wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

UZP i KIO


Wyrok z 13.09.2005Konsorcjum: ABG Ster-Projekt S.A., MCSI Ltd. Sp. z o.o. oprotestowało czynność zamawiającego polegającą na wykluczeniu go z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, w procedurze przyspieszonej, o nazwie: „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla ośrodków wdrożeniowych Zintegrowanego Systemu Katastralnego”; zamawiającym była Fundacja „Fundusz Współpracy” Jednostka Finansująco-Kontraktująca z Warszawy. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Wyrok z 9.09.2005ARAM Sp. z o.o. z Warszawy oprotestowała czynność zamawiającego polegającą na wykluczeniu go z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla ośrodków wdrożeniowych Zintegrowanego Systemu Katastralnego w ramach projektu Phare PL2003/004-379.01.11 "Zintegrowany System Katastralny - faza III"; zamawiającym była Fundacja „Fundusz Współpracy" Jednostka Finansująco-Kontraktująca z Warszawy. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Wyrok z 22.08.2005ELTE Sp. z o.o. z Krakowa oprotestowała czynności zamawiającego polegające na wadliwym określeniu przedmiotu zamówienia i niestosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu przetargowym o udzielenie zmaówienia na świadczenie usług telekomunikacyjnych polegających na monitoringu położenia i stanu pracy pojazdów Zamawiającego za pomocą systemu satelitarnego GPS oraz sieci transmisji danych GSM/GORS (lub równoważnej);zmawiającym było Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Odwołanie odrzucono

pobierz plik
Wyrok z 30.06.2005Konsorcjum: OPGK Kraków Sp. z o.o., WPG S.A., OPGK Gdańsk Sp. z o.o. wniosło protest, który dotyczył warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego "modernizacji baz danych Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS), w tym opracowanie postaci wektorowej danych graficznych z integracją z częścią opisową, część północna". Zamawiającym była Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Wyrok z 28.06.2005ASKAR Biuro Inżynierskie Helena Kolany z siedzibą we Wrocławiu złożyło protest wobec czynności Zamawiającego - Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu - w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wycenę nieruchomości. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 28.06.2005Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne "OPGK-Rzeszów" S.A. z siedzibą w Rzeszowie wniosło protest, zarzucając Zamawiającemu - Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii - m.in. naruszenie niektórych zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia na modernizację osnowy wysokościowej I i II klasy w obiektach 4714 (woj. kujawsko-pomorskie), 4715 (woj. wielkopolskie) i 4716 (woj. opolskie) wraz z opracowaniem danych pomiarowych. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Wyrok z 24.06.2005GEOMAR S.A. Szczecin wniosła odwołanie od oddalenia przez Zamawiającego - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - protestu wniesionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. "Pomiary geodezyjne dla celów projektowych rz. Odra od Jazu Rędzin do 0,5 km poniżej ujścia Widawy, górne stanowisko stopnia Brzeg Dolny". Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 21.06.2005Taxus SI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wniosła protest wobec niektórych postanowień SIWZ, sprawa dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Sporządzenie mapy numerycznej dla Nadleśnictw: Ostrołęka, Przasnysz, Parciaki, Myszyniec, Spychowo, Olsztynek, Dobrocin, Wielbark, Wichrowo, Zaporowo, Srokowo" prowadzonym przez Zamawiającego - Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Olsztynie. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 17.06.2005Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KRAMEKO Sp. z o.o. z Krakowa wniosło protest wobec zapisów SIWZ określonych przez Zamawiającego – Regionalną Dyrekcję Lasów Panstwowych w Krośnie – w przetargu na opracowanie projektów planu urządzenia lasu dla nadleśnictw: Bircza, Brzozów, Dukla. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 16.06.2005Aplikom 2001 Sp. z o.o. z Łodzi złożyła protest na czynności Zamawiającego, tj. Miasta Gliwice, związane z niektórymi zapisami w SIWZ. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Wyrok z 13.06.2005Konsorcjum: ComputerLand S.A. w Warszawie, Geomar S.A. w Szczecinie, Hansa Luftbild Konsulting International, GmbH, KPG Sp. z o.o. w Krakowie, OPGK Geomap Sp. z o.o. w Zielonej Górze, PMG Sp. z o.o. w Katowicach złożyło protest wobec czynności Zamawiającego - Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie - w postępowaniu o udzielenie zamówienia na modernizację baz danych Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS), w tym opracowanie postaci wektorowej danych graficznych z integracją z częścią opisową. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Wyrok z 30.05.2005Pełnomocnik Konsorcjum: ComputerLand S.A., GEOMAR S.A., KPG Sp. z o.o., Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne GEOMAP Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego Sp. z o.o. wniósł protest na czynności Zamawiającego – Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie Małopolski Oddział Regionalny w Krakowie – w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę przeprowadzenia kontroli na miejscu w ramach systemu IACS na terenie województw: małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Oprotestował czynność Zamawiającego dotyczącą wyboru oferty najkorzystniejszej oraz zaniechania dokonania czynności wykluczenia wykonawcy, którego oferta zastała uznana za najkorzystniejszą. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Wyrok z 30.05.2005Małopolska Grupa Geodezyjno-Projektowa S.A. w Tarnowie wniosła protest przeciwko odrzuceniu jej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie „Studium dla obszarów nieobwałowanych narażonych na niebezpieczeństwo powodzi – Etap III”, zamawiającym był Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Wyrok z 25.05.2005Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Olsztynie (lider Konsorcjum) oprotestowało czynność zamawiającego, wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym na usługę przeprowadzenia kontroli w ramach systemu IACS na terenie województw pomorskiego i zachodniopomorskiego ogłoszonego przez Zachodniopomorski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Wyrok z 24.05.2005Farmtec ABCH Sp. z o.o. i Z.U.G. Jan Zasowski, Olsztyn wniosła protest przeciwko czynnościom Zamiawiającego – Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Szczecin – polegającym na wykluczeniu tej firmy z postępowania o udzielenie zamówienia na „Usługę przeprowadzenia kontroli na miejscu w ramach systemu IACS na terenie województw pomorskiego i zachodniopomorskiego”. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Wyrok z 23.05.2005Konsorcjum: ComputerLand S.A., GEOMAR S.A., KPG Sp. z o.o., Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne GEOMAP Sp. z o.o.; Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego Sp. z o.o. wniosło protest przeciw czynnościom Zamawiającego – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Łódzki Oddział Regionalny – dotyczącym wyboru wykonawcy zamówienia polegającego na przeprowadzeniu kontroli na miejscu w ramach systemu IACS. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Wyrok z 18.05.2005Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Sp. z o.o., Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o.; PIW INTERMAP Sp. z o.o., OPGK GEOMAP Sp. z o.o., Częstochowa wniosło protest wobec kilku czynności Zamawiającego - Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Łódzki Oddział Regionalny - w postępowaniu na wybór wykonawcy usługi przeprowadzenia kontroli na miejscu w ramach systemu IACS na terenie województwa: łódzkiego, opolskiego, świętokrzyskiego i śląskiego. Odwołanie zostało oddalone.

pobierz plik
Wyrok z 6.05.2005Panowie Dariusz Dadak i Michał Staszkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych INTERGEO s.c. z siedzibą w Jawiszowicach wnieśli protest na czynności Zamawiającego - tj. Powiatu Bielskiego w Bielsku-Białej - dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie na wykonanie prac geodezyjnych w 2005 r. Protestujący zarzucili naruszenie przez Zamawiającego art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z 29.01.2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych (DzU nr 19, poz. 177 z późn. zm.) poprzez niewykluczenie Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które ich zdaniem złożyło nieprawdziwe oświadczenie co do zwolnienia z podatku VAT. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 6.05.2005Elżbieta Majewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą LOCUS-NIERUCHOMOŚCI Biuro Obsługi Rynku Nieruchomości w Bydgoszczy wniosła protest na czynności Zamawiającego – Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy – polegające na przygotowaniu i opisie przedmiotu zamówienia przygotowanego w SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność miasta Bydgoszczy”. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 26.04.2005Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPeGieKa Sp. z o.o. w Elblągu wniosło odwołanie od rozstrzygnięcia protestu przez Zamawiającego – Gminę Miejską Kraków – w zamówieniu publicznym na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Wyrok z 11.04.2005Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KRAMEKO Sp. z o.o., Kraków wniosło protest na ogłoszenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie o zamówieniu publicznym na „Opracowanie projektów planów urządzenia lasu dla nadleśnictw: Bircza, Brzozów, Dukla”. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Wyrok z 7.04.2005Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Sp. z o.o., Częstochowa złożyło protest wobec czynności odrzucenia jego oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie „Ewidencyjnej mapy numerycznej i numerycznego podkładu geodezyjnego dla opracowania leśnej mapy numerycznej w ramach rewizji planu urządzania lasu”, w którym Zamawiającym było Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turawa. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Wyrok z 29.03.2005Satelitarne Centrum Operacji Regionalnych S.A., Warszawa wniosło protest dotyczący postanowień SIWZ, w
którym zarzuca Zamawiającemu – Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie – naruszenie art. 7, art. 22, art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówien publicznych w postepowaniu o zamówienie publiczne na „Modernizację baz danych Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS), w tym opracowanie postaci wektorowej danych graficznych z integracją z częścią opisową”. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 11.03.2005Konsorcjum: Computerland S.A., Małopolska Grupa Geodezyjno-Projektowa S.A., Globema Sp. z o.o., Warszawa wniosło protest na czynność unieważnienia przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Warszawa postępowania o zamówienie publiczne na „zaprojektowanie, dostawę i wdrożenie systemu informacji geograficznej (GIS) w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A. wraz z pozyskaniem i wprowadzeniem danych oraz obsługą serwisową tego systemu”. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 4.03.2005Konsorcjum: Neokart GIS Sp. z o.o. i Integrated Engineering Sp. z o.o., Warszawa wniosło protest przeciwko rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie studium dla obszarów nieobwałowanych narażonych na niebezpieczeństwo powodzi (etap III) prowadzonego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Wyrok z 2.03.2005SYSTHERM INFO Sp. z o.o. z Poznania wniosła protest na określenie przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie na konwersję do systemu EWID 2000 istniejących danych opisowych EGiB z programu Sitgmin, danych graficznych EGiB z programu Ewmapa, danych z programu Ośrodek i z programu Superview. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 1.03.2005Wojewódzkie Biuro Techniki i Nadzoru Geodezyjno-Kartograficznego w Warszawie oprotestowało czynność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie dotyczącą wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na skanowanie pierworysów i nakładek zasadniczej mapy miasta. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 24.02.2005Zakład Usług Geodezyjnych i Kartograficznych „Pryzmat” Leokadia Kulesza i Zenon Kulesza z Częstochowy złożył protest przeciwko wykluczeniu go z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji części graficznej i opisowej ewidencji gruntów oraz stworzenie warstwy „rejony statystyczne” prowadzonego przez Miasto Katowice. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 24.02.2005Zakład Usług Geodezyjnych i Kartograficznych „Pryzmat” Leokadia Kulesza i Zenon Kulesza z Częstochowy złożył protest przeciwko wykluczeniu go z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji części graficznej i opisowej ewidencji gruntów oraz stworzenie warstwy „rejony statystyczne” prowadzonego przez Miasto Katowice. Odwołanie oddalono.Wyrok z 16.02.2005ComputerLand S.A. w Warszawie, działając w imieniu własnym oraz Konsorcjum utworzonego przez ComputerLand S.A., Geomar S.A. w Szczecinie i Geoprojekt Szczecin Sp. z o.o. w Szczecinie, odwołał się od braku rozstrzygnięcia protestu przez Zamawiającego, tj. Ministerstwo Środowiska – Departament Geologii i Koncesji Geologicznych, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Bazę danych geologiczno-inżynierskich wraz z opracowaniem atlasu geologiczno–inżynierskiego aglomeracji wrocławskiej”. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Wyrok z 27.01.2005Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych oraz KPG Sp. z o.o. z Krakowa wniosły protest dotyczący dokonanego wyboru oferty przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach w przetargu na „Wykonanie wszelkich niezbędnych czynności mających na celu nabycie nieruchomości wraz z opracowaniem dokumentacji geodezyjno-kartograficznej i formalnoprawnej niezbędnej do nabycia nieruchomości pod budowę autostrady A-1...”. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Wyrok z 26.01.2005Konsorcjum: WINUEL S.A., P.T.H., RECTOR M. Kurzawa, M. Michalski Sp.j. oraz PPWK Inwestycje Sp. z o.o. Wrocław odwołało się od rozstrzygnięcia w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie, dostawę i wdrożenie systemu informacji geograficznej przeprowadzanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Warszawa. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Wyrok z 20.01.2005Computerland S.A. z siedzibą w Warszawie jako lider konsorcjum (drugim konsorcjantem była Globema Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) złożył protest przeciwko wykluczeniu konsorcjum z przetargu ogłoszonego przez Mazowiecką Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na dostawę, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu zarządzania majątkiem sieciowym w MSG. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 16.12.2005INS Sp. z o.o. z Zabierzowa oprotestowała czynność wyboru najkorzystniejszej oferty firmy Instrumenty Geodezyjne – Tadeusz Nadowski w Tychach oraz zaniechanie czynności odrzucenia oferty tej firmy przez Zamawiającego – Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę trzech stacji referencyjnych GPS z wyposażeniem i oprogramowaniem. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
104 rekordy, strona 3 z 3
«« « 1 2 3

prawo

szukane słowo
typ aktu prawnego
Geoida od GOCE
czy wiesz, że...
© 2005-2020 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

 • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
 • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
 • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
 • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

 • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
 • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
 • Jerzy Przywara
 • Bożena Baranek (szefowa Działu Prenumeraty)
 • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
 • Damian Czekaj
 • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
b.baranek@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS