wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Bibliografia

- «« « część 2 z 8 » »»• Instrukcja o zabezpieczeniu topograficznym Sił Zbrojnych RP. Sygn. Szt. Gen. 1320/88, MON, Warszawa 1988.
• Instrukcja operatorska do opracowania Vmap L1 (wydanie I tymczasowe). Wojskowy Ośrodek Geodezji i Teledetekcji, Warszawa 1997.
• Instrukcja operatorska numerycznego opracowania map topograficznych na stacjach roboczych firmy Intergraph. Wersja 1.0. Sygn. Szt. Gen. wewn. 7/30/96, Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1995.
• Instrukcja opracowania i aktualizacji mapy danych geodezyjnych 1:50 000 i 1:100 000. Sygn. Szt. Gen. wewn. 7/14/83. Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1983.
• Instrukcja opracowania i przygotowania do druku ortofotomap. Oddział Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1998.
• Regulamin techniczny biura kartograficznego. Wojskowy Instytut Geograficzny, Warszawa 1926.
• Instrukcja opracowania map topograficznych w skali 1:10 000 i 1:5000. Założenia ogólne i osnowa pionowa. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1962.
• Instrukcja przechowywania i eksploatacji oraz obsługi sprzętu topograficznego. Sygn. Szt. Gen. 7460/75, MON, Warszawa 1975.
• Instrukcja robocza zdjęcia topograficznego w skali 1:10 000 i 1:5000. Państw. Przeds. Fotogrametrii, Warszawa 1968.
• Instrukcja techniczna dla oddziałów pomiarowych kompanii geograficznej. Skrypt Dowództwa 2 Korpusu i Szefostwa Służby Geograficznej, L.dz. 917/52/Geogr., Italia 1946.
• Instrukcja topograficzna. Cz. 1. Unacześnianie. Sygn. Szt. Gen. 43/50, MON, Warszawa 1950.
• Instrukcja zdjęcia topograficznego 1:10 000 (zdjęcie stereotopograficzne i kombinowane), prace polowe. Wojskowe Zakłady Kartograficzne, Warszawa 1952.
• Instrukcja zdjęcia topograficznego w skali 1:10 000. Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1966. • Instrukcja zdjęcia topograficznego w skali 1:1000 i 1:2000. Sygn. Szt. Gen. 657/73, MON, Warszawa 1973.
• Jednolity system klasyfikacji i kodowanie informacji kartograficznej. Klasyfikacja i kody informacji topograficznej przedstawionej na mapach topograficznych 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:500 000. 1:1000 000. Sygn. Szt. Gen. 1328/88, MON, Warszawa 1988.
• Katalog formularzy służby topograficznej. Sygn. Szt. Gen. 905/79, MON, Warszawa 1979.
• Katalog map i innych wydawnictw służby topograficznej WP. Sygn. Szt. Gen. 724 775, MON, Warszawa 1975.
• Katalog map i innych wydawnictw służby topograficznej WP. Sygn. Szt. Gen. 1271786, MON, Warszawa 1986.
• Katalog map i innych wydawnictw Zarządu Topograficznego Sztabu Generalnego WP. Sygn. Szt. Gen. 474/69, MON, Warszawa 1969.
• Klasyfikacja i kody informacji topograficznej przedstawianej na mapach topograficznych 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000. Sygn. Szt. Gen. 1328/88, MON, Warszawa 1988.
• Mapa numeryczna w skali 1:250 000. Opis struktury danych. Przewodnik użytkownika. Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1996.
• Mapa operacyjna (Joint Operations Graphic) 1501 w skali 1:250 000 (wytyczne). Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1995.
• Mapove znaćky a smernice pro zpracovani topografickych map mefitek 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 a 1:200 000 (znaki map i skróty do opracowania map topograficznych w skalach 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 i 1:200 000). Ministerstvo Narodni Obrany, Praga 1954.
• Mapove znaćky a smernice pro zpracovdni topografickych map mefitek 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 a 1:200 000 (znaki map i skróty do opracowania map topograficznych w skalach 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 i 1:200 000). Ministerstvo Narodni Obrany, Praga 1976.
• Map Reading and Land Navigation. FM 21-26, Department of the Army, Washington 1993.
• Mapy topograficzne niektórych państw kapitalistycznych (Charakterystyka ogólna). Sygn. Szt. Gen. 684/73, MON, Warszawa 1973.
• Metodyka ćwiczeń taktycznych prowadzonych w oddziałach służby topograficznej. Sygn. Szt. Gen. 1232/85, MON, Warszawa 1985.
• Metodyka nauczania topografii wojskowej - podręcznik. Sygn. Szt. Gen. 1000/80, MON, Warszawa 1982.
• Mitteilungen des Chefs des Kriegs Karten und Vermessungswesens. Nr 1l, Berlin 1942.
• Nastawlienie po sostawlieniju i podgotowkie k izdaniju topograficzeskoj karty massztaba 1:200 000 (instrukcja opracowania i przygotowania do druku mapy topograficznej w skali 1:200 000). Wojenno-Topograficzeskoje Uprawlenije GS, Moskwa 1965.
• Normy należności sprzętu topograficznego dla typowych komórek organizacyjnych jednostek wojskowych Sił Zbrojnych (na czas W i P). Sygn. Szt. Gen. 983/80, MON, Warszawa 1980.
• Normy należności sprzętu topogeodezyjnego dla typowych komórek organizacyjnych służby topograficznej (na czas W i P). Sygn. Szt. Gen. 1386/90, MON, Warszawa 1990.
• Normy wykonywania zadań zabezpieczenia topograficznego. Sygn. Szt. Gen. 1125/83, MON, Warszawa 1983.
• Notatki o terenie do mapy topograficznej na obszar Europy Środkowej i Zachodniej, część I (N-31, N-32, N-33, N-34). Sygn. Szt. Gen. 879/78, MON, Warszawa 1978.
• Notatki o terenie do mapy topograficznej na obszar Europy Środkowej i Zachodniej, część II (M-30, M-32, M-33, M-34, I-30, I-31). Sygn. Szt. Gen. 958/80, MON, Warszawa 1980.
• Numeryczna mapa Polski 1:250 000. Projekt technologiczny. Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1996.
• Obiekty mapy topograficznej w skali 1:50 000 (materiał pomocniczy dla operatorów graficznych stacji roboczych). Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1995.
• Osnownyje położenija po sozdaniju i obnowleniju topograficzeskich kart massztabow 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000. 1:500 000, 1:1 000 000 (Zasadnicze zasady opracowania i aktualizacji map topograficznych w skalach 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000. 1:500 000, 1:1 000 000). Wojenno-Topograficzeskoje Uprawlenije GS, Moskwa 1984.
• Opis dróg wodnych dorzecza Prypeci. Wojskowy Instytut Geograficzny, Wydział IV Opisowy, Warszawa 1931.
• Opis przeszkód i komunikacyj arkusza mapy 1:300 000. Poznań-Kalisz. Wojskowy Instytut Geograficzny, Wydział IV Opisowy, Warszawa 1938.
• Opis technologii wprowadzania obiektów geograficznych mapy numerycznej w skali 1:250 000. Standard Vmap Level 1. Wojskowy Ośrodek Geodezji i Teledetekcji, Warszawa 1997.
• Opracowanie i przygotowanie do reprodukcji map topograficznych 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000. Sygn. Szt. Gen. 1374/89, MON, Warszawa 1990. Podstawy organizacji procesów produkcyjnych w technologii numerycznego opracowania i przygotowania do druku map topograficznych. Wojskowy Ośrodek Geodezji i Teledetekcji, Warszawa 1995.
• Posobije po obnowlieniju topograficzeskich kart massztabow 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 (Poradnik do aktualizacji map topograficznych w skalach 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000). Wojenno-Topograficzeskoje Uprawlenije GS, Moskwa 1975.
• Program szkolenia i doskonalenia pododdziałów topogeodezyjnych i kartograficzno-reprodukcyjnych. Sygn. Szt. Gen. 482/69, MON, Warszawa 1969.
• Program szkolenia samodzielnych oddziałów topograficznych. Sygn. Szt. Gen. 1268/86, MON, Warszawa 1986.
• Projekt koncepcyjny wykonania i eksploatacji numerycznego modelu rzeźby terenu bazującego na mapie w skali 1:200 000. Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1993.
• Przepisy podstawowe o sporządzaniu map wojskowych i opisu wojskowo-geograficznego. Wojskowy Instytut Geograficzny, Warszawa 1929.
• Rukowodstwo po kartograficzeskim i kartoizdatielskim rabotam. Cz.2. Sostawlienie i podgotowka k izdaniju topograficzeskich kart massztabow 1:200 000, 1:500 000 (Instrukcja opracowania kartograficznego i przygotowania do druku. Cz. 2. Opracowanie i przygotowanie do druku map w skali 1:200 000, 1:500 000). Wojenno-Topograficzeskoje Uprawlenije GS, Moskwa 1980.
• Siły Zbrojne. Podręcznik kształcenia wojskowego w szkołach wyższych. Cz. II, Warszawa 1985.
• Skorowidz nazw miejscowości do mapy 1:200 000 na obszar ZTDW. Sygn. Szt. Gen. 806/77, MON, Warszawa 1977. • Skorowidz nazw miejscowości do mapy 1:500 000 na obszar ZTDW. Sygn. Szt. Gen. 807/77, MON, Warszawa 1977. • Skróty stosowane na mapach państw obcych. Sygn. Szt. Gen. 636/72, MON, Warszawa 1973.
• Smluvene znaćky vzornik pisma a seznam zkratek pro topograficke mapy mefitek 1:200 000. 1:500 000. 1:1 000 000 (znaki umowne, wzory pism i wykaz skrótów dla map topograficznych w skalach 1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000). Ministerstvo Narodni Obrany, Praga 1964.
• Smluvene znaćky, vzory pisma a zkratky topograjlckych map mefitek 1:25 000. 1:50 000. 1:100 000 (znaki umowne, wzory pism i skróty map topograficznych w skalach 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000). Ministerstvo Narodni Obrany, Praga 1954.

część 2 z 8
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 » »»dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze menu_text_pl

Galileo w 3D
czy wiesz, że...
© 2005-2020 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

 • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
 • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
 • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
 • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

 • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
 • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
 • Jerzy Przywara
 • Bożena Baranek (szefowa Działu Prenumeraty)
 • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
 • Damian Czekaj
 • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
b.baranek@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter Instagram RSS