wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Cyfrowa ortofotomapa

- «« « część 2 z 2


Ortorektyfikacja cyfrowego zdjęcia polega na takim przetworzeniu pikseli obrazu źródłowego, że powstały nowy obraz pozbawiony jest wpływu nachylenie zdjęcia i deniwelacji terenu. Korzystając z orientacji zdjęcia, na podstawie równania kolinearności wyznacza się przebicie promienia rzutującego przechodzącego przez środek piksela zdjęcia z powierzchnią NMT, a następnie otrzymane w ten sposób przestrzenne współrzędne rzutowane są na płaszczyznę ortoobrazu w przyjętym układzie współrzędnych i odwzorowaniu kartograficznym. Ponieważ  w wyniku tego postępowania następuje zmiana geometrii obrazu źródłowego, zmiana wielkości i radiometrii pikseli, to każdy piksel zdjęcia podlega przepróbkowaniu (resamplingowi). Powyższy sposób generowania ortoobrazu nazywa się metodą bezpośrednią albo "w przód" (rys. 4)

 fotogrametria

Rys. 4. Ortofotoprojekcja metodą bezpośrednią (ortofoto "w przód"),
wg "Fotogrametria" J. Butowtt, R. Kaczyński

W metodzie pośredniej, znanej również jako "ortofoto wstecz", założone współrzędne XY piksela na ortofotogramie rzutowane są na siatkę NMT, gdzie interpolowana jest współrzędna Z. Następnie znając orientację zdjęcia, na podstawie równania kolinearności oblicza się współrzędne obrazowe na obrazie źródłowym (rys. 5). Współrzędne te wyznaczają punkt przebicia zdjęcia promieniem rzutującym, punkt ten z reguły nie pokrywa się ze środkiem piksela. Należy wyinterpolować jasność (kolor), jaką miałby piksel, gdyby jego środek był w tym miejscu. Tą jasność (kolor) przyporządkowujemy pikselowi ortofotomapy.

 fotogrametria

Rys. 5. Ortofotoprojekcja "wstecz", wg "Fotogrametria" J. Butowtt, R. Kaczyński

Na ortofotogramach w rzucie ortogonalnym odwzorowana jest powierzchnia terenu, natomiast elementy napowierzchniowe (takie jak: budynki, słupy czy drzewa) są przesunięte (rys. 6).

 fotogrametria

Rys. 6. Nałożenie na ortofotomapę mapy wektorowej (budynki).
Widać przesunięcia rzutu ortogonalnego (wektor) w stosunku do obrazu rastrowego

Wielkość przesunięcia zależy od czynników przedstawionych na rys. 2. Można je usunąć za pomocą odpowiedniego oprogramowania tworząc "true ortho" (rys. 7).

 fotogrametria

Rys. 7. Mapa wektorowa nałożona na "true ortho"
nie wykazuje przesunięć w stosunku do obrazu rastrowego

Jeśli na utworzenie arkusza ortofotomapy potrzeba więcej niż jedno przetworzone zdjęcie, podlegają one mozaikowaniu, czyli geometrycznemu dopasowaniu połączonemu z wyrównaniem ich radiometrii.
Etapem końcowym przy produkcji ortofotomapy jest kartograficzne opracowanie uzyskanych ortoobrazów. W etapie tym powstały ortoobraz przedstawia się w odpowiednim odwzorowaniu i kroju arkusza oraz uzupełnia się go nazwami, symbolami, siatką i opisem współrzędnych, a także informacjami pozaramkowymi. Tak powstały produkt jest pełnowartościową mapą, nadaje się do tych samych celów, co mapa wektorowa, a w połączeniu z numerycznym modelem terenu jest źródłem informacji przestrzennej o położeniu obiektów na powierzchni Ziemi.


W Polsce produkcja cyfrowych ortofotomap została zapoczątkowana w końcu lat 90., ze zdjęć barwnych w skalach 1:26 000 i 1:5 000 wykonanych w ramach projektu PHARE. Do końca 2005 roku planowane jest wykonanie ortofotomap dla całej powierzchni Polski, co wiąże się z naszym wejściem do Unii Europejskiej, a dokładnie potrzebami Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS). Ortofotomapy są również podstawową warstwą informacyjną Krajowego Systemu Informacji Geograficznej.

 

Dr Regina Tokarczyk jest pracownikiem naukowym Zakładu Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie

część 2 z 2
«« « 1 2dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze menu_text_pl
SELECT c.id_comment,c.id_user,c.subject,c.text,c.id_table, c.id , c.rate, c.rate_minus, c.rate_count, c.rate_count_minus ,COALESCE(c.nick,c.created_by_readonly) as nick,c.IP,c.created_on_readonly, c.id_administrator, c.id_user,u.is_trusted ,count(c2.id_comment) as childs FROM zzz_comment c inner join zzz_menu_text_pl t on t.id_menu_text_pl=c.`id` left join zzz_user_nick u on c.id_user=u.id_user_nick left join zzz_comment c2 on c.id_comment=c2.id_parent and c2.is_visible=1 where 1=1 and c.is_visible=1 and (c.id_parent is null or c.id_parent=0 ) and c.id_table='19' and c.`id`='46955' group by c.id_comment,c.id_user,c.subject,c.text,c.id_table, c.id , c.rate, c.rate_minus, c.rate_count, c.rate_count_minus ,COALESCE(c.nick,c.created_by_readonly),c.IP,c.created_on_readonly, c.id_administrator, c.id_user,u.is_trusted order by c.created_on_readonly desc
Out of resources when opening file './01393027_geo/zzz_comment#P#p8.MYD' (Errcode: 24)