wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
Najdokładniejsza mapa magnetyczna Ziemi
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Bibliografia

- «« « część 5 z 8 » »»Opracowania:


ZWARTE

• Aksamitowski A., Augustyniak J., Obszar Królestwa Polskiego w wybranych studiach wojskowo-geograficznych Materiały XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii „Z dziejów kartografii”, t. X, „Kartografia Królestwa Polskiego 1815-1915”, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2000.
• Alexandrowicz S., Buczek K., Polska kartografia wojskowa do połowy XVII wieku Materiały z Konferencji Naukowej „Dzieje polskiej kartografii wojskowej”. Warszawa 1980.
• Alexandrowicz S., Ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego w „Chorografii” Jana Długosza Studia z Dziejów Geografii i Kartografii, „Monografie z dziejów nauki i techniki” 1973, T. XXXVII.
• Barcikowski M., 19. Samodzielny Oddział Topograficzny, Komorowa 1953-1955. Uwagi do książki p. Siemiątkowskiego 22. WOT k. Komorowa. Maszynopis bez daty.
• Battke Z., Prace Służby Topograficznej WP w badaniach rejonów polarnych Materiały z Sympozjum Naukowego „60-lecie Polskiego Towarzystwa Fotogrametrycznego”, Warszawa 1991.
• Battke Z., Opracowanie map topograficznych polskiej stacji antarktycznej im. A.B. Dobrowolskiego w Oazie Bungera Materiały z Sympozjum „Prace geodezyjne w polskich wyprawach polarnych 1932-82”, Warszawa 1932.
• Battke Z., Wojskowa służba topograficzna - problemy i perspektywy prac kartograficznych (wybrane zagadnienia) Materiały XIX Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej, Warszawa 1990.
• Bednarek H., Automatyzacja opracowań fotogrametrycznych w Służbie Topograficznej Wojska Polskiego Materiały z Sympozjum Naukowego „60-lecie Polskiego Towarzystwa Fotogrametrycznego”, Warszawa 1991.
• Bednarek H., Kurzeja G., Wybrane zagadnienia i perspektywa zastosowania nowych technik, technologii oraz systemów informatycznych w działalności wydawniczej wojskowej służby topograficznej Materiały XIX Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej, Warszawa 1990.
• Biernacki Fr., Podstawy teorii odwzorowań kartograficznych. PWN, Warszawa 1973.
• Biernacki Fr., Słomczyński J., Odwzorowanie quasi-stereograficzne WIG. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Warszawa 1932.
• Biesaga Z., Państwowe układy współrzędnych geodezyjnych stosowane dla map topograficznych w latach 1945-1980. Opracowanie na podstawie własnych notatek z lat 1977-1980. Rękopis, Warszawa 1997.
• Boelcke C., Pomiary wojenne. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Warszawa 1930.
• Buczek K., Dzieje kartografii polskiej od XV do XVIII wieku. Zarys analityczno-syntetyczny. „Monografie z Dziejów Nauki i Techniki”, T. XXI, Wrocław–Kraków 1963.
• Bukwalt W., Rys historyczny 19. Samodzielnego Oddziału Topograficznego. Rękopis, Leszno 1996.
• Burzyński S., Zagadnienia fotogrametrii. Oddział IX Sztabu Generalnego WP, Warszawa, 1949.
• Dobrzyński A., Polska kartografia wojskowa w okresie rozbiorów Materiały z Konferencji Naukowej „Dzieje polskiej kartografii wojskowej”, Warszawa 1980.
• Domański W., Niektóre problemy aktualizacji map w Służbie Topograficznej WP Materiały z Seminarium Naukowego „Fotogrametria i Kartografia”, Warszawa 1978.
• Dulian P., Sieci bazowe. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Warszawa 1933.
• Dzikiewicz Br., Topografia. MON, Warszawa 1960.
• Fellmann J., Prace WIG w okresie międzywojennym i prace kartograficzne w okresie II wojny światowej Materiały Kursokonferencji Naukowo-Technicznej w Krakowie, „Mapy topograficzne Polski edycji cywilnej”, Warszawa 1980.
• Giergielewicz J., Zarys historii korpusów inżynierów w epoce Stanisława Augusta. Warszawa 1933.
• Graszka W., Charakterystyka produktów geograficznych wytwarzanych przez Zarząd Geografii Wojskowej Materiały z Seminarium Geograficznego „Zasilanie systemów dowodzenia oraz instytucji zarządzania kryzysowego w produkty geograficzne”, MON, Warszawa 2000.
• Grygorenko W., Powstanie i działalność kartograficzna Wojskowego Instytutu Geograficznego w Warszawie Materiały IX Szkoły Kartograficznej, Komorowe 1994.
• Grygorenko W., Redakcja i opracowanie map ogólnogeograficznych. PPWK, Warszawa 1970.
• Grzegórski J., 40-lecie Służby Topograficznej WP. Referat okolicznościowy, maszynopis.
• Gwardak T., Polskie piśmiennictwo kartograficzne (1659-1939). „Monografie z Dziejów Nauki i Techniki”, T. CXI, Wrocław 1977.
• Hełm-Pirgo M., Kartoznawstwo i wojskowe wyzyskanie terenu. Lwów-Warszawa-Kraków 1928.
• Hełm-Pirgo M., Początki kartografii wojskowej w Polsce Odrodzonej (1918 - 1920). New York 1971.
• Hodgson C., Podręcznik triangulacji. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Warszawa 1930.
• Hycner R., Mapa numeryczna w geodezyjno-kartograficznym systemie informatycznym miejscowego planowania przestrzennego „Geodezja, Fotogrametria i Kartografia”, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978.
• Kierzkowski K., Standaryzacja produktów geograficznych Materiały z Seminarium Geograficznego „Zasilanie systemów dowodzenia oraz instytucji zarządzania kryzysowego w produkty geograficzne”, MON, Warszawa 2000.
• Koczy L., Między geografią a historią Nadbitki z tomu XVI, Teki Historyczne, Londyn 1969-1971.
• Kopczyński F., Liberia. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Warszawa 1935.
• Kopczyński F., Organizacja i zadania Służby Geograficznej. Skrypt Szefostwa Służby Geograficznej 2. Korpusu i Oficerskiej Szkoły Topografów, bez daty.
• Korczakowski St. W., Woydyno J., Abisynia. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Warszawa 1934.
• Koziej S., Laski W., Teren i taktyka. MON, Warszawa 1980.
• Krassowski B., Madej J., Dzieje polskiej kartografii wojskowej i myśli strategicznej. „Studia i materiały z historii kartografii” 1982, z. l, Biblioteka Narodowa. Warszawa 1982.
• Krassowski B., „Schronisko” Służba Geograficzna Armii Krajowej. „Studia i materiały z historii kartografii”, Biblioteka Narodowa, Zakład Zbiorów Kartograficznych, Warszawa 1981.
• Krassowski B., Analiza zasięgów polskich map topograficznych w przeddzień wybuchu II wojny światowej Materiały z Konferencji Naukowej „Dzieje polskiej kartografii wojskowej i myśli strategicznej”, Warszawa 1982.
• Krassowski B., Czterysta lat polskiej kartografii wojskowej 1580-1980. Katalog wystawy, Białystok 5 maja 1980; Biblioteka Narodowa, Warszawa 1980.
• Krassowski B., Dzieje map i atlasów w Polsce Materiały IX Konferencji Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej „Wśród starych map i atlasów Biblioteki Narodowej w Warszawie”, Warszawa 1982.
• Krassowski B., Historia polskiej kartografii wojskowej w zarysie. Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1972.
• Krassowski B., Krassowska L., Służba geograficzna w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie w latach 1939-1946. Mapy topograficzne ziem polskich 1871-1945, T. II, Biblioteka Narodowa, Warszawa 1989.
• Krassowski B., Majewska B., Plany Warszawy 1815-1931. „Zabytki Polskiej Kartografii”, z. 4, Biblioteka Narodowa, Warszawa 1981.
• Krassowski B., Majewska B., Plany Warszawy 1832-1944. „Zabytki Polskiej Kartografii”, z. 5/6, Biblioteka Narodowa, Warszawa 1981.
• Krassowski B., Polska kartografia wojskowa w latach 1918-1945. MON, Warszawa 1974.
• Krassowski B., Polska na mapach wydawców norymberskich i augsburskich z XVIII wieku. „Studia i Materiały z Historii Kartografii”, Biblioteka Narodowa, Zakład Zbiorów Kartograficznych, Warszawa 1985.
• Krassowski B., Tomaszewska M., Mapy topograficzne ziem polskich 1871-1945. T. I, „Polskie mapy topograficzne wydane w latach 1918-1945”, Biblioteka Narodowa, Warszawa 1979.
• Kreutzinger J., Topografia. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Warszawa 1928.
• Kuczyński S., Wielka wojna z zakonem krzyżackim w latach 1409-1411. Warszawa 1955.
• Kurczewski M., Turcja. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Warszawa 1937.
• Kurzeja G., Definicje i klasyfikacje produktów geograficznych Materiały z Seminarium Geograficznego „Zasilanie systemów dowodzenia oraz instytucji zarządzania kryzysowego w produkty geograficzne”, MON, Warszawa 2000.
• Kurzeja G., Przybyliński P., Przeglądowo-geograficzna mapa numeryczna Polski w skali 1:1 000 000 Materiały z Konferencji „Kartografia wojskowa krajów strefy bałtyckiej XVI-XX”, Toruń 1996.
• Leksykon wiedzy wojskowej. Warszawa 1979.
• Lepecki M. B., Polskie tereny kolonizacyjne Ameryki Południowej. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Warszawa 1931.
• Levy A., Służba geograficzna armii 1914-1918. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Warszawa 1928.
• Lewakowski J., Terenoznawstwo, kartografia wojskowa. WIG, Warszawa 1920.
• Lipko A., Fotogrametria. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Warszawa 1932.
• Lippert C., Problematyka fotogrametryczno-kartograficzna służby topograficznej Materiały z seminarium naukowego, Warszawa 1978.

część 5 z 8
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 » »»dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze menu_text_pl

BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


Magazyn użytkowników oprogramowania Bentley Systems

więcej

NAWI

NAWI


Zestawienie precyzyjnych odbiorników GNSS - geodezyjnych, klasy GIS oraz dla stacji referencyjnych. Doroczny przegląd systemów GNSS. Prezentacje wybranych produktów.

więcej

TACHIMETRY

TACHIMETRY


Zestawienie tachimetrów elektronicznych w ofercie polskich dystrybutorów. Prezentacje wybranych produktów.

więcej

SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE


Zestawienie naziemnych skanerów 3D dostępnych na polskim rynku (laserowych, mobilnych i optycznych), a także oprogramowania do obróbki chmury punktów. Prezentacja wybranych produktów LiDAR oraz projektów zrealizowanych w tej technologii.

więcej

DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY


Zestawienie bezzałogowych maszyn latających przeznaczonych do celów fotogrametrycznych i geodezyjnych. Kompletna oferta UAV na polskim rynku - zarówno wirnikowców, jak i płatowców. Przegląd oprogramowania do obróbki zdjęć z dronów.

więcej

NIWELATORY

NIWELATORY


Zestawienie niwelatorów optycznych i kodowych w ofercie polskich dystrybutorów. Prezentacje wybranych produktów.

więcej

6 rekordów


reklama
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt