wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
Zwycięski projekt studentów AGH
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


Księgarniadodaj do koszyka dodaj do przechowalni

Książki


D3.JS W AKCJI (232)

cena: 69.00

KATEGORIE: |software

Autor:
Elijah Meeks. tłumaczenie: Radosław Lesisz, Tomasz Walczak

Opis szczegółowy: D3.js jest biblioteką przeznaczoną do tworzenia zaawansowanych wizualizacji danych w rozmaitych aplikacjach internetowych. Ta solidnie zaprojektowana biblioteka oczywiście umożliwia generowanie wykresów, ale pozwala również na tworzenie map, interaktywnych diagramów, paneli kontrolnych dla danych, raportów i wielu innych animowanych elementów. Zapewnia co najmniej tę samą wydajność co Flash czy aplety Javy, ale jest zintegrowana ze standardami internetowymi i modelem DOM dla HTML. To nie koniec zalet D3.js — to także świetne narzędzie do dynamicznego aktualizowania bardziej standardowych witryn internetowych.

Niniejsza książka pozwala na płynne rozpoczęcie pracy z tą biblioteką, dającą fantastyczne możliwości. Uczy, jak tworzyć interaktywną grafikę i aplikacje sterowane danymi.

Daje możliwość zapoznania się z praktycznymi technikami projektowania zawartości stron, tworzenia animacji i prezentowania zmieniających się danych.

Dzięki tej książce czytelnik może zrozumieć:
• zasady wizualizacji danych,
• techniki wiązania i wczytywania danych oraz tworzenia elementów graficznych na ich podstawie,
• metody pracy z grafiką wektorową,
• tworzenie elementów służących do wizualizacji danych,
• rozbudowane aplikacje wykorzystujące mapy,
• sposoby tworzenia kompletnych aplikacji opartych na bibliotece D3, również dla urządzeń przenośnych.


Spis treści:

Przedmowa

Podziękowania

O książce

CZĘŚĆ I. PODSTAWY BIBLIOTEKI D3.JS

Rozdział 1. Wprowadzenie do biblioteki D3.js
1.1. Czym jest D3.js?
1.2. Jak działa biblioteka D3?
1.2.1. W wizualizacji danych ważne są nie tylko aspekty wizualne
1.2.2. W bibliotece D3 istotne są selekcja i wiązanie danych
1.2.3. Biblioteka D3 umożliwia określanie wyglądu elementów stron internetowych na podstawie powiązanych danych
1.2.4. Elementami strony mogą być elementy div, państwa lub diagramy przepływu
1.3. Stosowanie standardu HTML5
1.3.1. Model DOM
1.3.2. Pisanie kodu w konsoli
1.3.3. SVG
1.3.4. Style CSS
1.3.5. JavaScript
1.4. Standardy dotyczące danych
1.4.1. Dane tabelaryczne
1.4.2. Dane zagnieżdżone
1.4.3. Dane sieciowe
1.4.4. Dane geograficzne
1.4.5. Dane surowe
1.4.6. Obiekty
1.5. Standardy z obszaru wizualizowania informacji stosowane w bibliotece D3
1.6. Twoja pierwsza aplikacja oparta na bibliotece D3
1.6.1. "Witaj, świecie" z elementami
1.6.2. "Witaj, świecie" z kołami
1.6.3. Komunikowanie się z biblioteką D3
1.7. Podsumowanie

Rozdział 2. Przepływ danych podczas wizualizowania informacji
2.1. Praca z danymi
2.1.1. Wczytywanie danych
2.1.2. Formatowanie danych
2.1.3. Przekształcanie danych
2.1.4. Pomiar danych
2.2. Wiązanie danych
2.2.1. Selekcje i wiązanie
2.2.2. Dostęp do danych za pomocą funkcji wewnątrzwierszowych
2.2.3. Uwzględnianie skal
2.3. Styl, atrybuty i treść w prezentacji danych
2.3.1. Wizualizacja oparta na wczytanych danych
2.3.2. Ustawianie kanałów
2.3.3. Instrukcje enter, update i exit
2.4. Podsumowanie

Rozdział 3. Projektowanie sterowane danymi i interakcje
3.1. Architektura projektu
3.1.1. Dane
3.1.2. Zasoby
3.1.3. Rysunki
3.1.4. Arkusze stylów
3.1.5. Biblioteki zewnętrzne
3.2. Interaktywne style i model DOM
3.2.1. Zdarzenia
3.2.2. Przejścia graficzne
3.2.3. Manipulowanie modelem DOM
3.2.4. Sensowne korzystanie z kolorów
3.3. Wstępnie generowane treści
3.3.1. Rysunki
3.3.2. Fragmenty kodu w HTML-u
3.3.3. Wstępnie wygenerowana grafika SVG
3.4. Podsumowanie

CZĘŚĆ II. PODSTAWY WIZUALIZOWANIA INFORMACJI

Rozdział 4. Komponenty wykresów
4.1. Ogólne zasady tworzenia wykresów
4.1.1. Generatory
4.1.2. Komponenty
4.1.3. Układy
4.2. Tworzenie osi
4.2.1. Wyświetlanie danych
4.2.2. Określanie stylu osi
4.3. Złożone obiekty graficzne
4.4. Wykresy liniowe i interpolacja
4.4.1. Rysowanie linii od określonych punktów
4.4.2. Rysowanie wielu linii za pomocą kilku generatorów
4.4.3. Omówienie interpolacji linii
4.5. Złożone akcesory
4.6. Podsumowanie

Rozdział 5. Układy
5.1. Histogramy
5.2. Wykresy kołowe
5.2.1. Rysowanie wykresu kołowego
5.2.2. Tworzenie wykresu pierścieniowego
5.2.3. Przejścia
5.3. Układy dla grup kół
5.4. Drzewa
5.5. Układy skumulowane
5.6. Wtyczki służące do dodawania układów
5.6.1. Diagram Sankeya
5.6.2. Chmury słów
5.7. Podsumowanie

Rozdział 6. Wizualizowanie sieci
6.1. Statyczne diagramy sieci
6.1.1. Dane o sieci
6.1.2. Macierz sąsiedztwa
6.1.3. Diagram łukowy
6.2. Układ oparty na siłach
6.2.1. Tworzenie dla sieci diagramu opartego na siłach
6.2.2. Znaczniki SVG
6.2.3. Miary sieci
6.2.4. Ustawienia układu opartego na siłach
6.2.5. Aktualizowanie sieci
6.2.6. Usuwanie i dodawanie węzłów oraz krawędzi
6.2.7. Ręczne określanie pozycji węzłów
6.2.8. Optymalizacja
6.3. Podsumowanie

Rozdział 7. Wizualizowanie informacji geoprzestrzennych
7.1. Podstawy tworzenia map
7.1.1. Szukanie danych
7.1.2. Rysowanie punktów na mapie
7.1.3. Odwzorowania i obszary
7.1.4. Interaktywność
7.2. Tworzenie lepszych map
7.2.1. Siatka kartograficzna
7.2.2. Operacja zoom
7.3. Zaawansowane aspekty map
7.3.1. Tworzenie i obracanie globusa
7.3.2. Odwzorowanie satelitarne
7.4. Dane i funkcje w bibliotece TopoJSON
7.4.1. Format plików TopoJSON
7.4.2. Wyświetlanie danych w formacie TopoJSON
7.4.3. Scalanie
7.4.4. Sąsiednie obiekty
7.5. Tworzenie map z kafelkami za pomocą instrukcji d3.geo.tile
7.6. Dalsza lektura związana z mapami
7.6.1. Zoom dla transformacji
7.6.2. Rysowanie na płótnie
7.6.3. Zmiana odwzorowania dla danych rastrowych
7.6.4. Technika hexbinning
7.6.5. Diagramy Woronoja
7.6.6. Mapy anamorficzne
7.7. Podsumowanie

Rozdział 8. Manipulowanie tradycyjnym modelem DOM za pomocą biblioteki D3
8.1. Przygotowania
8.1.1. Style CSS
8.1.2. Kod w HTML-u
8.2. Arkusz kalkulacyjny
8.2.1. Tworzenie arkusza kalkulacyjnego za pomocą tabeli
8.2.2. Tworzenie arkusza kalkulacyjnego za pomocą elementów
8.2.3. Dodawanie animacji do arkusza kalkulacyjnego
8.3. Płótno
8.3.1. Rysowanie na płótnie
8.3.2. Rysowanie i zapisywanie wielu obrazków
8.4. Galeria rysunków
8.4.1. Interaktywne wyróżnianie elementów modelu DOM
8.4.2. Selekcja elementów
8.5. Podsumowanie

CZĘŚĆ III. TECHNIKI ZAAWANSOWANE

Rozdział 9. Łączenie komponentów aplikacji interaktywnych
9.1. Jedno źródło danych, wiele perspektyw
9.1.1. Podstawy tworzenia panelu kontrolnego dla danych
9.1.2. Arkusz kalkulacyjny
9.1.3. Wykres słupkowy
9.1.4. Grupy kół
9.1.5. Zmiana wielkości wykresów na podstawie rozmiaru ekranu
9.2. Interaktywność - zdarzenia związane z kursorem myszy
9.3. Kontrolka wyboru zakresu
9.3.1. Tworzenie kontrolki wyboru zakresu
9.3.2. Ułatwianie korzystania z kontrolki wyboru zakresu
9.3.3. Zdarzenia kontrolki wyboru zakresu
9.4. Podsumowanie

Rozdział 10. Tworzenie układów i komponentów
10.1. Tworzenie układu
10.2. Pisanie własnych komponentów
10.2.1. Wczytywanie przykładowych danych
10.2.2. Wiązanie komponentów ze skalami
10.2.3. Dodawanie etykiet do komponentu
10.3. Podsumowanie

Rozdział 11. Wizualizowanie dużych zbiorów danych
11.1. Duże zbiory danych geograficznych
11.1.1. Generowanie losowych danych geograficznych
11.1.2. Rysowanie danych geograficznych na płótnie
11.1.3. Techniki wyświetlania elementów w trybie mieszanym
11.2. Duże zbiory danych o sieciach
11.3. Optymalizowanie wybierania danych na podstawie współrzędnych x i y za pomocą drzew czwórkowych
11.3.1. Generowanie losowych danych o współrzędnych x i y
11.3.2. Wybór zakresu na podstawie współrzędnych x i y
11.4. Inne techniki optymalizacji
11.4.1. Unikanie ustawiania ogólnego stylu opacity
11.4.2. Unikanie ogólnych selekcji
11.4.3. Wstępne wyznaczanie pozycji
11.5. Podsumowanie

Rozdział 12. Biblioteka D3 i urządzenia przenośne
12.1. Zasady tworzenia projektów sterowanych danymi dla urządzeń przenośnych
12.2. Wizualizacja i dotyk
12.2.1. Funkcja d3.touches
12.2.2. Rejestrowanie na liście zdarzeń związanych z dotykiem
12.2.3. Wizualizowanie zdarzeń związanych z dotykiem
12.2.4. Przesuwanie za pomocą jednego przeciągnięcia palcem
12.2.5. Wizualizowanie analizy dotknięć
12.2.6. Zoom oparty na szczypnięciach
12.2.7. Rotacja z użyciem trzech palców
12.2.8. Łączenie wszystkich elementów
12.3. Dostosowujące się wizualizacje danych
12.3.1. Tworzenie dostosowujących się wizualizacji danych
12.3.2. Tworzenie podstawowej wersji aplikacji
12.3.3. Rozwiązanie na skalę tabletu
12.3.4. Rozwiązanie dostosowane do telefonu
2.3.5. Automatyczne wykrywanie ekranów o różnych rozmiarach
12.3.6. Ogólne zasady tworzenia dostosowujących się wizualizacji danych
12.4. Geolokalizacja
12.5. Podsumowanie

SkorowidzWydanie I
Wydawca:
Helion SA
Miejsce i rok wydania: Gliwice 2016
Liczba stron: 400
Oprawa: Miękka
ISBN: 978-83-283-1826-7
dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze productreklama

księgarnia

produkt

tylko nowości

typ produktu
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt