wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
GEODETA testuje: ContextCapture
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

1. wydanie map topograficznych

- część 1 z 2 » »»


Pierwsze wydanie szeregu skalowego map topograficznych w podziale arkuszowym

Podczas wojny Rosjanie opracowali na obszar Europy Zachodniej (w tym i Polski) mapy topograficzne w układzie 1942 w skali 1:100 000 i 1:200 000; na niektóre tereny były wykonane również mapy w skali 1:50 000. Były one opracowane na podstawie pozyskanych przedwojennych map poszczególnych państw. Po II wojnie światowej Rosjanie chcieli jak najszybciej posiadać jednolite wielkoskalowe mapy topograficzne państw będących w ich strefie wpływów. Mapy miały być oparte na jednorodnych zdjęciach topograficznych i fotogrametrycznych. Z uwagi na wielkość zadania oraz jego pilność postanowiono, że zdjęcia topograficzne będą opracowywane w skali 1:25 000. Podczas pierwszej konferencji służb geodezyjnych państw socjalistycznych, oprócz szczegółowego omówienia spraw związanych z przyjęciem układu 1942, ustalono, że poszczególne kraje powinny wykonać nowe zdjęcia topograficzne do 1957 r.

15. Prace nad mapą w skali 1:25 000, por. Józef Łomża (pierwszy z lewej), 1957 r.

W Polsce pierwsze prace polowe rozpoczęły się w 1953 r. i były realizowane wspólnym wysiłkiem Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Służby Topograficznej WP oraz topografów Armii Radzieckiej. Ze względu na niejednorodność przedwojennych map w skali 1:25 000, które zresztą nie pokrywały całego terytorium Polski, w pracach tych przyjęto różne metody, zależnie od kartowanego obszaru. W ciągu sześciu lat, czyli do 1959 r., zrobiono zdjęcia topograficzne na cały obszar kraju99. Nie było to łatwe zadanie, należało bowiem wykonać około 4140 arkuszy. Większość z nich opracowywały przedsiębiorstwa geodezyjne i fotogrametryczne GUGiK, Służba Topograficzna WP opracowała i aktualizowała mapy tylko w wybranych rejonach, ważnych z punktu widzenia obronności kraju. Rosjanie wykonywali zdjęcia topograficzne głównie na obszarze zachodniej Polski, najczęściej metodami kompilacyjnymi (transformacja niemieckiej mapy w skali 1:25 000 na układ 1942 i jej unacześnianie). Sytuacja polityczna (wojna w Korei) spowodowała, że nie dokończono zdjęć topograficznych na niektórych obszarach Warmii i Mazur. Dla obszarów tych istniała wojskowa mapa topograficzna w skali 1:25 000, wykonana również metodami kompilacyjnymi przez radzieckich topografów w okresie wojny i bezpośrednio po jej zakończeniu100 (fot. 15).

część 1 z 2
1 2 » »»
reklama
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt