wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
Geoida od GOCE
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Bibliografia

- «« « część 3 z 8 » »»• Tablice poglądowe do nauki terenoznawstwa. Sygn. Szt. Gen. 1197/85, MON, Warszawa 1985.
• Tablice poglądowe do nauki topografii wojskowej. Sygn. Szt. Gen. wewn. 7/32/98, Oddział Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1998.
• Technologia aktualizacji mapy topograficznej w skali 1:200 000 na podstawie obrazów satelitarnych systemu SPOT. Oddział Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1998.
• Technologia numerycznego opracowania i przygotowania do druku mapy topograficznej 1:50 000. Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1995.
• Technologia numerycznego opracowania i przygotowania do druku wojskowej mapy topograficznej w skali 1:50 000 dostosowanej do standardu NATO. Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1996.
• Technologia wykonania numerycznego modelu terenu w formacie DTED Level 2. Oddział Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1998.
• Terenoznawstwo. Warszawa 1951.
• Terenoznawstwo. Sygn. Szt. Gen. 365/65, MON, Warszawa 1965.
• Topografia wojskowa. Warszawa 1946.
• Tvorba leteckych map mefitka 1:250 000 (Instrukcja mapy lotniczej w skali 1:250 0000). Ministerstvo Narodni Obrany, Praga 1976. Tvorba map pruchodnosti terenu mefitka 1:200 000 (Instrukcja mapy przejezdności terenu w skali 1:200 000). Ministerstwo Narodni Obrany, Praga 1975.
• Tvorba Topografickych map mefitek 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 (Instrukcja map topograficznych w skalach 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000). Ministerstvo Narodni Obrany, Praga 1970.
• Tymczasowa instrukcja o kontroli i przyjmowaniu prac kartograficznych. Wojskowe Zakłady Kartograficzne, Warszawa 1956.
• Tymczasowa instrukcja o wykonywaniu zdjęć topograficznych w skali 1:25 000 i 1:50 000 metodą kombinowaną. Sygn. Szt. Gen. 112/53, MON, Warszawa 1954.
• Tymczasowa instrukcja opracowania i aktualizacji mapy w skali 1:50 000 metodą oryginałów redakcyjnych wykonywanych w skali 1:10 000 bezpośrednio z pierworysów topograficznych (czystorysów kartograficznych) 1:10 000 i 1:5 000. Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1973.
• Tymczasowa instrukcja zdjęcia topograficznego w skali 1:10 000. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1958.
• Tymczasowe zasady opracowania i przygotowania do druku wojskowych map topograficznych dostosowanych do standardu NATO i w standardzie NATO w skalach 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000. Oddział Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1997.
• Tymczasowy regulamin do przepisu specjalnego administracji w Wojskowym Instytucie Geograficznym. Warszawa 1937.
• Usfawnyje znaki dla topograficzeskich kart massztabow 1:200 000 i 1:500 000 (Znaki umowne dla map topograficznych w skalach 1:200 000 i 1:500 000). Wojenno-Topograficzeskoje Uprawlenije GS, Moskwa 1983.
• Usłownyje znaki dla topograficzeskich kart massztabow 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 (Znaki umowne dla map topograficznych w skalach 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000). Wojenno-Topograficzeskoje Uprawlenije GS, Moskwa 1983.
• Usłownyje znaki i obrazcy szriftow dla topograficzeskich kart massztabow 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 (1:75 000). Wojenno-Topograficzeskoje Uprawlenije GS, Moskwa 1940.
• Warunki terenowe i klimatyczne Polski. Sygn. Szt. Gen. 1023/81, MON, Warszawa 1981.
• Warunki terenowe i klimatyczne północnego kierunku strategicznego. Sygn. Szt. Gen. 934/79, MON, Warszawa 1989.
• Wojskowe mapy topograficzne dostosowane do standardów NATO - przewodnik. Sygn. Szt. Gen. wewn. 7/31/96, Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1996.
• Wojskowe służby topograficzne niektórych państw kapitalistycznych. Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1974.
• Wykaz stanowisk (funkcji wojskowych) objętych klasyfikacją oraz zestawienie kryteriów kwalifikacyjnych ubiegających się o klasy kwalifikacyjne w specjalnościach wojskowych służby topograficznej. Sygn. Szt. Gen. 1236/86, MON, Warszawa 1986.
• Wytyczne do opracowania i przygotowania do druku mapy danych nawigacyjnych. Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1997.
• Wytyczne do opracowania oryginałów redakcyjnych mapy 1:25 000 w układzie współrzędnych „1942” w oparciu o pierworysy aktualizacji 1:10 000 w układzie 1942 znakami powiększonymi. Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1993.
• Wytyczne do ujednolicenia opracowań kartograficznych. Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1977.
• Wytyczne redakcyjno-tchniczne do mapy przeglądowej w skali 1:500 000, Seria 1404. Oddział Topograficzny Sztabu Generalnego, Warszawa 1998.
• Wytyczne techniczne do opracowania map danych geodezyjnych w skali 1:50 000 i 1:100 000. Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1984.
• Wytyczne techniczne opracowania mapy sytuacyjno-wysokościowej lotniska w skali 1:5 000. Sygn. Szt. Gen. wewn. 1/24/90, MON, Warszawa 1990.
• Wzory dokumentów bojowych opracowywanych w służbie topograficznej na szczeblu operacyjnym i taktycznym. Sygn. Szt. Gen. wewn. 7/10/81, Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1981.
• Wzory i objaśnienia pism, skrótów i napisów objaśniających na mapach topograficznych w skalach 1:25 000.1:50 000 i 1:100 000 (Wzór 1966). Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1967.
• Wzory i objaśnienia znaków topograficznych map w skali 1:10 000 i 1:5000. Wyd. l, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1960.
• Wzory i objaśnienia znaków topograficznych map w skali 1:10 000 i 1:5000. Wyd. 2, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1962.
• Wzory i objaśnienia znaków topograficznych map w skali 1:10 000 i 1:5000. Wyd. l – uzupełnione, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1961.
• Wzory i objaśnienia znaków umownych i napisów stosowanych na mapach topograficznych w skalach 1:25 000, 1:50 000 i 1:100 000. Sygn. Szt. Gen. wewn. 7/13/84, Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1986.
• Wzory i objaśnienia znaków umownych i napisów stosowanych na mapach topograficznych 1:200 000 i 1:500 000. Sygn. Szt. Gen. wewn. 7/17/88, Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1990.
• Wzory i objaśnienia znaków umownych i napisów stosowanych na mapach topograficznych w skalach 1:5000 i 1:10 000. Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Warszawa 1989.
• Wzory map topograficznych państw obcych. Sygn. Szt. Gen. 822/77, MON, Warszawa 1977.
• Zabezpieczenie topogeodezyjne działań bojowych wojsk. Sygn. Szt. Gen. 495/70, MON, Warszawa, 1970.
• Zasady działania samodzielnych oddziałów topogeodezyjnych podczas prowadzenia działań bojowych. Sygn. Szt. Gen. 719/81, MON, Warszawa 1981.
• Zasady redagowania map topograficznych. Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1956.
• Zbiór ćwiczeń z topografii wojskowej. Sygn. Szt. Gen. 1126/93, MON, Warszawa 1993.
• Zbiór drożni na terytorjum Rzeczypospolitej Polskiej. Część czwarta. Obszar północno-zachodni z mapą drożni 1:500 000. Ministerstwo Spraw Wojskowych, Sztab Generalny, Wydział III Opisowy, Warszawa 1926.
• Zbiór norm szkoleniowych dla pododdziałów samodzielnego oddziału kartograficznego. Sygn. Szt. Gen. 1297/87. MON, Warszawa 1987.
• Zeichenvorschrift und Instruktion für die Bearbeitung der Topographischen Karten 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 und der Topografischen Ubersichtskarte 1:200 000 (Wzory znaków i instrukcja opracowania map topograficznych 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 i mapy przglądowo-topograficznej 1:200 000). Ministerium des innem Verwaltung Vermessungs- und Kartenwesen, Berlin 1967.
• Zeichenvorschrift, Instruktion und Redaktionsanweisung für die Bearbeitung der Topographischen Kartę 1:10 000 und des Topografischen Stadtplans 1:10 000 (Wzory znaków, instrukcja zasady redakcji opracowania map topograficznych 1:10 000 i mapy topograficznego planu miasta 1:10 000). Ministerium des innern Verwaltung Vermessungs und Kartenwesen, Berlin 1975.
• Zestaw ćwiczebnych zdjęć lotniczych. Sygn. Szt. Gen. 1109/83, MON, Warszawa 1983.
• Zmodyfikowana technologia aktualizacji map topograficznych w skali 1:10 000 i 1:25 000. Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1974.
• Znaki i objaśnienia do map ZSRR 1:25 000, 1:50 000, 1:100 0000, 1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000. Wojskowy Instytut Geograficzny SG WP, Warszawa 1948.
• Znaki i objaśnienia map 1:25 000, 1:100 000. 1:300 000, wydania 1937. Wojskowy Instytut Geograficzny SG WP, Warszawa 1947.
• Znaki umowne map topograficznych. Sygn. Szt. Gen. 705/74, MON, Warszawa 1974.
• Znaki topograficzne i objaśnienia map wojskowych 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000. Sygn. Szt. Gen. 19/49, MON, Warszawa 1949.
• Znaki topograficzne map polskich w podziałce 1:50 000 i 1:100 000. Instytut Wojskowo-Geograficzny, Warszawa 1920.
• Znaki topograficzne, wzory pism oraz skróty dla map w skalach; 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000. Sygn. Szt. Gen. 99/52, MON, Warszawa 1952.
• Znaki umowne dla map topograficznych w skali 1:25 000, 1:50 000. 1:100 000. Sygn. Szt. Gen. 271/61, MON, Warszawa 1961.
• Znaki umowne map topograficznych. Sygn. Szt. Gen. 1348/88, MON, Warszawa 1988.
• Znaki umowne wybranych map topograficznych niektórych państw Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Sygn. Szt. Gen. 726/75, MON, Warszawa 1975.
• Znowelizowany indeks materiałowy WP. Sprzęt służby topograficznej. Sygn. Szt. Gen. 1065/82, MON, Warszawa 1982.

część 3 z 8
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 » »»dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze menu_text_pl

BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


Magazyn użytkowników oprogramowania Bentley Systems

więcej

NAWI

NAWI


Zestawienie precyzyjnych odbiorników GNSS - geodezyjnych, klasy GIS oraz dla stacji referencyjnych. Doroczny przegląd systemów GNSS. Prezentacje wybranych produktów.

więcej

TACHIMETRY

TACHIMETRY


Zestawienie tachimetrów elektronicznych w ofercie polskich dystrybutorów. Prezentacje wybranych produktów.

więcej

SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE


Zestawienie naziemnych skanerów 3D dostępnych na polskim rynku (laserowych, mobilnych i optycznych), a także oprogramowania do obróbki chmury punktów. Prezentacja wybranych produktów LiDAR oraz projektów zrealizowanych w tej technologii.

więcej

DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY


Zestawienie bezzałogowych maszyn latających przeznaczonych do celów fotogrametrycznych i geodezyjnych. Kompletna oferta UAV na polskim rynku - zarówno wirnikowców, jak i płatowców. Przegląd oprogramowania do obróbki zdjęć z dronów.

więcej

NIWELATORY

NIWELATORY


Zestawienie niwelatorów optycznych i kodowych w ofercie polskich dystrybutorów. Prezentacje wybranych produktów.

więcej

6 rekordów


reklama
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt