wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Bolesławiec w 3D
blog
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

GeoludzieABCDFGHKLMNOPRSŚTWZ

Kasper Weigel (1880-1941)


Urodził się w 1880 roku we Lwowie. W 1898 roku ukończył tamtejsze gimnazjum i rozpoczął studia na Wydziale Inżynierii Lądowej i Wodnej Politechniki Lwowskiej. Po uzyskaniu dyplomu inżyniera (1903 r.) rozpoczął pracę w kolejnictwie (budowa tuneli na linii Lwów-Podhajec). W 1908 zostaje asystentem w Katedrze Miernictwa na Politechnice Lwowskiej, poświęca się pracy naukowej i szybko zdobywa kolejne tytuły naukowe. Już rok później został doktorem nauk technicznych i adiunktem, w 1911 roku doktorem habilitowanym i docentem. Rok później zostaje mianowany profesorem nadzwyczajnym II Katedry Miernictwa, a w 1918 roku profesorem.

W czasie I wojny światowej przebywał w Wiedniu, gdzie prowadził wykłady w ramach Komitetu Techników Polskich. W 1919 roku Kasper Weigel został kierownikiem Sekcji Mierniczej w Ministerstwie Robót Publicznych i zajmował się organizacją służby geodezyjnej w odrodzonej Polsce. Po zakończeniu misji w Warszawie powrócił do Lwowa i wraz z innymi naukowcami inicjuje utworzenie Wydziału Geodezji na Politechnice Warszawskiej. W latach 1920-21 był dziekanem Wydziału Komunikacyjnego (dawny Wydział Inżynierii Lądowej i Wodnej), a w kadencji 1929-30 rektorem Politechniki.

Był doradcą Wojskowego Instytutu Geograficznego i Ministerstwa Robót Publicznych w sprawach geodezji. Równolegle prowadził biuro mierniczego przysięgłego. Opracował zdjęcia fotogrametryczne Tatr Wysokich, wykonał pomiary bazy Kołomyjskiej (1929-30), scalenia i pomiary na terenie Małopolski. Specjalizował się w zagadnieniach związanych z rachunkiem wyrównawczym, obliczeniach sieci triangulacyjnych oraz fotogrametrii.

Był autorem około 30 opracowań naukowych i artykułów. Napisał podręczniki do rachunku wyrównawczego (1923 r.) i miernictwa (1938 r.). Jego autorstwa były rozdziały na temat miernictwa, rachunku wyrównawczego i fotogrametrii w podręcznikach inżynierskich profesora Stefana Bryły. Wśród publikacji naukowych wymienić można m.in.: „Zasady przeprowadzania pomiarów krajów ze szczególnym uwzględnieniem Polski”, „Przestrzenne wcinanie wstecz mierniczą kamerą lotniczą”, „Badanie formuł empirycznych”, „Fale świetlne na usługach miernictwa” czy też „Zastosowanie spostrzeżeń zawarunkowanych z niewiadomymi w triangulacji”.

Był członkiem m.in.: Akademii Nauk Technicznych w Warszawie, Polskiego Towarzystwa Naukowego we Lwowie, komisji stałej Międzynarodowej Unii Geodezyjno-Geograficznej oraz prezesem Sekcji Geodezyjnej Komitetu Geodezyjno-Geofizycznego PAN. Z jego inicjatywy w 1930 roku Utworzono Polskie Towarzystwo Fotogrametryczne, którego był prezesem do wybuchu wojny. Był także kuratorem chóru i wiceprezesem Towarzystwa Literackiego. Za swe zasługi dla nauki w 1936 roku został odznaczony Wielką Wstęga Orderu Odrodzenia Polski. Kasper Weigel został rozstrzelany przez hitlerowców w czasie zbiorowej egzekucji wraz ze swym synem Józefem i 34 innymi naukowcami w nocy z 3 na 4 lipca 1941 roku na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie.

Oprac. JP

reklama

Geoludzie

nazwisko
reklama

2009 created by BRTSOFT.com
© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt