wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
Sztuczna inteligencja kartuje drogi
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Bibliografia

- «« « część 6 z 8 » »»• Madej J., Polonia...1770 Karola de Perthéesa na tle XVIII-wiecznej kartografii polskiej i krajów ościennych. Biblioteka Narodowa, Zakład Zbiorów Kartograficznych, Warszawa 1987.
• Marcinkiewicz A., Atlas form i typów rzeźby terenu Polski. Skala 1:25 000. Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1960.
• Marcinkiewicz A., 55 lat kartografii wojskowej w Polsce Ludowej Materiały z Konferencji „Dzieje polskiej kartografii wojskowej i myśli strategicznej” Warszawa 1982.
• Michałowska T., Średniowiecze. Warszawa 1995.
• Michałowski W., Sikorowski T., Katalog punktów trygonometrycznych. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Warszawa 1932.
• Ney B., Geodezja i kartografia u progu XXI wieku. Referat wprowadzający do Konferencji Międzynarodowej, Warszawa 1997.
• Noworol St., Wydawnictwa Służby Topograficznej dla potrzeb zabezpieczenia topograficznego Polskich Sil Zbrojnych Materiały z III Konferencji Naukowej „Zabezpieczenie topograficzne i meteorologiczne oraz rozpoznania powietrznego działań bojowych wojsk”, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 1987.
• Olszewicz B., Dorobek polskiej historii geografii i kartografii w latach 1949-1969. Warszawa 1971.
• Olszewicz B., Polska kartografia wojskowa. Zarys historyczny. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, Warszawa 1921.
• Organizacja Służby Geograficznej i Wojskowego Instytutu Geograficznego (na stopie pokojowej). Ministerstwo Spraw Wojskowych – Biuro Ogólno-Organizacyjne, Warszawa 1927.
• Orzechowski J., Dowodzenie i sztaby. T. II, Biblioteka Wiedzy Wojskowej, Warszawa 1974.
• Pachoński J., Legiony Polskie, Prawda i legendy 1794-1807. T. I, Warszawa 1969.
• Pietkiewicz St., O sposobach przedstawiania terenu na mapach. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Warszawa 1930.
• Pisma polityczne ks. Józefa Wereszczyńskiego, biskupa kijowskiego, opata benedyktyńskiego w Sieciechowie. Wyd. K. J. Turowski, Kraków 1858.
• Planheft Osteeuropa ehemals Polnischer Raum. Berlin 1944.
• Plesner W., Transformacja współrzędnych geograficznych i granice dokładności. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Edynburg 1944.
• Rezmer W., Organizacyjna służba sztabów Wojska Polskiego w 1939 roku (Organizacja, zasady funkcjonowania, przygotowanie do wojny). Toruń 1993.
• Robinson A., Sale R., Morrison A., Podstawy kartografii. PWN, Warszawa 1984.
• Sadowski S., Mierzejewski D., Zarys historii Pomorskiego Okręgu Wojskowego 1919-1994. Bydgoszcz 1994.
• Saliszczew K. A., Kartografia ogólna. PWN, Warszawa 1998.
• Siemiątkowski J., 22. Wojskowy Ośrodek Topograficzno-Kartograficzny (historia, tradycje, współczesność). Komorowo 1996.
• Siwek J., Schoeneich R., Woszczyński J., Zakres treści i symbolizacja mapy topograficznej w skali 1:50 000 (wzór 1990) stosowanej w Sitach Zbrojnych RP w świetle standardów przyjętych dla map w tej skali w NATO (studium dostosowawcze). Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1993.
• Słomczyński J., Uzgodnienie wyników triangulacji na obszarze Polski. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Warszawa 1933.
• Słownik podstawowych terminów wojskowych. Sygn. Szt. Gen. 815/77, t. 6, MON, Warszawa 1977.
• Smoliński J., Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 1939-1945. Warszawa 1997.
• Sobczyński E., Polityka geograficzna NATO w Siłach Zbrojnych RP Materiały z Seminarium Geograficznego „Zasilanie systemów dowodzenia oraz instytucji zarządzania kryzysowego w produkty geograficzne”, MON, Warszawa 2000.
• Sobczyński E., 6. Samodzielny Oddział Topograficzny (rodowód służby, historia, współczesność). Toruń 1995.
• Sobczyński E., Bartkowiak J., Dąbrowicz A., Służba topograficzna Wojska Polskiego (Historia i współczesność). Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1996.
• Sobczyński E., Bartkowiak J., Służba topograficzna Wojska Polskiego (Historia i współczesność). Katalog wystawy wydany z okazji 75-lecia służby topograficznej WP, Komorowo 1996.
• Sobczyński E., Działalność Służby Topograficznej WP w latach 1945-1994 Materiały IX Szkoły Kartograficznej, Komorowo 1996.
• Sobczyński E., Piątkowski P., Zarys historii wojskowej służby geograficznej i topograficznej WP w latach 1918-1946. Pomorski Okręg Wojskowy, Bydgoszcz 1992.
• Sobczyński E., Przybyliński P., Systemy informacji geograficznej – GIS w NATO. Materiały z Seminarium Geograficznego „Zasilanie systemów dowodzenia oraz instytucji zarządzania kryzysowego w produkty geograficzne”, MON, Warszawa 2000.
• Sobczyński E., Tomaszewski Z., Sielecki J., Polskie wojskowe mapy w standardach NATO (przewodnik). Sygn. Szt. Gen. 1518/2000, MON, Warszawa 2000.
• Stasiewicz H., Laski Wł., Topografia wojskowa. Sygn. Szt. Gen. 1124/83, MON, Warszawa 1983.
• Stawinoga Zb., Rys historyczny 2. Samodzielnego Oddziału Kartograficznego. Komorowo 1995.
• Sun - Tzu, Sztuka wojny. Warszawa 1994.
• Sypniewski J., Niektóre problemy współczesnej fotogrametrii Materiały z Seminarium Naukowego „Fotogrametria i kartografia”, Warszawa 1978.
• Szacherski Z., Wierni przysiędze. Warszawa 1968.
• Szaflarski J., Zarys kartografii. PPWK, Warszawa 1955.
• Szeliga K., Bojar Z., Pachelski W., Raport o stanie geodezji i kartografii w Polsce. Warszawa 1994.
• Sznayder E., Profesor dr Karol Buczek (1902-1983) jako historyk kartografii oraz kartograf i geograf historyczny Materiały z konferencji zorganizowanej przez Zespół Historii Kartografii PAN. „Dorobek polskiej historii kartografii”, Warszawa 1993.
• Tarnowski J., Consilium rationis bellicae. Warszawa 1987.
• Tewzadze D., Kaukaz. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Warszawa 1934.
• Kartografia forteczna, pod red. A. Tomczaka. „Z dziejów kartografii”, T. V, Warszawa 1991.
• Topolski J., Metodologia Historii. Warszawa 1984.
• Tymowski S.J., Prace kartograficzne Korpusu Inżynierów i Kwatermistrzostwa Generalnego Wojska Polskiego w latach 1815-1830. Warszawa 1974.
• Wernerowa W., Bibliografia polskiej historii geografii i kartografii. Warszawa 1992.
• Wielhorski W., Litwa współczesna. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Warszawa 1939.
• Wójcik St., Osiągnięcia fotogrametrii wojskowej w okresie 1920-1990 Materiały z Sympozjum Naukowego „60-lecie Polskiego Towarzystwa Fotogrametrycznego”, Warszawa 1991.
• Zagańczyk H., Stan opracowań, perspektywy rozwoju oraz zasady dystrybucji produktów geograficznych wytwarzanych przez ZGW Materiały z Seminarium Geograficznego „Zasilanie systemów dowodzenia oraz instytucji zarządzania kryzysowego w produkty geograficzne”, MON, Warszawa 2000.
• Zawadzki A., Zagrajski S., Polska wyprawa na Spitsbergen. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Warszawa 1937.
• Zbiorowe, Słownictwo Służby Geograficznej (wyd. angielsko-polskie). Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Edynburg 1946.
• Zbiorowe. Polskie Siły Zbrojne w II wojnie światowej. T. I, cz. 3, Londyn 1951.
• Zydroń J., Dobór i układ treści nauczania w programach topografii wojskowej. Warszawa 1978.
• Zydroń J., Wybrane zagadnienia topografii wojskowej. Wojskowa Akademia Polityczna, Warszawa 1976.
• Żerosłański Cz., Naumienko Teodor „Słownik Biograficzny Działaczy Polskiego Ruchu Rewolucyjnego”, t. IV, Warszawa 1972.
• Żołnierze polscy – więźniowie NKWD w latach 1939-1953, część II. Informacja o dokumentach uzyskanych w archiwach moskiewskich w 1994 roku przez Wojskową Komisję Archiwalną, Warszawa 1995.
• 55-lecie Instytutu Geodezji i kartografii 1954-2000. Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa 2000.

część 6 z 8
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 » »»dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze menu_text_pl

BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


Magazyn użytkowników oprogramowania Bentley Systems

więcej

NAWI

NAWI


Zestawienie precyzyjnych odbiorników GNSS - geodezyjnych, klasy GIS oraz dla stacji referencyjnych. Doroczny przegląd systemów GNSS. Prezentacje wybranych produktów.

więcej

TACHIMETRY

TACHIMETRY


Zestawienie tachimetrów elektronicznych w ofercie polskich dystrybutorów. Prezentacje wybranych produktów.

więcej

SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE


Zestawienie naziemnych skanerów 3D dostępnych na polskim rynku (laserowych, mobilnych i optycznych), a także oprogramowania do obróbki chmury punktów. Prezentacja wybranych produktów LiDAR oraz projektów zrealizowanych w tej technologii.

więcej

DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY


Zestawienie bezzałogowych maszyn latających przeznaczonych do celów fotogrametrycznych i geodezyjnych. Kompletna oferta UAV na polskim rynku - zarówno wirnikowców, jak i płatowców. Przegląd oprogramowania do obróbki zdjęć z dronów.

więcej

NIWELATORY

NIWELATORY


Zestawienie niwelatorów optycznych i kodowych w ofercie polskich dystrybutorów. Prezentacje wybranych produktów.

więcej

6 rekordów


reklama
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt