Ciekawe Tematyarchiwum Geodetywiadomościnewsletterkontaktreklama
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Geoludzie


ABCDFGHJKLMNOPRSŚTWZŻ

Bogdan Ney 1935-2020


Wybitny naukowiec, wieloletni dyrektor Instytutu Geodezji i Kartografii oraz członek wielu gremiów geodezyjnych. Zakres działalności naukowej profesora Bogdan Neya był bardzo obszerny i obejmował zagadnienia związane z badaniami w zakresie teorii błędów pomiarów geodezyjnych, geodezją inżynieryjno-przemysłową, teledetekcją satelitarną, lotniczą i naziemną, ale także gospodarką przestrzenną i systemami informacji przestrzennej. Interesowały go również problemy innowacyjności w badaniach naukowych i rozwoju gospodarczym.

urodził się 3 lutego 1935 r. w Pińsku. W 1957 roku ukończył studia na Wydziale Geodezji Górniczej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 1963 r. uzyskał doktorat na podstawie pracy pt. „Analiza niektórych kryteriów przesunięć punktów geodezyjnych”. W 1969 r. objął funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Geodezji Górniczej i Przemysłowej AGH, a w 1970 r. także kierownika Zakładu Geodezji Przemysłowej i Badań Odkształceń. W 1974 r. został przeniesiony służbowo do Warszawy na stanowisko dyrektora resortowego Instytutu Geodezji i Kartografii (szefował mu do roku 1991), później był także przewodniczącym Rady Naukowej IGiK. Habilitację uzyskał w macierzystej uczelni w 1977 r. na podstawie rozprawy pt. „Metoda wyznaczania deformacji poziomych sieci geodezyjnych”. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nauk technicznych uzyskał w 1979 roku na wniosek Rady Naukowej IGiK.

Bogdan Ney odbył również dwa miesięczne staże zagraniczne: w Politechnice w Bratysławie w Czechosłowacji (1964 r.) i w Moskiewskim Instytucie Geodezji, Fotogrametrii i Kartografii w ZSRR (1970 r.).

Na całokształt dorobku naukowego prof. Bogdana Neya składa się ponad 300 pozycji opublikowanych oraz wiele wystąpień na krajowych oraz międzynarodowych konferencjach i seminariach. Dorobek ten obejmuje m.in. 24 monografie, 6 podręczników oraz wiele innych opracowań. Wśród publikacji znajduje się ponad 50 pozycji obcojęzycznych. Recenzował ponad 100 artykułów do różnych wydawnictw, a także projekty badawcze. Kierunki badań naukowych prowadzonych przez prof. Bogdana Neya i zwieńczonych konkretnymi rezultatami poznawczymi i aplikacyjnymi to:

  • empiryczne badania w zakresie teorii błędów pomiarów geodezyjnych, przystosowanie niektórych technik statystycznych do warunków i potrzeb geodezji oraz rozwój metod obliczeń geodezyjnych;
  • metody i techniki pomiarów inwentaryzacyjnych, realizacyjnych i kontrolnych w geodezji inżynieryjno-przemysłowej;
  • zasady i techniki zastosowań teledetekcji naziemnej, lotniczej, satelitarnej w różnych dziedzinach nauki i praktyki gospodarczej;
  • problemy ogólne, organizacyjne i ekonomiczne geodezji i kartografii oraz dyscyplin pokrewnych;
  • systemy informacji przestrzennej (geoinformacji, SIP);
  • polityka naukowa i naukowo-techniczna.

Był ponadto rzeczoznawcą majątkowym (posiadał stosowne uprawnienia państwowe), a także doradcą przedsiębiorstw geodezyjno-kartograficznych w Krakowie, Katowicach i Warszawie (1970-2000).

Ponadto posiadał ogromny dorobek w działalności organizacyjnej i społecznej. Działał on w licznych komitetach, radach, towarzystwach i stowarzyszeniach. Od 1986 r. był członkiem korespondentem, a od 2002 członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. Był również członkiem prezydium PAN i przewodniczył Wydziałowi Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych PAN (2003-2006 i 2007-2010). W latach 1991-2002 przewodniczył Komitetowi Geodezji PAN, działał w Komitecie Badań Kosmicznych przy Prezydium PAN (1980-2002). Był też członkiem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz Komitetu Badań nad Zagrożeniami przy Prezydium PAN. Kierował Centrum Upowszechniania Nauki PAN (1993-2002). Był członkiem-założycielem (1992) i prezesem (2001-2008) Akademii Inżynierskiej w Polsce.

Prof. Ney był także członkiem-założycielem Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, członkiem Komitetu Polityki Technicznej i Gospodarczej FSN-NOT; członkiem (od 1980 roku), przewodniczącego (2000-03) i zastępcą przewodniczącego (od 2007 roku) Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej. Był także członkiem (1980-1998) Państwowej Rady Ochrony Środowiska; członkiem (od 1985 roku) i przewodniczącym (2000-05 oraz 2010-2017) Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej; członkiem Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Mazowsza (od 2000 roku), a od 2007 r. również członkiem Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

Niezmiernie szeroki zakres aktywności Profesora obejmował również działalność w zagranicznych i międzynarodowych organizacjach naukowych: Rada Międzynarodowej Unii Geodezji i Geofizyki (1987-91); Rada Międzynarodowej Asocjacji Geodezji (1979-2003); Międzynarodowa Federacja Astronautyczna (Komitet Naukowy Badań Ziemi, 1991-2003); program 10 krajów INTERKOSMOS (1980-90). Był też ekspertem Organizacji Rolnictwa i Wyżywienia FAO (1980) oraz UNESCO w Mongolii (1990).

Prof. Bogdan Ney został odznaczony m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi (1971), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1977), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1988), a także Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2005).

Jak GIS może zapewnić lepszą przyszłość?
czy wiesz, że...
© 2023 - 2024 Geo-System Sp. z o.o.

O nas

Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp.

Historia

Portal Geoforum.pl został uruchomiony przez redakcję miesięcznika GEODETA w 2005 r. i był prowadzony do 2023 r. przez Geodeta Sp. z o.o.
Od 2 maja 2023 roku serwis prowadzony jest przez Geo-System Sp. z o.o.

Reklama

Zapraszamy do kontaktu na adres
redakcji:

Kontakt

Redaktor prowadzący:
Damian Czekaj
Sekretarz redakcji:
Oliwia Horbaczewska
prześlij newsa

facebook twitter linkedIn Instagram RSS