wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Zdjęcie 1:5000 i 1:10 000

- «« « część 3 z 7 » »»§ 1.1. Dane geodezyjne, mapy, materiały kartograficzne i fotogrametryczne opracowane w układzie 1942 lub jednolitym układzie Borowa Góra mogą wyłącznie posiadać i dysponować nimi oraz drukować organa Ministerstwa Obrony Narodowej.
§ 2. Dane, mapy i materiały wymienione w ust. 1 mogą być udostępniane przez Ministerstwo Obrony Narodowej innym organom dla celów związanych bezpośrednio z obronnością kraju lub prac wykonywanych dla potrzeb Ministerstwa Obrony Narodowej.
§ 4. Dla potrzeb Gospodarki Narodowej należy wprowadzić państwowy układ współrzędnych 1965. Z chwilą dostarczenia współrzędnych w tym układzie roboty geodezyjne w zakresie osnów geodezyjnych i nowych map wielkoskalowych powinny być wykonywane w układzie 1965.

Realizację powyższej uchwały w zakresie opracowania map średnioskalowych i małoskalowych oraz druku wszelkich map dla gospodarki narodowej i na użytek publiczny GUGiK rozpoczął dopiero w 1975 r. Opracowano program wydania drukiem map topograficznych dla celów gospodarczych w skalach 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 i 1:200 000 w edycji „poufne”. Przewidywał on, że materiałem źródłowym będą wojskowe mapy topograficzne w układzie 1942.

Zasady udzielania pomocy Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii przy wykonaniu tego zadania określono w Porozumieniu Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z 19 grudnia 1975 r. w sprawie współdziałania Służby Topograficznej WP oraz Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii przy wykonywaniu prac geodezyjnych, fotogrametrycznych, topograficznych i kartograficznych.

Zgodnie z nim GUGiK opracował wzorcowe mapy w skalach: 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000. Ostatecznie uzgodnienie formy i treści map (1:25 000 i 1:50 000) klasyfikowanych jako „poufne” nastąpiło 18 marca 1977 r. W następnym roku ustalono to dla map 1:100 000 i 1:200 000. Warto zauważyć, że do 1999 r. służba cywilna praktycznie nie wydała w żadnej ze skal map topograficznych mających pełne pokrycie kraju.

Od 1966 r. na podstawie nowych zdjęć topograficznych w skali 1:10 000 służba topograficzna rozpoczęła wydawanie map szeregu skalowego od 1:10 000 do 1:500 000. Mapy 1:10 000 zostały wydane tylko w formie planów miast oraz dla poligonów, mapy 1:25 000 jako plany wielkich miast oraz dla wybranych rejonów, głównie przygranicznych, wybrzeża morskiego oraz ważniejszych rubieży wodnych; mapy w skali 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000 i 1:500 000 na cały kraj. Edycja ta nosi nazwę „Wydanie pierwsze PRL”.

Mapy w skalach 1:10 000 i 1:25 000 wydane w formie planów miast dają szczegółową charakterystykę miasta i najbliższej okolicy. Umożliwiają łatwą orientację oraz wykonywanie dokładnych pomiarów i obliczeń przy planowaniu i realizacji przedsięwzięć o znaczeniu obronnym. Na planach szczegółowo przedstawiono wszystkie elementy topograficzne, nazwy ulic, wyodrębniono specjalnymi znakami obiekty użyteczności publicznej, wyróżniające się budowle, zakłady przemysłowe itp. Na marginesie, na odwrocie arkusza, a dla kolejnych wydań – w oddzielnych broszurach, wydrukowano: alfabetyczny spis ulic, wykaz ważniejszych obiektów i wyróżniających się budynków oraz charakterystyk wojskowo-topograficznych miast i terenu przyległego.

Bezpośrednio po opracowaniu zdjęcia topograficznego w skali 1:10 000 oddziały topograficzne przystąpiły do aktualizacji map. Proces starzenia się map jest zjawiskiem normalnym, wynikającym z rozwoju gospodarczego kraju i przemian w jego krajobrazie. dlatego konieczne jest ciągłe jej poprawianie i uzupełnianie. Pod koniec lat siedemdziesiątych początkowo aktualizowano mapy w skali 1:25 000, następnie w latach 1981-1985 zdjęcia topograficzne 1:10 000 i 1:25 000. Łącznie wojsko przeprowadziło aktualizację 980 arkuszy, a przedsiębiorstwa cywilne ponad 7500.

Na bazie zaktualizowanych materiałów służba topograficzna rozpoczęła druk kolejnego wydania map według nowych wzorów w skalach 1:50 000, 1:100 000 i 1:200 000. Z powodzeniem zastosowano wówczas metodę redagowania mapy w skali 1:50 000 bezpośrednio na podstawie materiałów w skali 1:10 000 (tzw. metoda C3). Przyspieszyło to znacznie uzyskanie produktu finalnego, ponieważ pominięto wiele pośrednich operacji technologicznych stosowanych zwykle w metodzie tradycyjnej. W 1983 r. oficerowie Zarządu Topograficznego Sztabu Gen. WP otrzymali patent nr 118640 na wynalazek: „Sposób aktualizacji map topograficznych”. Powstała wówczas edycja, która nosi nazwę „Wydanie drugie PRL”.

W związku z tym wydaniem we wrześniu 1973 r. podpisano porozumienie między Sztabem Generalnym WP a Sztabem Generalnym Sił Zbrojnych ZSRR, na mocy którego strona polska zobowiązana się do aktualizacji map topograficznych Polski w skalach 1:50 000, 1:100 000 i 1:200 000 do końca 1976 r.; Rosjanie aktualizowali natomiast mapy z obszaru Polski w skalach 1:500 000 i 1:1 000 000. W innym artykule tego porozumienia zapisano, że służba topograficzna WP ma obowiązek przekazywania Armii Radzieckiej bez wzajemności wszystkie zaktualizowane arkusze mapy i wtórniki źródłowych materiałów topograficznych (z aktualizacji) na głębokość trzech arkuszy mapy (1:50 000) licząc od granicy ZSRR.

część 3 z 7
«« « 1 2 3 4 5 6 7 » »»dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze menu_text_pl

Model 3D Piaseczna na bazie danych z UAV
czy wiesz, że...
© 2005-2020 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

 • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
 • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
 • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
 • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

 • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
 • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
 • Jerzy Przywara
 • Bożena Baranek (szefowa Działu Prenumeraty)
 • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
 • Damian Czekaj
 • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
b.baranek@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter Instagram RSS