wiadomościksięgarniaMiesięcznik GEODETAreklamakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Wiadomości


|2017-09-20| Geodezja, Prawo, Imprezy, Kataster

O problemach wykonawców i urzędników na naradzie u pomorskiego WINGiK-a

Po kilkuletniej przerwie pomorski WINGiK Krystian Kaczmarek wznowił coroczne dwudniowe narady szkoleniowe.


O problemach wykonawców i urzędników na naradzie u pomorskiego WINGiK-a

Tegoroczne szkolenie odbyło się w dniach 14-15 września w Gołuniu koło Wdzydz Kiszewskich i jest ono efektem współpracy z Oddziałem Gdańskim Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Tematem spotkania były „Zadania z zakresu geodezji i kartografii w świetle nowych uregulowań prawnych”. Wśród zaproszonych znaleźli się: Grażyna Kierznowska – główny geodeta kraju, Mariusz Łuczyk – wicewojewoda pomorski, Wiesław Byczkowski – wicemarszałek województwa pomorskiego, oraz Henryk Ossowski – wicestarosta kościerski. Szkolenie było przeznaczone dla pracowników administracji geodezyjnej i kartograficznej szczebla wojewódzkiego i powiatowego, a także dla zaproszonych przedstawicieli firm geodezyjnych i kartograficznych oraz stowarzyszeń.

W pierwszym dniu narada dotyczyła głównie budowy Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (ZSIN), którego podstawowym celem jest zwiększenie efektywności pracy urzędów w zakresie rejestrów związanych z nieruchomościami oraz podniesienie poziomu obsługi obywateli i przedsiębiorców w zakresie działań związanych z pozyskiwaniem informacji o nieruchomościach.

Spotkanie rozpoczęło wystąpienie GGK Grażyny Kierznowskiej, która przedstawiła aktualny stan prac nad ZSIN. Zwróciła uwagę, że wymagania projektu zawiesiły bardzo wysoko poprzeczkę podmiotom w nim uczestniczącym. Po wyliczeniu głównych utrudnień podsumowała, że warunkiem powodzenia projektu jest zaangażowanie wszystkich podmiotów związanych z jego realizacją, skuteczna komunikacja między nimi, a także sprawna kontrola i monitoring na każdym etapie realizacji zamówienia. Powiaty województwa pomorskiego nie biorą udziału w II fazie ZSIN, gdyż duża część z nich uczestniczyła w fazie I i – jak zaznaczyła GGK – aktualnie nie ma możliwości, by do niego dołączyły.

Jacek Łaguz z firmy Geomatyka-Kraków rozpoczął swoje wystąpienie od pytania, dlaczego w takim razie „poprzeczkę zawieszono tak wysoko”? Po przeprowadzeniu testów komunikacji z ZSIN doszedł on do przekonania, że projekt ma zbyt wygórowane założenia, gdyż wynika z nich, że wszystkie dane (a jest ich nadmiar) muszą być kompletne, aby import do ZSIN był możliwy. Zaproponował w związku z tym zmianę podejścia do ZSIN polegającą na tym, „aby ZSIN zasysał samodzielnie dane za pomocą usług sieciowych wtedy, gdy jest na to gotowy”. Takie rozwiązanie nie wymagałoby tak dużego nakładu pracy i środków finansowych, aby ZSIN uzyskał pełną funkcjonalność.

Karol Kaim oraz Magdalena Hryniuk – przedstawiciele OPGK w Gdańsku, skupili się na omówieniu modelu jakości danych EGiB oraz formatu wymiany danych GML. Zdaniem prowadzących kłopot z wyeliminowaniem błędów krytycznych plików zasilających ZSIN, które uniemożliwiają zaczytanie danych do centralnego repozytorium, wynika, po pierwsze, z raportowania przez udostępniony przez GUGiK walidator, którego obsługa jest dla geodetów trudna do zrozumienia. W związku z tym OPGK jako lider konsorcjum zajmującego się weryfikacją dostosowania baz EGiB do wymagań ZSIN w obu fazach opracowało własny walidator GML Explorer, który prezentuje wyszukane błędy w sposób opisowy i graficzny, co znacznie ułatwia ich eliminowanie.

Prezes firmy OPEGIEKA w Elblągu Florian Romanowski zaprezentował z kolei, w jaki sposób można wykorzystać możliwości współczesnej fotogrametrii w opracowaniach na potrzeby ZSIN. Przy wykonywaniu zdjęć lotniczych o wymiarze piksela rzędu 7 cm można uzyskać w terenie błąd położenia punktu w granicach 10-15 cm w stosunku do osnowy poziomej 1 klasy.

Następnie Ewa Kałun z Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przybliżyła zasady przeliczania wysokości między układem Kronsztad86 a PL-EVRF2007-NH (gdzie poziomem odniesienia jest średni poziom Morza Północnego wyznaczony dla mareografu w Amsterdamie). Od 1 stycznia 2020 r. ma on być jedynym układem obowiązującym w Polsce. Podkreśliła, że sposób wdrożenia PL EVRF2007-NH na obszarze każdego powiatu będzie uzależniony od stosowanego układu wysokościowego oraz formy i jakości danych pomiarowych. Jednak w każdym przypadku wymagane będzie przeprowadzenie analizy danych źródłowych i kontrola uzyskanych wyników. Dodała przy tym, że CODGiK posiada w swoich zasobach zeskanowane „Katalogi punktów niwelacyjnych”, które mogą być przydatne starostom do przeprowadzenia ww. analiz.

Prezentację pt. „Nadzorowany proces budowy baz danych GESUT” przedstawiła Marta Trawczyńska z Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej w GUGiK. Omówiła w niej pokrótce główne zadania, cele i korzyści z realizacji projektu K-GESUT. Skupiła się również na problemach utrudniających jego sprawną realizację, do których zaliczyła m.in.: niedostosowane układy wysokościowe, systemy teleinformatyczne do prowadzenia GESUT oraz identyfikatory materiałów zasobu. Na koniec przedstawiła, jak wyglądają kolejne etapy weryfikacji dostosowania baz GESUT oraz jakie błędy najczęściej występują.

Drugiego dnia odbyła się narada robocza pomorskiego WINGiK-a, podczas której pracownicy Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gdańsku omówili problematyczne zagadnienia zgłaszane wcześniej przez geodetów powiatowych. Pierwszą prezentację z zakresu prowadzenia ewidencji gruntów i budynków przedstawiła Janina Peliksza-Tanan. W drugiej części narady Andrzej Żylis omówił wnioski z kontroli przeprowadzonych w 2017 r. w starostwach powiatowych, a także odniósł się do aspektów zgłaszania prac geodezyjnych i przyjmowania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Naradę zakończyło wystąpienie Jakuba Lechowskiego z Pomorskiego Stowarzyszenia Geodezyjnego. Zwrócił on uwagę, że warunkiem wiarygodnych danych w PZGiK jest polepszenie jakości opracowań geodezyjnych, co z kolei można uzyskać poprzez zwiększenie odpowiedzialności zawodowej wykonawców prac geodezyjnych.

W spotkaniu wzięło udział prawie 90 osób. Tak duże zainteresowanie szkoleniem przekroczyło przewidywania organizatorów, co jednoznacznie potwierdza, że takie narady szkoleniowe wpisują się w oczekiwania zarówno pracowników administracji, jak i wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych.

Po zakończeniu narady uczestnicy mieli możliwość wyjazdu do Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich. Istnieje ono już ponad 100 lat, zajmuje obszar 22 ha nad brzegiem jeziora Gołuń i zabudowane jest ponad pięćdziesięcioma obiektami z Kaszub i Kociewia, świadczącymi o różnorodności budownictwa wiejskiego z okresu od XVII do XX wieku.

Alicja Frydrych (kierownik Oddziału Geodezji i Kartografii Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjno i Kartograficznej w Gdańsku)


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
Nadzór nad...... Nadzór wingik nie powinien polegać na sprawdzaniu "przecinków" w operatach, tylko sprawdzić rzeczywiście pomiar syt. i wys. w terenie . Wówczas zobaczył by to duże delta h czy duże delta x,y i inne rzeczy które papier przyjmie !
 2 
odpowiedz zgłoś
@geo2 Marzy się, że to geodeta (autor opracowania) ponosi realną odpowiedzialność za swoją pracę i nie musi być dodatkowo "kontrolowany" przez starostwo. Nadzór nad działalnością geodetów-wykonawców powinien prowadzić WINGiK. To wynika z obecnych przepisów - trzeba tylko chcieć je stosować.
odpowiedz zgłoś
. "...Zwrócił on uwagę, że warunkiem wiarygodnych danych w PZGiK jest polepszenie jakości opracowań geodezyjnych, ....." Skoro marzą się wiarygodne opracowania to można zlecać, a potem sprawdzać, kontrolować, weryfikować na wszystkie sposoby i będą wiarygodne. Jak zmusza się ludzi do oddawania za darmo swojej pracy to nie ma się czemu dziwić!
 1 
 2 
odpowiedz zgłoś
Szkolenia Gal. Masz rację Wingiki powinny robić szkolenia. A oni tylko biorąkasę i potrafią podawać na policje geodetów (ostanio czytałem tutaj, że tak robią we Wrocławiu)
 2 
odpowiedz zgłoś
Pusty smiech człeka ogarnia jak czyta tytuły referatów. Pojechałem do pewnego miasteczka na południu Polski położonego blisko czynnej kopalni soli. Na potrzeby lądowiska dla śmigłowców miałem opracować mapę przeszkód - czyli określić położenie i wysokość wież,masztów, budynków itp. Dostałem w ośrodku wysokości dwóch reperów osnowy szczegółowej i wykonałem na nich pomiar kontrolny odbiornikiem GPS. Na jednym miałem 26 cm odchyłki wysokościowej a na drugim bodaj 27-28. Polazłem do ośrodka a oni mi mówią że u nich tak jest i mapy do celów projektowych robi się w "lokalnym układzie wysokościowym kanalizacyjnym" Czyli robi się tak żeby g.... spływały. A ci tu na konferencji pitolą o Amsterdamie w 2020.
 9 
odpowiedz zgłoś
@JJ Ja też zauważyłem aktywność tego użytkownika na forum, ciekawe czy to nie jest jakiś znudzony urzędnik na minimalnej krajowej ??
 1 
 3 
odpowiedz zgłoś
a pozostałe woj? GGK nie mógłby zasugerować wszystkim WINGiK organizacji takich spotkań/narad? Problemów jest dużo i fakt, że się o nich nie mówi, nie powoduje, że ich nie ma. Dobra zmiana nie ma jednak twardej ręki....
 3 
 2 
odpowiedz zgłoś
obserwując działalność usera o nickach w stylu losoweimię słowo1słowo2 nie można nie docenić kunsztu i innowacyjności w warstwie pozamerytorycznej. Zawsze to jakiś powiew świeżości poza "geodetą" i "urzędnikiem".
 4 
odpowiedz zgłoś
Takie narady powinny odbywać się nie przez dwa dni w roku ale co dwa dni w roku to może coś by ruszyło w końcu w dobrą stronę
 3 
 4 
odpowiedz zgłoś
9 komentarzyzobacz też:wiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Bolesławiec w 3D
czy wiesz, że...
© 2005-2021 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

  • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
  • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
  • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
  • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

  • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
  • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
  • Jerzy Przywara
  • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
  • Damian Czekaj
  • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
egeodeta24@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS