Ciekawe Tematyarchiwum Geodetywiadomościnewsletterkontaktreklama
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

W dobie komputerów


1960
Profesor Edgar Horwood z Uniwersytetu Waszyngtona w Seattle wykorzystał komputer do produkcji mapy.

1963

Roger Tomlinson (ur. 1933 r., z pochodzenia Anglik) rozpoczyna prace nad kanadyjskim systemem informacji geograficznej (CGIS) służącym do inwentaryzacji i planowania na dużych terenach rolnych i leśnych Kanady. Mapa odpowiadała skali 1:50 000 i miała 7 warstw tematycznych.

1963
W Stanach Zjednoczonych powstało stowarzyszenie URISA (Urban and Regional Information Systems Association), zajmujące się wykorzystaniem technologii informacyjnych w planowaniu, ochronie środowiska itp. Prezydentem organizacji został prof. Edgar Horwood.

1964-65
Pierwsze zastosowanie siatki trójkątów do rysowania warstwic w mapach opracowywanych komputerowo.

1964

Profesor Howard T. Fisher (1903-79), architekt, zakłada Harvard Laboratory for Computer Graphics and Spatial Analysis, w którym powstają pierwsze rozwiązania z zakresu GIS. Studiowali tam m.in. Jack Dangermond (załozyciel firmy ESRI), David Sinton (Intergaph), Lawrie Jordan i Bruce Rado (ERDAS), Hans Koeppel i Nicos Polydorides.

1965
Profesor Howard T. Fisher (1903-1979) tworzy SYMAP (Synagraphic Mapping System) – pierwszą aplikację do produkcji mapy w komputerze (prace rozpoczął w Northwestern Technology Institute, kończył w Harvard Lab, projekt sfinansowała Fundacja Forda). Mapa powstawała z druku znaków z drukarki.

1967
Amerykański Urząd Statystyczny stosuje GBF/DIME (Geographic Base File/Dual Independent Map Encoding) – format do automatycznego geokodowania danych spisowych, zaproponowany przez Georga Farnswortha. Było to rozwinięcie prac studialnych nad mapą komputerową, zapoczątkowanych przez biuro dwa lata wcześniej.

1967

Amerykańska CIA stworzyła system Automap (Automatic Mapping System) do komputerowego tworzenia map. W końcu lat 60. powstał World Data Bank – mapa zawierająca granice polityczne, linie brzegowe i rzeki, była to pierwsza tego typu usystematyzowana baza danych.

1967
Brytyjski kartograf David P. Bickmore (1917-93) utworzył w Londynie Experimental Cartography Unit (ECU) – jednostkę badawczą prowadzącą prace nad wykorzystaniem komputerów w kartografii.

1967
Allan Schmidt z Harvard Laboratory for Computer Graphics and Spatial Analysis wygenerował animowany obraz z systemu SYMAP (prawdopodobnie pierwsza komputerowa wizualizacja danych przestrzennych).

1967
W pracach nad CGIS zastosowano po raz pierwszy do digitalizacji map optyczny skaner bębnowy (IBM).

1967
Francuski kartograf i teoretyk grafiki Jacques Bertin przedstawia obszerną teorię stosowania symboli graficznych i modeli graficznej prezentacji w pracy „Semiologie Graphique”.

1967
William Tunnicliffe z Graphic Communication Association przedstawia pomysł oddzielenia zawartości informacyjnej dokumentu od jego formatu.

1968
Robert Tweedie ze stanowego Wydziału Transportu w Albany rozwija Transportation Information System.

1968
Jack Dangermond założył (wraz z żoną Laurą) firmę Environmental Systems Research Institute (ESRI). (Dangermond studiował wcześniej w Harvard Lab for Computer Graphics)

1968
Jim Meadlock z czwórką współpracowników założył firmę M&S Computing (nazwaną później Intergraph).

1969
Niemiecki geomorfolog K. Hormann zaproponował wykorzystanie siatki trójkątów do komputerowej prezentacji modelu powierzchni terenu.

1969

McHarg publikuje książkę pt. „Design With Nature”, w której popularyzuje mapy nakładkowe.

1969
Powstaje uogólniony język znaczników (Charles Goldfarb, Ed Mosher, Ray Lorie – IBM) GML (Generalized Markup Language).

1969
W USA odbyła się pierwsza konferencja na temat digitalizacji.

1970
Kanadyjski system informacji geograficznej (CGIS) wchodzi w fazę operacyjną.

1970
E.L. Amidon z Departamentu Rolnictwa USA rozwija system MIADS/2 (Map Information and Display System).

1970
Szwajcar Dieter Steiner rozwija system GEOMAP (Geographic Mapping Program).

1970
Powstaje system analizujący przekroje Ziemi TOPIC.

1970
W Ottawie (Kanada) odbyło się pierwsze sympozjum na temat systemów informacji geograficznej.

1971
Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie rozpoczyna prace związane z wykorzystaniem obrazów lotniczych i satelitarnych. Pracownia fotointerpretacji jest pierwszą jednostką w Polsce zajmującą się analizą i przetwarzaniem danych pozyskanych metodami teledetekcyjnymi.

1971

Robert Tweedie buduje Highway Inventory Information System dla nowojorskiego Departamentu Transportu. Bank danych zawiera m.in. inwentaryzację dróg.

1972
Wystrzelono pierwszego satelitę ERTS-1 (później nazwanego Landsat). Rozpoczynają się obserwacje Ziemi za pomocą technik teledetekcji satelitarnej.

1972
Firma IBM tworzy GFIS (Geographic Facilities Information System) – system informacji geograficznej infrastruktury technicznej.

1972
W Wielkiej Brytanii Ministerstwo Ochrony Środowiska tworzy GISP (General Information System for Planning).
1973
Pierwszy stanowy projekt GIS w USA – MAGI (Meryland Automatic Geographic Information), źródłem danych są po raz pierwszy zdjęcia satelitarne.

1973
W Wlk. Brytanii wprowadzono do szerokiego stosowania automatyczną digitalizację map.

1973
Amerykańska służba geologiczna rozpoczyna prace nad systemem GIRAS (Geographical Information Retrieval and Analysis System), służącym do zarządzania i analizy zasobów naturalnych.

1973

Profesor geografii Thomas Poiker jako pierwszy opisał model TIN (Triangular Irregular Network) w ramach projektu wykonanego na zamówienie laboratorium badawczego marynarki wojennej USA.

1973
Programiści z firmy Engineering Science zaproponowali wykorzystanie siatki nieregularnych trójkątów do przedstawienia powierzchni terenu na projekcie sieci kanalizacyjnej. Wierzchołki trójkątów reprezentowały wysokość terenu, powierzchniom trójkątów przypisano atrybuty. Zastosowanie topologii w modelu TIN.

1974
W Reston (USA) odbyła się pierwsza międzynarodowa konferencja na temat automatyzacji w kartografii „Auto-Carto”, zorganizowana przez USGS i American Congress on Surveying and Mapping.

1974
Nick Chrisman projektuje POLYVRT, program do konwersji danych przestrzennych zapisanych w różnych formatach. Zainteresowanie programistów kieruje się w stronę rozwoju baz danych.

1975
Geolog Christopher Gold zaproponował wykorzystanie modelu TIN do przedstawienia powierzchni geologicznych.

1976
Uniwersytet Minnesota rozpoczął projekt MLMIS (Minnesota Land Management Information System) budowę stanowego systemu GIS służącego do analiz i zarządzania informacjami przestrzennymi na poziomie stanowym.

1977
USGS – amerykańska służba geologiczna rozwija DLG (Digital Line Graph), format danych przestrzennych.

1978
Bruce Rado i Lowrie Jordan zakładają firmę ERDAS zajmującą się produkcją oprogramowania do obróbki zdjęć teledetekcyjnych.

1978
Geoffrey H. Dutton z Laboratory for Computer Graphics and Spatial Analysis (USA) wyprodukował pierwszą animowaną mapę holograficzną.

1978
Pilotowe wdrożenie systemu MOSS (Map Overlay and Statistical System), pierwszego wektorowego systemu GIS obsługiwanego przez minikomputery. System opracowany został na zlecenie organizacji US Fish and Wildlife Service w związku z zagrożeniem środowiska naturalnego Gór Skalistych przez przemysł górniczy.

1979
Na uniwersytecie Harvarda, po trzech latach pracy, powstaje pierwszy system wektorowy – ODYSSEY GIS. Trzon zespołu programistów stanowią: Denis White, Nick Chrisman, Randolph Franklin, Jim Dougenik i Scott Morehouse.

1980
Dana Tomlin z Yale School tworzy MAP (Map Analysis Package), system GIS korzystający z danych rastrowych.

1980
Firma M&S Computing zmienia nazwę na Intergraph Corporation.

1981
Firma ESRI wprowadza na rynek oprogramowanie ArcInfo, komercyjny system GIS.

1982
Powstała kanadyjska firma PCI Enterprises (od 1998 r. PCI Geomatics), zajmująca się wytwarzaniem oprogramowania z zakresu GIS i teledetekcji.

1982
Utworzenie SPOT Image, pierwszej komercyjnej firmy do zbierania i dystrybucja satelitarnych danych obrazowych.

1985
Denis White z Harvard Laboratory for Computer Graphics opracował program komputerowy IMAGO, w którym stosuje komputerowe „cieniowanie” łączące dwuwymiarową mapę z trójwymiarową rzeźbą terenu.

1985

W US Army Construction Engineering Research Laboratories powstaje GRASS (Geographic Resources Analysis Support System), oprogramowanie typu Open Source.

1985
Rząd brytyjski powołał Committee of Enquiry pod kierunkiem Rogera Chorleya (członka Izby Lordów) w celu określenia roli GIS w integracji danych przestrzennych w Wlk. Brytanii.

1986
W USA powstała firma MapInfo Corporation.

1986
Ukazała się książka Petera Borrougha pt. „Principles of Geographic Information Systems for Land Resources Assessment”.

1986
Powstaje SGML (Standard Generalized Markup Language).

1987
Lord Chorley Borough Council wydał raport pt. „Handling Geographic Information”, który miał wielki wpływ na wprowadzenie technologii GIS w Wlk. Brytanii.

1987
Ukazał się pierwszy numer dwumiesięcznika „International Journal of Geographical Information Systems”.

1987
Ron Eastman, prof. geografii z Clark University w Worcester (USA), zakłada Clark Labs; początek projektu IDRISI mającego na celu stworzenie oprogramowania do obróbki obrazu i analiz przestrzennych.

1988
Powstało brytyjskie Regional Research Laboratory.

1988
W amerykańskim biurze spisowym uruchomiono system informacji przestrzennej TIGER (Topographically Integrated Geographic Encoding and Referencing).

1988
Powstała firma Smallworld, producent oprogramowania GIS.

1988
W USA powstała organizacja National Centre for Geographic Information and Alalysis z funduszem w wysokości 10 mln dolarów. Konsorcjum trzech uniwersytetów założone w celu rozwoju edukacji GIS, badań i tworzenia społeczeństwa informacyjnego.

1989

Anglik Tim Berners-Lee rozpoczyna w ośrodku CERN w Szwajcarii prace nad uniwersalną wymianą danych w sieci internet (twórca WWW – World Wide Web).

1989
W Wlk. Brytanii powstała AGI (Association for Geographic Information), organizacja mająca na celu reprezentowanie interesów producentów oprogramowania GIS, instytucji i organizacji zajmujących się wykorzystaniem technologii GIS oraz koordynacją prac nad systemami informacji geograficznej w tym kraju.

1989

Ukazała się książka pt. „Geographic Information Systems: A Management Perspective” napisana przez kanadyjskiego naukowca Stana Aronoffa.

1989

Firma Intergraph Corporation wypuściła na rynek oprogramowanie MGE (Modular GIS Environment).

1989
Powstała mapa numeryczna obrębu S-7 w Łodzi opracowana we współpracy geodety województwa oraz firm Aplikom i MPG z Łodzi. Prace te zainicjowały pilotażowe wdrożenie systemu informacji przestrzennej na terenie województwa łódzkiego w latach 1991-94.

1990
Powstaje protokół http. Rozwój internetu.

1990
Powołano do życia Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej.

1991
W Warszawie utworzono Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Jego zadaniem jest m.in. gromadzenie i prowadzenie centralnego państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego. W ośrodku przechowuje się i przetwarza dokumentację i materiały geodezyjno-kartograficzne państwowej służby geodezyjnej (o stopniu szczegółowości odpowiadającym skali 1:5000 lub mniejszym).

1991
Początek prac nad Systemem Informatycznym Lasów Państwowych i leśną mapą numeryczną.

1991
W administracji geodezyjnej rozpoczęto testowanie oprogramowania EWMapa służącego do obsługi ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (producent: firma Geobid z Katowic).

1991-94
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa wraz urzędem miasta Łodzi i urzędem wojewódzkim prowadzi na terenie Łódzkiego pilotażowe wdrożenie systemu informacji przestrzennej. W pracach udział wzięło kilkadziesiąt firm geodezyjnych z całej Polski.

1992
Ukazuje się pierwsza wersja programu Geo-Info – systemu informacji o terenie opracowanego przez firmę Systherm Info z Poznania.

1993
Michale Googchild i Barbara Buttenfield (badacze National Centre for Geographic Information and Analysis) publikują raport National Research Council pt. „Towards a Coordinated Spatial Data Infastructure for the Nation”, który stał się podstawą do sformułowania koncepcji NSDI – Narodowej Infrastruktury Danych Przestrzennych ogłoszonej przez prezydenta USA Billa Clintona rok później.

1993
Pierwszą interaktywną mapę internetową PARC Map Viewer zaprezentował Steve Putz z Centrum Badawczego firmy Xerox w Palo Alto (USA).

1994
Powstaje idea języka XML (eXtensible Markup Language) utworzonego na potrzeby www; twórcy Tim Bray (Netscape), Jean Paoli (Microsoft) C.M. Sperberg-McQueen (Uniwersytet stanu Illinois).

1994
Powstała organizacja Open GIS Consortium (OGC), obecnie Open Geospatial Consortium, grupująca na starcie 20 firm i instytucji zainteresowanych rozwojem otwartych systemów GIS.

1994
Jedną z pierwszych ustaw regulujących zagadnienia narodowej infrastruktury danych przestrzennych (NSDI) na szczeblu krajowym podpisał prezydent USA Bill Clinton (dyrektywa 12 906 z kwietnia 1994 r.).

1995
Na rynku pojawiło się oprogramowanie MapInfo Professional dla Windows 95.

1995
W nadleśnictwie Brzeziny (woj. łódzkie) uruchomiono pierwszy w Lasach Państwowych system informacji przestrzennej opracowany przez Katedrę Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie.

1995
Jason Dykes, wykładowca z City University w Londynie, tworzy (wraz z zespołem) – w ramach projektu Argus – „cdv” (Cartographic Data Visualizer) oprogramowanie do wizualizacji geoprzestrzennej.

1996
Na uniwersytecie kalifornijskim powstało centrum ds. zaawansowanych analiz przestrzennych.

1998
Uruchomiono TerraServer, wspólne przedsięwzięcie firm: Aerial Images Inc., Microsoft i Compaq oraz amerykańskiej służby geologicznej. Sprzedaż zdjęć lotniczych on-line.

1998
World Web Wide Consortium zaaprobowało standard XML (eXtensible Markup Language).

1999

W Instytucie Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie rozpoczynają się prace nad stworzeniem Centralnej Bazy Danych o Transporcie.

1999
Główny Urząd Geodezji i Kartografii zlecił pierwsze prace eksperymentalne i pilotażowe na obiekcie „Dunajec Wisła” związane z budową Topograficznej Bazy Danych (TBD).

2001
Przy Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii utworzono Normalizacyjną Komisję Problemową nr 297 ds. Informacji Geograficznej.

2001
Zakończenie prac testowych (obiekt „Kujawy”) przy budowie Topograficznej Bazy Danych.

2001
Organizacja OGC przyjęła GML (Geography Markup Language) jako standard kodowania, rozpowszechniania i gromadzenia informacji.
2001
Wydano rozporządzenie ustanawiające standard wymiany danych ewidencyjnych SWDE w Polsce.

2002

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej uruchomił Łódzki System Informacji o Terenie, najpełniejszy obywatelski SIT (GIS) w Polsce dostępny w internecie.

2002
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła prace nad budową Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LIPS) w ramach tworzenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS).

2003
Saksonia uruchomiła bazę danych przestrzennych dostępnych na serwerze Landesweb, należącym do głównego geodety kraju związkowego. Wszystkie upoważnione instytucje mogą bezpłatnie korzystać ze zmagazynowanej na serwerze bazy: cyfrowych map, DTM i ortofotomap.

2004

W Instytucie Geodezji i Kartografii powstała baza użytkowania ziemi (pokrycia terenu) wykonana w ramach projektu Image&CORINE Land Cover 2000.

2005
Główny Urząd Geodezji i Kartografii uruchomił Bazę Danych Ogólnogeograficznych. Baza ma cztery stopnie szczegółowości, odpowiadające skalom: 1:250 000, 1:500 000, 1:1 mln i 1:4 mln. Dane dostępne są w internecie.


Mazurska perełka architektury w chmurze punktów
czy wiesz, że...
© 2023 - 2024 Geo-System Sp. z o.o.

O nas

Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp.

Historia

Portal Geoforum.pl został uruchomiony przez redakcję miesięcznika GEODETA w 2005 r. i był prowadzony do 2023 r. przez Geodeta Sp. z o.o.
Od 2 maja 2023 roku serwis prowadzony jest przez Geo-System Sp. z o.o.

Reklama

Zapraszamy do kontaktu na adres
redakcji:

Kontakt

Redaktor prowadzący:
Damian Czekaj
Sekretarz redakcji:
Oliwia Horbaczewska
prześlij newsa

facebook twitter linkedIn Instagram RSS