wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Geospatial Revolution, odc. 1
blog
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
TACHIMETRY

TACHIMETRY
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

GeoludzieABCDFGHKLMNOPRSŚTWZ

Willebrord Snell van Royen, Snellius (1580-1626)


Holenderski matematyk, fizyk, astronom. Urodził się w Leidzie w 1580 roku (niektóre źródła podają rok 1591). Pierwszych lekcji matematyki udzielał mu ojciec – profesor medycyny w Louvain, a następnie matematyki i hebrajskiego na uniwersytecie w Leidzie. Snellius rozpoczął studia od nauki prawa na tym uniwersytecie. W latach 1600-02 podróżował po Europie (Würzburg, Praga, Tübingen, Paryż) spotykając się m.in. z Tycho de Brahe i Johannem Keplerem. Od 1602 do 1604 roku kontynuował naukę w Paryżu; po powrocie do Holandii poświęcił się studiom matematycznym, które ukończył w 1607 roku. W latach 1610-12 wykładał matematykę i astronomię na uniwersytecie w Leidzie. W 1613 roku został tam asystentem profesora matematyki (zastąpił zmarłego ojca), a w 1615 uzyskał tytuł profesora. W latach 1615-17 opracował metodę pomiarów triangulacyjnych – fundament pod przyszły rozwój geodezji. Metoda ta umożliwia dokładne określenie współrzędnych punktów geodezyjnych. Polega na stabilizacji w terenie punktów tworzących sieć trójkątów (sieć triangulacyjną) i pomiarze w ich wierzchołkach wszystkich kątów pomiędzy bokami trójkątów oraz długości jednego boku, tzw. bazy (lub wybranych boków). Zredukowanie do minimum czasochłonnego i mało precyzyjnego (wówczas) pomiaru długości przyspieszyło proces pomiarów. Snellius zastosował tę metodę po raz pierwszy w latach 1515-16 przy pomiarze długości stopnia pomiędzy Bergen op Zoom i Alkmaar w celu wyznaczenia wymiarów Ziemi (sieć 33 trójkątów). Metodę triangulacyjną i wyznaczoną na jej podstawie długość stopnia południka opublikował w dziele „Eratosthenes Batavus De Tarrae ambitus vera quantitate” w 1617 roku. Długość stopnia wyniosła według niego 107,395 km (około 4 km mniej niż jest w rzeczywistości). Snellius jest także twórcą prawa załamania światła (1621 r.), chociaż opublikował je dopiero Christiaan Huygens w 1703 roku w pracy „Dioptrica”. Holender był także autorem nowej metody obliczenia wartości liczby π z dokładnością do 34 miejsc po przecinku, którą przedstawił w pracy „Cyclometria sive de circuli dimensione” w 1621 roku. W 1624 roku w dziele „Tiphys Batavus, sive histiodromice, De navium curlibus, et re navali” zajął się z kolei obserwacjami komet, zagadnieniem loksodromy i nawigacji na morzu. Rok po jego śmierci ukazała się praca na temat trygonometrii „Doctrina triangulorum”. Zmarł 30 października 1626 roku w Leidzie. Oprac. AB

reklama

Geoludzie

nazwisko
reklama

2009 created by BRTSOFT.com
© 2005-2018 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt