące nieruchomości
6.1. Rodzaje egzekucji z nieruchomości
6.2. Przebieg postępowania
6.3. Egzekucja z praw na nieruchomościach

7. Opodatkowanie nieruchomości

II Charakterystyka czynności

8. Czynności poprzedzające zbycie nieruchomości
8.1. Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności
8.2. Warunkowa umowa sprzedaży
8.3. Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości
8.4. Umowa deweloperska
8.5. Czynności dotyczące ekspektatywy

9. Zbycie nieruchomości
9.1. Umowne ograniczenia zbycia nieruchomości
9.2. Przeniesienie własności nieruchomości
9.3. Sprzedaż nieruchomości
9.4. Sprzedaż nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym
9.5. Darowizna nieruchomości
9.6. Przeniesienie własności nieruchomości za dożywocie
9.7. Przeniesienie własności na zabezpieczenie
9.8. Fiducjarne nabycie nieruchomości
9.9. Przeniesienie nieruchomości tytułem wkładów do spółki prawa handlowego
9.10. Przeniesienie własności nieruchomości w skutek czynności prawa spółek (podział, połączenie)
10. Obciążenie nieruchomości
10.1. Obciążenie nieruchomości prawem użytkowania
10.2. Ustanowienie służebności osobistej
10.3. Ustanowienie służebności gruntowej
10.4. Umowa o ustanowienie hipoteki
11. Korzystanie z nieruchomości
11.1. Umowy dotyczące posiadania nieruchomości
11.2. Umowy o podział do korzystania pomiędzy współwłaścicielami

III. Czynności do szczególnych rodzajów nieruchomości

12. Czynności dotyczące wspólności nieruchomości
12.1. Sprzedaż udziału we współwłasności
12.2. Umowne zniesienie współwłasności
12.3. Umowne zniesienie poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali
12.4. Umowy wyłączające uprawnienie do zniesienia współwłasności
12.5. Dział majątku wspólnego obejmujący nieruchomość
12.6. Rozporządzenie nieruchomością pomiędzy majątkiem wspólnym a majątkiem osobistym
12.7. Obciążenie części ułamkowej nieruchomości
12.8. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości

13. Czynności typowe dla nieruchomości lokalowych

13.1. Pojęcie nieruchomości lokalowej
13.2. Ustanowienie odrębnej własności lokalu w drodze umowy
13.3. Oświadczenie o ustanowieniu odrębnej własności lokalu
13.4. Ustanowienie odrębnej własności lokali w drodze adaptacji części nieruchomości wspólnej
13.5. Czynności wspólnot mieszkaniowych (zmiany udziałów, adaptacje, podziały nieruchomości
wspólnych)

14. Czynności typowe dla nieruchomości spółdzielni mieszkaniowych
14.1. Umowy o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
14.2. Zmiana spółdzielczego prawa do lokalu
14.3. Przekształcenie spółdzielczego prawa do lokalu w prawo własności
14.4. Czynności w obrocie spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu

15. Czynności obejmujące nieruchomości wchodzące w skład spadku
15.1. Testament obejmujący zapis nieruchomości
15.2. Zapis windykacyjny obejmujący nieruchomość
15.3. Zbycie udziałów w spadku obejmującym nieruchomość
15.4. Zbycie udziałów w nieruchomości objętej spadkiem
15.5. Dział spadku obejmujący nieruchomość

16. Czynności dotyczące nieruchomości Skarbu Państwa
16.1. Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
16.2. Ustanowienie użytkowania wieczystego
16.3. Zmiana umów o oddanie gruntu w użytkowani wieczyste
16.4. Rozwiązanie umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste
16.5. Uwłaszczenie państwowych osób prawnych
16.6. Czynności związane z reprywatyzacją


Wydanie: I
Wydawca: Wolters Kluwer Polska
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2018
Liczba stron: 1216
Oprawa: twarda
ISBN: 978-83-8124-379-7
dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze product

księgarnia

produkt
tylko nowości
typ produktu
Geospatial Revolution, odc. 2
czy wiesz, że...
© 2005-2020 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

 • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
 • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
 • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
 • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

 • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
 • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
 • Jerzy Przywara
 • Bożena Baranek (szefowa Działu Prenumeraty)
 • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
 • Damian Czekaj
 • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
b.baranek@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl
facebook twitter Instagram RSS