wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
Apeks skanuje zabytkowe młyny
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

1. wydanie map topograficznych

- część 1 z 2 » »»


Pierwsze wydanie szeregu skalowego map topograficznych w podziale arkuszowym

Podczas wojny Rosjanie opracowali na obszar Europy Zachodniej (w tym i Polski) mapy topograficzne w układzie 1942 w skali 1:100 000 i 1:200 000; na niektóre tereny były wykonane również mapy w skali 1:50 000. Były one opracowane na podstawie pozyskanych przedwojennych map poszczególnych państw. Po II wojnie światowej Rosjanie chcieli jak najszybciej posiadać jednolite wielkoskalowe mapy topograficzne państw będących w ich strefie wpływów. Mapy miały być oparte na jednorodnych zdjęciach topograficznych i fotogrametrycznych. Z uwagi na wielkość zadania oraz jego pilność postanowiono, że zdjęcia topograficzne będą opracowywane w skali 1:25 000. Podczas pierwszej konferencji służb geodezyjnych państw socjalistycznych, oprócz szczegółowego omówienia spraw związanych z przyjęciem układu 1942, ustalono, że poszczególne kraje powinny wykonać nowe zdjęcia topograficzne do 1957 r.

15. Prace nad mapą w skali 1:25 000, por. Józef Łomża (pierwszy z lewej), 1957 r.

W Polsce pierwsze prace polowe rozpoczęły się w 1953 r. i były realizowane wspólnym wysiłkiem Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Służby Topograficznej WP oraz topografów Armii Radzieckiej. Ze względu na niejednorodność przedwojennych map w skali 1:25 000, które zresztą nie pokrywały całego terytorium Polski, w pracach tych przyjęto różne metody, zależnie od kartowanego obszaru. W ciągu sześciu lat, czyli do 1959 r., zrobiono zdjęcia topograficzne na cały obszar kraju99. Nie było to łatwe zadanie, należało bowiem wykonać około 4140 arkuszy. Większość z nich opracowywały przedsiębiorstwa geodezyjne i fotogrametryczne GUGiK, Służba Topograficzna WP opracowała i aktualizowała mapy tylko w wybranych rejonach, ważnych z punktu widzenia obronności kraju. Rosjanie wykonywali zdjęcia topograficzne głównie na obszarze zachodniej Polski, najczęściej metodami kompilacyjnymi (transformacja niemieckiej mapy w skali 1:25 000 na układ 1942 i jej unacześnianie). Sytuacja polityczna (wojna w Korei) spowodowała, że nie dokończono zdjęć topograficznych na niektórych obszarach Warmii i Mazur. Dla obszarów tych istniała wojskowa mapa topograficzna w skali 1:25 000, wykonana również metodami kompilacyjnymi przez radzieckich topografów w okresie wojny i bezpośrednio po jej zakończeniu100 (fot. 15).

część 1 z 2
1 2 » »»


BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


Magazyn użytkowników oprogramowania Bentley Systems

więcej

NAWI

NAWI


Zestawienie precyzyjnych odbiorników GNSS - geodezyjnych, klasy GIS oraz dla stacji referencyjnych. Doroczny przegląd systemów GNSS. Prezentacje wybranych produktów.

więcej

TACHIMETRY

TACHIMETRY


Zestawienie tachimetrów elektronicznych w ofercie polskich dystrybutorów. Prezentacje wybranych produktów.

więcej

SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE


Zestawienie naziemnych skanerów 3D dostępnych na polskim rynku (laserowych, mobilnych i optycznych), a także oprogramowania do obróbki chmury punktów. Prezentacja wybranych produktów LiDAR oraz projektów zrealizowanych w tej technologii.

więcej

DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY


Zestawienie bezzałogowych maszyn latających przeznaczonych do celów fotogrametrycznych i geodezyjnych. Kompletna oferta UAV na polskim rynku - zarówno wirnikowców, jak i płatowców. Przegląd oprogramowania do obróbki zdjęć z dronów.

więcej

NIWELATORY

NIWELATORY


Zestawienie niwelatorów optycznych i kodowych w ofercie polskich dystrybutorów. Prezentacje wybranych produktów.

więcej

6 rekordów


reklama
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt