wiadomościmapa firmprenumeratareklamakontaktciasteczka
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Geospatial Revolution, odc. 4
blog
NAWI

NAWI
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANERY LASEROWE

SKANERY LASEROWE


reklama
reklama

Wiadomości|2017-03-13| Geodezja, Prawo

O weryfikacji prac krok po kroku

W marcowym GEODECIE Grzegorz Ninard kontynuuje temat prawnych regulacji dotyczących weryfikacji wyników prac geodezyjnych. W części czwartej szczegółowo omawia przebieg tej procedury.


O weryfikacji prac krok po kroku

Obowiązujące przepisy stanowią kompleksową regulację i formułują dwustopniowy system przyjmowania prac do zasobu, przy czym pierwszy etap ma charakter obligatoryjny, natomiast wystąpienie drugiego uzależnione jest od powstania sporu między wykonawcą a organem SGiK – przypomina Grzegorz Ninard. Zgodnie z postanowieniami art. 12b Prawa geodezyjnego i kartograficznego (dalej Pgik) wyniki weryfikacji prac geodezyjnych (w niniejszym artykule rozumie się przez to również prace kartograficzne) utrwala się w protokole (ust. 3). Podstawę do przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej PZGiK) stanowi pozytywny wynik weryfikacji albo dokument potwierdzający odbiór tych zbiorów danych lub innych materiałów jako przedmiotu zamówienia publicznego realizowanego w związku z wykonywaniem zadań Głównego Geodety Kraju lub organów administracji geodezyjnej i kartograficznej (ust. 4). W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej (dalej SGiK) zwraca wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przekazane przez niego zbiory danych lub inne materiały wraz z protokołem zawierającym opis stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości (ust. 6). W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji wykonawca prac geodezyjnych ma prawo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu, ustosunkować się na piś­mie do wyników weryfikacji (ust. 7). Jeżeli organ SGiK nie uwzględni stanowiska wykonawcy prac geodezyjnych, wydaje decyzję administracyjną o odmowie (ust. 8).

Procedurę weryfikacji można podzielić na następujące elementy (patrz schemat na stronie obok):
1) złożenie przez wykonawcę do właś­ciwego organu wymaganych materiałów,
2) weryfikacja materiałów pod względem zgodności z przepisami obowiązującymi w geodezji i kartografii,
3) sporządzenie protokołu weryfikacji,
lw przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji:
4) potwierdzenie przyjęcia materiałów do zasobu wpisem do ewidencji materiałów tego zasobu (zakończenie procedury weryfikacji),
• w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji:
5) zwrot do wykonawcy przekazanych przez niego materiałów wraz z protokołem zawierającym opis stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości,
• w przypadku braku reakcji wykonawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu następuje zakończenie procedury weryfikacji,
6) złożenie w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnego ustosunkowania się do wyników weryfikacji,
7) ponowna weryfikacja materiałów w kontekście uwag wykonawcy,
• w przypadku pozytywnego wyniku ponownej weryfikacji:
8) potwierdzenie przyjęcia materiałów do zasobu wpisem do ewidencji materiałów tego zasobu (zakończenie procedury weryfikacji),
• w przypadku negatywnego wyniku ponownej weryfikacji (nieuwzględnienia stanowiska wykonawcy):
9) wszczęcie z urzędu postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o odmowie przyjęcia do PZGiK zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez tego wykonawcę (zakończenie procedury weryfikacji).• Zawiadomienie o wykonaniu prac geodezyjnych
Złożenie do właściwego organu wymaganych materiałów następuje na wzorze zawiadomienia „o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych” stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia ministra administracji i cyfryzacji z 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (DzU poz. 924). Treść wzoru zawiadomienia potwierdza, iż przekazaniu podlegają materiały z prac geodezyjnych zgromadzone w ramach operatu technicznego. Złożenie i przyjęcie materiałów przez pracowników właś­ciwego organu SGiK to czynności materialno-techniczne. Z czynności tych nie ma obowiązku sporządzenia żadnego pisemnego potwierdzenia. Potwierdzenie dokonania zawiadomienia o zakończeniu prac geodezyjnych i przekazania zbiorów danych lub innych materiałów można uzyskać tak samo jak w przypadku zgłoszenia prac geodezyjnych [1]:
1) na drugim egzemplarzu zawiadomienia...

Pełna treść artykułu w marcowym wydaniu miesięcznika GEODETA

• Zamów wersję papierową

• Zamów wersję cyfrową

Redakcja


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
? Niestety niewolnictwo odcisnęło na umysłach "geodetów uprawnionych" straszne piętno. Zakończenie weryfikacji to nie zakończenie pracy! Jakie nowe zgłoszenie? Zgodnie z art 12a.1 wykonawca ma obowiązek zawiadomić o zakończeniu pracy.Zawiadomienie zostało złożone, dokumenty nie zostały przyjęte, w negatywnym protokole stwierdzono "naruszenie przepisów prawa" (brak strzałki północy). A naruszenie przepisów prawa, to zgodnie z art 46 wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do "geodety uprawnionego" (nie mylić z wykonawcą), a w stosunku do wykonawcy kłania się art 48 - czyli wykroczenie. Jednym słowem jak się nie ustawisz, to i tak d... z tyłu.

Qwerty wydaje mi się, że to jest równoznaczne z odmową przyjęcia do zasobu. Trzeba od nowa zgłaszać pracę.

Więc Mamy napisane tak: 5) zwrot do wykonawcy przekazanych przez niego materiałów wraz z protokołem zawierającym opis stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, ? w przypadku braku reakcji wykonawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu następuje zakończenie procedury weryfikacji, Więc żeby zakończyć pracę geodezyjną, jeśli w ciągu 14 dni nie złoży się wyjaśnień do protokołu, trzeba ponownie ją zgłosić?

no i właśnie dlatego, że na mapy czeka się miesiącami budowlańcy kombinują jak tu całkowicie wyeliminować aktualizację map przez geodetów i projektować tylko na mapach otrzymanych z zasobu. Pod przyłącze już im się udało. Myślę, że to będzie tylko kwestią czasu z innymi opracowaniami.

Weryfikacja jest rozkoszna, szczególnie jak sprawdzało mój operat trzech weryfikatorów, ciągle doskakiwali do analizy i do analizy. Jak można miary czołowe analizować? Może ktoś wie to porównam ze swoją analizą, proszę krótko i na temat, jeśli ktoś sobie życzy w tej sprawie zabrać głos.

weryfikacja wN.Sączu-miesiąc na zgłoszenie/mapa zasad.,mapa ewid.kopia/-trzy miesiące na weryfikację

. A co jeśli wykonawca w ciągu 14 dni nie ustosunkuje się do wyników weryfikacji? Ma takie prawo, ale nie ma obowiązku? Organ nie może wydać decyzji o odmowie, bo tylko w sytuacji gdy nie uwzględni wyjaśnień wykonawcy, może taką decyzję wydać. A może wtedy wykonawcę potraktować art 48 pgik i podać na policję? A co jeśli wykonawca "po poprawie" odda zupełnie nowe dokumenty? Nie ma nowej weryfikacji, pomimo, że poprzedni operat negatywnie zweryfikowany już nie istnieje?

Geodezja Poznań A może coś o terminie weryfikacji ? ;-) i o tym, że ten system nie pozwala nic zaplanować a terminy są nieprzewidywalne. W poznaniu czeka się na wprowadzenie danych do "mapy numerycznej" miesiącami !!! O tym nie ma tu mowy a "poświadczonych" dokumentów wcześniej geodeta nie dostanie !!! Absurd i głupota !!! Czekam, aż ktoś z głową to w końcu ogarnie bo dziś dłużej czeka się na dokumenty z ośrodków niż wykonuje pracę.

8 komentarzyzobacz też:reklama
reklama

2009 created by BRTSOFT.com
© 2005-2017 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt