wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
KNG Dahlta w Tatrach
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


Księgarniadodaj do koszyka dodaj do przechowalni

Książki


KRAJOBRAZ W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM (287)

cena: 30.00

KATEGORIE: |planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Autor:
Alina Maciejewska (red. nauk.)

Opis szczegółowy: Niniejszy VII Tom opracowany został w ramach serii monografii naukowych Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej - Gospodarka Przestrzenna. W monografii przedstawiono problematykę dotyczącą związku planowania przestrzennego ze środowiskiem naturalnym, w tym elementami przyrodniczymi objętymi planami zagospodarowania przestrzennego. Omówiono m.in. rewitalizację terenów poprzemysłowych oraz infrastrukturę techniczną i komunikacyjną uwzględniającą aspekty krajobrazowe.


Spis treści:

Wstęp

Zagadnienia krajobrazowe w gospodarowaniu przestrzenią (Adrianna Kupidura)
1. Wstęp
2. Współczesne rozumienie krajobrazu
3. Krajobrazowe podejście do gospodarowania przestrzenią
4. Problematyka krajobrazowa na kierunku Gospodarka przestrzenna na Politechnice Warszawskiej
5. Podsumowanie
Bibliografia

Ochrona przyrody a planowanie przestrzenne – nowe idee i wyzwania (Anita Bernatek-Jakiel, Michał Jakiel)
1. Wstęp
2. Ewolucja idei ochrony przyrody
3. Definicje korytarza ekologicznego
4. Teoretyczne podstawy koncepcji korytarzy ekologicznych
5. Status prawny ochrony korytarzy ekologicznych w Polsce
6. Wyzwania w zakresie ochrony bioróżnorodności w planowaniu przestrzennym
7. Podsumowanie
Bibliografia

Infrastruktura techniczna w gospodarce przestrzennej – „trzeci element” w krajobrazie miasta i regionu (Hanna Klementowska)
1. Wstęp
2. Specyfika kierunku studiów Gospodarka przestrzenna
3. Charakterystyka przestrzeni publicznej
4. Elementy składowe przestrzeni publicznej
5. Paradoksy globalizacji
6. Jakość przestrzeni publicznej
7. Infrastruktura techniczna – trzeci element w przestrzeni publicznej
8. Podsumowanie
Bibliografia

Rewitalizacja obszarów zdewastowanych – studium terenu poprzemysłowego wraz z proponowaną koncepcją zagospodarowania (Alina Maciejewska, Agnieszka Turek, Arkadiusz Kromski, Mariusz Masłowski)
1. Wstęp
2. Audyt środowiskowy
3. Historia terenu
4. Uwarunkowania formalnoprawne
5. Analiza terenu i współczesnej zabudowy
6. Uwarunkowania planistyczne
7. Inwentaryzacja terenu
8. Projekt zagospodarowania terenu
9. Podsumowanie
Bibliografia

Zieleń jako istotny element rewitalizacji na przykładzie fragmentu Zielonego Pierścienia Warszawy w granicach gminy Piaseczno (Józef Dobija, Alina Maciejewska, Marianna Ulanicka)
1. Wstęp
2. Problematyka w świetle literatury
3. Metodyka badań
4. Charakterystyka obszaru badań
5. Wyniki badań
6. Koncepcja rewitalizacji fragmentu Zalesia Górnego
7. Podsumowanie
Bibliografia

Możliwości zmniejszania uciążliwości akustycznej, zanieczyszczonego powietrza i odorantów przez tereny leśne i bariery z zieleni (Ewa Słowikowska, Henryk Jaros)
1. Wstęp
2. Materiał i metody badań
3. Wyniki badań
3.1. Kompleksy leśne jako naturalna bariera zmniejszająca rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń emitowanych przez miasto
3.2. Las jako bariera hamująca rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń emitowanych przez ciąg komunikacyjny
3.3. Zmniejszenie uciążliwości hałasu, zanieczyszczeń powietrza i odorantów przez bariery wykonane z zieleni
3.4. Bariera z zieleni wzdłuż obwodnicy miasta Gołdap
3.5. Bariera z zieleni wokół składowiska odpadów i zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Siedliskach k. Ełku
3.6. Bariera z zieleni wokół małych kompostowni osadów ściekowych
4. Podsumowanie wyników badań
5. Podsumowanie
Bibliografia


Wydanie I
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2016
Liczba stron: 90
Oprawa: Miękka
ISBN: 978-83-7814-584-4
dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze productreklama

księgarnia

produkt

tylko nowości

typ produktu
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt