wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Skanowanie wnętrza platformy wiertniczej
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


KSIĘGARNIA Geoforum.pl

Szanowni Klienci!

Zachęcamy do zapoznania się
z nowościami w Księgarni Geoforum.pl


•••••••••••••••••• Zapraszamy do zakupów! ••••••••••••••••••

KATEGORIE: BIM | budownictwo | drony | fotogrametria i teledetekcja | geodezja | geodezja inżynieryjna | geodezja wyższa | geotechnika i geofizyka | GIS | gleboznawstwo | GNSS | historia | kataster | kartografia | nieruchomości | obliczenia geodezyjne | planowanie i zagospodarowanie przestrzenne | prawo | skanowanie laserowe | software | służebności | wycena nieruchomości | albumy | słowniki

WSZYSTKIE PUBLIKACJE

Księgarniadodaj do koszyka dodaj do przechowalni
nowość

Książki


ODKSZTAŁCALNOŚĆ GRUNTÓW I OSIADANIE FUNDAMENTÓW (335)

cena: 38.00

KATEGORIE: |budownictwo

Autorzy:
Agnieszka Dąbska, Stanisław Pisarczyk


Opis szczegółowy: Podręcznik jest kompleksowym opracowaniem z zakresu mechaniki gruntów i fundamentowania, zawierającym opisy przyczyn i skutków odkształcalności gruntów. Potrzeba jego wydania wynika z wprowadzenia w Polsce nowych norm dotyczących zasad badania i klasyfikacji gruntów oraz obliczania osiadania fundamentów bezpośrednich i posadowionych na palach, stosowanych w różnych obiektach budowlanych (budynkach, budowlach hydrotechnicznych). Dużo miejsca poświęcono metodom obliczania fundamentów bezpośrednich, fudamentów głębokich oraz budowli hydrotechnicznych. Omówiono też stany graniczne użytkowalności i użytkowania. Szczególną uwagę poswięcono zagadnieniu monitoringu przemieszczeń obiektów budowlanych. Podano też przykłady uszkodzeń istniejących obiektów, wynikające z błędów ich posadowienia, i omówiono zastosowane sposoby ich naprawy.


Spis treści:

Przedmowa
1. WSTĘP

2. KLASYFIKACJA GRUNTÓW WEDŁUG PN-EN ISO 14688:2006
2.1. Wprowadzenie
2.2. Rodzaje gruntów i ich klasyfikacja na podstawie uziarnienia
2.3. Rodzaje gruntów i ich klasyfikacja ze względu na zawartość części organicznych
2.4. Klasyfikacja gruntów według zagęszczenia i konsystencji

3. ODKSZTAŁCALNOŚĆ GRUNTÓW
3.1. Wprowadzenie
3.2. Wielkości charakteryzujące odkształcalność gruntów
3.2.1. Wpływ wymiarów powierzchni obciążonych i obciążeń na odkształcenia podłoża
3.2.2. Moduły i współczynniki charakteryzujące odkształcalność gruntu
3.2.3. Związki teoretyczne pomiędzy wielkościami charakteryzującymi ściśliwość gruntu
3.2.4. Orientacyjne wartości liczbowe modułów odkształcenia i modułów ściśliwości edometrycznej
3.2.5. Moduły odkształcenia w zakresie małych odkształceń
3.3. Metody określania parametrów odkształcalności gruntów
3.3.1. Laboratoryjne badania edometrycznych modułów ściśliwości i odprężenia
3.3.2. Polowe badania modułów odkształcenia gruntów na podstawie próbnych obciążeń
3.3.3. Polowe badania modułów odkształcenia gruntów na podstawie sondowań
3.4. Badania odkształcalności masywów skalnych
3.4.1. Moduły odkształcenia i sprężystości
3.4.2. Oznaczanie modułów odkształcenia i sprężystości metodą próbnych obciążeń
3.4.3. Oznaczanie modułu sprężystości dynamicznej na podstawie badań sejsmicznych
3.5. Badania modułów odkształcenia gruntów z wykorzystaniem metod sejsmicznych
3.5.1. Zastosowanie metod sejsmicznych
3.5.2. Badania laboratoryjne z wykorzystaniem pomiarów prędkości fal sejsmicznych
3.5.3. Badania polowe z wykorzystaniem pomiarów prędkości fal sejsmicznych
3.5.4. Interpretacja wyników badań metodami sejsmiki powierzchniowej
3.5.5. Porównanie metod sejsmicznych określania sztywności gruntu

4. OBLICZENIA OSIADAŃ FUNDAMENTÓW BEZPOŚREDNICH
4.1. Wprowadzenie
4.2. Metody obliczania osiadań fundamentów bezpośrednich
4.2.1. Obliczanie osiadań fundamentów wiotkich oparte na teorii sprężystości
4.2.2. Obliczenie osiadań fundamentów sztywnych na półprzestrzeni sprężystej
4.2.3. Metody normowe obliczania osiadań fundamentów bezpośrednich
4.2.4. Obliczanie osiadań fundamentów metodą równoważnej warstwy gruntu
4.2.5. Metody obliczeń osiadań fundamentów oparte na badaniach polowych
4.3. Metody numeryczne obliczania osiadań fundamentów
4.4. Obliczanie osiadań fundamentów obciążanych cyklicznie
4.5. Obliczanie osiadań gruntów pod fundamentami w czasie
4.5.1. Obliczenia na podstawie teorii konsolidacji
4.5.2. Obliczenia na podstawie wzoru empirycznego

5. OBLICZENIA OSIADAŃ FUNDAMENTÓW GŁĘBOKICH
5.1. Wprowadzenie
5.2. Obliczanie osiadań pali i fundamentów palowych
5.2.1. Czynniki wpływające na osiadanie fundamentów palowych
5.2.2. Obliczanie osiadań pali pojedynczych
5.2.3. Obliczanie osiadań grupy pali – fundamentów na palach
5.3. Obliczanie osiadań fundamentów na studniach opuszczanych, kesonach i ścianach szczelinowych

6. OSIADANIA BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH
6.1. Osiadanie zapór ziemnych
6.1.1. Wprowadzenie
6.1.2. Obliczanie osiadania korpusu zapory
6.1.3. Obliczanie osiadania podłoża
6.2. Obliczanie osiadania zapór z gruntów gruboziarnistych i kamienistych
6.3. Obliczanie osiadań zapór ciężkich posadowionych na skałach
6.4. Obliczanie osiadań wałów przeciwpowodziowych
6.4.1. Obliczanie osiadań wałów na gruntach organicznych z wykorzystaniem wzorów empirycznych
6.4.2. Obliczanie osiadań wałów na gruntach organicznych z wykorzystaniem wyników badań ściśliwości

7. STANY GRANICZNE UŻYTKOWALNOŚCI I UŻYTKOWANIA
7.1. Stan graniczny użytkowalności według Eurokodu 7
7.1.1. Zastosowanie obliczeń stanu granicznego użytkowalności
7.1.2. Warunek obliczeniowy stanu granicznego użytkowalności
7.2. Stan graniczny użytkowania według PN-81/B-03020 dla fundamentów bezpośrednich obiektów budowlanych (II stan graniczny)
7.2.1. Zastosowanie obliczeń II stanu granicznego
7.2.2. Warunek obliczeniowy II stanu granicznego
7.3. Stan graniczny użytkowania według PN-83/B-02482 dla fundamentów na palach (II stan graniczny)
7.3.1. Zastosowanie obliczeń i rodzaje II stanu granicznego
7.3.2. Warunek obliczeniowy II stanu granicznego

8. MONITORING PRZEMIESZCZEŃ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
8.1. Wprowadzenie
8.2. Urządzenia i aparatura do pomiaru przemieszczeń
8.2.1. Metody pomiarowe przemieszczeń
8.2.2. Metody pomiaru przemieszczeń bezwzględnych
8.2.3. Metody pomiaru przemieszczeń względnych
8.3. Kontrola osiadań budynków
8.3.1 Wprowadzenie
8.3.2 Urządzenia kontrolno-pomiarowe i zasady ich projektowania
8.4. Kontrola osiadań budowli hydrotechnicznych
8.4.1. Wprowadzenie
8.4.2. Urządzenia kontrolno-pomiarowe
8.4.3. Zasady monitoringu przemieszczeń budowli hydrotechnicznych ziemnych
8.4.4. Zasady monitoringu przemieszczeń budowli hydrotechnicznych betonowych
8.5. Automatyczny System Technicznej Kontroli Zapór

9. PRZYKŁADY USZKODZEŃ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH SPOWODOWANYCH BŁĘDAMI POSADOWIENIA I ZASTOSOWANE SPOSOBY NAPRAW
9.1. Wprowadzenie
9.2. Błędy posadowienia spowodowane nieprawidłowym lub niedostatecznym rozpoznaniem podłoża gruntowego – uszkodzenie budynku mieszkalnego
9.3. Błędy posadowienia popełnione przy projektowaniu – przechylanie się wieży w Pizie
9.4. Skutki nieprawidłowego wykonania robót budowlanych
9.4.1. Pęknięcia budynku od przemarzania gruntu
9.4.2. Osiadanie budynku mieszkalnego
9.5. Uszkodzenia powstałe na skutek zmiany warunków gruntowo-wodnych w czasie eksploatacji .
9.5.1. Osiadanie budynku posadowionego na gruncie ekspansywnym
9.5.2. Katastrofa zapory Austin

Wydanie: I
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2017
Liczba stron: 248
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-7814-644-5
dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze productreklama

księgarnia

produkt

tylko nowości

typ produktu
reklama

2009 created by BRTSOFT.com
© 2005-2018 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt