wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Bibliografia

- «« « część 6 z 8 » »»



• Madej J., Polonia...1770 Karola de Perthéesa na tle XVIII-wiecznej kartografii polskiej i krajów ościennych. Biblioteka Narodowa, Zakład Zbiorów Kartograficznych, Warszawa 1987.
• Marcinkiewicz A., Atlas form i typów rzeźby terenu Polski. Skala 1:25 000. Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1960.
• Marcinkiewicz A., 55 lat kartografii wojskowej w Polsce Ludowej Materiały z Konferencji „Dzieje polskiej kartografii wojskowej i myśli strategicznej” Warszawa 1982.
• Michałowska T., Średniowiecze. Warszawa 1995.
• Michałowski W., Sikorowski T., Katalog punktów trygonometrycznych. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Warszawa 1932.
• Ney B., Geodezja i kartografia u progu XXI wieku. Referat wprowadzający do Konferencji Międzynarodowej, Warszawa 1997.
• Noworol St., Wydawnictwa Służby Topograficznej dla potrzeb zabezpieczenia topograficznego Polskich Sil Zbrojnych Materiały z III Konferencji Naukowej „Zabezpieczenie topograficzne i meteorologiczne oraz rozpoznania powietrznego działań bojowych wojsk”, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 1987.
• Olszewicz B., Dorobek polskiej historii geografii i kartografii w latach 1949-1969. Warszawa 1971.
• Olszewicz B., Polska kartografia wojskowa. Zarys historyczny. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, Warszawa 1921.
• Organizacja Służby Geograficznej i Wojskowego Instytutu Geograficznego (na stopie pokojowej). Ministerstwo Spraw Wojskowych – Biuro Ogólno-Organizacyjne, Warszawa 1927.
• Orzechowski J., Dowodzenie i sztaby. T. II, Biblioteka Wiedzy Wojskowej, Warszawa 1974.
• Pachoński J., Legiony Polskie, Prawda i legendy 1794-1807. T. I, Warszawa 1969.
• Pietkiewicz St., O sposobach przedstawiania terenu na mapach. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Warszawa 1930.
• Pisma polityczne ks. Józefa Wereszczyńskiego, biskupa kijowskiego, opata benedyktyńskiego w Sieciechowie. Wyd. K. J. Turowski, Kraków 1858.
• Planheft Osteeuropa ehemals Polnischer Raum. Berlin 1944.
• Plesner W., Transformacja współrzędnych geograficznych i granice dokładności. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Edynburg 1944.
• Rezmer W., Organizacyjna służba sztabów Wojska Polskiego w 1939 roku (Organizacja, zasady funkcjonowania, przygotowanie do wojny). Toruń 1993.
• Robinson A., Sale R., Morrison A., Podstawy kartografii. PWN, Warszawa 1984.
• Sadowski S., Mierzejewski D., Zarys historii Pomorskiego Okręgu Wojskowego 1919-1994. Bydgoszcz 1994.
• Saliszczew K. A., Kartografia ogólna. PWN, Warszawa 1998.
• Siemiątkowski J., 22. Wojskowy Ośrodek Topograficzno-Kartograficzny (historia, tradycje, współczesność). Komorowo 1996.
• Siwek J., Schoeneich R., Woszczyński J., Zakres treści i symbolizacja mapy topograficznej w skali 1:50 000 (wzór 1990) stosowanej w Sitach Zbrojnych RP w świetle standardów przyjętych dla map w tej skali w NATO (studium dostosowawcze). Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1993.
• Słomczyński J., Uzgodnienie wyników triangulacji na obszarze Polski. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Warszawa 1933.
• Słownik podstawowych terminów wojskowych. Sygn. Szt. Gen. 815/77, t. 6, MON, Warszawa 1977.
• Smoliński J., Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 1939-1945. Warszawa 1997.
• Sobczyński E., Polityka geograficzna NATO w Siłach Zbrojnych RP Materiały z Seminarium Geograficznego „Zasilanie systemów dowodzenia oraz instytucji zarządzania kryzysowego w produkty geograficzne”, MON, Warszawa 2000.
• Sobczyński E., 6. Samodzielny Oddział Topograficzny (rodowód służby, historia, współczesność). Toruń 1995.
• Sobczyński E., Bartkowiak J., Dąbrowicz A., Służba topograficzna Wojska Polskiego (Historia i współczesność). Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1996.
• Sobczyński E., Bartkowiak J., Służba topograficzna Wojska Polskiego (Historia i współczesność). Katalog wystawy wydany z okazji 75-lecia służby topograficznej WP, Komorowo 1996.
• Sobczyński E., Działalność Służby Topograficznej WP w latach 1945-1994 Materiały IX Szkoły Kartograficznej, Komorowo 1996.
• Sobczyński E., Piątkowski P., Zarys historii wojskowej służby geograficznej i topograficznej WP w latach 1918-1946. Pomorski Okręg Wojskowy, Bydgoszcz 1992.
• Sobczyński E., Przybyliński P., Systemy informacji geograficznej – GIS w NATO. Materiały z Seminarium Geograficznego „Zasilanie systemów dowodzenia oraz instytucji zarządzania kryzysowego w produkty geograficzne”, MON, Warszawa 2000.
• Sobczyński E., Tomaszewski Z., Sielecki J., Polskie wojskowe mapy w standardach NATO (przewodnik). Sygn. Szt. Gen. 1518/2000, MON, Warszawa 2000.
• Stasiewicz H., Laski Wł., Topografia wojskowa. Sygn. Szt. Gen. 1124/83, MON, Warszawa 1983.
• Stawinoga Zb., Rys historyczny 2. Samodzielnego Oddziału Kartograficznego. Komorowo 1995.
• Sun - Tzu, Sztuka wojny. Warszawa 1994.
• Sypniewski J., Niektóre problemy współczesnej fotogrametrii Materiały z Seminarium Naukowego „Fotogrametria i kartografia”, Warszawa 1978.
• Szacherski Z., Wierni przysiędze. Warszawa 1968.
• Szaflarski J., Zarys kartografii. PPWK, Warszawa 1955.
• Szeliga K., Bojar Z., Pachelski W., Raport o stanie geodezji i kartografii w Polsce. Warszawa 1994.
• Sznayder E., Profesor dr Karol Buczek (1902-1983) jako historyk kartografii oraz kartograf i geograf historyczny Materiały z konferencji zorganizowanej przez Zespół Historii Kartografii PAN. „Dorobek polskiej historii kartografii”, Warszawa 1993.
• Tarnowski J., Consilium rationis bellicae. Warszawa 1987.
• Tewzadze D., Kaukaz. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Warszawa 1934.
• Kartografia forteczna, pod red. A. Tomczaka. „Z dziejów kartografii”, T. V, Warszawa 1991.
• Topolski J., Metodologia Historii. Warszawa 1984.
• Tymowski S.J., Prace kartograficzne Korpusu Inżynierów i Kwatermistrzostwa Generalnego Wojska Polskiego w latach 1815-1830. Warszawa 1974.
• Wernerowa W., Bibliografia polskiej historii geografii i kartografii. Warszawa 1992.
• Wielhorski W., Litwa współczesna. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Warszawa 1939.
• Wójcik St., Osiągnięcia fotogrametrii wojskowej w okresie 1920-1990 Materiały z Sympozjum Naukowego „60-lecie Polskiego Towarzystwa Fotogrametrycznego”, Warszawa 1991.
• Zagańczyk H., Stan opracowań, perspektywy rozwoju oraz zasady dystrybucji produktów geograficznych wytwarzanych przez ZGW Materiały z Seminarium Geograficznego „Zasilanie systemów dowodzenia oraz instytucji zarządzania kryzysowego w produkty geograficzne”, MON, Warszawa 2000.
• Zawadzki A., Zagrajski S., Polska wyprawa na Spitsbergen. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Warszawa 1937.
• Zbiorowe, Słownictwo Służby Geograficznej (wyd. angielsko-polskie). Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Edynburg 1946.
• Zbiorowe. Polskie Siły Zbrojne w II wojnie światowej. T. I, cz. 3, Londyn 1951.
• Zydroń J., Dobór i układ treści nauczania w programach topografii wojskowej. Warszawa 1978.
• Zydroń J., Wybrane zagadnienia topografii wojskowej. Wojskowa Akademia Polityczna, Warszawa 1976.
• Żerosłański Cz., Naumienko Teodor „Słownik Biograficzny Działaczy Polskiego Ruchu Rewolucyjnego”, t. IV, Warszawa 1972.
• Żołnierze polscy – więźniowie NKWD w latach 1939-1953, część II. Informacja o dokumentach uzyskanych w archiwach moskiewskich w 1994 roku przez Wojskową Komisję Archiwalną, Warszawa 1995.
• 55-lecie Instytutu Geodezji i kartografii 1954-2000. Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa 2000.

część 6 z 8
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 » »»



dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze menu_text_pl

Skanowanie szlaku kolejowego
czy wiesz, że...
© 2005-2020 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

 • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
 • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
 • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
 • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

 • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
 • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
 • Jerzy Przywara
 • Bożena Baranek (szefowa Działu Prenumeraty)
 • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
 • Damian Czekaj
 • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
b.baranek@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter Instagram RSS