wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Bibliografia

- «« « część 3 z 8 » »»• Tablice poglądowe do nauki terenoznawstwa. Sygn. Szt. Gen. 1197/85, MON, Warszawa 1985.
• Tablice poglądowe do nauki topografii wojskowej. Sygn. Szt. Gen. wewn. 7/32/98, Oddział Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1998.
• Technologia aktualizacji mapy topograficznej w skali 1:200 000 na podstawie obrazów satelitarnych systemu SPOT. Oddział Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1998.
• Technologia numerycznego opracowania i przygotowania do druku mapy topograficznej 1:50 000. Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1995.
• Technologia numerycznego opracowania i przygotowania do druku wojskowej mapy topograficznej w skali 1:50 000 dostosowanej do standardu NATO. Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1996.
• Technologia wykonania numerycznego modelu terenu w formacie DTED Level 2. Oddział Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1998.
• Terenoznawstwo. Warszawa 1951.
• Terenoznawstwo. Sygn. Szt. Gen. 365/65, MON, Warszawa 1965.
• Topografia wojskowa. Warszawa 1946.
• Tvorba leteckych map mefitka 1:250 000 (Instrukcja mapy lotniczej w skali 1:250 0000). Ministerstvo Narodni Obrany, Praga 1976. Tvorba map pruchodnosti terenu mefitka 1:200 000 (Instrukcja mapy przejezdności terenu w skali 1:200 000). Ministerstwo Narodni Obrany, Praga 1975.
• Tvorba Topografickych map mefitek 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 (Instrukcja map topograficznych w skalach 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000). Ministerstvo Narodni Obrany, Praga 1970.
• Tymczasowa instrukcja o kontroli i przyjmowaniu prac kartograficznych. Wojskowe Zakłady Kartograficzne, Warszawa 1956.
• Tymczasowa instrukcja o wykonywaniu zdjęć topograficznych w skali 1:25 000 i 1:50 000 metodą kombinowaną. Sygn. Szt. Gen. 112/53, MON, Warszawa 1954.
• Tymczasowa instrukcja opracowania i aktualizacji mapy w skali 1:50 000 metodą oryginałów redakcyjnych wykonywanych w skali 1:10 000 bezpośrednio z pierworysów topograficznych (czystorysów kartograficznych) 1:10 000 i 1:5 000. Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1973.
• Tymczasowa instrukcja zdjęcia topograficznego w skali 1:10 000. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1958.
• Tymczasowe zasady opracowania i przygotowania do druku wojskowych map topograficznych dostosowanych do standardu NATO i w standardzie NATO w skalach 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000. Oddział Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1997.
• Tymczasowy regulamin do przepisu specjalnego administracji w Wojskowym Instytucie Geograficznym. Warszawa 1937.
• Usfawnyje znaki dla topograficzeskich kart massztabow 1:200 000 i 1:500 000 (Znaki umowne dla map topograficznych w skalach 1:200 000 i 1:500 000). Wojenno-Topograficzeskoje Uprawlenije GS, Moskwa 1983.
• Usłownyje znaki dla topograficzeskich kart massztabow 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 (Znaki umowne dla map topograficznych w skalach 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000). Wojenno-Topograficzeskoje Uprawlenije GS, Moskwa 1983.
• Usłownyje znaki i obrazcy szriftow dla topograficzeskich kart massztabow 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 (1:75 000). Wojenno-Topograficzeskoje Uprawlenije GS, Moskwa 1940.
• Warunki terenowe i klimatyczne Polski. Sygn. Szt. Gen. 1023/81, MON, Warszawa 1981.
• Warunki terenowe i klimatyczne północnego kierunku strategicznego. Sygn. Szt. Gen. 934/79, MON, Warszawa 1989.
• Wojskowe mapy topograficzne dostosowane do standardów NATO - przewodnik. Sygn. Szt. Gen. wewn. 7/31/96, Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1996.
• Wojskowe służby topograficzne niektórych państw kapitalistycznych. Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1974.
• Wykaz stanowisk (funkcji wojskowych) objętych klasyfikacją oraz zestawienie kryteriów kwalifikacyjnych ubiegających się o klasy kwalifikacyjne w specjalnościach wojskowych służby topograficznej. Sygn. Szt. Gen. 1236/86, MON, Warszawa 1986.
• Wytyczne do opracowania i przygotowania do druku mapy danych nawigacyjnych. Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1997.
• Wytyczne do opracowania oryginałów redakcyjnych mapy 1:25 000 w układzie współrzędnych „1942” w oparciu o pierworysy aktualizacji 1:10 000 w układzie 1942 znakami powiększonymi. Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1993.
• Wytyczne do ujednolicenia opracowań kartograficznych. Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1977.
• Wytyczne redakcyjno-tchniczne do mapy przeglądowej w skali 1:500 000, Seria 1404. Oddział Topograficzny Sztabu Generalnego, Warszawa 1998.
• Wytyczne techniczne do opracowania map danych geodezyjnych w skali 1:50 000 i 1:100 000. Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1984.
• Wytyczne techniczne opracowania mapy sytuacyjno-wysokościowej lotniska w skali 1:5 000. Sygn. Szt. Gen. wewn. 1/24/90, MON, Warszawa 1990.
• Wzory dokumentów bojowych opracowywanych w służbie topograficznej na szczeblu operacyjnym i taktycznym. Sygn. Szt. Gen. wewn. 7/10/81, Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1981.
• Wzory i objaśnienia pism, skrótów i napisów objaśniających na mapach topograficznych w skalach 1:25 000.1:50 000 i 1:100 000 (Wzór 1966). Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1967.
• Wzory i objaśnienia znaków topograficznych map w skali 1:10 000 i 1:5000. Wyd. l, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1960.
• Wzory i objaśnienia znaków topograficznych map w skali 1:10 000 i 1:5000. Wyd. 2, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1962.
• Wzory i objaśnienia znaków topograficznych map w skali 1:10 000 i 1:5000. Wyd. l – uzupełnione, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1961.
• Wzory i objaśnienia znaków umownych i napisów stosowanych na mapach topograficznych w skalach 1:25 000, 1:50 000 i 1:100 000. Sygn. Szt. Gen. wewn. 7/13/84, Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1986.
• Wzory i objaśnienia znaków umownych i napisów stosowanych na mapach topograficznych 1:200 000 i 1:500 000. Sygn. Szt. Gen. wewn. 7/17/88, Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1990.
• Wzory i objaśnienia znaków umownych i napisów stosowanych na mapach topograficznych w skalach 1:5000 i 1:10 000. Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Warszawa 1989.
• Wzory map topograficznych państw obcych. Sygn. Szt. Gen. 822/77, MON, Warszawa 1977.
• Zabezpieczenie topogeodezyjne działań bojowych wojsk. Sygn. Szt. Gen. 495/70, MON, Warszawa, 1970.
• Zasady działania samodzielnych oddziałów topogeodezyjnych podczas prowadzenia działań bojowych. Sygn. Szt. Gen. 719/81, MON, Warszawa 1981.
• Zasady redagowania map topograficznych. Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1956.
• Zbiór ćwiczeń z topografii wojskowej. Sygn. Szt. Gen. 1126/93, MON, Warszawa 1993.
• Zbiór drożni na terytorjum Rzeczypospolitej Polskiej. Część czwarta. Obszar północno-zachodni z mapą drożni 1:500 000. Ministerstwo Spraw Wojskowych, Sztab Generalny, Wydział III Opisowy, Warszawa 1926.
• Zbiór norm szkoleniowych dla pododdziałów samodzielnego oddziału kartograficznego. Sygn. Szt. Gen. 1297/87. MON, Warszawa 1987.
• Zeichenvorschrift und Instruktion für die Bearbeitung der Topographischen Karten 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 und der Topografischen Ubersichtskarte 1:200 000 (Wzory znaków i instrukcja opracowania map topograficznych 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 i mapy przglądowo-topograficznej 1:200 000). Ministerium des innem Verwaltung Vermessungs- und Kartenwesen, Berlin 1967.
• Zeichenvorschrift, Instruktion und Redaktionsanweisung für die Bearbeitung der Topographischen Kartę 1:10 000 und des Topografischen Stadtplans 1:10 000 (Wzory znaków, instrukcja zasady redakcji opracowania map topograficznych 1:10 000 i mapy topograficznego planu miasta 1:10 000). Ministerium des innern Verwaltung Vermessungs und Kartenwesen, Berlin 1975.
• Zestaw ćwiczebnych zdjęć lotniczych. Sygn. Szt. Gen. 1109/83, MON, Warszawa 1983.
• Zmodyfikowana technologia aktualizacji map topograficznych w skali 1:10 000 i 1:25 000. Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1974.
• Znaki i objaśnienia do map ZSRR 1:25 000, 1:50 000, 1:100 0000, 1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000. Wojskowy Instytut Geograficzny SG WP, Warszawa 1948.
• Znaki i objaśnienia map 1:25 000, 1:100 000. 1:300 000, wydania 1937. Wojskowy Instytut Geograficzny SG WP, Warszawa 1947.
• Znaki umowne map topograficznych. Sygn. Szt. Gen. 705/74, MON, Warszawa 1974.
• Znaki topograficzne i objaśnienia map wojskowych 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000. Sygn. Szt. Gen. 19/49, MON, Warszawa 1949.
• Znaki topograficzne map polskich w podziałce 1:50 000 i 1:100 000. Instytut Wojskowo-Geograficzny, Warszawa 1920.
• Znaki topograficzne, wzory pism oraz skróty dla map w skalach; 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000. Sygn. Szt. Gen. 99/52, MON, Warszawa 1952.
• Znaki umowne dla map topograficznych w skali 1:25 000, 1:50 000. 1:100 000. Sygn. Szt. Gen. 271/61, MON, Warszawa 1961.
• Znaki umowne map topograficznych. Sygn. Szt. Gen. 1348/88, MON, Warszawa 1988.
• Znaki umowne wybranych map topograficznych niektórych państw Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Sygn. Szt. Gen. 726/75, MON, Warszawa 1975.
• Znowelizowany indeks materiałowy WP. Sprzęt służby topograficznej. Sygn. Szt. Gen. 1065/82, MON, Warszawa 1982.

część 3 z 8
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 » »»dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze menu_text_pl

Uber "naprawia" GPS w miastach
czy wiesz, że...
© 2005-2020 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

 • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
 • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
 • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
 • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

 • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
 • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
 • Jerzy Przywara
 • Bożena Baranek (szefowa Działu Prenumeraty)
 • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
 • Damian Czekaj
 • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
b.baranek@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter Instagram RSS