wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Bibliografia

- «« « część 5 z 8 » »»Opracowania:


ZWARTE

• Aksamitowski A., Augustyniak J., Obszar Królestwa Polskiego w wybranych studiach wojskowo-geograficznych Materiały XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii „Z dziejów kartografii”, t. X, „Kartografia Królestwa Polskiego 1815-1915”, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2000.
• Alexandrowicz S., Buczek K., Polska kartografia wojskowa do połowy XVII wieku Materiały z Konferencji Naukowej „Dzieje polskiej kartografii wojskowej”. Warszawa 1980.
• Alexandrowicz S., Ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego w „Chorografii” Jana Długosza Studia z Dziejów Geografii i Kartografii, „Monografie z dziejów nauki i techniki” 1973, T. XXXVII.
• Barcikowski M., 19. Samodzielny Oddział Topograficzny, Komorowa 1953-1955. Uwagi do książki p. Siemiątkowskiego 22. WOT k. Komorowa. Maszynopis bez daty.
• Battke Z., Prace Służby Topograficznej WP w badaniach rejonów polarnych Materiały z Sympozjum Naukowego „60-lecie Polskiego Towarzystwa Fotogrametrycznego”, Warszawa 1991.
• Battke Z., Opracowanie map topograficznych polskiej stacji antarktycznej im. A.B. Dobrowolskiego w Oazie Bungera Materiały z Sympozjum „Prace geodezyjne w polskich wyprawach polarnych 1932-82”, Warszawa 1932.
• Battke Z., Wojskowa służba topograficzna - problemy i perspektywy prac kartograficznych (wybrane zagadnienia) Materiały XIX Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej, Warszawa 1990.
• Bednarek H., Automatyzacja opracowań fotogrametrycznych w Służbie Topograficznej Wojska Polskiego Materiały z Sympozjum Naukowego „60-lecie Polskiego Towarzystwa Fotogrametrycznego”, Warszawa 1991.
• Bednarek H., Kurzeja G., Wybrane zagadnienia i perspektywa zastosowania nowych technik, technologii oraz systemów informatycznych w działalności wydawniczej wojskowej służby topograficznej Materiały XIX Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej, Warszawa 1990.
• Biernacki Fr., Podstawy teorii odwzorowań kartograficznych. PWN, Warszawa 1973.
• Biernacki Fr., Słomczyński J., Odwzorowanie quasi-stereograficzne WIG. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Warszawa 1932.
• Biesaga Z., Państwowe układy współrzędnych geodezyjnych stosowane dla map topograficznych w latach 1945-1980. Opracowanie na podstawie własnych notatek z lat 1977-1980. Rękopis, Warszawa 1997.
• Boelcke C., Pomiary wojenne. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Warszawa 1930.
• Buczek K., Dzieje kartografii polskiej od XV do XVIII wieku. Zarys analityczno-syntetyczny. „Monografie z Dziejów Nauki i Techniki”, T. XXI, Wrocław–Kraków 1963.
• Bukwalt W., Rys historyczny 19. Samodzielnego Oddziału Topograficznego. Rękopis, Leszno 1996.
• Burzyński S., Zagadnienia fotogrametrii. Oddział IX Sztabu Generalnego WP, Warszawa, 1949.
• Dobrzyński A., Polska kartografia wojskowa w okresie rozbiorów Materiały z Konferencji Naukowej „Dzieje polskiej kartografii wojskowej”, Warszawa 1980.
• Domański W., Niektóre problemy aktualizacji map w Służbie Topograficznej WP Materiały z Seminarium Naukowego „Fotogrametria i Kartografia”, Warszawa 1978.
• Dulian P., Sieci bazowe. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Warszawa 1933.
• Dzikiewicz Br., Topografia. MON, Warszawa 1960.
• Fellmann J., Prace WIG w okresie międzywojennym i prace kartograficzne w okresie II wojny światowej Materiały Kursokonferencji Naukowo-Technicznej w Krakowie, „Mapy topograficzne Polski edycji cywilnej”, Warszawa 1980.
• Giergielewicz J., Zarys historii korpusów inżynierów w epoce Stanisława Augusta. Warszawa 1933.
• Graszka W., Charakterystyka produktów geograficznych wytwarzanych przez Zarząd Geografii Wojskowej Materiały z Seminarium Geograficznego „Zasilanie systemów dowodzenia oraz instytucji zarządzania kryzysowego w produkty geograficzne”, MON, Warszawa 2000.
• Grygorenko W., Powstanie i działalność kartograficzna Wojskowego Instytutu Geograficznego w Warszawie Materiały IX Szkoły Kartograficznej, Komorowe 1994.
• Grygorenko W., Redakcja i opracowanie map ogólnogeograficznych. PPWK, Warszawa 1970.
• Grzegórski J., 40-lecie Służby Topograficznej WP. Referat okolicznościowy, maszynopis.
• Gwardak T., Polskie piśmiennictwo kartograficzne (1659-1939). „Monografie z Dziejów Nauki i Techniki”, T. CXI, Wrocław 1977.
• Hełm-Pirgo M., Kartoznawstwo i wojskowe wyzyskanie terenu. Lwów-Warszawa-Kraków 1928.
• Hełm-Pirgo M., Początki kartografii wojskowej w Polsce Odrodzonej (1918 - 1920). New York 1971.
• Hodgson C., Podręcznik triangulacji. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Warszawa 1930.
• Hycner R., Mapa numeryczna w geodezyjno-kartograficznym systemie informatycznym miejscowego planowania przestrzennego „Geodezja, Fotogrametria i Kartografia”, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978.
• Kierzkowski K., Standaryzacja produktów geograficznych Materiały z Seminarium Geograficznego „Zasilanie systemów dowodzenia oraz instytucji zarządzania kryzysowego w produkty geograficzne”, MON, Warszawa 2000.
• Koczy L., Między geografią a historią Nadbitki z tomu XVI, Teki Historyczne, Londyn 1969-1971.
• Kopczyński F., Liberia. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Warszawa 1935.
• Kopczyński F., Organizacja i zadania Służby Geograficznej. Skrypt Szefostwa Służby Geograficznej 2. Korpusu i Oficerskiej Szkoły Topografów, bez daty.
• Korczakowski St. W., Woydyno J., Abisynia. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Warszawa 1934.
• Koziej S., Laski W., Teren i taktyka. MON, Warszawa 1980.
• Krassowski B., Madej J., Dzieje polskiej kartografii wojskowej i myśli strategicznej. „Studia i materiały z historii kartografii” 1982, z. l, Biblioteka Narodowa. Warszawa 1982.
• Krassowski B., „Schronisko” Służba Geograficzna Armii Krajowej. „Studia i materiały z historii kartografii”, Biblioteka Narodowa, Zakład Zbiorów Kartograficznych, Warszawa 1981.
• Krassowski B., Analiza zasięgów polskich map topograficznych w przeddzień wybuchu II wojny światowej Materiały z Konferencji Naukowej „Dzieje polskiej kartografii wojskowej i myśli strategicznej”, Warszawa 1982.
• Krassowski B., Czterysta lat polskiej kartografii wojskowej 1580-1980. Katalog wystawy, Białystok 5 maja 1980; Biblioteka Narodowa, Warszawa 1980.
• Krassowski B., Dzieje map i atlasów w Polsce Materiały IX Konferencji Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej „Wśród starych map i atlasów Biblioteki Narodowej w Warszawie”, Warszawa 1982.
• Krassowski B., Historia polskiej kartografii wojskowej w zarysie. Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1972.
• Krassowski B., Krassowska L., Służba geograficzna w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie w latach 1939-1946. Mapy topograficzne ziem polskich 1871-1945, T. II, Biblioteka Narodowa, Warszawa 1989.
• Krassowski B., Majewska B., Plany Warszawy 1815-1931. „Zabytki Polskiej Kartografii”, z. 4, Biblioteka Narodowa, Warszawa 1981.
• Krassowski B., Majewska B., Plany Warszawy 1832-1944. „Zabytki Polskiej Kartografii”, z. 5/6, Biblioteka Narodowa, Warszawa 1981.
• Krassowski B., Polska kartografia wojskowa w latach 1918-1945. MON, Warszawa 1974.
• Krassowski B., Polska na mapach wydawców norymberskich i augsburskich z XVIII wieku. „Studia i Materiały z Historii Kartografii”, Biblioteka Narodowa, Zakład Zbiorów Kartograficznych, Warszawa 1985.
• Krassowski B., Tomaszewska M., Mapy topograficzne ziem polskich 1871-1945. T. I, „Polskie mapy topograficzne wydane w latach 1918-1945”, Biblioteka Narodowa, Warszawa 1979.
• Kreutzinger J., Topografia. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Warszawa 1928.
• Kuczyński S., Wielka wojna z zakonem krzyżackim w latach 1409-1411. Warszawa 1955.
• Kurczewski M., Turcja. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Warszawa 1937.
• Kurzeja G., Definicje i klasyfikacje produktów geograficznych Materiały z Seminarium Geograficznego „Zasilanie systemów dowodzenia oraz instytucji zarządzania kryzysowego w produkty geograficzne”, MON, Warszawa 2000.
• Kurzeja G., Przybyliński P., Przeglądowo-geograficzna mapa numeryczna Polski w skali 1:1 000 000 Materiały z Konferencji „Kartografia wojskowa krajów strefy bałtyckiej XVI-XX”, Toruń 1996.
• Leksykon wiedzy wojskowej. Warszawa 1979.
• Lepecki M. B., Polskie tereny kolonizacyjne Ameryki Południowej. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Warszawa 1931.
• Levy A., Służba geograficzna armii 1914-1918. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Warszawa 1928.
• Lewakowski J., Terenoznawstwo, kartografia wojskowa. WIG, Warszawa 1920.
• Lipko A., Fotogrametria. Biblioteka „Wiadomości Służby Geograficznej”, Warszawa 1932.
• Lippert C., Problematyka fotogrametryczno-kartograficzna służby topograficznej Materiały z seminarium naukowego, Warszawa 1978.

część 5 z 8
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 » »»dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze menu_text_pl

Polska aplikacja zwycięża w konkursie Hexagonu
czy wiesz, że...
© 2005-2020 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

 • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
 • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
 • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
 • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

 • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
 • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
 • Jerzy Przywara
 • Bożena Baranek (szefowa Działu Prenumeraty)
 • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
 • Damian Czekaj
 • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
b.baranek@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter Instagram RSS