Ciekawe Tematyarchiwum Geodetywiadomościnewsletterkontaktreklama
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

1901-1950


1900
Amerykański wynalazca i konstruktor Frederic Eugen Ives (1856-1937) zbudował trzyobiektywową kamerę multispektralną

1901
Carl Pulfrich (1858-1927) geodeta i fotogrametra niemiecki, opracowuje stereokomparator – urządzenie służące do opracowania zdjęć naziemnych i wykorzystujące zasadę znaczka pomiarowego. Pierwszy taki instrument wyprodukowały zakłady Carla Zeissa w Jenie. Stereokomparator Pulfricha był wykorzystywany przez oddziały topograficzne armii pruskiej i francuskiej. Niezależnie od niego podobne urządzenie zaprojektował w Republice Południowej Afryki Henry Fourcade (1865-1948).

1903
fotogrametriaPierwszy lot samolotu skonstruowanego przez braci Wright (Orwille i Wilburn).

1903
Utworzenie Bawarskiego korpusu gołębi; Julius Neubronne uzyskuje patent na kamerę fotograficzną podwieszaną do gołębi. Urządzenie rejestrowało zdjęcia co 30 sekund.

fotogrametria

1904
Austriak, kapitan Theodor Scheimpflug (1865-1911) opisał matematycznie zasadę, że płaszczyzny obiektywu, filmu i zdjęcia przecinają się w jednej prostej. Był także konstruktorem kamery złożonej z siedmiu skośnych obiektywów umieszczonych wokół jednego centralnego oraz projektora wyświetlającego zrektyfikowany obrazu. Podobny projektor opatentował również Jules Carpentier (1901).

1906
Amerykański fotograf George R. Lawrance (1869-1938) zarejestrował szkody spowodowane trzęsieniem ziemi w San Francisco przy pomocy kamery umieszczonej na latawcu.

fotogrametria

1906
fotogrametriaUdana próba niemieckiego inżyniera Alfreda Maula (1864-1941) sfotografowania powierzchni Ziemi kamerą umieszczoną w rakiecie. Zdjęcie zrobiono z wysokości ok. 600-800 metrów, kamera opadła na ziemię na spadochronie.

1908
Austriacki inżynier wojskowy Eduard Ritter von Orel (1877-1941) buduje stereoautograf. Zastosowanie pomysłu znaczka tłowego pozwala na ciągłe kreślenie rzeźby terenu. Armia austriacka wykorzystywała urządzenie do opracowania map terenów górskich (mapa Tyrolu, 1911).

1908
Amerykański pilot Wilbur Wright (1867-1912) i L.P. Bonvillain, wykonują nad Le Mans we Francji pierwsze zdjęcia z pokładu samolotu.

1910
Eduard Doležal (1862-1955) matematyk i geodeta, profesor Uniwersytetu Wiedeńskiego, założył Międzynarodowe Stowarzyszenie Fotogrametrii. Autor pracy o zastosowaniu fotografii w miernictwie.

1911
fotogrametriaAustriak Theodor Scheimpflug (1865-1911) dokonał rektyfikacji zdjęć lotniczych; początek fotogrametrii lotniczej.

1912
Niemiec Rudolf Fischer opatentował zasadę budowy wielowarstwowego światłoczułego materiału do zdjęć kolorowych

1912
Niemiecki inżynier Alfred Maul (1864-1941) udoskonalił rakiety własnej konstrukcji. Umożliwiło to wystrzelenie na wysokość około 800 m kamery z płytą fotograficzną o wymiarach 20x25 cm i uzyskanie zdjęć o wysokiej jakości.

1913
Pierwsza półautomatyczna kamera lotnicza zbudowana przez płk. W. Potte z armii rosyjskiej.

1914
Porucznik Lawes z lotnictwa brytyjskiego wykonuje z samolotu zdjęcia pozycji wojsk niemieckich w czasie I wojny światowej. Rozpoznanie lotnicze prowadzą także Niemcy; w ciągu dnia wykonywali około 4 tys. zdjęć lotniczych.

1917
fotogrametriaFirma Eastman Kodak zaprojektowała dla armii USA kamerę lotniczą K-1 rejestrującą obraz na 6-calowym zwijanym filmie; kamery były montowane w kokpicie samolotów lub trzymane na zewnątrz samolotu przez obserwatora.

1918
Przy komisji Wojskowej (późniejsze Ministerstwo Spraw Wojskowych) utworzono Sekcję Geograficzną Departamentu Technicznego, a w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego – Wydział Geograficzny, tym samym w niepodległej Polsce rozpoczęła działalność wojskowa służby topograficzna.

1919
Po raz pierwszy zarejestrowano (z samolotu) fotograficzny obraz Ziemi w paśmie podczerwieni (Hoffman).

1919
Włoch Umberto Nistri (1895-1962), fotogrametra i konstruktor, wykonał zdjęcia lotnicze Rzymu, które posłużyły do opracowania fotomapy miasta w skali 1:10 tys.

1919
Powołanie Instytutu Wojskowo-Geograficznego powstałego z połączenia Sekcji Geograficznej Departamentu Technicznego WP i Wydziału Geograficznego w Sztabie Głównym WP.
W 1921 r. po reorganizacji nastąpiła zmiana nazwy na Wojskowy Instytut Geograficzny (WIG).

1920
Włoch Umberto Nistri (1895-1962), fotogrametra i konstruktor opracował Multiplex – optyczny analogowy stereoploter do opracowań wielkoskalowych; rok później podobne urządzenie powstało w zakładach Carl Zeiss w Jenie.

1920
Ukazała się pierwsza publikacja na temat interpretacji zdjęć lotniczych „The Face of the Earth as Seen from the Air” napisana prze geologa Willisa T. Lee (1866-?) wydana przez American Geographical Society.

1920
W I Wydziale Triangulacyjnym Wojskowego Instytutu Geograficznego utworzono Referat Fotogrametryczny. Jednym z pierwszych zadań było wykonanie fotoplanów wzdłuż wschodniej granicy państwa na powierzchni 14 km2

1920
Amerykanin Sherman M. Fairchild (1896-1971), wynalazca i biznesmen zaprojektował kamerę lotniczą K-3 wyposażoną w silnik, magazynek na film i szybką migawkę.

fotogrametria

1921
W Holandii powstała Oblique Photography Company, jedna z pierwszych firm fotolotniczych w Europie (przemianowana później na KLM Aerocarto BV).

1921
W Heerbrugg (Szwajcaria) powstaje firma „Heinrich Wild, Werkstätte für Feinmechanik und Optic”, zajmująca się produkcją instrumentów optycznych w tym fotogrametrycznych. Jej założycielami są: płk Jacob Schmidheiny, Robert Helbling – geolog i Heinrich Wild – geodeta. W 1954 r. zakład przekształci się w „Wild Heerbrugg Ltd.”, a w 1990 w „Leica Holding B.V. Group”.

1921

Profesor Reinhard Hugershoff (1882-1941) geodeta i fotogrametra, konstruuje pierwszy autograf analogowy – Autocartograph. Urządzenie umożliwiało przetwarzanie zdjęć naziemnych i lotniczych oraz pozwalało na kartometryczne odwzorowanie obiektów powierzchniowych i rzeźby terenu.

1922
Zakład „Heinrich Wild, Werkstätte für Feinmechanik und Optic” w Heerbrugg wyprodukował pierwszy fototeodolit.

1923
W Niemczech powstała Aero Lloyd Luftbild GmbH (od 1926 r. Hansa Luftbild), czołowa firma fotolotnicza w tym kraju.

1924
W ZSRR przy towarzystwie Lotniczym „Dobrolot” powstaje biuro ds. pomiarów fotogrametrycznych „Aerosjomka”. Pierwsze zadanie biura to opracowanie fotomozaiki dla aktualizacji mapy stolikowej w skali 1:10 tys. Do 1940 r. wykonano zdjęcia dla obszaru 4,5 mln km2. Rozpoczęcie w ZSRR produkcji zdjęć lotniczych dla potrzeb gospodarczych.

1924
Amerykanie Leopold Mennes (1899-1964) i Leopold Jr. Godovsky (1900-83) opatentowali światłoczuły film wielowarstwowy.

1926-39
Referat Fotogrametryczny Wojskowego Instytutu Geograficznego wykonał fotoplany dla około 183 tys. km2 Polski.

1927
Teoretyczne podstawy technologii ortofoto formułuje R. Ferber.

1927
Zdjęcia i opracowanie fotogrametryczne granicy kolonii angielsko-belgijskich w Afryce (rejon dzisiejszej Republiki Południowej Afryki) wykonuje prywatna firma.

1927
Zakłady Wild w Heerbrugg wyprodukowały pierwszą kamerę lotniczą C1.

1928
Ministerstwo Robót Publicznych utworzyło w Krakowie Oddział Fotogeodezyjny z pracownią fotogrametryczną. Pierwsza tego typu jednostka w Polsce.

1928
Staraniem Feodosija Nikołajewicza Krasowskiego (1878-1948), rosyjskiego astronoma i geodety w ZSRR powstał Centralny Naukowo-Badawczy Instytut Geodezji, Fotogrametrii i Kartografii.

1930
Ministerstwo Robót Publicznych utworzyło przedsiębiorstwo fotolotnicze „Fotolot”. Firma przejęła wyposażenie z krakowskiego Wydziału Fotogeodezyjnego. Na początku jej siedziba mieściła się na lotnisku na Polu Mokotowskim w Warszawie. Kierownikiem został Marian Brunon Piasecki, wicedyrektor PLL Lot (późniejszy profesor Politechniki Warszawskiej).

fotogrametria

1930
Powstaje Polskie Towarzystwo Fotogrametryczne z siedzibą w Warszawie. Organizacja działała do wybuchu II wojny światowej. W 1957 r. założono nowe towarzystwo fotogrametryczne nawiązujące do tradycji przedwojennej organizacji.

1930
Pierwsze próby produkcji map na podstawie zdjęć lotniczych prowadzi w Szwecji tamtejszy urząd ds. geodezji.

1930
Na bazie biura „Dobrolot” w ZSRR powstaje „Gosaerofotosjomka” – organizacja podległa państwowemu urzędowi geodezji i kartografii, odpowiedzialna za wykonywanie zdjęć lotniczych i opracowania fotogrametryczne.

1930
Radziecki geobotanik Jewgienij Leonid Krinow (1906-1984) wykonał pierwszą spektrofotografię Ziemi.

1931
W Polsce odbył się pierwszy Krajowy Zjazd Fotogrametryczny.

1931
Szwajcarski pionier lotnictwa Walter Mittelholzer (1894-1937) założył firmę fotolotniczą Swissair Photo (dzisiaj Swissphoto Vermessung AG).

1931
Radziecki optyk Michaił Michajłowicz Rusinow (1909-2004) skonstruował obiektywy: szerokokątny i nadszerokokątny do kamery fotogrametrycznej.

1931
Kapitan amerykańskiego lotnictwa Albert W. Stevens wykonał pierwsze zdjęcia na panchromatycznym filmie uczulonym na promieniowanie podczerwone.

1932
Wychodzi „Przegląd Fotogrametryczny” – pierwsze polskie czasopismo branżowe poświęcone sprawom fotogrametrii.

1932
Ukazał się podręcznik pt. „Fotogrametria zastosowana do potrzeb obronnych kraju” Adama Lipko.

1933
Firmy Carl Zeissi i OMI-Nistri wprowadzają do produkcji Multiplex – tani autograf do wykonywania średnioskalowych opracowań topograficznych. Rozpoczyna się era masowej produkcji map metodami fotogrametrycznymi. Urządzenie pozwala na rozwinięcie aerotriangulacji i opracowanie map ze zdjęć o formacie 6x6, 4,5x6, a nawet 4,3x3 cm (Multiplo Nistri).

1933
Powstała pierwsza fotomapa Warszawy.

fotogrametria

1934
W Polskiej Wyprawie Naukowej na Spitsbergen wzięli udział geodeci z Wojskowego Instytutu Geograficznego i Politechniki Warszawskiej (mjr A. Rugała-Zawadzki i mjr S. Zagrajski). Ekipa dokonała pierwszych pomiarów fotogrametrycznych w Arktyce (mapa 1:5000).

1934
Profesor Moskiewskiego Instytutu Geodezji, Fotogrametrii i Kartografii – F.W. Drobyszew skonstruował stereometr – urządzenie do opracowania rzeźby metodą różnicową.

1936
Kapitan Albert W. Stevens wykonał pierwsze zdjęcie z powietrza pokazujące zakrzywienie Ziemi. Stevens wzniósł się balonem Explorer II na wysokość 22 km.

1936-39
Przedsiębiorstwo „Fotolot” wykonało na potrzeby reformy rolnej fotomapy (1:5000) na obszarze ok. 30 tys. km2 wschodniej Polski.

fotogrametria

1937
Na Grenlandię wyruszyła wyprawa naukowa zorganizowana przez Wojskowy Instytut Geograficzny i Polskie Towarzystwo Geograficzne. W czasie badań wykonano serie zdjęć fotogrametrycznych wyspy.
fotogrametria

1937
Niemiecka firma Agfa opracowała odwracalny barwny materiał fotograficzny (Agfacolor).

1938
Niemiecka firma fotolotnicza Hansa Luftbild zatrudnia około 400 osób.

fotogrametria

1938
Polskie Zakłady Optyczne produkują prostownik optyczno-mechaniczny według koncepcji kpt. Dobrzyńskiego z Wojskowego Instytutu Geograficznego.

1938
Koszt wykonania 1 km2 fotoplanu w skali 1:5000 przez przedsiębiorstwo „Fotolot” wynosi ok. 75 zł.

1938
fotogrametriaW zakładach Carl Zeiss w Jenie wyprodukowano wielkoformatowy przetwornik fotomechaniczny SEG.

1939
fotogrametria Zdjęcia lotnicze wykorzystano w pracach geodezyjnych w czasie ekspedycji naukowej Leonida A. Kulika w rejonie upadku meteorytu tunguskiego na Syberii.

1939
fotogrametriaPrzedsiębiorstwo fotolotnicze „Fotolot” zatrudnia 116 osób, posiada 5 samolotów przystosowanych do wykonywania zdjęć fotogrametrycznych i urządzenia do wywoływania filmów i przetwarzania zdjęć. Firma działała do wybuchu II wojny światowej.

1939
Niemiecka firma Agfa opracowała proces negatywowo-pozytywowy w fotografii barwnej.

1940
Ewakuacja oficerów Wojskowego Instytutu Geograficznego do Francji, a następnie do Anglii.

1941
fotogrametria Victor Hasselbad zakłada firmę pod taką samą nazwą, której zadaniem jest produkcja kamer lotniczych dla szwedzkiego lotnictwa.

1942
Firma Eastman Kodak (USA) opatentowała film rejestrujący promieniowanie w paśmie podczerwieni.

1943
Ukazuje się podręcznik do miernictwa autorstwa Czesława Kameli (późniejszego profesora Politechniki Warszawskiej) z rozdziałem dotyczącym fotogrametrii.

1945
W ramach Głównego Urzędu Pomiarów Kraju w Warszawie utworzono Biuro Fotogrametryczne, zatrudniające w początkowej fazie 28 osób rekrutujących się z przedwojennej firmy „Fotolot”.

1945
W Polskich Liniach Lotniczych LOT Wacław Sztompke organizuje sekcję fotolotniczą. Do zadań fotogrametrycznych wykorzystywany jest samolot Douglas wyposażony w kamerę Fairchild.

1945
Rosjanie wykonują zdjęcia lotnicze zniszczonej Warszawy (20x20 km, skala 1:10 000), posłużą one do wykonania fotoplanów (1:2500) dla Biura Odbudowy Stolicy (1945-46).

1945-52
Służba geodezyjna wykonała fotoplany dla około 70 tys. km2 obszaru Polski.

1946
Na Politechnice Warszawskiej utworzono Katedrę Fotogrametrii.

1946
fotogrametria Amerykanie wystrzelili rakietę zbudowaną według niemieckiego projektu rakiety V-2, z zamontowaną kamerą. Uzyskano serię obrazów powierzchni Ziemi z wysokości ok. 120 km. Pierwsze zdjęcia z kosmosu. [1947 półautomatyczna kamera K-12 wysokość 227 km, czarno-biały firm na podczerwień]

1946
Wielka Brytania rozpoczyna rejestrację zdjęć lotniczych na terenie zachodniej Afryki (obszar 375 tys. km2).

1947
Przedsiębiorstwo Polskie Linie Lotnicze LOT zakupiło we Francji 5 samolotów fotogrametrycznych (Siebel); zdjęcia rejestrowano kamerami RC5A firmy Wild.

1947
Komórka fotolotnicza przedsiębiorstwa Polskie Linie Lotnicze LOT została umieszczona w strukturach Oddziału Topograficznego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

1947
fotogrametria Rosjanin Jewgienij Leonid Krinow (1906-1984) publikuje pracę na temat spektralnych właściwości materiałów naturalnych.

1947-49
Państwowa Wytwórnia Optyczna w Jeleniej Górze wykonała 10 triangulatorów radialnych na potrzeby Głównego Urzędu Pomiarów Kraju.

1949
Koszt wyprodukowania 1 km2 fotomapy (1:5000) wraz z wykonaniem zdjęć lotniczych i pomiarem osnowy wynosi ok. 10 tys. zł.dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

ładowanie komentarzy

Pobieranie danych BDOT10k oraz wtyczka QGIS
czy wiesz, że...
© 2023 - 2024 Geo-System Sp. z o.o.

O nas

Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp.

Historia

Portal Geoforum.pl został uruchomiony przez redakcję miesięcznika GEODETA w 2005 r. i był prowadzony do 2023 r. przez Geodeta Sp. z o.o.
Od 2 maja 2023 roku serwis prowadzony jest przez Geo-System Sp. z o.o.

Reklama

Zapraszamy do kontaktu na adres
redakcji:

Kontakt

Redaktor prowadzący:
Damian Czekaj
Sekretarz redakcji:
Oliwia Horbaczewska
prześlij newsa

facebook twitter linkedIn Instagram RSS