wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
World Trade Center w obiektywie Stanisława Nazalewicza
blog
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Archiwum geokonferencjiPOLSKA | ŚWIAT

październik 2014

2014-10-07 do 2014-10-08 |WROCŁAW| Szkolenie z ASG-EUPOS


organizator: GUGiK
Szkolenie prowadzone będzie przez pracowników GUGiK oraz zaproszonych prelegentów, a każdy z uczestników otrzyma świadectwo odbycia kursu. Zajęcia będą poświęcone zastosowaniom satelitarnych metod obserwacji w pracach geodezyjnych i kartograficznych i zostaną podzielone na trzy bloki tematyczne: • wykorzystanie serwisów ASG-EUPOS w pomiarach ...

więcej

2014-10-06 do 2014-10-09 |BERLIN| XX Międzynarodowe Polsko-Czesko-Słowackie Dni Geodezji


organizator: Zarząd Główny SGP w Warszawie
Celem XX Międzynarodowych Polsko-Czesko-Słowackich Dni Geodezji jest integracja zawodowa oraz kulturalna geodetów z sąsiadujących krajów. Jubileuszowe spotkanie odbędzie się pod hasłem „Aktualne wyzwania w Unii Europejskiej dla geodezji i geoinformacji – Europa rozwija wspólne międzynarodowe spotkania”. Miejsce i termin ...

więcej

2014-10-01 do 2014-10-02 |WARSZAWA| Środowisko Informacji


organizator: Ministerstwo Środowiska
Konferencja poświęcona będzie temu, w jaki sposób instytucje, przedsiębiorcy i obywatele mogą korzystać z baz danych w prosty sposób i wygodnie je przeszukiwać. Celem spotkania jest również rozwój współpracy i wymiany dobrych praktyk w zakresie gromadzenia, upubliczniania i wykorzystania danych. Pierwszego dnia (1 października) odbędzie się sesja ...

więcej

wrzesień 2014

2014-09-30 |WARSZAWA| Bentley Advantage Seminar


organizator: Bentley Systems Polska
Organizatorzy zapraszają na seminarium zarówno tych, którzy chcą zmaksymalizować zwrot z inwestycji w technologie Bentleya oraz tych, którzy chcieliby się dowiedzieć, jak wykorzystując kompleksowe portfolio aplikacji i usług tej firmy, można pomóc zespołom projektowym w osiągnięciu maksymalnej efektywności. Podczas spotkania eksperci Bentleya, w ...

więcej

2014-09-26 |WARSZAWA| Zasady prowadzenia ewidencji gruntów i budynków po zmianach przepisów


organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Program szkolenia obejmuje m.in.: • udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków a przepisy o ochronie danych osobowych i o dostępie do informacji publicznej, • zmiany w definicjach obiektów ewidencyjnych: osoba, budynek, granica działki, izba, kondygnacja itd., • zmiany w treści i formie mapy ewidencyjnej, • procedury ...

więcej

2014-09-26 |WARSZAWA| Efektywne wykorzystanie danych geoprzestrzennych w modelowaniu hydraulicznym


organizator: Wydział Geodezji i Kartografii
Seminarium podsumowuje projekt Ventures/2012-9/1 realizowany na Wydziale Geodezji i Kartografii PW w latach 2012-14 i finansowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z funduszy strukturalnych UE. Spotkanie stanowi okazję do zapoznania się i dyskusji nad zagadnieniami wiążącymi dziedzinę geodezji i kartografii z hydrologią, które stanowią ...

więcej

2014-09-25 do 2014-09-27 |GRYBÓW| Realizacja osnów geodezyjnych a problemy geodynamiki


organizator: Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Komitet Geodezji PAN
Tematyka seminarium naukowego obejmie: • założenia i realizację projektów European Plate Observation System (EPOS) oraz Global Geodetic Observing System (GGOS PL), • działania w ramach sieci EUREF Permanent Network (EPN), • wykorzystanie sieci ASG-EUPOS w zadaniach związanych z realizacją systemu odniesień przestrzennych, • ...

więcej

2014-09-25 do 2014-09-27 |POGORZELICA| Prawo geodezyjne w społeczeństwie obywatelskim


organizator: Zachodniopomorski Oddział Geodezyjnej Izby Gospodarczej
Zamierzeniem organizatorów jest dyskusja nad nowymi aktami prawnymi (m.in. nowelizacją Prawa geodezyjnego i kartograficznego wraz z pakietem przepisów wykonawczych), ich wdrażaniem i mankamentami. Organizatorzy zakładają również, że spotkanie w Pogorzelicy zaowocuje wypracowaniem konstruktywnych wniosków do dalszych prac legislacyjnych oraz ...

więcej

2014-09-25 do 2014-09-26 |GDYNIA| Konferencja nawigacyjna NAVSUP


organizator: Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej Akademii Marynarki Wojennej
XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pod hasłem „Rola nawigacji w zabezpieczeniu aktywności ludzkiej” Tematyka konferencji obejmuje: • nawigację; • geodezyjne i hydrograficzne zabezpieczenie działalności ludzkiej na morzu, • systemy radionawigacyjne i satelitarne, • hydrometeorologiczne wsparcie ...

więcej

2014-09-25 |WARSZAWA| Konfernecja użytkowników MapInfo


organizator: Imagis
Podczas spotkania zaprezentowane zostaną: • nowości w oprogramowaniu MapInfo, • rozwiązania web GIS, • kierunki rozwoju rozwiązań klasy GIS, • wdrożenia rozwiązań Location Intelligence w Polsce i na świecie.

więcej

2014-09-22 do 2014-09-24 |WROCŁAW| XXII Jesienna Szkoła Geodezji


organizator: Stowarzyszenie Geodetów Polskich - Oddział we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Politechnika Wrocławska
W tym roku mija 40 lat od organizacji I Jesiennej Szkoły Geodezji. Jubileusz Szkoły zbiega się z ponad czterdziestoleciem badań geodynamicznych na obszarze Dolnego Śląska zainicjowanych przez prof. Stefana Caconia. Ponadto w trakcie konferencji wygłoszone zostaną referaty przygotowane przez specjalistów zagranicznych i krajowych. Tematyka ...

więcej

2014-09-19 do 2014-09-21 |CHOMIĄŻA SZLACHECKA| Ogólnopolskie Spotkanie Geodetów ?Gród Wiedzy?


organizator: Leica Geosystems
W programie spotkania znalazł się m.in. pokaz możliwości bezzałogowego statku powietrznego Aibotix i pomiary zintegrowane TPS (tachimetria) + GNSS + skaning + fotogrametria. Wieczorem organizator przewidział biesiadę z kapelą, kolację nad jeziorem i dobra zabawa do rana. Całkowity koszt uczestnictwa to 500 zł. Liczba miejsc jest ograniczona (75 ...

więcej

2014-09-18 do 2014-09-19 |POZNAŃ-WĄSOWO| Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe PTFiT "Zdalne metody pomiarowe dla potrzeb modelowania 3D"


organizator: Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, Komisja Fotogrametrii, Teledetekcji, Kartografii i SIP Komitetu Geodezji PAN, Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz Zakład Geodezji Politechniki Poznańskiej
Kolejne sympozjum geoinformacyjne będzie stanowiło przegląd osiągnięć w zakresie pozyskiwania i przetwarzania różnych danych obrazowych dla potrzeb modelowania i analiz przestrzennych. Proponowana tematyka odnosi się zarówno do technicznych aspektów pozyskiwania danych różnymi technikami obrazowania jak i do ich praktycznego wykorzystania w ...

więcej

2014-09-18 |KRAKÓW| Publiczne i prywatne sieci stacji referencyjnych - aktualny stan techniczny i prawny


organizator: TPI, GUGiK
Szkolenia pt. „Prywatne i publiczne sieci stacji referencyjnych ASG-EUPOS i TPI NETpro – aktualny stan techniczny i prawny” poprowadzą specjaliści z GUGiK (w zakresie sieci ASG-EUPOS) oraz TPI (sieć TPI NETpro). Podczas kursu uczestnicy poznają zasady funkcjonowania obu sieci oraz zapoznają się z aktualnymi przepisami na temat ...

więcej

2014-09-17 do 2014-09-19 |BIAŁKA TATRZAŃSKA| Forum Nowych Technologii 2014


organizator: Intergraph Polska
Nowe technologie są obecne w niemal każdym obszarze funkcjonowania współczesnego świata. Ich rozwój inspiruje i wspomaga odnajdywanie najbardziej efektywnych metod analizowania danych, przewidywania problemów i koordynowania zasobów. Dlatego coraz większego znaczenia nabierają systemy informatyczne wspomagające procesy biznesowe. Podążając za ...

więcej

2014-09-17 |WROCŁAW| Publiczne i prywatne sieci stacji referencyjnych - aktualny stan techniczny i prawny


organizator: TPI, GUGiK
Szkolenia pt. „Prywatne i publiczne sieci stacji referencyjnych ASG-EUPOS i TPI NETpro – aktualny stan techniczny i prawny” poprowadzą specjaliści z GUGiK (w zakresie sieci ASG-EUPOS) oraz TPI (sieć TPI NETpro). Podczas kursu uczestnicy poznają zasady funkcjonowania obu sieci oraz zapoznają się z aktualnymi przepisami na temat ...

więcej

2014-09-16 do 2014-09-18 |WARSZAWA| International Scientific & Technical Conference GEOSPATIAL DATA ? VISION FOR THE FUTURE


organizator: Military University of Technology and Military Geography Directorate
The Military University of Technology invites you on behalf of the NATO/PfP Geospatial Conference to the Scientific & Technical Conference and the Mapping, Charting & Geodesy Workshop 2014. The conference and workshop will start at 9 a.m. on Tuesday, September 16, 2014 and will be completed by 2 p.m. on Thursday, September 18,2014. We are ...

więcej

2014-09-16 do 2014-09-18 |ROGÓW| VII Konferencja Geomatyka w Lasach Państwowych


organizator: Wydział Prognozowania i Planowania Zasobów Leśnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych
Tegoroczna edycja konferencji odbędzie się pod hasłem „Analizy przestrzenne w leśnictwie”. Celem konferencji będzie – obok podsumowania dotychczasowych prac nad wdrażaniem geomatyki w Lasach Państwowych – omówienie m.in. zagadnień związanych z wdrażaniem analiz przestrzennych oraz dostosowaniem do potrzeb LP programów ...

więcej

2014-09-16 |ŁÓDŹ| Szkolenie GIG


organizator: Geodezyjna Izba Godpodarcza
Szkolenie dla wykonawców prac geodezyjnych oraz pracowników administracji publicznej na temat „Rozgraniczanie i podziały nieruchomości”

więcej

2014-09-12 do 2014-09-14 |LASOCIN (GÓRY SOWIE)| Rajd Goniometru


organizator: SGP Oddział we Wrocławiu, Koło Terenowe Horyzont
43. Rajd Goniometru Zgłoszenia przyjmowane są do 15 sierpnia pod adresem: 43rajdgoniometru@gmail.com

więcej

2014-09-11 do 2014-09-12 |KALISZ| XVII Konferencja Naukowo-Techniczna


organizator: Sekcja Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Sekcja Informacji i Gospodarki Przestrzennej Komitetu Geodezji PAN oraz Oddział Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Kaliszu
Tematem konferencji jest „Kataster Nieruchomości – ocena zmian wprowadzonych nowymi uregulowaniami prawnymi”. Spotkanie poświęcone zostanie nowym regulacjom prawnym w zakresie katastru nieruchomości, a w szczególności zmienionemu rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz rozporządzeniu w sprawie standardów ...

więcej

2014-09-11 do 2014-09-12 |DELFT (HOLANDIA)| Geodesign Summit Europe


Celem tegorocznego spotkania jest wypracowanie metod, które pozwolą mądrze planować bezpieczne i przyjazne mieszkańcom otoczenie. Podczas konferencji architekci, projektanci, geografowie i planiści będą dyskutować na temat nowych wyzwań, jakie stawia przed nimi zmieniający się świat. Spotkanie będzie także znakomitą okazją do porozmawiania ze ...

więcej

2014-09-09 do 2014-09-10 |SMARDZEWICE| 16. Międzynarodowa Konferencja Globemy ?Innowacyjne rozwiązania geoprzestrzenne?


organizator: Globema
W programie spotkania znajdą się m.in.: • implementacja i integracja narzędzi Google dla biznesu, w tym przykłady już wdrożonych aplikacji, • paszportyzacja i inwentaryzacja sieci telekomunikacyjnych, • system do zarządzania pracownikami w terenie, • zagadnienia związane z danymi pozyskiwanymi w terenie. Organizatorzy w ramach ...

więcej

2014-09-09 |WARSZAWA| 25-lecie Pgik


Konferencja organizowana przez głównego geodetę kraju z okazji 25-lecie uchwalenia ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Okazją do świętowania ma być także przypadająca w tym roku 30. rocznica nadania pierwszych uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Jak zapowiada GUGiK, do udziału w konferencji, która odbędzie się 9 ...

więcej

2014-09-08 do 2014-09-09 |JACHRANKA| Konferencja


organizator: Geo-System Sp. z o.o.
Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK to hasło konferencji naukowo-technicznej, która odbędzie się w podwarszawskej Jachrance w dniach 8-9 września. Jest ona skierowana przede wszystkim do pracowników starostw powiatowych zajmujących się prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ale również do osób i instytucji ...

więcej

2014-09-06 do 2014-09-07 |PIECZYSKA| Ogólnopolskie regaty żeglarskie geodetów


organizator: Zarząd Oddziału SGP w Bydgoszczy
XX Ogólnopolskie Regaty Żeglarskie o Puchar Głównego Geodety Kraju na wodach Jeziora Koronowskiego Szczegóły: Bolesław Krystowczyk, tel. 603-386-627

więcej

2014-09-04 do 2014-09-06 |DĄBKI, GM. DARŁOWO| Seminarium dla biegłych sądowych


organizator: Oddział Środkowopomorski SGP w Koszalinie
Seminarium z zakresu geodezji dla biegłych sądowych Szczegóły: Ryszard Soroko ryszardsoroko@vp.pl

więcej

2014-09-04 |WARSZAWA| Publiczne i prywatne sieci stacji referencyjnych - aktualny stan techniczny i prawny


organizator: TPI, GUGiK
Szkolenia pt. „Prywatne i publiczne sieci stacji referencyjnych ASG-EUPOS i TPI NETpro – aktualny stan techniczny i prawny” poprowadzą specjaliści z GUGiK (w zakresie sieci ASG-EUPOS) oraz TPI (sieć TPI NETpro). Podczas kursu uczestnicy poznają zasady funkcjonowania obu sieci oraz zapoznają się z aktualnymi przepisami na temat ...

więcej

2014-09-03 |STALOWA WOLA| Publiczne i prywatne sieci stacji referencyjnych - aktualny stan techniczny i prawny


organizator: TPI, GUGiK
Szkolenia pt. „Prywatne i publiczne sieci stacji referencyjnych ASG-EUPOS i TPI NETpro – aktualny stan techniczny i prawny” poprowadzą specjaliści z GUGiK (w zakresie sieci ASG-EUPOS) oraz TPI (sieć TPI NETpro). Podczas kursu uczestnicy poznają zasady funkcjonowania obu sieci oraz zapoznają się z aktualnymi przepisami na temat ...

więcej

sierpień 2014

2014-08-28 do 2014-08-30 |KRAKÓW| XXXI Mistrzostwa Polski Geodetów w Tenisie Ziemnym o puchar głównego geodety kraju


organizator: Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Krakowie
W zawodach mogą brać udział: kobiety i mężczyźni będący geodetami lub studentami wydziałów geodezyjnych, pracownicy przedsiębiorstw, uczelni lub innych jednostek geodezyjnych oraz geodeci na emeryturze lub rencie. Uczestnicy Mistrzostw nie mogą być czynnymi zawodnikami (zgłoszonymi w PZT) w ciągu ostatnich pięciu lat. Mistrzostwa zostaną ...

więcej

2014-08-27 |WARSZAWA| GIS w praktyce


organizator: CPI
Spotkanie rozpocznie wystąpienie Pawła Decewicza z SGGW, który omówi znaczenie technologii geoinformatycznych w zarządzaniu przestrzenią, a także odpowie na pytanie, czy za ich pomocą można przewidzieć przyszłość i zaplanować przestrzeń miasta lub gminy. Na seminarium mowa będzie ponadto o rejestrach publicznych, ustawie o infrastrukturze ...

więcej

2014-08-02 do 2014-08-10 |MOSKWA (ROSJA)| Kongres COSPAR


40. Kongres Komitetu Badań Przestrzeni Kosmicznej (COSPAR, Comittee on Space Research)

więcej

lipiec 2014

2014-07-24 |WARSZAWA| Plan Warszawy Książnicy-Atlas z 1939. Nowoczesny plan, nowoczesne miasto, nowoczesne wydawnictwo


organizator: Muzeum Warszawy
Wykład Pawła Weszpińskiego poświęcony zostanie nowoczesnemu i prekursorkiemu planowi Warszawy wydanemu w 1939 r. przez lwowską „Książnicę-Atlas”. Elementem opowieści będzie również przedstawienie wydawnictwa oraz jego twórcy, bodaj najwybitniejszego polskiego kartografia i czołowego geografa – profesora Eugeniusza Romera. ...

więcej

2014-07-17 |OLSZTYN| Opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne w świetle nowych przepisów


organizator: Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Olsztynie
Program szkolenia obejmuje: • rodzaje opłat naliczanych i pobieranych przez organy służby geodezyjnej i kartograficznej, • sposób ustalania wysokości należnych opłat, sposób ich nakładania na podmioty oraz środki prawne służące ich zaskarżaniu, • sposób egzekwowania opłat geodezyjnych i kartograficznych, • wpływ orzeczenia ...

więcej

2014-07-15 do 2014-07-17 |BREMA (NIEMCY)| FOSS4G Europe


organizator: OSGeo
Impreza organizowana jest pod auspicjami fundacji OSGeo zajmującej się rozwijaniem FOSS4G. Organizatorzy spodziewają się aż pół tysiąca uczestników. Będzie to więc największa tego typu impreza na kontynencie, swoimi rozmiarami ustępująca tylko światowemu wydaniu tej konferencji. Za główny cel spotkania organizatorzy postawili sobie budowanie ...

więcej

2014-07-14 do 2014-07-18 |USA, SAN DIEGO| Konferencja Esri


organizator: Esri Inc.
Międzynarodowa Konferencja Użytkowników Oprogramowania Esri (EIUC)

więcej

2014-07-04 |WARSZAWA| Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków


organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Celem kursu jest zapoznanie jego uczestników ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem z 29 listopada 2013 roku w sprawie zmiany przepisów o ewidencji gruntów i budynków. Adresatami szkolenia są pracownicy powiatów i PODGiK-ów zajmujący się ewidencją gruntów i budynków oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie geodezji i kartografii. ...

więcej

czerwiec 2014

2014-06-27 |KRAKÓW| Szkolenie na temat rozgraniczania nieruchomości


organizator: Lubuskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej
Podczas kursu poruszone zostaną zagadnienia dotyczące m.in.: • relacji pomiędzy unormowaniami kodeksu cywilnego a Prawem geodezyjnym i kartograficznym, • prawnego pojęcia granicy nieruchomości, • zasad przeprowadzania rozgraniczenia nieruchomości według art. 151 kodeksu cywilnego, • kosztów postępowania rozgraniczeniowego. ...

więcej

2014-06-26 do 2014-06-28 |WARSZAWA| Geodezyjne systemy pomiarowe dla budownictwa


organizator: KG PAN, IL PW, GiK PW, ZG SGP
Konferencja będzie kontynuacją odbywających się od wielu lat wydarzeń organizowanych pod egidą Komitetu Geodezji PAN oraz Sekcji Geodezji Inżynieryjnej SGP przez zakłady i katedry geodezji na wydziałach niegeodezyjnych. Obecna konferencja będzie zorganizowana w nowej formule przez Wydział Geodezji i Kartografii oraz Wydział Inżynierii Lądowej ...

więcej

2014-06-26 |KRAKÓW| Publiczne i prywatne sieci stacji referencyjnych ? aktualny stan techniczny i prawny


organizator: TPI
Kursy poprowadzą specjaliści z GUGiK (ASG-EUPOS) oraz TPI (właściciel sieci TPI NETpro). Podczas szkoleń uczestnikom przybliżone zostaną zasady funkcjonowania sieci referencyjnych oraz zapoznają się z aktualnymi przepisami na temat oddawania prac geodezyjnych do ODGiK-ów. Po części teoretycznej kursu odbędą się zajęcia terenowe z wykorzystaniem ...

więcej

2014-06-25 |WROCŁAW| Publiczne i prywatne sieci stacji referencyjnych ? aktualny stan techniczny i prawny


organizator: TPI
Kursy poprowadzą specjaliści z GUGiK (ASG-EUPOS) oraz TPI (właściciel sieci TPI NETpro). Podczas szkoleń uczestnikom przybliżone zostaną zasady funkcjonowania sieci referencyjnych oraz zapoznają się z aktualnymi przepisami na temat oddawania prac geodezyjnych do ODGiK-ów. Po części teoretycznej kursu odbędą się zajęcia terenowe z wykorzystaniem ...

więcej

2014-06-24 do 2014-06-25 |WARSZAWA| Konferencja na temat współczesnych uwarunkowań gospodarowania przestrzenią


organizator: Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Wydziału Geodezji i Kartografii PW
II Konferencja Naukowa pod hasłem „Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią – szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju”. Celem Konferencji jest wymiana poglądów i prezentacja wyników badań dotyczących współczesnych uwarunkowań gospodarowania przestrzenią, analizowanych przez pryzmat szans i zagrożeń dla ...

więcej

2014-06-23 do 2014-06-25 |GDAŃSK| III ogólnopolska konferencja ?GIS w nauce?


organizator: Centrum GIS Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Zakład Geoinformacji Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Wymiana doświadczeń w stosowaniu GIS w różnych dziedzinach nauki jest jednym z celów przyświecającym organizatorom III ogólnopolskiej konferencji „GIS w nauce”. Konferencja będzie okazją do zaprezentowania osiągnięć naukowych związanych z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej w różnym zakresie. Organizatorzy mają również ...

więcej

2014-06-23 do 2014-06-25 |OLSZTYN| Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji


organizator: Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UWM w Olsztynie
Spotkanie poświęcona będzie przede wszystkim zastosowaniom nowoczesnych technik satelitarnych w dzisiejszej geodezji, nawigacji i geodynamice. Podczas konferencji przypomniane zostaną również osiągnięcia i dorobek naukowy prof. Lubomira Barana, którego pamięci dedykowana jest konferencja. Rejestracja uczestników oraz przesyłanie streszczeń ...

więcej

2014-06-17 |OLSZTYN| Zarządzanie informacją przestrzenną w planowaniu przestrzennym, turystyce i rozwoju gospodarczym JST


organizator: WGiGP UMW
W trakcie spotkania przewidziano wystąpienia poświęcone: Atlasowi Warmii i Mazur, zarządzaniu informacją przestrzenną na terenie Olsztyna, a także zastosowaniu GIS w zadaniach jednostek samorządu terytorialnego oraz w rozwoju turystyki i rekreacji.

więcej

2014-06-16 do 2014-06-21 |KUALA LUMPUR (MALEZJA)| Kongres FIG


organizator: Międzynarodowa Federacja Geodetów, Stowarzyszenie Geodetów Uprawnionych Malezji (PEJUTA)
XXV Międzynarodowy Kongres FIG. Impreza organizowana jest pod hasłem „Engaging the Challenges – Enhancing the Relevance”. W jej trakcie w 10 sesjach równoległych ma zostać wygłoszonych nawet 700 referatów. Oprócz tego zaplanowano warsztaty. Prezentacje mają być wygłaszane zarówno przez zaproszonych przez organizatorów gości, jak ...

więcej

2014-06-16 do 2014-06-20 |AALBORG (DANIA)| 8. konferencja INSPIRE


organizator: JRC
Od uchwalenia INSPIRE minęło już siedem lat. W tym czasie udało się opracować specyfikacje techniczne niezbędne do zbudowania jednolitej europejskiej infrastruktury informacji przestrzennej, a wiele krajów członkowskich podjęło już daleko idące działania na rzecz wdrożenia ich u siebie. Jak podkreślają organizatorzy 8. konferencji INSPIRE, teraz ...

więcej

2014-06-16 do 2014-06-20 |WARSZAWA| 34. sympozjum EARSeL & ISPRS Young Scientist Days


Sympozjum EARSeL jest cykliczną imprezą organizowaną co roku w innym mieście Europy, natomiast EARSeL & ISPRS Young Scientist Days (skierowana do młodszego grona naukowców) odbywa się po raz pierwszy i nawiązuje do Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Geoinformatyki i Teledetekcji z 2012 r. Obie konferencje połączone będą dniem otwarcia, a ...

więcej

2014-06-13 |POZNAŃ| Problemy wykonawców prac geodezyjnych przy współpracy z ODGik-ami


organizator: Geodezyjna Izba Gospodarcza
Geodezyjna Izba Gospodarcza zaprasza 13 czerwca do Poznania, gdzie odbędzie się sympozjum poświęcone problemom wykonawców prac geodezyjnych przy współpracy z ośrodkami dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, także kolejowymi. Spotkanie będzie towarzyszyło XXII Walnemu Zgromadzeniu Członków GIG. Izba podkreśla, że w sympozjum mogą uczestniczyć ...

więcej

2014-06-12 do 2014-06-14 |CIECHANOWIEC| XI Podlaskie Forum GIS


organizator: WODGiK w Białymstoku, SGP Oddział w Białymstoku
Marszałek województwa podlaskiego oraz SGP Oddział w Białymstoku zapraszają do udziału w XI Podlaskim Forum GIS pod hasłem „Jak promować GIS, czyli marketing i edukacja w geoinformacji” Tematyka spotkania będzie obejmować: 1. Dobre praktyki Jednostek Samorządu Terytorialnego w utrzymaniu istniejących systemów GIS. 2. Marketing systemów ...

więcej

2014-06-12 do 2014-06-13 |WARSZAWA| Najnowsze techniki dokumentacyjne w archeologii ? szansa czy pułapka?


organizator: Computer Application and Quantitative Methods in Archaeology ? Polish Chapter (CAA PL) oraz Komisja ds. Innowacyjnych metod prospekcji i dokumentacji Zarządu Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich
Nieinwazyjna prospekcja terenowa, tworzenie baz danych GIS, LiDAR oraz fotografia lotnicza z użyciem bezzałogowych statków latających – m.in. te zagadnienia zostaną poruszone podczas spotkania, którego celem jest sprowokowanie dyskusji dotyczącej korzyści i ograniczeń wynikających ze stosowania najnowszych metod prospekcji terenowej, ...

więcej

2014-06-11 |WARSZAWA| Systemy GIS w leśnictwie


organizator: Centrum Promocji Informatyki
W trakcie obrad prowadzonych przez dr. Mieczysława Kunza z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu poruszone zostaną następujące zagadnienia: • geotechnologie w zastosowaniach leśnych, • ewolucja narzędzi i technologii geomatycznych w Lasach Państwowych, • teledetekcyjne metody monitorowania lasów, • ocena zmian w środowisku ...

więcej

2014-06-10 do 2014-06-11 |SZCZECIN| Nowe tendencje w gospodarce nieruchomościami


organizator: Instytut Ekonometrii i Statystyki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Instytutu Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych w Szczecinie
Tematyka konferencji obejmuje m.in. • znaczenie użytkowania wieczystego w gospodarce nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego, obciążenia finansowe użytkowników wieczystych, wysokość opłat rocznych, • obrót nieruchomościami rolnymi – problematyka związana ze zmianą cen nieruchomości rolnych, • zarządzanie ...

więcej

2014-06-06 do 2014-06-08 |WILGA| XXXIX Rajd Geodetów


organizator: Stowarzyszenie Geodetów Polskich Zarząd Oddziału w Warszawie
Zgodnie z regulaminem w Rajdzie startują drużyny w składach od 2- do 10-osobowych. Każde przedsiębiorstwo (instytucja) może zgłosić dowolną liczbę zespołów. W rajdzie zwycięży ta drużyna, która zdobędzie największą liczbę punktów, i to przedsiębiorstwo, którego dwa najlepsze zespoły w sumie zdobędą najwięcej punktów. W ramach imprezy przewidziano ...

więcej

2014-06-04 do 2014-06-06 |WARSZAWA| Geomorfologia stosowana


organizator: Katedra Geoinżynierii SGGW w Warszawie
Zamiarem organizatorów konferencji jest konfrontacja osiągnięć badawczych środowiska geomorfologów (rzeźba denudacyjna, glacjalna, fluwialna, eoliczna i litoralna, geomorfometria, geochemia i hydrochemia, monitoring środowiska) z doświadczeniami szeroko rozumianej geoinżynierii (geotechnika, hydrotechnika, inżynieria rzeczna, ochrona środowiska, ...

więcej

2014-06-04 |POZNAŃ| Informacja przestrzenna jako czynnik rozwoju lokalnego


organizator: UMWW
Celem spotkania jest m.in.: • podniesienie świadomości znaczenia informacji przestrzennej w rozwoju samorządów lokalnych, • poszerzenie wiedzy na temat źródeł informacji geograficznej oraz możliwości wykorzystania GIS-u w codziennej pracy urzędników, • promocja zasobów danych przestrzennych zgromadzonych w wojewódzkim zasobie ...

więcej

maj 2014

2014-05-30 do 2014-05-31 |ZAWIERCIE| Akademia Technologii Trimble


organizator: Geotronics Polska
kademia Technologii Trimble to 2-dniowe spotkanie podzielone na bloki tematyczne. W tym roku organizatorzy stawiają na: • fotogrametrię naziemną z wykorzystaniem Trimble V10 i technologii Vision w TBC, • nowe funkcje odbiornika Trimble R10 GNSS, • praktyczne zastosowanie technologii Trimble VISION™ w połączeniu z Trimble ...

więcej

2014-05-29 |BYTOM| GIS w administracji samorządowej


organizator: Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
Spotkanie, udział w którym jest bezpłatny, kierowane jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, a w szczególności do osób zaangażowanych w działania związane z planowaniem przestrzennym, ochroną środowiska, bezpieczeństwem publicznym, a także z promocją i rozwojem ww. jednostek. W pierwszej części konferencji planowane są ...

więcej

2014-05-28 do 2014-05-30 |KAMIONKA K. RZESZOWA| V Międzynarodowa Konferencja Naukowa


organizator: Wyższa Szkoła Inżynieryjno - Ekonomiczna w Rzeszowie
W związku z organizacją V Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu: „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki”, zachęcamy Państwa do wzięcia w niej udziału. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w załączonym komunikacie.

więcej

2014-05-23 |WARSZAWA| Seminarium kartograficzne na UW


organizator: Zakład Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego
„Kartografia a systemy informacji geograficznej” to temat seminarium, podczas którego zaplanowano 4 wystąpienia: 1. „Rozszerzona definicja mapy w kontekście rozwoju geoinformatyki” (dr hab. Dariusz Gotlib, dr hab. Robert Olszewski) 2. „Związki agendy badawczej kartografii z geomatyką” (dr hab. Marek Baranowski) ...

więcej

2014-05-23 do 2014-05-25 |BOROWICE| XXXIV Rajd Geodety


organizator: Studenckie Koło Naukowe Geodetów oraz Stowarzyszenie Studentów i Doktorantów Geodezji i Kartografii ?Zenit-Nadir? działające przy Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Jak co roku w programie spotkania przewidziano m.in. Geoolimpiadę, ognisko, koncert oraz wycieczki terenowe. Do udziału w imprezie organizatorzy zapraszają pracowników przedsiębiorstw geodezyjnych i kartograficznych, uczniów technikum geodezyjnego we Wrocławiu, studentów i absolwentów, a także dotychczasowych kierowników i organizatorów rajdów. ...

więcej

2014-05-23 do 2014-05-25 |LEWIN KŁODZKI| XII Rajd Geo-Majowy


organizator: Koło Naukowo-Badawcze GIS Politechniki Wrocławskiej
W programie imprezy tradycyjnie znalazły się m.in. Geoolimpiada, geocaching, ognisko, piesze wycieczki w Góry Stołowe oraz wiele innych atrakcji. Do udziału organizatorzy zapraszają studentów, doktorantów i pracowników Politechniki Wrocławskiej, w szczególności Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, a także innych wrocławskich uczelni.

więcej

2014-05-22 do 2014-05-23 |ZAKOPANE| Warsztaty TPN


organizator: Tatrzański Park Narodowy
„Analizy przestrzenne w ochronie środowiska” to hasło tegorocznej edycji warsztatów. Ich uczestnicy będą mieli okazję poszerzyć swoje wiadomości na temat analiz przestrzennych oraz ich praktycznego wykorzystania w ochronie środowiska. Organizatorzy tym razem położyli nacisk na możliwość zdobycia praktycznych umiejętności zarówno z ...

więcej

2014-05-22 |WROCŁAW| Informacja przestrzenna nowym impulsem dla rozwoju lokalnego


organizator: Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Włodzimierz Chlebosz oraz geodeta województwa dolnośląskiego Robert Pajkert
Konferencja ma na celu podsumowanie prac Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w zakresie zmian w przestrzeni rolniczej woj. dolnośląskiego oraz prezentację rolę informacji przestrzennej w lokalnym rozwoju społeczno-gospodarczym. W trakcie spotkania poruszona zostanie następująca tematyka: • systemy informacji przestrzennej ...

więcej

2014-05-21 do 2014-05-23 |SALONIKI (GRECJA)| GEOBIA 2014


5. edycja konferencji poświęconej teledetekcji i naukom o środowisku

więcej

2014-05-20 |KATOWICE| Rozgraniczanie i podziały nieruchomości w praktyce


organizator: Geodezyjna Izba Gospodarcza
Tematyka kursu obejmuje m.in.: • Sytuację w Polsce dotyczącą granic nieruchomości (działek). Pojęcie granicy ustalonej wg stanu prawnego. Rozgraniczanie nieruchomości w trybie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (postępowanie, akt ugody, decyzja o rozgraniczeniu). • Rozgraniczanie przed sądem. Rozgraniczanie gruntów pokrytych ...

więcej

2014-05-20 |KRAKÓW| Szkolenie na temat rozgraniczania nieruchomości


organizator: Lubuskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej
W trakcie kursu poruszone zostaną następujące zagadnienia: • relacja pomiędzy unormowaniami kodeksu cywilnego a Prawem geodezyjnym i kartograficznym, • prawne pojęcie granicy nieruchomości, • zasady przeprowadzania rozgraniczenia nieruchomości według art. 151 kodeksu cywilnego, • postępowanie o rozgraniczenie nieruchomości ...

więcej

2014-05-16 |WARSZAWA| Szkolenie na temat GML


organizator: Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji
Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji zaprasza na szkolenia o tematyce związanej z tworzeniem i prowadzeniem baz danych EGiB, GESUT i BDOT500 zgodnie z najnowszymi rozporządzeniami do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Tematyka szkoleń, adresowanych przede wszystkim do pracowników administracji ...

więcej

2014-05-16 do 2014-05-18 |USTKA| XXXI Mistrzostwa Polski Geodetów w Brydżu Sportowym


organizator: SGP Oddział w Koszalinie
Organizatorzy mają nadzieję, że dzięki ich inicjatywie uda się przywrócić i kontynuować w przyszłości kolejne edycje tej popularnej niegdyś ogólnopolskiej imprezy geodetów, pracowników firm i ich rodzin. Zapewniają tradycyjny przebieg rozgrywek, dobrą atmosferę i malownicze miejsce pobytu tuż nad Bałtykiem (impreza ma się odbyć w Ośrodku ...

więcej

2014-05-16 do 2014-05-17 |TCZEW| Akademia Technologii Trimble


organizator: Geotronics Polska
kademia Technologii Trimble to 2-dniowe spotkanie podzielone na bloki tematyczne. W tym roku organizatorzy stawiają na: • fotogrametrię naziemną z wykorzystaniem Trimble V10 i technologii Vision w TBC, • nowe funkcje odbiornika Trimble R10 GNSS, • praktyczne zastosowanie technologii Trimble VISION™ w połączeniu z Trimble ...

więcej

2014-05-16 |WARSZAWA| Wykład z cyklu ?Spotkania Karpackie?


organizator: Towarzystwo Karpackie
Podczas wykładu prof. Andrzej Janeczek z Instytut Archeologii i Etnologii PAN przedstawi mapę topograficzną Królestwa Galicji i Lodomerii z lat 1779-1783 zwaną mapą Miega. Prezentowane opracowanie w skali 1:28 800 składa się z 413 arkuszy (ok. 63×42 cm). Na mapie odwzorowano m.in. rzeźbę terenu, elementy hydrografii, pola uprawne i łąki, ...

więcej

2014-05-15 do 2014-05-16 |KRAKÓW| Od danych i informacji do wiedzy geoprzestrzennej ? 10 lat Spotkań z INSPIRE


„Od danych i informacji do wiedzy geoprzestrzennej – 10 lat Spotkań z INSPIRE” – pod takim hasłem odbędzie się X Ogólnopolskie Sympozjum z cyklu Krakowskie Spotkania z INSPIRE. Podczas sympozjum przewidziano pięć sesji: • INSPIRE – legislacja i wdrożenia, • infrastruktura informacji przestrzennej z ...

więcej

2014-05-15 |WARSZAWA| Seminarium dotyczące prowadzenia urzędowej bazy danych adresowych w oprogramowaniu iMPA


organizator: Geo-System
Prezentacja kierowana jest zarówno do obecnych użytkowników systemu, jak i do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, którzy korzystali dotychczas z innych metod prowadzenia rejestru adresowego. W trakcie spotkania poruszona zostanie tematyka prowadzenia EMUiA w systemie iMPA oraz kierunki rozwoju aplikacji adresowej i systemu eGmina. ...

więcej

2014-05-12 do 2014-05-14 |GILCHING (NIEMCY)| Europejskie Seminarium Teledetekcji Hiperspektralnej


organizator: Exelis VIS
Seminarium adresowane jest do inżynierów, naukowców oraz wszystkich, którzy zajmują się teledetekcją na co dzień i chcieliby zacząć wykorzystywać w swojej pracy technologie przetwarzania danych hiperspektralnych. Uczestnicy poznają podstawy fizyki spektroskopii, dowiedzą się o typach sensorów i danych spektralnych wykorzystywanych obecnie przez ...

więcej

2014-05-10 |JÓZEFOSŁAW| GeoPiknik


organizator: Rada Samorządu Wydziału Geodezji i Kartografii wraz ze Stowarzyszeniem Studentów WGiK Politechniki Warszawskiej ?Geoida?
W programie imprezy m.in.: • pokaz profesjonalnego sprzętu geodezyjnego • GeoOlimpiada • mecz piłki nożnej między wykładowcami a studentami PW • gra terenowa • karaoke • eurobungee • konkursy tematyczne

więcej

2014-05-09 |PRUSZKÓW| Ustalanie rodzajów użytków gruntowych w świetle nowych przepisów prawnych


organizator: Komisja Szkolenia Ustawicznego oraz Zarząd Oddziału SGP w Warszawie
Kurs poprowadzi Jan Bielański. Koszt uczestnictwa w przypadku członków SGP, którzy mają opłacone składki, wynosi 140 zł, pozostałe osoby – 180 zł. Zgłoszenia na kurs przyjmowane są do 7 maja.

więcej

2014-05-09 |OLSZTYN| Seminarium dotyczące prowadzenia urzędowej bazy danych adresowych w oprogramowaniu iMPA


organizator: Geo-System
Prezentacja kierowana jest zarówno do obecnych użytkowników systemu, jak i do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, którzy korzystali dotychczas z innych metod prowadzenia rejestru adresowego. W trakcie spotkania poruszona zostanie tematyka prowadzenia EMUiA w systemie iMPA oraz kierunki rozwoju aplikacji adresowej i systemu eGmina. ...

więcej

2014-05-08 do 2014-05-09 |WARSZAWA| Targi geologiczne Geo Expo


organizator: Zarząd Targów Warszawskich
W ramach XII Międzynarodowych Targów Geo Expo Geologia „Geo-Eko-Tech” odbędą się konferencje, panele dyskusyjne, spotkania oraz prezentacja oferty usług, rozwiązań i sprzętu m.in. w zakresie: • Wsparcia geologiczno-inżynierskiego dla projektów infrastrukturalnych: badania geologiczne i geofizyczne, geologia inżynierska, ...

więcej

2014-05-08 do 2014-05-09 |WARSZAWA| IX Ogólnopolska Konferencja Studentów Geodezji


organizator: Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej "Geoida"
Konferencja umożliwi wymianę doświadczeń naukowych, zaprezentowanie ciekawych prac i projektów z dziedziny geodezji. Będzie również okazją do kontaktu z branżowymi firmami wspierającymi studencką aktywność naukową. Referaty wygłaszane podczas jej trwania zostaną poddane ocenie komisji, która wyłoni najbardziej wartościowe naukowo, a równocześnie ...

więcej

2014-05-06 do 2014-05-09 |WAŁBRZYCH-KSIĄŻ| XXII Szkoła Kartograficzna


organizator: Zakład Geoinformatyki i Kartografii Uniwersytetu Wrocławskiego
Celem Szkoły będzie wymiana poglądów i prezentacja wyników badań dotyczących wykorzystania narzędzi geoinformacyjnych w szeroko rozumianych naukach o atmosferze. Ostatnie postępy w klimatologii i meteorologii są związane z rozwojem geoinformatyki. Naukowcy wykorzystują narzędzia związane z przetwarzaniem, analizą i modelowaniem danych ...

więcej

2014-05-05 do 2014-05-09 |GENEWA (SZWAJCARIA)| 6. Światowe Forum Geoprzestrzenne


W ramach konferencji zaplanowano: sympozja, warsztaty, dyskusje panelowe. Będzie to forum wymiany wiedzy na temat szerokiej gamy wykorzystywanych technologii, aplikacji czy przykładów zastosowań z całego świata.

więcej

kwiecień 2014

2014-04-29 |GDAŃSK| Rozgraniczanie i podziały nieruchomości w praktyce


organizator: Geodezyjna Izba Gospodarcza
Tematyka kursu obejmuje m.in.: • Sytuację w Polsce dotyczącą granic nieruchomości (działek). Pojęcie granicy ustalonej wg stanu prawnego. Rozgraniczanie nieruchomości w trybie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (postępowanie, akt ugody, decyzja o rozgraniczeniu). • Rozgraniczanie przed sądem. Rozgraniczanie gruntów pokrytych ...

więcej

2014-04-28 do 2014-04-29 |STAMBUŁ (TURCJA)| Intergeo Eurasia


organizator: Hinte
Eurazjatycka edycja międzynarodowych targów geodezyjnych Intergeo

więcej

2014-04-28 |LUBLIN| Szkolenie na temat zarządzania PZGiK


organizator: Lubuskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej
Szkolenia poprowadzi Marian Dzikowski, specjalista ds. katastru w przedsiębiorstwie geodezyjno-informatycznym. Adresatami kursu są pracownicy: administracji geodezyjnej stopnia powiatowego, nadzoru geodezyjnego oraz innych jednostek administracji rządowej i samorządowej, a także jednostki wykonawstwa geodezyjnego. Celem szkolenia jest ...

więcej

2014-04-24 do 2014-04-26 |OPOLE| Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej


organizator: Zarząd Główny SGP we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej
Okręgowy oraz centralny etap XXXVI Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej; gospodarzem tegorocznej edycji olimpiady będzie Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego w Opolu, z którego pochodzili drużynowi zwycięzcy poprzedniej edycji

więcej

2014-04-23 do 2014-04-25 |BIAŁOBRZEGI| Seminarium nt. ?Problematyki stosowania aktualnych przepisów w geodezji i kartografii?


organizator: Główna Komisja ds. Zawodu i Szkolenia Ustawicznego SGP oraz Zarząd Oddziału SGP w Warszawie
Na seminarium mają zostać poruszone m.in. następujące tematy: • zmiany w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, • aktualne problemy i orzecznictwo w zakresie katastru nieruchomości, • zmiany do rozporządzenia w sprawie EGiB i ich wpływ na przebieg prac modernizacyjnych, • problematyka obsługi geodezyjnej sądów cywilnych, ...

więcej

2014-04-15 |WROCŁAW| Szkolenie ?GML w praktyce?


organizator: Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów SGP oraz SGP Oddział we Wrocławiu
Podczas szkolenia omówione zostaną m.in.: • podstawy obsługi, bazy danych w C-Geo i zależności między nimi, • zakładanie i wprowadzanie danych do elektronicznego operatu, • kalibracja rastrów, edycja i wykorzystanie danych rastrowych w trakcie pracy na mapie, • tworzenie i aktualizacja obiektów mapy zasadniczej, • proste ...

więcej

2014-04-15 |Zielona Góra| GIS Academic Day


organizator: Apator Rector
Seminarium ma na celu przybliżenie wiedzy na temat systemów informacji przestrzennej wraz z aspektami technologicznymi oraz praktycznymi wynikającymi z efektywnego zastosowania rozwiązań GIS-owych w przedsiębiorstwach zajmujących się dystrybucją energii. Autorami prezentacji są praktycy oraz eksperci w dziedzinie GIS, którzy na co dzień ...

więcej

2014-04-14 |WARSZAWA| Seminarium kartograficzne na UW


organizator: Zakład Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego
Tematem spotkania będzie geografia wojskowa, zaplanowano wystąpienie płk. Krzysztofa Danilewicza, zastępcy szefa Geografii Wojskowej

więcej

2014-04-11 |WARSZAWA| Szkolenie na temat GML


organizator: Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji
Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji zaprasza na szkolenia o tematyce związanej z tworzeniem i prowadzeniem baz danych EGiB, GESUT i BDOT500 zgodnie z najnowszymi rozporządzeniami do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Tematyka szkoleń, adresowanych przede wszystkim do pracowników administracji ...

więcej

2014-04-09 do 2014-04-11 |ZALESIE K. BARCZEWA| XI Szkoła Pomiarów TPI


organizator: TPI Sp. z o.o.
W tegorocznej edycji Szkoły przewidziano bloki tematyczne obejmujące zarówno klasyczną geodezję, technologię skanowania 3D, przemysł, GIS, jak i bloki poświęcone tematyce budowlanej (w tym systemy sterowania maszynami). Oprócz zajęć teoretycznych prowadzonych przez specjalistów i praktyków odbędą się również warsztaty z wykorzystaniem sprzętu ...

więcej

2014-04-09 |KRAKÓW| Szkolenie na temat zmian w rozporządzeniu w sprawie EGiB


organizator: Lubuskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej
Lubuskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej zaprasza na szkolenia, w trakcie których omówione zostaną zmiany w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków, które weszły w życie 31 grudnia 2013 r. Adresatami kursu są: administracja geodezyjna i kartograficzna (właściwe wydziały w urzędach marszałkowskich oraz w starostwach ...

więcej

2014-04-03 do 2014-04-04 |ANDECHS (NIEMCY)| Konferencja "3D Documentation User Meeting"


organizator: Faro Europe
Prezentacja nowych możliwości zastosowań i trendów technologicznych związanych z dokumentacją 3D jest tematem konferencji „3D Documentation User Meeting”, która odbędzie się 3 i 4 kwietnia br. w Klasztorze Andechs (Bawaria, Niemcy). „Faro 3D Documentation User Meeting” jest miejscem spotkań użytkowników i entuzjastów ...

więcej

2014-04-03 |RYBNIK| Konferencję szkoleniowa poświęcona bieżącym zagadnieniom geodezyjnym w wykonawstwie i administracji


organizator: Polskie Towarzystwo Geodezyjne
W konferencji weźmie udział śląski wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. Tematem spotkania będzie omówienie m.in.: • rozporządzeń w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, • bieżących spraw związanych z ujednoliceniem zasad ...

więcej

2014-04-03 |KATOWICE| Szkolenie z zakresu geodezji kolejowej


organizator: Katowicki Odział Stowarzyszenia Geodetów Polskich
Kurs poprowadzi Bogdan Dobrowolski wieloletni naczelnik Oddziału Geodezyjnego Śląskiej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, współautor instrukcji kolejowych, twórca i propagator nowych technologii pomiarowych stosowanych w kolejnictwie. Program szkolenia obejmuje m.in.: • sposób pomiaru osi torów i rozjazdów, • opracowanie mapy do celów ...

więcej

marzec 2014

2014-03-28 do 2014-03-30 |TORUŃ| IV edycja Kopernikańskiego Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych


organizator: SKNG UMK
Studenckie Koło Naukowe Geografów działające przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (jeden z organizatorów) zajmuje się w ramach sympozjum przygotowaniem następujących sesji referatowych: geoinformacja, geografia społeczna i demografia, geografia fizyczna i ochrona środowiska, leśnictwo. Oprócz sesji referatowych i posterowych członkowie ...

więcej

2014-03-28 |WROCŁAW| Seminarium zastosowań sygnałów GNSS w numerycznych modelach prognozy pogody


W programie spotkania znalazło się 10 referatów przybliżających tematykę opracowania sygnałów GNSS, ich asymilacji w modelach prognostycznych wraz z prezentacją nowoczesnych systemów prognozy pogody, ich zastosowań i rozwoju. Swoje osiągnięcia naukowe zaprezentują doktoranci i pracownicy IGiG UPWr, ZKOA UWr oraz przedstawiciele Instytutu Geofizyki ...

więcej

2014-03-26 do 2014-03-27 |WARSZAWA| Problematyka stosowania znormalizowanej metodyki w krajowych projektach geoinformacyjnych


organizator: Komitet Techniczny 297 ds. Informacji Geograficznej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
Celem warsztatów jest stworzenie forum dla wymiany doświadczeń pomiędzy instytucjami realizującymi projekty geoinformacyjne wykorzystujące znormalizowaną metodykę w ramach krajowej infrastruktury informacji przestrzennej, a także podjęcie inicjatywy popularyzacji dobrych praktyk w tym zakresie. Termin rejestracji uczestników upływa 19. marca br. ...

więcej

2014-03-23 do 2014-03-27 |BARCELONA (HISZPANIA)| GEOProcessing 2014


organizator: IARIA
Szósta Międzynarodowa Konferencja nt. Zaawansowanych Systemów Informacji Geograficznej – aplikacje i usługi

więcej

2014-03-21 |WARSZAWA| Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące nowych programów operacyjnych UE


organizator: Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Spotkanie pod hasłem „Wsparcie dla przedsiębiorstw oraz sektora nauki w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020” odbędzie się w sali kinowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie. Seminarium skierowane jest do przedstawicieli nauki, przedsiębiorstw geodezyjno-kartograficznych oraz samorządów ...

więcej

1775 rekordów, strona 5 z 18
«« « ... 2 3 4 5 6 7 8 ... 11 ... 16 ... » »»

reklama

imprezy

nazwa / miasto

kraj / zagranica


archiwum

reklama

2009 created by BRTSOFT.com
© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt