wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Zdjęcie 1:5000 i 1:10 000

- «« « część 7 z 7Znaczącą pozycję wśród opracowań służby topograficznej WP stanowią mapy i wydawnictwa specjalne przeznaczone tylko dla armii. Ich opracowanie wiązało się głównie z przynależnością do Układu Warszawskiego; wydawnictwa te dawały dowódcom różnych szczebli materiał analityczny pomocny przy podejmowaniu decyzji. Z reguły nadawano im klauzulę „tajne” lub „poufne”. Ukazały się m.in.:

Warunki terenowe środkowej części ZTDW (Zachodni Teatr Działań Wojennych), skala 1:500 000, 6 ark., wyd. 1979. Jest to mapa przeglądowa, która charakteryzuje teren głównie z punktu widzenia warunków przejezdności i obejmuje obszar poszczególnych kierunków operacyjnych: jutlandzkiego, północnonadmorskiego, berlińsko-ruhrskiego i drezdeńsko-frankfurckiego. Treść specjalną nadrukowano na podkład mapy topograficznej w skali 1:500 000;
Polska mapa operacyjnej oceny terenu, skala 1:500 000, 1 :200 000, wyd. 1972, 1978. Ocena przedstawiona na mapie dotyczy rzeźby terenu, gruntów, lasów i przeszkód wodnych;
Mapa sezonowych warunków przejezdności dla terenowych pojazdów kołowych i gąsienicowych, skala 1:500 000, Polska – 4 ark., NRD (część północna) – 1 ark., Holandia i RFN (część północna) – 1 ark., Dania – 1 ark. wyd. 1974-1976. Sklasyfikowano teren według trzech kategorii warunków przejezdności: teren trudno przejezdny lub nieprzejezdny; teren względnie przejezdny; teren łatwo przejezdny. Mapy wydrukowano w dwóch wariantach: dla pory suchej (w kolorze pomarańczowym) i mokrej (w kolorze fioletowym). Mapy zawierają dodatkowe informacje o przeszkodach terenowych;
Odra – 22 ark. mapy w skali 1:25 000, na marginesach tych map umieszczono rysunki mostów oraz fragmenty lotniczych zdjęć przepraw, wyd. 1982;
Nysa Łużycka – 9 ark. mapy w skali 1:25 000, na marginesie umieszczono rysunki mostów oraz fragmenty zdjęć lotniczych, wyd. 1982;
Warunki terenowe i obiekty wojskowe na wyspach i w Cieśninach Duńskich. Opracowanie zawiera mapę przeglądową w skali 1:500 000, 37 ark. mapy w skali 1:100 000, 28 ark. mapy w skali 1:25 000 z zaznaczeniem obiektów rozbudowy operacyjnej, jak również 42 ark. z planami 150 portów różnych klas, wyd. 1982;
Warunki terenowe i umocnienia wybranego obszaru Belgii, Holandii, i RFN. W zestawie znajduje się mapa przeglądowa w skali 1:500 000 oraz 91 ark. mapy w skali 1:50 000, wyd. 1982;
Mapa perspektywiczna rzeki Ren na odcinku od Wesel do ujścia zawiera 2 ark. mapy w skali 1:100 000 oraz rysunki i opisy, wyd. 1982;
Kanał Kiloński. W zestawie znajduje się 1 ark. mapy w skali 1:200 000, 3 arkusze w skali 1:25 000 oraz rysunki obiektów hydrotechnicznych i komunikacyjnych, wyd. 1979;
Kanał Boczny Łaby. Opracowanie obejmuje 1 ark. mapy w skali 1:200 000, 3 ark. w skali 1:25 000, a także rysunki i opisy przepraw, wyd. 1978;
Hamburg. Plan miasta w skali 1:25 000. Dołączono 28 zdjęć lotniczych wybranych fragmentów miasta i fotopanoramę, wyd. 1978;
• Opisy wojskowo-topograficzne większych miast Polski.

Wydawnictwa specjalne angażowały każdego roku znaczny potencjał służby i wymagały dużych środków finansowych. Ich opracowanie bazowało na materiałach pozyskiwanych od służb specjalnych i z rozpoznania agenturalnego. Tylko w 1960 r. na podstawie pozyskanych materiałów wykonano plany sześciu miast Europy Zachodniej (Rotterdam, Berlin, Haga, Bruksela, Düsseldorf, Treleborg) oraz przygotowywano do wydania opis wojskowo-geograficzny kierunku berlińsko-ruhrskiego.

W 1962 r. na zabezpieczenie ZTDW wykonano m.in.: mapy w skali 1:100 000 i 1:200 000 w siedmiu kolorach na obszar północnej NRD i Holandii (nakład po 30 tys. egz. każdego godła); druk nowych i wznowionych map blankowych w skali 1:500 000 na obszar Europy Zachodniej (17-30 tys. egz.); mapy w skali 1:1 000 000 na obszar Polski i Europy Zachodniej w dziewięciu kolorach (17-35 tys.); druk mapy samochodowej Niemiec w skali 1:500 000 (4 ark.). Nasilono również prace nad opracowaniem i drukiem opisów wojskowo-geograficznych. Wykonano także mapy w skali 1:25 000 obszaru RFN między Łabą a Wezerą oraz w skali 1:100 000 na obszar NRD i Holandii.

W 1964 i 1965 r. znaczne siły służby topograficznej były nastawione na opracowanie redakcyjne i druk map topograficznych w skali 1:100 000 (Belgia, Holandia, Dania, RFN, Francja) oraz w skali 1:200 000 (NRD, Holandia, Belgia), map topograficznych w skali 1:25 000 górnego biegu Łaby i dolnego biegu Wezery (razem wszystkich skal około 140 godeł).

W latach 70. została wydana mapa topograficzna Polski w skali 1:100 000 (w układzie 1942) z nadrukowaną siatką UTM w kolorze fioletowym. Na odwrocie każdego arkusza umieszczono szkic z położeniem i sposobem oznakowania pól strefowych i kwadratów UTM. Mapa umożliwia odczytywanie współrzędnych w dwóch układach.

W 1983 r. minister obrony narodowej przyznał specjalną nagrodę zespołowi oficerów i pracowników cywilnych Zarządu Topograficznego za serię monografii dotyczącą operacyjnej oceny warunków terenowych i klimatycznych w Polsce i Europie Środkowej. Laureatami nagrody byli: A. Marcinkiewicz, K. Makolądra, S. Naworol, Cz. Sworowski, A. Roguska oraz A. Baranowski i F. Jaworski z Szefostwo Wojsk Inżynieryjnych. Z opracowań tych należy wymienić:

Warunki terenowe i klimatyczne Polski. Jest to monografia operacyjna składająca się z 5 tomów sygn. Szt. Gen. 1023/81, wyd. 1982;
Warunki terenowe i klimatyczne Północnego Kierunku Strategicznego, monografia operacyjna – teczka składająca się z 5 tomów, sygn. Szt. Gen. 934 /79, wyd. 1980;
Warunki terenowe i klimatyczne Centralnego Kierunku Strategicznego, monografia operacyjna składająca się z 5 tomów, sygn. Szt. Gen. 1101/83, wyd. 1984.
Do każdego tomu załączono serię map specjalnych, ilustrujących określone zagadnienie w formie kartograficznej.

Odrębnymi wydawnictwami są:

• Komplety map specjalnych na obszary operacyjne Polski. W latach 1968-1970 ukazały się opracowania na: Śląski Obszar Operacyjny, Mazurski Obszar Operacyjny, Lubusko-Wielkopolski Obszar Operacyjny. Każdy komplet składał się z 15-20 map specjalnych w skali 1:500 000, wśród nich były mapy przeglądowe, przejezdności terenu, rubieży wodnych, dróg kołowych, obiektów fortyfikacyjnych i rubieży obronnych; wszystkie drukowano w WZKart.
• Mapy dróg o nawierzchni twardej i mostów o długości powyżej 20 m. Mapy wydano w skali 1:200 000 w arkuszach zbiorowych na cały obszar Polski;
• Mapy przeszkód terenowych. Wydano je w formie nadruku na mapy topograficzne w skali 1:200 000. Zawierały dane dotyczące naturalnych i sztucznych przeszkód terenowych, głównie z punktu widzenia ruchu pojazdów mechanicznych;
• Notatki o terenie do mapy topograficznej w skali 1:200 000 Europy Środkowej i Zachodniej (zestaw składa się z dwóch części, w których zamieszczono 253 notatki), wyd. 1978 i 1980.

Każda notatka zawiera charakterystykę: osiedli, sieci komunikacyjnej, rzeźby terenu, roślinności i gruntów, wód (przeszkód wodnych), wybrzeży morskich i klimatu. Opisy uzupełnione są zestawieniami tabelarycznymi oraz barwnymi szkicami gruntów. Zbiór notatek był przeznaczony dla dowódców i sztabów szczebla operacyjnego i taktycznego; uzupełniały one dokumenty rozpoznania wojskowo-geograficznego.

Z wydawnictw książkowych godne odnotowania są dwa skorowidze nazw miejscowości. Pierwszy, uzupełniający mapę w skali 1:200 000 na obszar ZTDW (sygn. Szt. Gen. 806/77), zawiera opracowane w kolejności alfabetycznej nazwy i współrzędne geograficzne ponad 113 tys. uwidocznionych na mapach w skali 1:200 000 na obszarze między 48° a 58° szerokości geograficznej północnej oraz między 6° długości geograficznej zachodniej a 15° długości geograficznej wschodniej. We wstępie do skorowidza podano zasięg obszaru objętego nazwami, oraz zasady wymowy i akcentowania nazw miejscowości w oryginalnym brzmieniu. Skorowidz uwzględnia ponadto tradycyjne nazwy polskie. Wyszczególniono również ważniejsze dzielnice większych miast. Przy każdej miejscowości podana jest w formie skróconej nazwa państwa, w którego granicach jest ona położona. Na końcu hasła skorowidzowego podano godło arkusza mapy oraz współrzędne geograficzne.

Podobnie opracowano skorowidz nazw miejscowości do mapy w skali 1:500 000 (sygn. Szt. Gen. 807/77), zawierający 80 tys. nazw wraz ze współrzędnymi geograficznymi i nazwą godła arkusza, na którym znajduje się miejscowość.

© E. Sobczyński

część 7 z 7
«« « 1 2 3 4 5 6 7dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze menu_text_pl

World Trade Center w obiektywie Stanisława Nazalewicza
czy wiesz, że...
© 2005-2020 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

 • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
 • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
 • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
 • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

 • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
 • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
 • Jerzy Przywara
 • Bożena Baranek (szefowa Działu Prenumeraty)
 • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
 • Damian Czekaj
 • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
b.baranek@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter Instagram RSS