wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
Studenci inwentaryzują budynek AGH
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Oryginalne zdjęcia topograficzne

- część 1 z 2 » »»


Oryginalne zdjęcie topograficzne kraju w skali 1:10 000 i 1:5000, układ 1965

Podczas drugiej konferencji służb geodezyjnych państw socjalistycznych, która odbyła się w 1954 r. w Warszawie, Ros­janie przedstawili założenia wykonania we wszystkich państwach map w skali 1:10 000. Ponadto ustalone zostały sposoby wyrównania sieci triangulacyjnej w układzie 1942 oraz niwelacyjnej w odniesieniu do poziomu Morza Bałtyckiego w Kronsztadzie.

Konsekwencją konferencji była uchwała Prezydium Rządu nr 447 z 11 czerwca 1955 r. zobowiązująca Centralny Urząd Geodezji i Kartografii oraz Służbę Topograficzną WP do sporządzenia do końca 1970 r. szczegółowej mapy topograficznej kraju w skali 1:10 000, adla obszarów intensywnego rozwoju gospodarczego w skali 1:5000. Uchwała warunkowała wykonanie szczegółowej mapy topograficznej w skali 1:10 000 z wykorzys­taniem metody aerofotogrametrycznej. W praktyce stosowano metodę kombinowaną, tzn. z wykorzystaniem fotomapy, a w odniesieniu do terenów górzystych – metodę autogrametryczną. Uwarunkowania te przyczyniły się do upowszechnienia metod fotogrametrycznych w pracach nad mapami topograficznymi oraz cyklicznej ich aktualizacji103. Do końca 1970 r. Służba Topograficzna WP wykonała 2178 arkuszy, pokrywając około 37 480 km2 powierzchni kraju, czyli o około 2480 km2 więcej, niż przewidywała uchwała. W związku z trudnościami, jakie miał przy realizacji tego zadania Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Prezydium Rządu podjęło 25 sierpnia 1970 r. decyzję nr 112/70 zmieniającą sposób wykonania mapy topograficznej kraju, m.in. przedłużając termin do 1975 r. Nowe, zwiększone zadanie Służba Topograficzna WP zakończyła w 1973 r.

Wykonanie szczegółowej mapy topograficznej trwało 19 lat. W całym powojennym okresie było to największe zadanie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz Służby Topograficznej WP, która do zdjęć topograficznych zaangażowała wszystkie oddziały polowe, dostosowując nawet ich strukturę organizacyjną do charakteru prac. To, bez przesady, gigantyczne dzieło obejmujące 16 294 arkusze godłowe zdjęcia topograficznego w skali 1:10 000 wykonywali topografowie przedsiębiorstw GUGiK w latach 1956-75 oraz jednostki Służby Topograficznej WP w latach 1957-73. Jednostki Służby Topograficznej WP opracowały ogółem 2546 arkuszy zdjęć topograficznych w skali 1:10 000, co stanowi około 16% pokrycia obszaru kraju.

Do 1968 r. mapy były opracowywane przez Służbę Topograficzną WP i GUGiK w układzie współrzędnych 1942. Następnie w związku z ustaleniami konferencji państwowych służb geodezyjnych i kartograficznych krajów socjalistycznych (1965 r.), a w ślad za nią uchwałą nr 01/68 Komitetu Obrony Kraju z 25 września 1968 r. w sprawie wzmożenia ochrony materiałów geodezyjnych, kartograficznych, fotogrametrycznych i magnetycznych, GUGiK miał opracowywać mapy w cywilnym układzie współrzędnych, a służba topograficzna kontynuowała opracowywanie arkuszy według pierwotnego założenia. Ta decyzja doprowadziła do rozdziału kartografii wojskowej i cywilnej.

część 1 z 2
1 2 » »»


BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


Magazyn użytkowników oprogramowania Bentley Systems

więcej

NAWI

NAWI


Zestawienie precyzyjnych odbiorników GNSS - geodezyjnych, klasy GIS oraz dla stacji referencyjnych. Doroczny przegląd systemów GNSS. Prezentacje wybranych produktów.

więcej

TACHIMETRY

TACHIMETRY


Zestawienie tachimetrów elektronicznych w ofercie polskich dystrybutorów. Prezentacje wybranych produktów.

więcej

SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE


Zestawienie naziemnych skanerów 3D dostępnych na polskim rynku (laserowych, mobilnych i optycznych), a także oprogramowania do obróbki chmury punktów. Prezentacja wybranych produktów LiDAR oraz projektów zrealizowanych w tej technologii.

więcej

DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY


Zestawienie bezzałogowych maszyn latających przeznaczonych do celów fotogrametrycznych i geodezyjnych. Kompletna oferta UAV na polskim rynku - zarówno wirnikowców, jak i płatowców. Przegląd oprogramowania do obróbki zdjęć z dronów.

więcej

NIWELATORY

NIWELATORY


Zestawienie niwelatorów optycznych i kodowych w ofercie polskich dystrybutorów. Prezentacje wybranych produktów.

więcej

6 rekordów


reklama
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt