Ciekawe Tematyarchiwum Geodetywiadomościnewsletterkontaktreklama
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Archiwum GEODETY


Internetowe Archiwum GEODETY jest ogólnodostępne i zawiera:
• wszystkie artykuły zamieszczone w miesięczniku GEODETA w latach 1995–2023 w postaci osobnych plików PDF;
• wszystkie wydania miesięcznika GEODETA z lat 1995–2023 w postaci plików PDF.
Pliki można ściągać do wykorzystania na własne potrzeby. Copyright GEODETA Sp. z o.o. i następcy prawni. Wszystkie prawa zastrzeżone łącznie z tłumaczeniami na języki obce.

W przypadku problemów z dostępem do internetowego Archiwum GEODETY prosimy o kontakt mailowy (geoforum@geoforum.pl)


1995199619971998199920002001
2002200320042005200620072008
2009201020112012201320142015
2016201720182019202020212022
2023
| Luty 2018, Nr 2 (273) |


• Starostwo Spółka z o.o. – wyniki ankiety dotyczącej wykonywania prac GiK przez pracowników administracji • Skarga na geodetę – radca prawny Grzegorz Ninard o dopuszczalność postępowania skargowego i wnioskowego wobec geodety • Nieważność MPZP a wpisy w EGiB – przypadek z praktyki omawia sędzia Magdalena ...

powrót

Magdalena Durzyńska

Nieważność MPZP a wpisy w EGiB

Przypadki z praktyki, część 31

Kontynuujemy wątek skutków nieważności decyzji wydanej na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego nieważność stwierdzono ex post. Tym razem zwracam uwagę na orzeczenie dotyczące zmiany wpisu w EGiB po stwierdzeniu nieważności MPZP, na którym oparto decyzję podziałową.

Decyzją z 17 sierpnia 2011 r. burmistrz zatwierdził projekt podziału nieruchomości stanowiących własność X, opierając się na miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP) z 2010 r. W wyniku podziału wydzielono m.in. kilka działek pod drogi gminne. Jednocześnie w pkt 3 tej decyzji stwierdzono, że zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoś­ciami (ugn) przeszły one na własność gminy z dniem, w którym decyzja stała się ostateczna, tj. 2 września 2011 r. Na podstawie tej decyzji podziałowej w ewidencji gruntów i budynków (EGiB) wprowadzono zmianę polegającą na ujawnieniu własności gminy w odniesieniu do ww. działek drogowych.

Następnie decyzją z 22 grudnia 2011 r. burmistrz zmienił treść decyzji z 17 sierpnia 2011 r., jednak zawarte w pkt 3 rozstrzygnięcie dotyczące działek wydzielonych pod drogi gminne nie uległo zmianie. Dalej, decyzją z 5 kwietnia 2013 r., Samorządowe Kolegium Odwoławcze stwierdziło nieważność decyzji podziałowej z zakresie dotyczącym pkt 3, a także nieważność decyzji burmistrza z 22 grudnia 2011 r., czyli decyzji zmieniającej decyzję zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości. SKO wyjaśniło, że art. 98 ust. 1 ugn, na który powołał się burmistrz w decyzjach z 17 sierpnia 2011 r. i 22 grudnia 2011 r., nie reguluje podziału nieruchomości, lecz określa następujące z mocy prawa – ograniczone do określonych przypadków – cywilnoprawne skutki decyzji administracyjnej o podziale nieruchomoś­ci. Kolegium podniosło, że o tym, który z podmiotów wymienionych w art. 98 ust. 1 ugn nabędzie z mocy tego przepisu własność działek gruntu, decydują ustalenia MPZP.

W 2015 r. WSA wyrokiem II SA/Ke 922/15 stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej w przedmiocie MPZP z 2010 r. Wobec tego w sierpniu 2016 r. gmina wystąpiła do starosty o wprowadzenie w EGiB zmiany podmiotowej i odnośnie do działek drogowych wpisanie w jej miejsce (jako właściciela ujawnionego w wyniku decyzji podziałowej z 2011 r.) dotychczasowego właściciela, czyli X. Podniosła, że według nieważnego MPZP z 2010 r. sporne działki drogowe zostały oznaczone symbolem KD-D1 i zaliczone do dróg gminnych klasy dojazdowej. Zaznaczyła, że w międzyczasie uchwałą z 22 listopada 2013 r. przyjęto zmianę MPZP z 2010 r., według której działki te stanowiły już drogi wewnętrzne (KDW5), a po zmianie w 2013 r. MPZP z 2010 r. WSA wspomnianym wyrokiem stwierdził nieważność tego ostatniego.

W odpowiedzi na wniosek gminy starosta decyzją odmówił wprowadzenia zmiany w części opisowej EGiB, podnosząc, że jego zdaniem nie zaistniała żadna okoliczność uzasadniająca żądanie. W odwołaniu gmina zarzuciła błędne powołanie się na decyzję podziałową burmistrza z 2011 r., której nieważność (w pkt 3) stwierdziło SKO. Podniosła, że dla celów EGiB wiążące są jedynie ustalenia MPZP zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej z 22 listopada 2013 r.

Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego (WINGiK) po rozpatrzeniu odwołania gminy utrzymał w mocy odmowną decyzję starosty. Przywołując treść art. 29 ust. 1 oraz art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej jako upzp), WINGiK stwierdził, że uchwała z 22 lis­topada 2013 r. weszła w życie w styczniu 2014 r., a zatem w dacie wydania decyzji podziałowej z 17 sierpnia 2011 r. i w dacie, kiedy stała się ostateczna (2 września 2011 r.), obowiązywał MPZP z 2010 r. Wobec tego uznał, że 2 września 2011 r., stosownie do treści art. 98 ust. 1 ugn, sporne działki drogowe stały się własnością gminy. Według WINGiK-a zmiana MPZP zatwierdzona uchwałą z 22 listopada 2013 r. nie zmieniła stanu prawnego, który powstał na mocy decyzji wydanej na podstawie ustaleń MPZP z 2010 r...

Pełna treść artykułu w lutowym wydaniu miesięcznika GEODETA

powrót

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

ładowanie komentarzy

Jak oszukać GPS?
czy wiesz, że...
© 2023 - 2024 Geo-System Sp. z o.o.

O nas

Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp.

Historia

Portal Geoforum.pl został uruchomiony przez redakcję miesięcznika GEODETA w 2005 r. i był prowadzony do 2023 r. przez Geodeta Sp. z o.o.
Od 2 maja 2023 roku serwis prowadzony jest przez Geo-System Sp. z o.o.

Reklama

Zapraszamy do kontaktu na adres
redakcji:

Kontakt

Redaktor prowadzący:
Damian Czekaj
Sekretarz redakcji:
Oliwia Horbaczewska
prześlij newsa

facebook twitter linkedIn Instagram RSS