wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Bielsko-Biała w OSM
blog
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
TACHIMETRY

TACHIMETRY
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Geodaty



p.n.e 1-1000 1001-1250 1251-1500 1501-1600 1601-1650 1651-1700 1701-1750 1751-1800 1801-1825 1826-1850 1851-1875 1876-1900 1901-1925 1926-1950 1951-1975 1976-2005 2006-2011

[1951-1975] - 1966


Profesor Howard Fisher (1903-79) z Harward Laboratory for Computer Graphics and Spatial Analysis rozwija SYMAP (Synagraphic Mapping System) - system skomputeryzowanego i zautomatyzowanego wykonywania map.



[1951-1975] - 1965


Do produkcji wszedł Geodimeter Model 4D, pierwszy dalmierz, w którym zastosowano wiązkę laserową. W odróżnieniu od poprzednich modeli urządzenia na uzyskane wyniki nie miała wpływu pora dnia o jakiej wykonywano pomiar.



[1951-1975] - 1965


Zakończenie prac nad założeniem sieci triangulacyjnej i wypełniającej na terenie kraju. Cała sieć liczy ok. 6 tys. punktów, pomierzono 53 bazy i wykonano obserwacje astronomiczne na 12 punktach Laplace'a.



[1951-1975] - 1965


W Warszawskim Instytucie Maszyn Matematycznych powstaje maszyna licząca ZAM 41. Polski konstruktor Jacek Karpiński realizuje pomysł minikomputera KAR-65. (Oba komputery nie trafiły do produkcji.)



[1951-1975] - 1965


Amerykańska agencja kosmiczna NASA rozpoczyna program ERS (Earth Resources Survey), mający na celu pozyskanie danych teledetekcyjnych z pokładów satelitów. Zwieńczeniem prac będzie start satelity ERTS 1 (Landsat) w 1972 r.



[1951-1975] - 1964


Profesor Howard Taylor Fisher (1903-79) założył Harvard Laboratory for Computer Graphics and Spatial Analysis - pionierski ośrodek w tworzeniu oprogramowania GIS.



[1951-1975] - 1964


Polska została członkiem Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej.



[1951-1975] - 1964


Firma IBM rozwija system komputerowego wspomagania projektowania.



[1951-1975] - 1964


Wystrzelenie przez USA pierwszego geodezyjnego satelity nawigacyjnego systemu Secor.



[1951-1975] - 1964



<font color='#555555'>[1951-1975]</font>  - <b>1964</b>
Operacyjne działanie systemu nawigacji satelitarnej Transit. System umożliwia lokalizację łodzi podwodnej z dokładnością ok. 25 m.



[1951-1975] - 1964


Amerykańska agencja kosmiczna NASA rozpoczyna program mający na celu praktyczne zastosowanie zdjęć wielospektralnych pozyskanych z kosmosu.



[1951-1975] - 1964


Stany Zjednoczone rozpoczynają pracę nad systemem nawigacji satelitarnej Transit. Początkowo system służył Marynarce Wojennej USA, od 1967 r. także okrętom marynarki handlowej i innym zastosowaniom cywilnym. Następcą systemu Transit stał się Navstar GPS.



[1951-1975] - 1963


Geograf Roger Tomlinson (ur. 1933) buduje w Kanadzie jeden z pierwszych systemów informacji geograficznej na świecie (Canada Geographic Information), obsługujący projekt Canada Land Inventory. Na początku system zawierał 7 warstw tematycznych i odpowiadał dokładności mapy w skali 1:50 tys. Tomlinson zwany jest "ojcem GIS".



[1951-1975] - 1963


W Niemieckiej Republice Federalnej przeprowadzono pierwsze próby z zastosowaniem tworzywa sztucznego do produkcji znaków granicznych, poligonowych itp.



[1951-1975] - 1963



<font color='#555555'>[1951-1975]</font>  - <b>1963</b>
Z inicjatywy dyrektora Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego Wacława Kłopocińskiego w Warszawie zaczęła obowiązywać uchwała o geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, która zapoczątkowała utworzenie w 1967 r. Zespołów Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Urządzeń Inżynieryjnych. W połowie lat 70. ZUD-y powstały w całym kraju.



[1951-1975] - 1963


W Katedrze Radiolokacji Wydziału Łączności Politechniki Warszawskiej zbudowano pierwszy polski dalmierz radiowy - Telemetr OG-1. Urządzenie ważyło ponad 20 kg i mierzyło dystans 12-15 km.



[1951-1975] - 1963


Utworzenie państwowych Okręgowych Przedsiębiorstw Mierniczych w Bydgoszczy, Gdańsku i Szczecinie.



[1951-1975] - 1963


Syncom2 - pierwszy satelita geostacjonarny na orbicie.



[1951-1975] - 1963


Pierwszy teodolit kodowy (FLT-1) wyprodukowała firma Otto Fennel z Kassel w Republice Federalnej Niemiec. W tego typu teodolitach tradycyjny limbus zastąpiła tarcza z naniesionymi kodami.



[1951-1975] - 1963


Na zlecenie US Air Force Aerospace Corporation prowadzi pierwsze prace nad systemem nawigacji satelitarnej (Projekt 57), wykorzystującym pomiar pseudoodległości. Projekt 57 przerodził się w programu 621B. Szefem Aerospace jest Ivan A. Getting (1912-2003) - twórca systemu nawigacyjnego GPS.



[1951-1975] - 1962-1965



<font color='#555555'>[1951-1975]</font>  - <b>1962-1965</b>
Wykonano podstawowe zdjęcie magnetyczne Polski (na epokę 1965). W 1966 r. wydano "Atlas magnetyczny Polski", mapy opracowano w skali 1:1 mln.



[1951-1975] - 1962


Polska sieć obserwacyjna sztucznych satelitów Ziemi składa się z 11 stacji (w tym 2 radiowych). Zarejestrowane dane (od 1957 r. ok. 15 tys. obserwacji) przesyłane są do centrum obliczeniowego w Moskwie.



[1951-1975] - 1962


Utworzenie European Space Research Organisation (ESRO), skupiającej 10 krajów europejskich i Australię. Do czasu utworzenia w 1973 r. Europejskiej Agencji Kosmicznej (na bazie ESRO i organizacji ELDO, zajmującej się startami satelitów) ESRO wystrzeliła 7 satelitów.



169 rekordów, strona 4 z 8
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 » »»


reklama

Geodaty

słowo kluczowe

przedział Geo daty
reklama





2009 created by BRTSOFT.com
© 2005-2018 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt