wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Wapno - krajobraz po katastrofie
blog
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
TACHIMETRY

TACHIMETRY
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Doktryna ?obronna? ZSRR

- część 1 z 2 » »»


Propaganda ZSRR przedstawiała doktrynę Układu Warszawskiego jako jednoznacznie obronną, ale w rzeczywistości miała ona głównie charakter ofensywny. Na podstawie dokumentów przekazywanych do USA przez płk. Ryszarda Kuklińskiego oraz przejętych po byłej NRD można domniemywać, że jeszcze do drugiej połowy lat 80. w planach strategicznych UW przewidywano zajęcie terytorium Europy Zachodniej – dojście do granicy francuskiej – w ciągu 13-15 dni. W następnej kolejności (po 30-35 dniach walk) zakładano opanowanie pozostałej części Europy Zachodniej58. Polska miała być państwem tranzytowym, przez które odbywałby się przemarsz jednostek Armii Radzieckiej i jej zaopatrzenia na zachód Europy. Wojsko nasze na czas wojny w ramach UW miało tworzyć front polski, którego zadaniem było prowadzenie operacji na kierunku nadmorskim (północne Niemcy), włącznie z zajęciem Danii.

Potwierdzeniem, że obowiązywała taka doktryna, są również mapy topograficzne i geograficzne wydawnictwa specjalne, które były opracowywane przez Rosjan i ich sojuszników na cały świat. Doktryna bolszewicka głoszona przez Lenina, a następnie Stalina o podboju państw europejskich i przekształceniu ich w republiki sowieckie oraz doprowadzeniu do rewolucji ogólnoświatowej nie znikła w 1920 r. pod Warszawą, istniała w zamysłach przywódców radzieckich jeszcze pod koniec lat 80. Rosjanie opracowali na cały świat mapy w skali 1:1 000 000, 1:500 000, 1:200 000; na znaczne obszary Europy, Azji, Afryki Północnej i Ameryki Północnej mapy w skali 1:100 000; na znaczne obszary Europy, Bliskiego i Dalekiego Wschodu (w tym Chiny) mapy w skali 1:50 000. Na wybrane aglomeracje Europy, Azji, Ameryki Północnej wykonano plany w skali 1:10 000 i 1:25 000. Wszystkie wyżej wymienione mapy były opracowaniami typowo wojskowymi, zawierały szczegółowe charakterystyki terenu, urządzeń drogowych i hydrotechnicznych. Z analiz przeprowadzonych przez Brytyjczyków59 wynika, że Rosjanie, poza mapami własnego terytorium, wykonali 230 tys. godeł map w skalach od 1:1 000 000 do 1:25 000 na różne obszary świata. Historia kartografii wojskowej zna wiele przykładów wykonywania map przez własne służby na obszary innych państw, jednak to, czego dokonali kartografowie ZSRR, jest ewenementem na skalę światową.

W lutym 2003 r. w szwedzkim dzienniku „Aftonbladet” ukazał się artykuł „Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich zaplanował opanowanie Szwecji. Szczegółowe mapy tego kraju zrobione przez radzieckich tajnych agentów wstrząsnęły Szwedami”. Przedstawiono w nim charakterystykę rosyjskich opracowań na obszar Szwecji. Oprócz opisu map w skalach 1:50 000 i 1:100 00060 ocenie poddano wykonane przez Rosjan w 1987 r. mapy (plany) w skali 1:10 000 i 1:25 000 wybrzeża wokół Sztokholmu, Karlskrony i Helsingborga, gdzie znajdują się bazy szwedzkiej Marynarki Wojennej w strefie Morza Bałtyckiego. Opracowania te ukazywały wszystkie obronne instalacje miast, jak również tajne drogi wodne i miejsca dogodne do desantowania. Rząd Szwecji Perssona Gorana rozważał wysłanie do rządu Rosji noty protestacyjnej w sprawie tych map.

Podobnie było w 2005 r. w Wielkiej Brytanii, gdzie społeczeństwo zszokowały artykuły, które ukazały się w periodyku „Sheetlines” (numery 72-75 z 2005 r.) wydawanym przez The Charles Close Society (www.charlesclosesociety.org), oraz programy telewizyjne i radiowe BBC, w których przedstawiono mapy, jakie opracowali Rosjanie na ten kraj. Okazało się, że oprócz map topograficznych w skalach 1:50 000 i 1:100 000 były też przygotowane szczegółowe plany miast61 z zaznaczeniem i charakterystyką wszystkich obiektów ważnych ze względu na bezpieczeństwo i obronność oraz plany portów, na których umieszczono informacje tajne, niedostępne na mapach narodowych. Takie opracowania były wydawane jeszcze pod koniec lat 80. W powyższych artykułach są wymienione, oprócz szczegółowych planów miast i portów Szwecji i Wielkiej Brytanii, plany większych miast i portów Francji (Paryż, Calais62), Danii (Kopenhaga), Irlandii (Dublin), Finlandii (Helsinki), Hiszpanii (Santander). Bardzo często były one bardziej aktualne niż wydawnictwa narodowe63. Do ich opracowania Rosjanie wykorzystywali zdjęcia satelitarne (od 1962 r.), materiały pozyskane przez agentów oraz materiały narodowe, często wykradane przez współpracowników wywiadu radzieckiego. Opracowywanie tak szczegółowych map i planów jednoznacznie sugeruje, że Rosjanie w swoich wojskowych planach strategicznych zakładali zajęcie tych terytoriów.

część 1 z 2
1 2 » »»
reklama
reklama

2009 created by BRTSOFT.com
© 2005-2018 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt