wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
Bielsko-Biała w OSM
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Kartograficzna metoda badań


Robert Olszewski, Paweł Kowalski, Andrzej Głażewski

Początki kartograficznej metody badań sięgają lat 40. XX wieku, okresu intensywnych studiów nad właściwościami, rodzajami i sposobami wykonywania map. W 1947 roku Konstantin A. Saliszczew w artykule „Kartografia, jej przedmiot i niektóre zadania” po raz pierwszy sformułował koncepcję wykorzystania map ogólnogeograficznych do badania prawidłowości w rozmieszczeniu zjawisk i ich wzajemnej współzależności. W 1955 roku Saliszczew wprowadził pojęcie kartograficznej metody badań (KMB), definiując ją jako wykorzystanie map do opisu, analizy i poznania naukowego zjawisk, odkrywania nowych prawidłowości w ich rozmieszczeniu i wzajemnej zależności oraz prognozowania zmian. „Istota metody kartograficznej polega na włączeniu do procesu badania rzeczywistości pośredniego ogniwa – mapy geograficznej – jako modelu badanych zjawisk. Mapa występuje przy tym w podwójnej roli: jako narzędzie badania oraz jako przedmiot w postaci modelu, zastępującego rzeczywiste zjawiska, których bezpośrednie badanie jest niemożliwe lub utrudnione”.
Koncepcję kartograficznej metody badań rozwinął inny rosyjski kartograf – Aleksander M. Berlant. Podana przez niego zmodyfikowana definicja KMB obejmowała wyznaczanie na podstawie map charakterystyk jakościowych i ilościowych zjawisk i procesów w geosystemie, określanie dynamiki ich zmian w czasie i przestrzeni, współzależności oraz tendencji rozwoju geosystemu i prognozowanie jego przyszłych stanów.
Najważniejszym zadaniem kartograficznej metody badań jest opracowanie metod umożliwiających analizę treści map. W znacznej mierze polegają one na adaptacji procedur należących do innych gałęzi nauki. Implementacja procedur badawczych wywodzących się z teorii informacji, statystyki, teorii systemów, psychologii, a zwłaszcza matematyki przyczyniła się do gwałtownego rozwoju KMB w drugiej połowie XX wieku.

kartografia
Miejsce i rola KMB w kartografii (wg A.M. Berlanta)

Podstawową zaletą omówionych sposobów analizy, wywodzących się z różnych dziedzin wiedzy i zaadaptowanych w kartografii, jest możliwość badań zjawisk przestrzennych. Istotą kartograficznej metody badań nie jest więc tworzenie „specyficznie kartograficznych” sposobów uzyskiwania zależności empirycznych, lecz umiejętny dobór i implementacja tych technik badawczych, które pozwalają na przetwarzanie map i określanie prawidłowości w występowaniu i współzależności zjawisk.
Współcześnie – wobec gwałtownego rozwoju baz danych przestrzennych i systemów informacji geograficznej – wiele procedur badawczych opracowanych w ramach rozwoju kartograficznej metody badań znalazło zastosowanie w narzędziach GIS. Uzmysławia to, iż nie tylko sposób modelowania rzeczywistości geograficznej, lecz także sposób jej pośredniego badania poprzez analizę zgromadzonych danych przestrzennych nie powstał wraz z narzędziami GIS, lecz ma znacznie dłuższą tradycję i kartograficzne korzenie.

Dr Robert Olszewski, dr Paweł Kowalski i dr Andrzej Głażewski są pracownikami Zakładu Kartografii Politechniki Warszawskiej

(Opracowanie zamieszczono na GeoForum w marcu 2006 r.) dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze menu_text_pl

BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


Magazyn użytkowników oprogramowania Bentley Systems

więcej

NAWI

NAWI


Zestawienie precyzyjnych odbiorników GNSS - geodezyjnych, klasy GIS oraz dla stacji referencyjnych. Doroczny przegląd systemów GNSS. Prezentacje wybranych produktów.

więcej

TACHIMETRY

TACHIMETRY


Zestawienie tachimetrów elektronicznych w ofercie polskich dystrybutorów. Prezentacje wybranych produktów.

więcej

SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE


Zestawienie naziemnych skanerów 3D dostępnych na polskim rynku (laserowych, mobilnych i optycznych), a także oprogramowania do obróbki chmury punktów. Prezentacja wybranych produktów LiDAR oraz projektów zrealizowanych w tej technologii.

więcej

DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY


Zestawienie bezzałogowych maszyn latających przeznaczonych do celów fotogrametrycznych i geodezyjnych. Kompletna oferta UAV na polskim rynku - zarówno wirnikowców, jak i płatowców. Przegląd oprogramowania do obróbki zdjęć z dronów.

więcej

NIWELATORY

NIWELATORY


Zestawienie niwelatorów optycznych i kodowych w ofercie polskich dystrybutorów. Prezentacje wybranych produktów.

więcej

6 rekordów


reklama
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt