Ciekawe Tematyarchiwum Geodetywiadomościnewsletterkontaktreklama
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2013-02-22| Geodezja, Prawo, Kataster

Rozporządzenie o ZSIN opublikowane

W Dzienniku Ustaw (poz. 249) opublikowano dziś (22 lutego) rozporządzenie Rady Ministrów z 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (ZSIN).


Rozporządzenie o ZSIN opublikowane

Akt wejdzie w życie 9 marca br., ale wdrożenie pełnej funkcjonalności ZSIN potrwa 42 miesiące, czyli do 9 września 2016 roku. Dokładny harmonogram wdrażania prezentuje tabela poniżej.

Rozporządzenia określa sposób, tryb i standardy techniczne tworzenia i prowadzenia ZSIN i jest aktem wykonawczym do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne znowelizowanej ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej. System ma usprawnić procesy pozyskiwania i wymiany danych, aktualizacji i udostępniania informacji o nieruchomościach, gromadzonych w ewidencji gruntów i budynków oraz w księgach wieczystych, a w rezultacie poprawić wiarygodności tych rejestrów publicznych. Rejestrami publicznymi objętymi przez ZSIN są ponadto: PESEL, REGON, TERYT, państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, krajowy system ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Częścią składową ZSIN będzie centralne repozytorium kopii zbiorów danych EGiB. Rozporządzenie określa model danych tego repozytorium, zasady jego tworzenia oraz aktualizacji. Wskazuje także standardy wymiany danych między rejestrami objętymi ZSIN. Model pojęciowy danych ZSIN opracowano zgodnie z normami ISO serii 19100 – Geographic Information.

Rozporządzenie określa ponadto treść, formę i sposób przekazywania za pośrednictwem infrastruktury technicznej ZSIN zawiadomień o zmianach danych dokonywanych w bazach danych: EGiB, ksiąg wieczystych oraz PESEL. Aby stworzyć warunki do automatyzacji procesów aktualizacji poszczególnych rejestrów włączonych do ZSIN na podstawie treści tych zawiadomień, akt ten ustala XML jako standard zapisu treści tych dokumentów oraz ujednolica ich treść i format poprzez załączenie do rozporządzenia schematów XML dla poszczególnych zawiadomień.

Zgodnie z rozporządzeniem zawiadomienia o zmianach danych EGiB będą kierowane do właściwego sądu rejonowego, który prowadzi księgę wieczystą w systemie informatycznym oraz do właściwego organu podatkowego (podatku od nieruchomości, podatku rolnego lub leśnego). Z kolei do starostów będą kierowane zawiadomienia o zmianach danych w centralnej bazie ksiąg wieczystych i rejestrze PESEL. By je obsługiwać, starostwa będą musiały wdrożyć u siebie tzw. moduły obsługi zawiadomień (MOZ). Jak wykazał pilotaż GUGiK-u w Krakowie i Gdyni, może on być zarówno zewnętrzną aplikacją w stosunku do powiatowego systemu do prowadzenia EGiB, jak i jednym z modułów tego systemu.

Według szacunków GUGiK koszty wdrożenia ZSIN wyniosą 25,1 mln zł i poniosą je:
• GUGiK – 4,7 mln zł na modernizację IPE oraz 6 mln zł rocznie na utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej ZSIN,
• Ministerstwo Sprawiedliwości – 1,2 mln zł na modernizację systemu Nowa Księga Wieczysta,
• Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – 0,3 mln zł na modernizację PESEL,
• GUS – 0,6 mln zł na modernizację rejestrów TERYT oraz REGON,
• ARiMR – 0,3 mln zł na modernizację krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
• starostwa powiatowe i urzędy miejskie – 18 mln zł na dostosowanie systemów informatycznych ewidencji gruntów i budynków.
Do tego dojdzie jeszcze utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej ZSIN (6 mln zł rocznie).

Z drugiej strony ZSIN ma przynieść następujące oszczędności:
• 17 mln zł rocznie w samorządowych jednostkach organizacyjnych prowadzących ewidencję gruntów i budynków,
• 4 mln zł rocznie w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste,
• 13 mln zł rocznie w centralnych jednostkach organizacyjnych wykorzystujących w swojej działalności EGiB.

Szczegółowy harmonogram wdrażania ZSIN

Działanie Zadanie Termin wykonania Podmiot odpowiedzialny za zadanie
Utworzenie i wdrożenie infrastruktury technicznej ZSIN

Opracowanie i uzgodnienie projektu techniczno-implementacyjnego ZSIN opisującego architekturę logiczną i fizyczną systemu, a ponadto:

1) strukturę bazy danych zawartych w centralnym repozytorium;
2) komponenty oprogramowania zarządzającego centralnym repozytorium, ich funkcjonalność, strukturę oraz usługi związane ze zbiorami danych zawartych w centralnym repozytorium;
3) interfejsy zapewniające komunikację między centralnym repozytorium a innymi systemami teleinformatycznymi włączonymi do ZSIN: ewidencją gruntów i budynków, systemem ksiąg wieczystych, PESEL, REGON, TERYT, KSEP;
4) mechanizmy przekazywania zawiadomień:
5) mechanizmy zapewniające bezpieczeństwo systemu;
6) plan testów systemu

9 marca 2014 r. Główny Geodeta Kraju we współpracy z ministrem sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw informatyzacji, prezesem Głównego Urzędu Statystycznego, prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Opracowanie na podstawie projektów pilotażowych wytycznych technicznych określających minimalne wymagania dotyczące systemów teleinformatycznych stosowanych do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków wynikające z potrzeb ZSIN 9 marca 2014 r. GGK
Wprowadzenie w systemach teleinformatycznych stosowanych do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków rozwiązań technicznych umożliwiających realizację funkcjonalności określonych w § 8 ust. 5 rozporządzenia 9 marca 2015 r. Starostowie, prezydenci miast na prawach powiatu
Wprowadzenie w systemie informatycznym stosowanym do prowadzenia ksiąg wieczystych rozwiązań technicznych umożliwiających realizację funkcjonalności określonych w § 8 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia 9 marca 2015 r. Minister sprawiedliwości
Wprowadzenie w systemach teleinformatycznych stosowanych do prowadzenia REGON oraz TERYT rozwiązań technicznych umożliwiających realizację funkcjonalności określonych w § 8 ust. 3 rozporządzenia 9 marca 2015 r. prezes GUS
Wprowadzenie w systemie teleinformatycznym stosowanym do prowadzenia krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności rozwiązań technicznych umożliwiających realizację funkcjonalności określonych w § 8 ust. 4 rozporządzenia 9 marca 2015 r. prezes ARiMR
Zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do stworzenia ZSIN 9 września 2014 r. GGK
Wykonanie i instalacja oprogramowania ZSIN zgodnie z projektem techniczno-implementacyjnym 9 marca 2015 r. GGK we współpracy z ministrem sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, prezesem GIS i ARiMR, starostami, prezydentami miast na prawach powiatu
Utworzenie centralnego repozytorium Utworzenie dla poszczególnych powiatów inicjalnej bazy danych zawartych w centralnym repozytorium, przeprowadzenie testów jej aktualizacji oraz dokonanie niezbędnych zmian w oprogramowaniu ZSIN lub systemie teleinformatycznym stosowanym do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków 9 marca 2016 r. Starostowie, prezydenci miast na prawach powiatu
Utworzenie dla poszczególnych powiatów bazy danych zawartych w centralnym repozytorium podlegającej aktualizacji, o której mowa w § 6 rozporządzenia 9 lipca 2016 r. Starostowie, prezydenci miast na prawach powiatu
Wdrożenie pełnej funkcjonalności ZSIN 9 września 2016 r. GGK we współpracy z ministrem sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, prezesami GUS i ARiMR, starostami, prezydentami miast na prawach powiatu

JK


«« powrót

Udostępnij:    

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

ładowanie komentarzyzobacz też:wiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Sztuczna inteligencja kartuje drogi
czy wiesz, że...
© 2023 - 2024 Geo-System Sp. z o.o.

O nas

Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp.

Historia

Portal Geoforum.pl został uruchomiony przez redakcję miesięcznika GEODETA w 2005 r. i był prowadzony do 2023 r. przez Geodeta Sp. z o.o.
Od 2 maja 2023 roku serwis prowadzony jest przez Geo-System Sp. z o.o.

Reklama

Zapraszamy do kontaktu na adres
redakcji:

Kontakt

Redaktor prowadzący:
Damian Czekaj
Sekretarz redakcji:
Oliwia Horbaczewska
prześlij newsa

facebook twitter linkedIn Instagram RSS